Dit initiatief kadert binnen een duurzame mobiliteitsvisie: via deze e-bikes wil Stad Tielt haar personeel stimuleren om voor dienstverplaatsingen prioritair voor de fiets te kiezen. Dat komt zowel de verkeersdrukte, het klimaat (minder CO2-uitstoot) als de gezondheid van het personeel ten goede, waardoor drie duurzame ontwikkelingsdoelen ineens worden afgedekt.

De elektrische fietsen nemen -voor regulier fietsgebruik - belangrijke drempels zoals tijd en afstand weg. Ze maken het mogelijk om ook langere verplaatsingen comfortabel en binnen een aanvaardbaar tijdsbestek te kunnen afleggen. Soortgelijke initiatieven elders wijzen uit dat het aantal fietsverplaatsingen exponentieel stijgt via de inzet van e-bikes. Het budget voor de fietsen was aanvankelijk bedoeld voor de aankoop van een conventioneel, gemotoriseerd dienstvoertuig , dat nu kon worden geschrapt.

Dit betekent een extra stap in de richting van een zo klimaatneutraal mogelijke organisatie en een verdere vergroening van de stadsvloot in het algemeen en de dienstverplaatsingen in het bijzonder.

De fietsen worden gedeeld door de diensten van het stadhuis, de technische loods en de vrijetijdsdiensten.

Met dit lanceringsmoment aan de vooravond van de 'Week van de Mobiliteit' (vanaf 16/9) en de 'Week van de Duurzame Gemeente' (vanaf 18/9) zet Stad Tielt haar steun voor duurzame initiatieven nog even extra in de verf.

(WM)