Live Vanaf 20 uur op gemeenteraad van Poperinge: motie over windmolens

26/03/18 om 16:44 - Bijgewerkt om 21:33

Poperinge Het schepencollege vraagt aan de gemeenteraad van maandag om een motie goed te keuren gericht aan de Vlaamse regering naar aanleiding van de windmolenhetze van de afgelopen weken. Verder komen onder meer de aanstelling van de algemeen directeur, de verkaveling in de Komstraat en volkstuinpark De Bommelaer aan bod.

Vanaf 20 uur op gemeenteraad van Poperinge: motie over windmolens

© Getty Images/iStockphoto

 • Tom Gheeraert

  Gemeenteraad afgesloten

  Daarmee loopt de gemeenteraad op zijn einde. De volgende gemeenteraad is al op maandag 23 april. Meer duiding lees je in Het Wekelijks Nieuws Westhoek.

 • Tom Gheeraert

  Mos op de bibliotheek

  De laatste vraag komt van de N-VA-fractie. "Het is reeds een geruime tijd dat de Letterbeek problemen heeft met de aansluiting van het dak met de gevelstenen", zegt Jan Van Bruwaene (N-VA). "We zien al mosvorming op de gevelstenen. Met N-VA hadden wij graag gehad dat deze problemen zouden worden opgelost voordat dit grotere proporties aanneemt."

  "De technische dienst is inderdaad op de hoogte van dit probleem. Men weet ondertussen hoe men dit zal oplossen en het zal snel opgelost worden", antwoordt schepen Loes Vandromme (CD&V).

 • Tom Gheeraert

  Munitie langs Westhoekweg

  Marie-Claire Tylleman (Open Vld) heeft in verband met de werken langs de Westhoekweg. "Al sinds het najaar 2017 is men langs de gewestweg (geen gemeentelijke bevoegdheid) de Westhoekweg bezig met de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150kV kabelverbinding tussen Ieper en het nieuwe 150kV onderstation te Poperinge (Sappenleen) over een afstand van ongeveer 8,6 km. Oorspronkelijk waren de werken gepland tot ongeveer eind december 2017. Dat staat trouwens nog altijd zo aangeduid op het signalisatiebord: "Duurtijd Maart 2017-December 2017."

  "Via de Facebookpagina 'Verkeershinder Poperinge' konden we vernemen dat er nogal wat restanten van oorlogsmunitie gevonden werden tijdens de werken. Dit zou meer hinder veroorzaakt hebben dan eerst ingepland, waardoor het einde van de werken uitgesteld werd tot eind maart. De snelheidsbeperking werd intussen opgetrokken van 50 km/uur naar 70 km/uur."

  "Op vandaag, 26 maart, is nog altijd één rijstrook afgesloten voor het verkeer. Het geduld van al wie er (veelal dagelijks) passeert, wordt nu toch wel heel lang op de proef gesteld."

  Heeft het stadsbestuur officieel geprotesteerd bij de uitvoerder van de werken, Elia, en om uitleg gevraagd? Wat moet er nu nog gebeuren? Kan de eerste rijstrook vrijgemaakt worden tijdens de herasfaltering?

 • Tom Gheeraert

  Zwerfvuilactie

  Raadslid Danny Lefebvre (Open Vld) heeft een vraag over de zwerfvuilopruimactie van 17 maart. "Heel wat vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen langs de Poperingse wegen. Proficiat aan iedereen, want heel evident was het niet in het barkoude weer. We kunnen erover meespreken. Poperinge nodigde haar verenigingen uit om deel te nemen. Hoeveel verenigingen werden uitgenodigd en hoeveel verenigingen hebben deel genomen? Bij wie kunnen verenigingen, die niet werden uitgenodigd doch graag zouden deelnemen, terecht om zich te registreren voor de volgende edities?Hoeveel kilometer wegen werd opgeruimd? Hoeveel zwerfvuil werd door al die vrijwilligers verzameld?

  Schepen Kris Notebaert (CD&V): "Alle verenigingen werden aangeschreven, er was een oproep via de stadskrant en de Facebook. Een 23-tal verenigingen deden een 320-tal km wegen. Verenigingen die zich niet aangesproken voelden, mogen zich altijd richten tot de milieudienst."

