Live Vanop de gemeenteraad in Tielt

01/02/18 om 08:38 - Bijgewerkt om 21:17

De agenda van de gemeenteraad is vrij beperkt. CD&V-raadslid Joris Uyttenhove is verhuisd naar Oostende en wordt opgevolgd door Nancy Ottevaere uit Aarsele, die in de vorige legislatuur ook al zetelde. In de OCMW-raad wordt Groen-raadslid Wendy Malego vervangen door An Vanden Bussche, die in Tielt de lijst van Groen voor de gemeenteraad zal trekken. Vragen zijn er deze keer over het onderhoud van de stadsgebouwen en over het doven van de openbare straatverlichting.

Vanop de gemeenteraad in Tielt

© Foto LVA

 • Lieven Vancoillie

  Einde van de zitting

  Burgemeester Els De Rammelaere sluit de zitting af en wenst allen nog een prettige verderzetting van de avond.

 • Lieven Vancoillie

  Schepen Veerle Vervaeke : "Lichten weer aansteken is verkiezingspraat, ondoordacht, onbetaalbaar en niet uitvoerbaar"

  Schepen Veerle Vervaeke weerlegt in de zitting een aantal door CD&V geponeerde stellingen.

  "CD&V stelde destijds voor om over te schakelen op LED en dimmen: fijn maar was toen niet mogelijk. Eandis is pas sinds vorig jaar voorzien op LED armaturen in haar gamma en aangepaste proms in de installatie. Vroeger omschakelen was dus niet mogelijk, hoe graag we dat zelf ook wilden."

  "Weggenomen lichtpunten stonden in het regiomasterplan dat op de gemeenteraad kwam en zijn dus door jullie gekend. De flankerende maatregelen werden ook voorzien en opgenomen daar. Evaluatie na 6 maand. Dit is inderdaad volop bezig. De laatste aanpassingen op ons grondgebied dateren van vorige zomer en dus zijn we nu een half jaar verder en in evaluatie in verband met ongevallen en verhoging van de inbraken hebben we geen noemenswaardige voorvallen of cijfers."

  "Integendeel lazen we samen met u, vorige week in de krant, dat de inbraakcijfers in onze regio verder duidelijk dalen. Het is natuurlijk ook altijd heel moeilijk om bij bepaalde voorvallen dit rechtstreeks te koppelen aan het al of niet voorzien van openbare verlichting. Bij alle nieuwe verkavelingen en bij grote werken waarbij de openbare verlichting vervangen wordt, wordt uiteraard voorzien in LED. Een voorbeeld is de laatste verkaveling in de Joris Lannoostraat, de Collestraat of bij wegenwerken bv in de Bedevaartstraat.

  "We horen inderdaad dat een aantal mensen zich toch moeilijk aanpassen aan de nieuwe situatie: mensen die na 23 uur van een vergadering naar huis gaan te voet, ploegarbeiders of lange opblijvers. De meningen zijn verdeeld en variëren van uitermate positief tot negatief. En we luisteren naar de mensen. Daarom zijn we nu al volop bezig met een aantal aanpassingen van het huidig systeem voor te bereiden en te kijken wat kan binnen de financiële maar ook de principiële kant van dit onderwerp."

  En deze wil ik dan toch nog even duiden:

  "Jullie voorstel is kort door de bocht, het is verkiezingspraat, ondoordacht, onbetaalbaar en niet uitvoerbaar. De paragraaf over hoe jullie die gaan realiseren en hoe jullie die wensen te betalen is immers niet vermeld", vervolgt Veerle Vervaeke haar repliek.

  Morgen alles weer gewoon zoals vroeger laten branden, is :

  "Maar wij werken verder aan de evaluatie en de mogelijke bijsturingen die kunnen tegemoet komen aan de wensen van de mensen met een onveiligheidsgevoel."

