Live Vanaf 19 uur op de gemeenteraad in Waregem: ontwerp stalling hippodroom

06/02/18 om 13:59 - Bijgewerkt om 20:52

In de openbare zitting worden 14 punten voorgelegd. Aandacht gaat onder meer naar het ontwerp van de stallingen op de hippodroom, het programma voor het vervangen van verouderde lichtpunten en de vernieuwing van de turnvloer van de basisschool in Desselgem. In de toegevoegde punten komt Groen-raadslid Inge Vandevelde meerdere keren tussen.

Vanaf 19 uur op de gemeenteraad in Waregem: ontwerp stalling hippodroom

© KW

 • Lieven Vancoillie

  Einde van de zitting

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) beëndigt de openbare zitting.

 • Lieven Vancoillie

  Waregem loopt niet warm voor kindergemeenteraad

  Xavier Wyckhuyse (Open VLD) is ook de spreekbuis van Jong VLD. "Door de installatie van een kindergemeenteraad zouden de jongeren meer bij het beleid en de politiek worden betrokken. Het zou spijtig zijn om dit uit de schoot van de jeugdraad te halen. We zijn ervan overtuigd dat de stad niet de regisseur moet zijn van wat de jeugd wil maar dat de stad eerder naar de kinderen en jongeren moet luisteren."

  Schepen Jo Neirynck (CD&V) : "Er zijn op vandaag veel inspraakmomenten, ook voor de jeugd. Er zijn heel veel interessante ontmoetingen en initiatieven. Via jeugd@waregem.be doet men ook voorstellen. We bekijken het voorstel met de jeugddienst en de jeugdraad. Het is een methodiek, maar is het de juiste ? Er zijn ook negatieve aspecten. Is het geen schijnparticipatie ? Er is geen andere West-Vlaamse centrumstad die het op vandaag doet. Een kindergemeenteraad werkt soms, soms niet. Een kinderraad is een ander initiatief rond projectwerking. Dat is misschien een beter idee om aan die vragen tegemoet te komen. Ook de scholen worden nu bevraagd. Daarna zullen we een wijze beslissing nemen."

 • Lieven Vancoillie

  Thea Mestdagh (N-VA) : “Ruimt Waregem op ?” Ja, op zaterdag 24 maart

  Het N-VA-raadslid vraagt zich af of de stad Waregem dit jaar meedoet aan de opruimactie. "De opkomst vorig jaar was heel laag. Er werd ook maar op vier locaties gestart."

  "Die opruimactie is voorzien op zaterdag 24 maart", zegt schepen Peter Desmet (CD&V). "Er worden dit jaar zes locaties onderhouden. Vorig jaar waren er wel 90 deelnemers. De campagne start binnenkort. Er wordt heel wat promotie gevoerd. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. En hopen dan ook op een betere opkomst, ook vanuit de scholen."

 • Lieven Vancoillie

  Desselgem : oude bomen snoeien, andere weer aanplanten

  "Het vellen van bomen heeft een grote impact op onze leefomgeving", zegt Groen-raadslid Inge Vandevelde. "Op het kerkplein in Desselgem werden een tijd geleden de oude bomen geveld en hierover was/is de Desselgemnaar behoorlijk verbouwereerd. De bomen maakten al jaren deel uit van hun kerkplein (en dus centrum)."

  "In een antwoord van de Dienst Milieu vernamen wij dat dé bomen ziek en sommigen zelfs dood waren. Een tak zou van een boom op een auto gevallen zijn. Vreemd - want dat klopt niet met de informatie die wij hebben ... Een andere reden zou zijn dat de riolering van de nabijgelegen Vrije Basisschool zou aangetast zijn door opstekende wortels. Op de bijgevoegde foto's kan je vaststellen waar de bomen geveld zijn - ons inziens te ver van de school om hier last van te hebben - toch zeker wat de bomen op de foto's", stelt Inge Vandevelde.

  Schepen Peter Desmet (CD&V), schepen van groenbehoud : "Bomen worden oud, en dan moet er worden ingegrepen. Onze groendienst bekijkt dat nauwgezet. Mensen klagen over de slechte staat van sommige bomen. Dan moeten die bomen weg, en worden die door andere vervangen. Door minstens één."

  "De meeste bomen waren oud en hinderlijk. Je kan ze niet meer snoeien. Meer dan de helft moest weg. Wat met de andere ? We kiezen dan voor uniformiteit en zetten we overal nieuwe bomen. Het is niet door een expert bekeken. We vertrouwen op de expertise van onze eigen diensten. Die expertise is heel goed aanwezig. Veel burgers klagen over bomen, als die voor hun eigen deur staan. Maar we mogen niet veralgemenen. Je moet ook niet te romantisch doen over bomen."