 • Tom Gheeraert

  Bert wil live streaming van gemeenteraad

  Bert Costenoble (Open VLD). heeft een vraag over live streaming van de gemeenteraad: "Een jaar geleden heb ik dit al gevraagd. Zo was er vorige maand een interessant debat over windmolens. Het zou goed zijn mochten mensen dat debat live kunnen volgen."

  Pieter Marchand (CD&V): "Ik had gezegd dat we het zouden koppelen aan de vernieuwing van de website. Dat is wat achterstand opgelopen, maar er zijn wel gesprekken met de leverancier over eventuele streaming van de gemeenteraad."

 • Tom Gheeraert

  "Wervingspremie avant-la-lettre goedgekeurd"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordt: "20.000 bewoners zou goed zijn, maar laat ons dat ook niet najagen als een fetisj. Een teken aan de wand is dat in de prognoses alle Vlaamse provincies zouden groeien, behalve de provincies in de uiteinden, dus West-Vlaanderen en Limburg. De positieve cijfers in de andere provincies is te verklaren door de hogere geboortecijfers bij personen met een migratieachtergrond. Ons bevolkingsaantal is de laatste drie jaar negatief. We stellen vast dat de instroom groter is dan de uitstroom, maar er sterven meer mensen dan dat er geboren worden. Jullie voorstel is gebaseerd op gesloten prognoses. Wij zien toch een zeker beweging. Er zijn heel wat verkavelingen in ontwikkeling, meergezinswoningen. We hopen dat dit een positieve invloed kan hebben. We leven in een vrij land en we moeten beseffen dat wij als lokaal bestuur niet de sleutel hebben om tussen te komen in de vrije keuzes van onze bevolking. We mogen ook die indruk niet wekken. Enkele maanden geleden hebben we wel een korting goedgekeurd op bouwgronden in de Henri Permekelaan. Dat was een wervingspremie avant la lettre. Over enkele weken lanceren we een wooncampagne om jongeren aan te sporen om hier te komen wonen."

  "Als we verder willen ingaan op jullie voorstel dan moeten we een bedrag horen. Anders kunnen we niet weten wat haalbaar is en wat niet. Welke leeftijd is de grens? Waarom precies die leeftijd? Zal dat niet leiden tot problemen met het gelijkheidsbeginsel. Wat met mensen die drie jaar later met een ander werk wordt geconfronteerd? Er zijn met andere woorden ontzettend veel vragen."

 • Tom Gheeraert

  "Wervingspremie avant-la-lettre goedgekeurd"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordt: "20.000 bewoners zou goed zijn, maar laat ons dat ook niet najagen als een fetisj. Een teken aan de wand is dat in de prognoses alle Vlaamse provincies zouden groeien, behalve de provincies in de uiteinden, dus West-Vlaanderen en Limburg. De positieve cijfers in de andere provincies is te verklaren door de hogere geboortecijfers bij personen met een migratieachtergrond. Ons bevolkingsaantal is de laatste drie jaar negatief. We stellen vast dat de instroom groter is dan de uitstroom, maar er sterven meer mensen dan dat er geboren worden. Jullie voorstel is gebaseerd op gesloten prognoses. Wij zien toch een zeker beweging. Er zijn heel wat verkavelingen in ontwikkeling, meergezinswoningen. We hopen dat dit een positieve invloed kan hebben. We leven in een vrij land en we moeten beseffen dat wij als lokaal bestuur niet de sleutel hebben om tussen te komen in de vrije keuzes van onze bevolking. We mogen ook die indruk niet wekken. Enkele maanden geleden hebben we wel een korting goedgekeurd op bouwgronden in de Henri Permekelaan. Dat was een wervingspremie avant la lettre. Over enkele weken lanceren we een wooncampagne om jongeren aan te sporen om hier te komen wonen."

  "Als we verder willen ingaan op jullie voorstel dan moeten we een bedrag horen. Anders kunnen we niet weten wat haalbaar is en wat niet. Welke leeftijd is de grens? Waarom precies die leeftijd? Zal dat niet leiden tot problemen met het gelijkheidsbeginsel. Wat met mensen die drie jaar later met een ander werk wordt geconfronteerd? Er zijn met andere woorden ontzettend veel vragen."

