Ter hoogte van de werven op de Nelca-site is het een op aan rijden van bouwwerfwagens die, wanneer ze op de Stationstraat komen vaak slijk, grint en modder op het wegdek achterlaten en op die manier zorgen voor gevaarlijke toestanden verklapte ons brandweer overste Bart Malysse. "Al de hele namiddag liepen er telefoontjes binnen over de smurrie, die achter gelaten was in de stationstraat zodat we de opdracht kregen om in te grijpen. We zijn onmiddellijk met een tankwagen en een borstelmachine komen aanrukken om de smurrie te verwijderen en de weg weer proper te maken vooraleer er ongevallen zouden gebeuren. Gelukkig is er geen enkel ongeval of slippartij gebeurd, maar het was toch een hele karwei om de weg weer proper te krijgen", besloot Bart Malysse. Ook de politie was aanwezig en hield de toestand nauwlettend in de gaten.

(CLY)