Live Vanaf 20 uur op gemeenteraad van Poperinge: over Chinezen en plasticfolie

29/01/18 om 16:00 - Bijgewerkt om 21:09

Na de tumultueuze gemeenteraad over de exploitatiecijfers van sport- en recreatiezwembad De Kouter vorige maand, is er vanavond om 20 uur opnieuw raadszitting. Op de agenda prijken onder meer aanbestedingen voor de aanleg van het fietspad Poperinge-Woesten en de rioleringswerken in Switch Road. Bovendien kom je te weten waarom de Chinezen ervoor zorgen dat Poperingenaars niet langer plasticfolie gratis naar het recyclagepark mogen brengen.

Vanaf 20 uur op gemeenteraad van Poperinge: over Chinezen en plasticfolie

© MD

 • Tom Gheeraert

  Gemeenteraad zit erop

  Gemeenteraadsvoorzitter Miriam Maes (CD&V) sluit de gemeenteraad af en nodigt iedereen nog uit op een nieuwjaarsdrink 'om elkaar wat beter te leren kennen.'

 • Tom Gheeraert

  Wel parkeren op kiss and ride Bruggestraat

  Sabien Battheu (Open VLD): "In de gemeenteraad van oktober 2017 deed onze fractie het voorstel om een onderbord aan te brengen met een beperking in de tijd, zodat de Kiss and Ride-strook in Bruggestraat buiten die tijdspanne kan worden gebruikt als parkeerzone. Deze maatregel zou voor extra parkeergelegenheid in het centrum zorgen op momenten van vb. een plechtigheid in de (Sint-Jans)kerk, of één of ander evenement in het centrum van de stad. Het bestuur veegde dit voorstel van tafel, onder het mom dat het te vroeg was om de verkeerssituatie nu al weer aan te passen: 'Het is te verkiezen om dit binnen een aantal maanden te evalueren', zo werd ook gesteld. Enige tijd geleden konden we met z'n allen vaststellen dat ons voorstel wél werd gevolgd. Buiten de tijdsspanne van 8 uur en 18 uur op schooldagen, mag er nu wel geparkeerd worden op de Kiss and Ride. Onze fractie is uiteraard blij met deze aangepaste situatie, doch wij vragen ons af: wanneer is de evaluatie gebeurd? Op welke manier is de evaluatie gebeurd, en door wie?"

  Burgemeester Christof Dejaegher haast zich om te zeggen dat de maatregel een gevolg is van een materiële vergissing en dus niets te maken had met de eerdere tussenkomst van Open VLD.

 • Tom Gheeraert

  Transitmigranten op Lijssenthoek

  Burgemeester Christof Dejaegher antwoordt: "Deze maatregel dateert van 1 april. Verschuiving naar industrieterrein is drie weken geleden gesignaleerd. Het kan nog steeds dat dit et gevolg is van de sluiting van de parking, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk en is moeilijk in te schatten. Ik heb vandaag mail gekregen van bedrijf dat het sterk verbeterd is. Het ging om opleggers van één specifieke firma. Daar wordt aan gewerkt en overleg gepleegd."

  "Er was daar een probleem van openbare orde. Ik heb zelf sporen gezien en afval zien los slingeren. Er waren heel concrete sporen dat er een problematiek. Medewerkster van bestuur werd trouwens zelf geconfronteerd geweest met transitmigranten in sanitair van nabijgelegen Lijssenthoek Cemetary."

  "Er werd nog beslist om de maatregel met zes maanden te verlengen. Het had een onmiddellijk gunstig effect. Om het nu te vrijwaren lijkt me gezien de actualiteit niet opportuun. Na maart dit jaar zullen we dan wel zien."

 • Tom Gheeraert

  Transitmigranten in Calicannes

  Sabien Battheu (Open VLD) heeft een vraag over de tijdelijke sluiting van het de parking van Calicannes. "In het schepencollege van 27 maart 2017 werd beslist om de openbare grensparking Callicannes volledig af te sluiten van 31 maart 2017 tot 29 september 2017 en daar en op de Callicannesweg een parkeerverbod in te voeren. De stad nam de maatregelen na meldingen van overlast door transmigranten die er verbleven en afval achterlieten. In september zou de situatie geëvalueerd worden, en zou er beslist worden hoe het verder moest. Op vandaag, 29 januari 2018, is de grensparking nog altijd volledig afgesloten. Werd de situatie in september geëvalueerd, en zo ja, op welke manier? Was is het resultaat van die evaluatie geweest? Werd de tijdelijke maatregel verlengd? Hoe komt het dat de gemeenteraad hiervan niet op de hoogte was/is? Hoe is de situatie aan de grensovergang op vandaag, en hoe ziet het bestuur de situatie evolueren?"