 • Tom Gheeraert

  Open VLD stelt wervingspremie voor jongeren voor

  Johan Lefever (Open VLD) heeft een extra agendapunt over de invoering van een 'wervingspremie'. "Eind februari publiceerde Statistiek Vlaanderen haar driejaarlijkse gemeentelijke demografische vooruitzichten en dit voor de periode 2017 - 2027. Iedereen kan dit online consulteren", zegt Lefever. "Het lokale beleid moet rekening houden met deze demografische vooruitzichten, vandaar dat het interessant is om eens de prognoses te bekijken voor onze stad Poperinge zodat ook wij onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. We weten allemaal dat we voor onze stad hopen op die magische 20.000 inwoners. Toch zal dit in de eerstkomende jaren niet het geval zijn. Uit de statistieken leren we dat we in 2012 het dichtst stonden van die 20.000. De prognoses voorzien een verdere daling. Tegen 2025 een bevolking van 19.500 mensen. Tegen 2035 voorziet men een verdere daling naar 19.250."

  "Vooral het aantal jonge mensen zal in onze stad verder dalen. Eén van de redenen is dat jongeren na hun studies vaak blijven hangen in grotere studentensteden. Voor de dynamiek en de groei van onze stad is het nochtans cruciaal dat we alles op alles zetten om de jongeren in Poperinge te houden, of ze te doen terugkeren. De vergrijzing komt ook op ons af en volgens de studiedienst van de Vlaamse regering zou tegen 2035 1 op 3 Poperingenaars 65 plus zijn. We weten dat de stad al heel wat inspanningen doet en ook wij steunen alle beleidsopties om van Poperinge een bruisende stad te maken, ook voor jongeren en jonge gezinnen. Ook lokale ondernemers stelden onlangs dat er wel degelijk jobs zijn in onze regio voor hoger opgeleiden. Ook hier geraken vacatures niet ingevuld."

  "Als stad zouden we de jongeren kunnen stimuleren door hen een financieel duwtje in de rug te geven bij hun beslissing om in onze stad een woning te kopen of te bouwen. Onze fractie stelt concreet voor om een 'wervingspremie' uit te werken voor de aankoop of bouw van een woning. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie zijn enerzijds een leeftijdsgrens en anderzijds dat je gedurende een bepaalde tijd in Poperinge hebt gewoond. Door die laatste voorwaarde worden ook jongeren meegenomen die na hun studies een paar jaar buiten onze stad hebben gewoond maar de beslissing nemen om terug te komen."

  "Onze vraag is dan ook of de meerderheid bereid is een dergelijke 'verwervingspremie' in overweging te willen nemen om zo jongeren aan te moedigen in Poperinge te wonen of er te blijven of ze er laten terugkeren op korte termijn na hun studies", besluit Johan Lefever.

 • Tom Gheeraert

  Reglement infrastructuur

  Het huishoudelijk reglement op het gebruik van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur ligt voor.

  Johan Lefevere (Open VLD): "We merken een uniformisering van de tarieven en een sterk vereenvoudiging. We zullen dit dan ook goedkeuren, maar we vragen of er ook een dergelijk reglement goedgekeurd zal worden rond de OCMW-infrastructuur."

  Schepen Loes Vandromme (CD&V): "Er is goed overleg tussen de mensen die verantwoordelijk zijn voor de mensen die instaan voor het beheer van de infrastructuur van het OCMW en de gebruikers. Maar voor zover ik weet zijn stad en OCWM nog steeds twee aparte entiteiten. Dat is goedgekeurd door de OCMW-raad."

  "Wat met De Rups?", vraagt Johan Lefevere.

  "Dat is infrastructuur van de stad die ter beschikking gesteld wordt van het OCMW en gratis is voor de werking van De Rups", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

 • Tom Gheeraert

  Geen vragen over volkstuintjes

  Het reglement van volkstuinpark De Bommelaer passeert zonder tegenstem.

 • Tom Gheeraert

  Open VLD stemt tegen

  Danny Lefebvre blijft bij zijn standpunt. "De naam van Tommelein moet geschrapt, anders stemmen we tegen."

