Na de omvorming van Autonoom Gemeentebedrijf naar een N.V. van publiek recht bestaat de nieuwe, afgeslankte raad van bestuur van de haven van Oostende uit dertien bestuurders: zes gemeenteraadsleden en zes onafhankelijken en de gedelegeerd bestuurder Dirk Declerck.

(ML)