 • Tom Gheeraert

  "Geen vuur poken"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) vult aan: "Laten we beslissen over wat voorligt. We zitten met de verkoop van een voetbalplein, met als duidelijke bestemming landbouw. 45 jaar heeft men daar gevoetbald en in die 45 jaar heeft men nooit geprobeerd het terrein op te splitsen om er komen wandelen, ook al was dat wettelijk mogelijk. Het is bijzonder jammer dat er vuur gepookt wordt over dingen die er niet zijn."

 • Tom Gheeraert

  Voor de landbouwer

  "In de commissie heb ik gepleit om de voetweg, die grotendeels denkbeeldig is, af te schaffen. Maar nu blijkt dat niet zo gemakkelijk te zijn", zegt Johan Lefebvre (Open VLD). "Daarom pleiten we er nu voor om de situatie te behouden om de landbouwers een mogelijk te geven om hun percelen te bereiken."

  Schepen Pieter Marchand (CD&V). "Er is geen actief gebruik van de landweg. Het is vooral de bedoeling om de landbouwer meer rechtszekerheid te geven.

 • Tom Gheeraert

  Groen wil niet dat trage wegen afgeschaft worden

  "Trage wegen zijn vroegere voetwegen en sentiers, die opgenomen zijn de Atlas der Buurtwegen", zegt Stéphanie De Maesschalck (Groen). "Velen daarvan zijn reeds lang in ongebruik, andere zijn ondertussen geasfalteerd, nog een ander deel werd de laatste jaren heropgepit en heropengesteld om opgenomen te worden in wandelnetwerken via onverharde wegen."

  "Onze streek is de laatste tien jaar steeds meer gekend geraakt om zijn wandelnetwerken. Heel wat nieuwe wandelingen werder uitgestippeld en geopend, in samenwerking met bijvoorbeeld Westtoer, Natuurpunt... Reningelst, een prachtig dorp dat binnenkort nog mooier wordt, zijn er twee wandelingen: het Zevekotepad en het Lindegoedpad. Nu is het zo dat wandelen over onverharde wegen meestal aangenamer en veiliger wordt beschouwd. Er zijn natuurlijk ook wandelingen nodig over verharde wegen, langs zo verkeersluw mogelijke wegen."

  "Door het verleggen van dit deel van buurtweg 55 in dit agendapunt, en niet het afschaffen ervan, zetten we de poort open voor een eventueel doortrekken van dit kleine stukje buurtweg, ook nà de zone die nu vermeld wordt, zodat uiteindelijk het Zevekotepad hier, in plaats van langs de drukke Vlamertingesweg en Clyttesteenweg, door de velden zal kunnen lopen. Dit lijkt misschien te verwaarlozen, maar op deze manier, stap voor stap, maakt men een wandelnetwerk aangenaam en veilig, en promoot men toerisme in onze streek meer en meer."

  "Dit is dus een pleidooi voor dit bestuur om niet alleen trage wegen 'niet af te schaffen' (omdat men, in de woorden van de burgemeester tijdens de commissie, niet anders kan), maar om actief te kiezen voor het hervalideren van trage wegen."

 • Tom Gheeraert

  Voetweg 55 in Reningelst wordt verlegd voor woningen

  Het stadsbestuur is van plan om de percelen van het oude voetbalveld in Reningelst te verkopen in verschillende loten. In functie van het optimale gebruik van deze loten is het echter aangewezen om het tracé van voetweg 55, dat overeenkomstig de atlas der buurtwegen dwars door de percelen van het oude voetbalveld loopt, te verleggen naar de rand van deze percelen. Landmeterskantoor Feys stelde hiervoor de nodige plannen op, in overleg met de stedelijke technische dienst.

 • Tom Gheeraert

  Pieter Marchand en burgemeester reageren

  Schepen Pieter Marchand (CD&V) antwoordt: "Binnen het charter is nog geen sprake van afdwinging, maar dat kan perfect via andere maatregelen."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "We leven in een tijd waarin er nogal veel charters worden gelanceerd. Verenigingen willen op die manier hun actiepunten aankaarten. Daar valt niet veel voor te zeggen. Het is goed dat er meer gedaan wordt, maar daardoor is het moeilijk om als stadsbestuur om aan die vereniging te vragen om haar charter aan te passen. We moeten ons dus bewust zijn dat het om een princiepsverklaring is, en niet meer dan dat."