  "De waarheid mag gezegd worden", besluit de burgemeester.

 • Tom Gheeraert

  "Wij voelen ons de pispaal van de hogere overheid"

  "Beide ministers zeggen dat informatie en participatie van burgers essentieel is en beloven lokale besturen te betrekken bij het zoeken naar concrete locaties zodat er minder beroepsprocedures gestart worden", vervolgt burgemeester Christof Dejaegher. "Anderhalf jaar later stellen we vast dat dit loze beloftes zijn. Het zoeken naar draagvlak bij de bevolking of de participatie van de bevolking in de projecten zijn niet decretaal geregeld, maar worden in het beste geval enkel in een (oudere) omzendbrief vermeld. Overleg met de lokale overheid is, hoewel een evidentie, niet eens decretaal verplicht gesteld."

  "Een recente aanvraag leerde het stadsbestuur dat het vooral de vertegenwoordigers van de lokale overheid zijn die het eerste mikpunt zijn van alle kritieken, vragen en ongerustheden. Als je de politieke kopstukken van alle politieke partijen in dit verkiezingsjaar mag geloven, zijn de lokale overheden nochtans de belangrijkste besturen van het land. Wat windmolens betreft, zijn ze evenwel de 'dankbare' bliksemafleiders van de minister. Ik zou het zelfs straffer kunnen formuleren: we voelen ons zelfs de pispaal van de hogere overheid."

 • Tom Gheeraert

  "Jullie wentelen zich in slachtofferrol"

  Ook Danny Lefebvre (Open VLD) heeft ook opmerkingen. "Jullie wentelen zich in een slachtoffer, maar wat me nog meer tegen de borst stoot is dat er in de motie een passage staat waarbij op de man gespeeld wordt. Wij willen dat de motie objectief geformuleerd wordt."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "De tekst is heel objectief. Ik zie niet in waarom wij onze standpunten niet zouden kunnen verdedigen. Wij waren niet op de hoogte. Dat is bevestigd door de aanvragers. De beide ministers (Schauvliege en Tommelein, red.) worden allebei vermeld. U hoeft zich dus niet geviseerd te voelen."

 • Tom Gheeraert

  Samen amendeert windmolenmotie

  De motie over de windmolens ligt voor. Marjan Chapelle (Samen) vraagt om een amendement toe te voegen waarin gesteld wordt dat er maximaal wordt gestreefd naar participatie via burgercoöperaties.

 • Tom Gheeraert

  Proven krijgt Johan Malbranckeplein

  Een pleintje in Proven wordt genoemd naar Johan Malbrancke. Hij was medeoprichter van de Provenaar, hij was stichter van de jaarlijks Eekhoutefeesten en hij engageerde zicht in verschillende verenigingen.

  Geert Ganne (N-VA) zegt dat hij blij is. "Ik heb Geert Malbrancke persoonlijk gekend en ik ben blij dat het stadsbestuur op deze manier het werk dat hij voor de wijk gedaan heeft erkent.

 • Tom Gheeraert

  Het gaat vooruit

  Ook over de punten over de verkaveling in de Komstraat en de impactanalyse van lokale diensteconomie zijn er geen vragen.

 • Tom Gheeraert

  stadssecretaris wordt algemeen directeur

  De stadssecretaris wordt in het kader van de inkanteling van OCMW en stadsdiensten van rechtswege algemeen directeur. Er zijn geen vragen, iedereen stemt ja.

 • Tom Gheeraert

  Obergrenzebachplein toch officieel

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD) begint met een opmerking over het verslag van de vorige gemeenteraad. "Obergrenzebachplein was geen officiële straatnaam, staat er, maar op de website staat dat het pleintje voor de brandweer Obergrenzebachplein heet."

  "Dat is geen officiële benaming. Er staat ook geen officieel bord", antwoordt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

 • Tom Gheeraert

  De gemeenteraad gaat van start

  Gemeenteraadsvoorzitter Myriam Maes (CD&V) verklaart de gemeenteraad voor geopend. Op de dagorde staan vanavond 13 punten.

 • Tom Gheeraert

  De gemeenteraad in een notendop

  De gemeenteraad van Poperinge in een notendop

  De gemeenteraad van Poperinge in een notendop © TOGH

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!