Op vandaag zijn de auto's op waterstof in ons land op enkele handen te tellen, maar het wordt zonder twijfel dé milieuvriendelijke brandstof van de toekomst. Ze wordt immers gewonnen uit het overschot aan windenergie en kan met een vrij recent ontwikkelde technologie worden omgezet in elektriciteit om wagens aan te drijven. Zo hoeft een elektrische wagen niet meer te worden opgeladen aan een laadpaal, wat vrij veel tijd in beslag neemt, en hij kan met de opgeslagen energie ook meer kilometers rijden. Daarenboven stoot een waterstofwagen alleen maar gedemineraliseerd water uit, zo zuiver dat je er zelfs kan van drinken.

Geschat wordt dat er tegen 2050 wereldwijd 400 miljoen wagens, 5 miljoen vrachtwagens en meer dan 15 miljoen bussen op waterstof rijden. In Duitsland rijden er nu al lokale treinen op waterstof, en ook schepen zullen op waterstof kunnen varen.

POM West-Vlaanderen is alvast overtuigd van de enorme economische opportuniteiten van waterstof voor de West-Vlaamse economie en wil deze nieuwe en duurzame technologie snel en concreet toegankelijk maken. "Wij willen hiermee de haven van Zeebrugge, met de vele windmolens in de buurt zowel te land als in zee uitbouwen tot een echte energie-greenport", stelt gedeputeerde Jean de Bethune, "en van de hele provincie een duurzame regio maken. We werken ook aan een proefproject met zelfrijdende bussen in de Westhoek, die op waterstof zullen rijden. De eerste testen op het terrein zijn nog voor dit jaar voorzien. En verder willen we ook focussen op het helpen omschakelen van het professioneel vervoer naar waterstof, en mikken hierbij zowel op vrachtwagens als op binnenschepen. We willen mee werk maken maken van de uitbouw van waterstoftankstation op onze overslagplatformen in bijvoorbeeld Wielsbeke of Schaapsbrugge in Roeselare."

Op vandaag is er in heel België nog maar één tankstation voor waterstof, en dat is natuurlijk veel en veel te weinig om de mensen echt voor waterstof te doen kiezen. De Vlaamse regering ontwikkelt nu een programma om in versneld tempo werk te maken van waterstoftankstations, en ook de privé-sector doet zijn duit in het zakje : de Colruytgroep is een enorme believer van waterstof en voorziet zijn Dats24-tankstations geleidelijk aan uit te voorzien van een waterstofpomp.

"Momenteel zijn zowel de aankoop van de wagen als de kostprijs van de brandstof nog relatief duur, maar dat zal in de toekomst wel veranderen", zegt Bart Biebuyck, een Tieltenaar die als directeur van de Europese FCH-JU dagelijks bezig is met de promotie van waterstof als brandstof van de toekomst. Een losse babbel met zijn stadsgenoot Chris Ballyn, voorzitter van Tieltse Middenstand, leidde tot de organisatie van de info-avond van vandaag. "Wij willen ondernemers echt wel informeren over de vele mogelijkheden die waterstof biedt", zegt Chris Ballyn.

En het thema blijkt alvast aan de slaan, want maar liefst 200 geïnteresseerden schreven zich in voor deze infoavond, die plaatsvindt in het hotel Shamrock.