  - Korte termijn

  - Lange termijn

  "Maar gelijk welke optie: het kost geld, een grote investering dat uiteraard op een bepaalde termijn terug verdiend wordt en die dient opgenomen te worden in het volgende meerjarenplan, te beslissen in de volgende legislatuur", duidt schepen Veerle Vervaeke.

  CD&V'er Vincent Byttebier vraagt op dit punt de hoofdelijke stemming. De meerderheid stemt het voorstel van CD&V om de openbare verlichting onmiddellijk weer aan te steken weg. Iedereen is wel voorstander om binnen afzienbare tijd naar ledverlichting over te schakelen.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V wil dat openbare verlichting ook 's nachts blijft branden

  CD&V Tielt vraagt een onmiddellijke stop van het doven van de straatverlichting 's nachts. "Samen met netbeheerder Eandis dient er zo vlug mogelijk een plan uitgewerkt te worden voor de installatie van dimbare en energiezuinige LED-verlichting in Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle en om de huidige niet-dimbare verlichtingsarmaturen te vervangen", zegt CD&V'er Vincent Byttebier.

  "Bij elke heraanleg van een weg dient straatverlichting met dimbare LED-verlichting geplaatst te worden. Het is de evidentie zelf dat er bij een nieuwe aanleg kostenbeparend geïnvesteerd wordt", duidt CD&V-fractieleider Vincent Byttebier.

  "Voor CD&V is het beter en goedkoper om geleidelijk aan over te schakelen op energiebesparende materialen en zo stelselmatig de hele straatverlichting aan te passen. Het doven van de straatverlichting 's nachts veroorzaakt een onveiligheidsgevoel bij vele burgers en is heel verkeersonveilig voor de zwakke weggebruikers."

  "Fietsers en voetgangers moeten 's nachts na hun werkuren, een avondje uit, een activiteit van een vereniging of een sportactiviteit door pikdonkere straten naar huis. CD&V Tielt vraagt daarom de onmiddellijke stopzetting van het doven van de straatverlichting 's nachts. Zowel voor de zwakke weggebruikers, fietsers en voetgangers, de werknemers die in ploegen werken, inwoners langs wegenwerken..."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Schepen Veerle Vervaeke : “We voeren systematisch een duurzaam herstel uit"

  Schepen Veerle Vervaeke (OPen VLD) neemt de kritiek van de oppositie niet. "Weeral een punt met grote woorden en kleine inhoud", zegt ze, gevolgd door een opsomming van alle acties.

  - Beleidsdoelstelling 8 - AP 50 - actie 205: de stad onderhoudt en renoveert zijn stadspatrimonium en daarop voorzien we jaarlijks 100.000 euro voor onderhoud v d gebouwen.

  - Maar er is ook:

  - 100.000 euro van actie 205 is jaarlijks en stap per stap geïnvesteerd in de gebouwen volgens nood en prioriteit, een samenvatting:

  "Zoals net aangehaald: veel aangepakt, systematisch en altijd met het oog op duurzaam herstel. Oorzaak aanpakken. Dit heeft geleid naar enerzijds het op punt stellen van de technieken en het verplichte onderhoud ervan, denk maar aan HVAC, de elektrische keuringen en de liftkeuringen. En anderzijds naar de bouwschil: daken en schrijnwerk vernieuwen en ondertussen ook isoleren, vochtige plekken aanpakken."

  "De verloedering van de stadsgebouwen ? "Er was inderdaad het een en ander verloederd in Tielt, mooiste voorbeeld was de jeugdlokalen in de Ontvangerstraat.: niet geïsoleerd, vol schimmel, lekkend dak en goten, We vonden het niet meer kunnen dat jeugd ondergebracht werd in lokalen die niet te verwarmen waren, schimmel en lekken hadden, kortom op gezondheidsvlak niet verantwoord waren. We hebben de jeugd daar meteen weggehaald en ondergebracht in tijdelijke lokalen in de Peperstraat. De nieuwbouw werd gebudgetteerd en ontworpen en is momenteel in uitvoering. Dit gaat over een investering van 1,5 miljoen euro", reageert schepen Veerle Vervaeke scherp.

