Tijdens de wegenwerken langs de N31 Expressweg in Brugge gold even geleden een hele tijd een snelheidsbeperking. Die werd vastgelegd op 50 kilometer per uur. En dat gold ook tijdens het weekend. Want de politie ging er op zaterdag 10 maart een uurtje flitsen tussen 8.34 uur en 9.37 uur. Dertien wagens kwamen er veel te snel voorbij. Die chauffeur...