"Van schepen Philip Himpe vernam ik dat een vrachtwagensluis met zes vaste camera's 180.000 euro zou kosten plus 45.000 euro onderhoudskosten per jaar. De uitrol ervan, als ze daar überhaupt al toe zouden overgaan, zullen ze opnemen in de nieuwe meerjarenplanning 2020-2025. In afwachting zou het misschien goed zijn om de verkeers- en waarschuwingsborden met betrekking tot deze tonnagebeperking vroeger en nog duidelijker te plaats...