  Schepen Veerle Vervaeke

  Schepen Veerle Vervaeke © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V : “Gebrekkig onderhoud van de stadsgebouwen”

  "Eén van de eerste en belangrijkste taken van het stadsbestuur is een goed beheer van het stadspatrimonium", zegt CD&V-raadslid Joris Vande Vyvere. "Dit betekent het goed onderhouden van onder andere de stedelijke gebouwen met inbegrip van algemene schilderwerken aan ramen, muren en onderhoud van daken en goten, enz."

  "Navraag leert ons dat het beloofde stappenplan nooit werd opgemaakt met als gevolg dat er heel wat misloopt bij het onderhoud van de gebouwen."

  "Het lang aanslepen van de renovatie van het Cultuurcentrum Gildhof is hier een voorbeeld van, ook het ongunstig rapport van de academie wat betreft de erkenningsvoorwaarden voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Maar ook goten die reeds jaren aan het lekken zijn met natte en beschimmelde muren als gevolg (koetsgebouw van Mulle, oude lokalen wijkpolitie Lakenmarkt), schrijnwerk van ramen dat niet tijdig wordt geschilderd, verf die afbladdert op de muren aan de ingang van Mulle, jeugdlokalen in Schuiferskapelle die reeds jaren kampen met schimmelvorming door waterinsijpeling maar nog het ergst zijn de ramen van het stedelijk zwembad waarvan de onderste houten dragers van die ramen gewoon rot zijn."

  Al deze zaken leiden volgens CD&V tot een algemene verloedering van de stadsgebouwen en door het niet tijdig herschilderen en onderhouden ook tot extra schade en bijkomende kosten bij herstelling.

  "Het zal tijdens deze legislatuur wellicht te laat zijn om het beloofde stappenplan op te maken maar CD&V Tielt vraagt toch om dringend werk te maken van de broodnodige schilder- en onderhoudswerken aan de stadsgebouwen", besluit Joris Vande Vyvere.

  GF

  GF © GF

 • Lieven Vancoillie

  Eerstelijnszorg werkt samen in regio Tielt

  De gemeenten Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Tielt bundelen op het vlak van welzijn en gezondheid de krachten in de eerstelijnszone regio Tielt. "Een eerstelijnszone is een gebied waarbinnen de verschillende gezondheids- en welzijnsactoren interdisciplinair en geïntegreerd samenwerken om een antwoord te bieden op de noden van de bevolking in onze regio", duidt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA)

  Het zwaartepunt van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid komt daar te liggen.

  "Concreet zal het lokaal bestuur meer inspraak krijgen voor de verdere uitbouw en samenwerking van de eerstelijnsdiensten (gezondheidsberoepen, diensten gezinszorg en dienstencentra)."

  De engagementsverklaring tot oprichting van een eerstelijnszone regio Tielt is een gevolg van de wens van de Vlaamse regering om de eerstelijnszorg te hervormen. "We gaan in op een oproep van de Vlaamse overheid om mee te werken aan deze hervorming." De verklaring wordt in de andere aangesloten gemeenten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

  Ook de oppositie keurt dit punt goed. "Ook de grootte is ideaal om dit te organiseren", zegt Vincent Byttebier. "Er zijn ook veel veranderingen bezig in de ziekenhuizen. We moeten als Tielt onze centrumfunctie blijven laten gelden."

