Vier West-Vlaamse politiezones gaan nauwer samenwerken

02/02/18 om 15:29 - Bijgewerkt om 21:10

Vier West-Vlaamse politiezones gaan nauwer samenwerken. Ze tekenden vrijdagochtend een uniek samenwerkingsprotocol dat de slag- en draagkracht in de betrokken zones moet vergroten. Het gaat om de zones Westkust, Polder (Diksmuide), Riho (Roeselare) en Vlas (Kortrijk) die samen WVL4 gaan vormen.

Vier West-Vlaamse politiezones gaan nauwer samenwerken

De 'ondertekenaars' van het samenwerkingsprotocol WVL4: van links naar rechts korpschef Johan Geeraert (PZ Polder), korpschef Nicholas Paelinck (PZ Westkust), korpschef Curd Neyrinck (PZ RIHO), korpschef Filip Devriendt (PZ Vlas), burgemeesters Vincent Van Quickenborne (Kortrijk), Marc Vanden Bussche (Koksijde), Kris Declercq (Roeselare) en Toon Vancoillie (Kortemark). © MVO

Kort na de hervorming van de politiehervorming 17 jaar geleden, lag de vriendschap en de goede verstandhouding tussen de toenmalige korpschefs van de politiezones Westkust, Polder, Riho en Vlas al aan de basis van een succesvolle samenwerking. Vandaag werd dit eerste initiatief officieel bezegeld in een samenwerkingsprotocol. Daarin worden een aantal modaliteiten vastgelegd om op alle mogelijke domeinen samen te werken om de slagkracht te verhogen.

De 4 politiezones beslaan samen 13 steden/gemeenten en stellen samen 858 personeelsleden tewerk op een totale oppervlakte van 624,63 km². Het protocol werd ondertekend in de 'Kokpit' van Koksijde, waar burgemeester Vanden Bussche naar het verleden en de toekomst verwees. "De eerste samenwerkingsafspraken gingen onder meer over het versterken van onze PZ Westkust door collega's uit Roeselare in het zomerseizoen, wanneer er in onze regio heel veel toeristen zijn, en anderzijds staken onze mensen een handje toe tijdens voetbalmatchen in Roeselare. Geleidelijk aan ging onze korpschef, Nicholas Paelinck, over de grenzen heen kijken, wat vandaag een bijzonder actueel gegeven is. Vandaag ondersteunen onze zones elkaar met ANPR-camera's, gemeenschappelijke gerechtelijke acties, wederzijdse assistentie tijdens verkeerscontroles... Dat is alvast een van onze doelstellingen: investeren in onze gezamenlijke veiligheid, onder meer door camera's en flitsapparaten, wagenparken, goed uitgeruste commissariaten... Daarbij willen we onze doelstellingen op een efficiënte en effectieve manier realiseren."

Disruptieve aanpak via technologie en innovatie

Korpschef Nicholas Paelinck van PZ Westkust, ook voorzitter van de Vaste Commissie, pakt uit met een slogan: "The best way to predict the future is to create it! Sinds het begin van de politiehervorming leven we in een andere wereld. Onze politiekorpsen hebben te maken met bedreigingen die 10 jaar geleden ondenkbaar waren: terrorisme, internetcriminaliteit, immigratiestromen, mensensmokkel, internationale misdaad. Intern zien we een grotere administratieve overheadlast, zoals de invoering van de Dataprotection Officer en de consulent veiligheid en privacy. Er is ook de nieuwe strafwet/strafvordering die eraan komt... De capaciteit van onze korpsen op zich en onze criminaliteitsaanpak zullen ontoereikend worden en we stelden vast dat het federale businessmodel as such niet wendbaar genoeg is. Het volstaat niet om 'out of the box' te denken met de snelheid waarmee criminaliteit vandaag evolueert. Wij denken 'zonder box'. We moeten de veranderingen die op ons afkomen aanvaarden, maar daarbij mikken we op een win-winsituatie. Onze korpsen mogen niet stilstaan, niet uitstellen wat vandaag kan gerealiseerd worden."

Delen

Het volstaat niet om 'out of the box' te denken met de snelheid waarmee criminaliteit vandaag evolueert

"Vandaag zijn het de snelle organisaties die de trage te vlug af zijn. Bij de aanpak van de nieuwe criminaliteitsfenomenen zijn net 'snelheid', 'technologie' en 'innovatie' de belangrijkste concurrentiële voordelen. Technologische ontwikkelingen zoals CCTV, ANPR, sensing, datamining en open bronnen worden prioritair binnen onze 'real time'-WVL4-samenwerking. Samengevat: met deze WVL4-samenwerking binnen West-Vlaanderen willen we inzetten op het welzijn van onze politiemensen met performante middelen die we zullen uitwisselen, maar ook op administratieve vereenvoudiging van de overheadoverlast van de 4 korpsen en op innovatie en technologie. Alleen op die manier blijven onze politiekorpsen voldoende flexibel, maar behouden we ook onze autonomie. We weten dat onze inspanningen zich als een virus zullen verspreiden doorheen de andere West-Vlaamse korpsen en de hele politieorganisatie. We zijn echter geen besloten 'innovatieclubje' dat zich door 'valse grenzen' laat vangen en we blijven constructief naar andere partijen en partners zoals de private bewakingssector, maar op voorwaarde dat dit altijd een win-winsituatie blijft betekenen voor ons samenwerkingsmodel WVL4."

Streven naar een geografische coherentie

Door hun geografische vorm worden de 4 politiezones ook wel als de 'banaan' omschreven. Elke politiezone heeft haar specifieke bijzonderheden, maar de bedoeling is om de samenwerking in de ruimte, in de breedte en in de diepte verder uit te werken. Dat betekent op politioneel, gerechtelijk, bestuurlijk en veiligheidsvlak. Daarvoor is een professionele aanpak nodig, en continu expertise.

Dat beamen alle aanwezige korpschefs, burgemeesters, procureurs en gouverneur Carl Decaluwé. De gouverneur benadrukt: "Ik ben een voorstander van samenwerking, maar ook van fusies. Wat de 19 politiezones betreft, dat zijn er wat mij betreft de helft te veel. Maar ik stel ook vast dat West-Vlamingen geen grote 'fusioneerders' zijn, en dat je ook goed kunt samenwerken als je 'klein' bent. In elk geval moeten onze politieorganisaties zichzelf continu verbeteren en vernieuwen, anticiperen en flexibel meebewegen met de tijd. Ze moeten hun competenties kunnen ontwikkelen en opstaan voor open innovaties, maar we moeten ons hoeden voor innovatieve eilandjes. Als na een evaluatie blijkt dat alles goed loopt, dan zullen we streven naar een coherentie op geografisch gebied en kunnen we misschien groeien naar een WVL5, WVL6 of WVL7."

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!