Helpt het als je als lokaal beleidsmaker ook goed thuis bent in de politieke cenakels in Brussel? Absoluut, al zal het duidelijk zijn dat de relatie op vandaag van een heel andere orde is. De tijd dat je via via een ministeriële beslissing kon forceren of terugdraaien - zoals dat veelvuldig gebeurde ten tijde van de gemeentefusies van 1976 - lijkt voorbij. Alles is veel opener geworden, de media liggen op vinkenslag voor de kleinste onregelmatigheid en de 'objectieve' macht van ...