Personeel PZ Mira verzamelt voor stadhuis Waregem tijdens extra politieraad

19/07/17 om 09:54 - Bijgewerkt om 10:24

Dinsdagavond werd naar aanleiding van de heersende onvrede binnen het korps een extra politieraad bijeengeroepen.

Personeel PZ Mira verzamelt voor stadhuis Waregem tijdens extra politieraad

Die vond - ondanks het verzoek van onder meer de vakbonden - plaats achter gesloten deuren. Een 40-tal personeelsleden verzamelde tijdens de Raad voor het stadhuis.

In de politiezone Mira is al langer sprake van een prangend personeelstekort, waardoor reguliere politietaken in het gedrang komen en de veiligheid van zowel eigen personeel als de burger in gevaar komt. Een kwart van het personeel van de interventiedienst is langer dan een maand met ziekteverlof, waardoor andere collega's soms meer dan 30 dagen na elkaar moeten werken om de permanentie te verzekeren, met nog meer zieken tot gevolg. "Deze situatie moet dringend aangepakt worden, daarvoor is er op financieel vlak zeker nog marge. Daarnaast moet dringend werk gemaakt worden van een gemeenschappelijke uitvalsbasis voor alle personeelsleden van de zone. Tenslotte dringen ook wijzigingen aan de interne communicatie en het HR-beleid van de zone zich op", aldus de vakbonden.

Delen

Blij dat de korpsleiding de problemen erkent en dat er naar oplossingen gestreefd wordt

"Het personeelstekort binnen de zone is voor mij slechts een deel van het probleem. Tegelijk moet ook de visie en het beleid binnen het korps bijgestuurd worden, zodat de zone kan functioneren zoals het hoort", aldus oppositieraadslid Xander Pruvoost (N-VA). "Ik ben blij dat de korpsleiding de problemen erkent en dat er naar oplossingen gestreefd wordt. De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen hopelijk bijdragen tot een oplossing van de problemen", gaf het raadslid na afloop nog mee.

Delen

We vinden het erg dat sommige collega's 4 weken na elkaar moeten werken om de permanentie te kunnen waarborgen

"In de uren voor de extra politieraad hebben we aan burgemeester en voorzitter van de politieraad Kurt Vanryckeghem de vraag gesteld om een dringend overlegcomité te organiseren. Daarbij staan voor ons twee vragen centraal: Welke resultaten kwamen uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek naar voor en welke oplossingen zullen hiervoor aangereikt worden? De voorzitter heeft 20 dagen de tijd om op dit verzoek in te gaan. Gebeurt dit niet, dan zien we ons genoodzaakt actie te ondernemen en komt er een onderhandelingscomité te Brussel, waar dan zowel korpschef als burgemeester verplicht aanwezig dienen te zijn om uitleg te verschaffen. We vinden het erg dat sommige collega's 4 weken na elkaar moeten werken om de permanentie te kunnen waarborgen, terwijl ons statuut dit uitdrukkelijk verbiedt. Daarnaast betreuren we het feit dat deze politieraad achter gesloten deuren plaatsvond. Hiermee geeft men een signaal van wantrouwen. We vragen ons dan ook af wat men te verbergen heeft?", klinkt het bij vakbondsafgevaardigden Benny Staelens (NSPV) en Koen Dooms (ACV-Politie).

Delen

Hopen we op middellange termijn te kunnen streven naar een gemeenschappelijke locatie voor al het personeel van zone MIRA

"Tijdens de politieraad van deze avond zijn vragen gesteld en antwoorden verkregen. Om het personeelstekort aan te pakken zijn we in maart van dit jaar gestart met het aanwerven van vijf extra mensen, die inspanning willen we in de toekomst gefaseerd verderzetten. Daarnaast hopen we op middellange termijn te kunnen streven naar een gemeenschappelijke locatie voor al het personeel van zone MIRA. Ook dit was reeds voorzien in het verleden. Wat de resultaten van de medewerkerstevredenheidsenquête betreft is het nu aan de korpschef om de nodige oplossingen uit te werken en in praktijk om te zetten. Het politiecollege en de meerderheid hebben hun verdere steun toegezegd aan de korpschef en korpssecretaris om ook in de komende jaren de werking van het korps in goede banen te leiden", aldus burgemeester Kurt Vanryckeghem, tevens voorzitter van de Politieraad.

Korpschef Jean-Pierre Coudenys bleek gisterenavond niet bereikbaar voor commentaar. De vakbonden werden na afloop van de extra politieraad niet op de hoogte gebracht van wat er tijdens de extra politieraad besproken/beslist is.

(NDZ)

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!