 • Tom Gheeraert

  Oppositie heeft vraagtekens bij Werfcharter

  Zowel Marie-Claire Tylleman (Open VLD), Geert Ganne (N-VA) en Stéphanie De Maesschalck (Groen) hebben extra over het Werfcharter. Terwijl Open VLD en N-VA zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor lokale aannemers, is Groen verheugd dat aannemers schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren moeten vermijden.

 • Tom Gheeraert

  Aannemers moeten zich aan regels houden

  Het Werfcharter is het volgende agendapunt. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde werkte een Charter Werftransport uit dat lokale overheden online kunnen ondertekenen om samen met de Bouwunie, de Confederatie Bouw en FEMA bij te dragen tot maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgevingen tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken.

  "De stadsdiensten zullen alle gekende aannemers die regelmatig actief zijn te Poperinge hiervan op de hoogte brengen en de bouwfederaties worden automatisch ingelicht over de gemeenten die het charter online ondertekenen. Dit charter sluit aan bij de intentie van het stadsbestuur om het verkeer in schoolomgevingen en woonomgevingen zo veilig mogelijk te laten verlopen en bij het ondertekende SAVE-charter. Het kan een belangrijke hefboom zijn om bij het verlenen van omgevingsvergunningen en machtigingen voor de inname van openbaar domein aannemers en bouwheren bijkomend aan te sporen om hun werftransport beter te organiseren", klinkt het in de nota van het stadsbestuur.

 • Tom Gheeraert

  Wat met landbouwfolie?

  Schepen Kris Notebaert (CD&V) antwoordt dat de stad Poperinge een van de enigen bij IVVO was die folie apart inzamelde. "Landbouwfolie is een aparte ophaling. Dat is twintig jaar geleden opgestart. Een deel werd verbrand en een ander deel werd uitgevoerd naar China. Dat zal nu dus ook stoppen. Wellicht zal dat dus ook opgebrand worden, al kan het ook dat een deel gestockeerd wordt", aldus Notebaert. "Er is een nieuwe landbouwfolie op de markt die veel dunner en dus milieuvriendelijker is."

 • Tom Gheeraert

  Chinezen willen geen folie meer

  Uiteraard heeft Stéphanie De Maesschalck (Groen) een vraag over het betalend maken van de inzameling van folie op het recyclagepark. "Tot nu toe werd een groot deel van plastic afval uit ons land uitgevoerd naar China, waar het gerecycleerd werd en gebruikt in nieuwe plastiek producten."

  "De laatste jaren bereiken ons meer en mer berichten over de onrustwekkende hoeveelheden plastiek in ons milieu: vanaf 2050 zal er meer plastiek dan vis in de oceanen drijven; plastiek wordt afgebroken tot micropartikeltjes die in ons terecht komenn en waarvan we de exacte effecten nog niet kennen."

  "De mosselen, langoustines en oesters uit onze Noordzee bevatten zoveel plastic dat we elk jaar 11.000 piepkleine deeltjes microplastic opeten. Een deel daarvan komt ook in ons bloed terecht."

  "Via onze rivieren belanden tonnen plastic afval in zee: verpakkingen en plastic zakjes natuurlijk, maar ook microbolletjes die in douchegel en tandpasta zitten. In zee breekt dat plastic af tot ­microplastic, kleiner dan een ­millimeter groot. Dat eten de zeedieren op."

  "Maar wat gebeurt daar dan mee? Onderzoekers van de UGent hebben voor het eerst kunnen vaststellen dat de deeltjes ook in ons systeem kunnen blijven. 'In ­laboratoriumproeven hebben we gezien dat microplastic door onze darmwand kan migreren', zegt Janssen. 'Zo komen er per jaar tot een zestigtal deeltjes in ons bloed en lymfestelsel terecht. Ze kunnen zich daar ophopen.'"

  "'We weten niet waar de grens ligt van hoeveel plastic je in je bloed moet hebben om ontstekingen te krijgen of ziek te worden', zegt Janssen. 'Het echte gezondheidsrisico kunnen we dus nog niet inschatten.'"

