De oorzaak blijkt een rioolbreuk te zijn. Voor de veiligheid wordt de rijbaan plaatselijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien. Een aannemer is ondertussen gestart met de herstellingswerkzaamheden. Het is niet duidelijk hoe lang die zullen duren. Het verkeer zal tijdelijk hinder ondervinden.

(JVM)