"Mensen met GES-stoornissen zijn mensen met een complexe psychiatrische problematiek en/of autisme, met een zeer lage psychische draagkracht en beperkte zelfcontrole", legt Birgit Provoost van De Lovie uit. "Thuis wonen lukt niet meer omdat samenleven onveilig of onhaalbaar is geworden. Omwille van hun verstandelijke handicap is opname in de psychiatrie niet vanzelfsprekend en veelal niet mogelijk."
...