  Schepen Guido Mehuys (SP.A) : "We wilden ook Izegem erbij, maar dat is niet gelukt. Daar hebben ze nu een aparte zone, maar wellicht zijn te klein. We hebben wel voldoende inwoners. Na deze afbakening gaan de ziekenhuiszones zich moeten aanpassen. We zitten in Tielt met een goed ziekenhuis. Er is samenwerking met AZ Delta, maar Tielt blijft toch een autonoom ziekenhuis."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Medewerker van stad of OCMW krijgt cadeaubon van 30 euro

  Als gevolg van een intersectoreel akkoord van de Vlaamse overheid keren restmiddelen terug naar onder meer de lokale besturen. Na een akkoord met de vakbonden krijgen de medewerkers van stad of OCMW een Tieltse cadeaubon van 30 euro.

 • Lieven Vancoillie

  OCMW Tielt investeert in woonzorgcentrum Deken Darras

  OCMW-voorzitter Pascale Baert somt een aantal evoluties op : "Een aantal investeringen werden van 2017 naar 2018 doorgeschoven. De komende maanden wordt verder ook het meubilair in het woonzorgcentrum en in 't Vijverhof aangepakt."

  De toelage van de stad aan het OCMW stijgt niet, er komt in 2020 wel een lichte indexaanpassing. "Het OCMW neemt wel enkele extra medewerkers in dienst." De komende jaren stijgt de personeelskost met gemiddeld 3 procent. "Voor sommige uitgaven, zoals energiekosten, is een schatting maken, niet eenvoudig. Verder blijft de autofinancieringsmarge ook de komende jaren positief. "

  Volgende investeringen zijn voorzien : "De heraanleg van de binnentuin en de paadjes, de toegangscontrole van het woonzorgcentrum, de aankoop voor een schrobzuigmagazine, herstellingen aan het woonzorgcentrum, opmaak van een website voor een zorgvereniging, automatisering ingangsdeur dienstencentrum, renovatie van de stookinstallatie van het dienstencentrum..."

  Het OCMW werft een medewerker aan voor de wijkwerking op de Dierdonk en voor de aanpak van de kinderarmoede, onder meer in het Huis van het Kind. "De voorbije Jobbeurs was duidelijk een succes. Het aantal meewerkende partners is sterk gestegen. We hopen ook heel wat mensen aan een job te helpen, wat met het eerder initiatief Busje komt zo ook het geval was. De boodschappendienst kent inderdaad wel een moeilijke start."

  CD&V-fractieleider Vincent Byttebier : "We steunen het voorstel voor de verdere uitwerking van de buurwerking en van de inspanningen op het vlak van kinderarmoede. Verder bekijken we absoluut alle evoluties op de voet. We voeren dan ook een heel constructieve oppositie in de OCMW-raad, zo niet had de meerderheid geen meerderheid meer."

  Pascale Baert.

  Pascale Baert. © Foto LVA

 • Lieven Vancoillie

  Nancy Ottevaere volgt bij CD&V Joris Uyttenhove op

  Door de verhuizing van Joris Uyttenhove naar Oostende kan het CD&V-raadslid niet langer in de gemeenteraad zetelen. Daphne Derammelaere ziet af van haar mandaat, zodat Nancy Ottevaere als volgende opvolger in de gemeenteraad komt. Nancy Ottevaere groeide in Gistel op en kwam op 8-jarige leeftijd in Aarsele wonen.

  "Ik volgde een opleiding in Tielt en Deinze, voor bejaardenhelpster. Die job oefende ik echter nooit uit. Ik was 18 jaar lang onthaalmoeder. In 2012 ben ik ermee gestopt", zegt Nancy, die getrouwd is met Andy Van Maele en moeder is van drie zonen: Yarno (23), Yoran (20) en Yermo (15).

  Ze legt de eed in handen van voorzitter-burgemeester Els De Rammelaere af.

  In de OCMW-raad volgt An Vanden Bussche, die de lijsttrekker voor Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober wordt, Wendy Malego op.

  Nancy Ottevaere

  Nancy Ottevaere © Foto LVA

 • Lieven Vancoillie

  In een notendop

  De samenstelling van de gemeenteraad in Tielt.

  GF

  GF © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!