Het gaat om een tachtigtal werknemers, overwegend jonge Françaises. Volgens de poet...