Met het oog op een optimale waterbeheersing wordt in de Moorseelsesteenweg vanaf de Koestraat tot aan de Oude Zilverbergstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.
...