  "Er wordt wel altijd meer onderzoek naar gedaan. Zo bestudeert de FOD Volksgezondheid hoeveel plastic er zit in de verschillende soorten zout die je in onze supermarkten kunt kopen. Want ook die bevatten plastic, bleek eerder al uit buitenlands onderzoek. 'We willen vooral aantonen hoezeer dat plastic is doorgedrongen tot alle aspecten van ons leef­milieu', zegt Jan Eyckmans van de FOD. 'En dat we daar iets moeten aan doen.'"

  "We moeten wel vermijden dat er nog microplastic in de natuur komt. Het verbod op plastic zakjes dat minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) nu wil invoeren, is een goede zaak. Maar de microdeeltjes plastic in zeep en tandpasta moeten ook verboden worden. In de VS gaan ze dat al doen, in Europa nog niet."

  "Omwille van de weigering vanaf nu door China om onze plastiek nog te aanvaarden. Om hoeveel folie ging het tot nu toe? Welke folies behoorden tot deze aparte inzameling? Wat met harde plastic? Wat met landbouwfolie? Zal dat allemaal gewoon verbrand worden?"

  "In de Gemeentelijke verordening houdende politie van de afvalstromen op het grondgebied van Poperinge. Staat nu nog steeds bij "grof brandbaar afval" het volgende te lezen: grofvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die omwille van de omvang, aard en/of gewicht niet in het recipiënt voor huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, gemengde metalen, autobanden en andere selectief ingezamelde afvalstoffen, en die huis-aan-huis worden ingezameld, of de restfractie die overblijft voor verwijdering na aanbieding op het recyclagepark."

  "Terwijl, als ik het goed begrepen heb, de folies nu bij het brandbaar zullen moeten? De belangrijkste vraag hier is natuurlijk, op lange termijn en in het kader van 'wat is uiteindelijk goed voor mens en milieu': Wat met preventieve acties: hoe kan lokaal beleid afvalpreventie, en dan vooral in verband met plastiek, in beleid omzetten? Wat doet Poperinge nu al? Hoe kan de gemeente het goede voorbeeld geven? In aankoopbeleid bijvoorbeeld? Hebben jullie daar al over nagedacht?"

  "Wat met bijvoorbeeld de "statiegeld alliantie"? Heeft Poperinge al nagedacht om toe te treden tot deze alliantie, die pleit voor statiegeld op petverpakkingen en blik? Bij de oprichting van de Statiegeldalliantie deden ook KVLV, de grootste vrouwenorganisatie van Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en Test Aankoop, de grootste consumentenorganisatie, al mee."

 • Tom Gheeraert

  Open VLD Steunt fietspad Poperinge-Woesten

  Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat een groot deel van de bestaande inbuizingen waarop nieuwe riolen of grachten moeten worden aangesloten in slechte staat verkeren en/of een kleinere diameter hebben dan de nieuwe riolen. Gezien het nieuwe fietspad bovenop deze buizen komt, was het aangewezen deze nu te vernieuwen. Deze werken zijn niet subsidieerbaar binnnen het Fietsfonds en komen integraal ten laste van de stad. Verrekening 3 "vernieuwen bestaande inbuizingen", voor een bedrag van 25.653,00 euro excl. btw, betreft uitsluitend de aanleg van rioleringen waardoor er geen btw betaald dient te worden.

  Het nieuwe stadsaandeel wordt bijgevolg 120.907,00 euro excl. btw of 140.910,34 euro incl. btw. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te hechten aan verrekening 3.

  Danny Lefebvre (Open VLD) is tevreden dat het stadsbestuur rekening hield met zijn eerdere tussenkomst.

 • Tom Gheeraert

  Verkoop openbaar domein hoek Hoepelsnijdersstraat

  Passeert zonder tussenkomst noch tegenstem. Idem met Ruiling van gronden in de Bloemenstraat en Klaverweg.

 • Tom Gheeraert

  Het gaat snel

  Al driepunten gepasseerd zonder tussenkomst of tegenstem.

 • Tom Gheeraert

  Slechts 13 agendapunten

  Gemeenteraadsvoorzitter Myriam Maes opent de gemeenteraad met nieuwjaarswensen. Jan Vanbruwaene (N-VA) is verontschuldigd.

 • Tom Gheeraert

  In een notendop

  Gemeenteraad Poperinge in een notendop

  Gemeenteraad Poperinge in een notendop © TOGH

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!