Bijvoorbeeld dat een op de vijf raadsleden die u koos, vervangen werd. Een deel zelfs al voor de installatie van de gemeenteraad, een deel in de loop van de bestuursperiode. Er zijn gemeenten waar bijna de helft van de raadsleden wisselde. Wat er nog rest van de raad die u koos, zes jaar geleden, vindt u terug in ons lijvig dossier www.kw.be/2013-2018. We zijn er zeker van dat de foto van de gemeenteraad van zes jaar geleden u om meer dan een reden zal verrassen.

De gemeenteraad wordt maar een fractie van de raad die u straks gaat kiezen

Er is in elk geval geen gebrek aan wissels in die gemeenteraad. Daar keken wij toch van op. En er werd om tal van redenen gewisseld en geschoven. Familieleden die verkozen worden kunnen niet gezamenlijk zetelen. Mensen verhuizen al eens of ruimen plaats voor jongeren omwille van de hoge leeftijd. Natuurlijk, voor een gezonde wisselwerking haalt niemand de neus op.

Maar. Er is inderdaad een 'maar'. In een aantal gemeenten bleven zitjes leeg. De opvolgers waren niet meer beschikbaar. Om diverse redenen. En het zitje bleef leeg. We vermoeden dat het aantal wissels in de komende bestuursperiode nog zal toenemen. En dat onze raden straks met een heus wisselcomplex worden geconfronteerd.

En ook daar zijn diverse redenen voor. Maar de bijzonderste reden voor het tussentijds afhaken van raadsleden wordt ongetwijfeld de onaantrekkelijkheid van zo'n functie. En die wordt alleen nog maar onaantrekkelijker. Want alle aandacht gaat naar de burgemeester. Die krijgt haast presidentiële allures en zet al de rest in de schaduw. Dat wordt de komende jaren, vrezen wij, niet beter en dat zal er voor zorgen dat nog vaker verkozen mensen het voor bekeken houden.

Beoordelen we dat nu al te negatief? Het zou kunnen. Want het is ons ook opgevallen, bij de samenstelling van onze Atlas van de Lokale Politiek dat er nu meer mensen aan de verkiezingen deelnemen dan zes jaar geleden. 115 precies te zijn. Op een totaal van 6.655 kandidaten. En het is niet omdat er meer zitjes te verdelen zijn. Of toch? Er zijn er 8 meer. Hoe er is gewisseld en geschoven in alle West-Vlaamse gemeenten vind je op www.kw.be/2013-2018.