De optocht vertrok vlak na de aswoensdagviering in de Sint-Jacobskerk en vormde het plechtig startmoment van de tocht van het passiekruis...