Het loopt lekker met de Cobra Wrestling Association, die in juni tijdens de Batjes voor het eerst een openlucht catchshow op de koer naast het Huis Bekaert georganiseerd heeft. "Ons ledenaantal is tot 25 opgelopen, los van het bestuur en de crew", klinkt Kurt Clauw tevreden. "We zijn het voorbije jaar op tal va...