  "Het is een echte schande dat alles in één keer verdwenen is", zegt ook Jan Balduck (N-VA).

 • Lieven Vancoillie

  Waregem nog niet in de Statiegeldalliantie, eerst resultaten van studie

  Mario Verhellen (SP.A) en Inge Vandevelde (Groen) zijn voorstander dat ook Waregem lid wordt van de Statiegeldalliantie. De partners van de Statiegeldalliantie willen een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes. "Verder willen ze een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken."

  Schepen Peter Desmet (CD&V) : "Met de afvalintercommunales bekijken we het globale plaatje. Je kan niet tegen het innen van statiegeld zijn. We wachten eerst op alle gegevens, pas daarna kunnen we een beslissing nemen. De producenten dragen op vandaag nog te weinig verantwoordelijkheid. De verpakkingsindustrie spendeert daar veel te weinig euro's aan. Via Fost Plus gebeurt wel heel veel. We mogen het kind zeker niet met het badwater weggooien. We zijn niet tegen die alliantie, maar we wachten op het globale plaatje. We wachten dus nog even af. De studie is besteld, en de resultaten wachten we af."

  Mario Verhellen (SP.A) betreurt de positie van de stad Waregem. "Er worden dan maar redenen gezocht om nu niet in te stappen. Andere steden doen het wel, ook de gouverneur is voorstander. Waarom gebeurt het dan niet in Waregem ? Jullie doen gewoon de paraplu open, en doen niks. Goede initiatieven worden onder de mat geveegd. We hadden meer moed verwacht."

  DJW

  DJW © DJW

 • Lieven Vancoillie

  Groen wil Homeless Cup op Essevee

  Inge Vandevelde (Groen) : "Op de gemeenteraad van november 2017 stemden we tegen het hoge financiële engagement van de stad tegenover voetbalploeg Zulte-Waregem. We maakten ook eerder onze bedenkingen over de meestal matige subsidies voor andere organisaties. Op genoemde gemeenteraad stelden we voor om een sociale geste te vragen aan Zulte-Waregem, wat als 'naïef' werd bestempeld. We laten het echter niet bij woorden en hebben een concreet voorstel, nl. de Homeless Cup naar Waregem halen. Dit is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. Voetballen als hefboom naar een beter leven."

  "We zijn die cup zeker genegen", zegt schepen Joost Kerkhove (CD&V). "We willen ook verbindend optreden tussen het bestuur van Essevee en de Groen-fractie. De ondertoon van uw tussenkomst duidt op sarcasme."

 • Lieven Vancoillie

  Traag pad tussen Groene Wandeling en Roger Vansteenbruggestraat in slechte staat

  "Trage paden zouden goed ingericht mogen zijn, opdat zachte weggebruikers een veilige doorsteek kunnen maken, weg van het gemotoriseerd verkeer", stelt Groen-raadslid Inge Vandevelde.

  "Dit traag pad tussen de Groene Wandeling en Roger Vansteenbruggestraat is in heel slechte staat. Het asfalt steekt met meerdere bermen omhoog, dwars over de rijrichting. Daardoor is dit pad niet veilig. Spijtig genoeg is de oorzaak te zoeken bij de bomen op het talud, kant spoorweg. Wat me vooral stoort is het vuilnis dat heel zichtbaar ligt rond te slingeren op het afgesloten terrein aanpalend, ten noorden van het pad.Dit privéterrein ligt duidelijk te verkommeren. Waregem is alvast geen propere stad. Zwerfvuil kom ik overal tegen, ook in de sloten. Daar ruim ik het graag op, zomaar én als mooimaker."

  Schepen Maria Polfliet : "We gaan het met eigen medewerkers oplossen en zullen de eigenaars hierover aanspreken."

 • Lieven Vancoillie

  Zonale parkeerverbodsborden op parking van Waregem Expo

  Kathleen Ravelingien (CD&V) wil dat de plaatsen op de parking van Waregem Expo beter vindbaar zouden zijn. "Het zou handig en logisch zijn om op de parking het logo van de stad Waregem, van Waregem Expo te combineren met cijfers. Zo zou in de toekomst de vraag 'Waar staat mijn wagen geparkeerd ?' makkelijker te beantwoorden zijn."

  Schepen Kristof Chanterie (CD&V) bevestigt dat de parkeerdruk daar hoog kan zijn. "We denken eraan om zonale parkeerverbodsborden aan te kopen, die per beuk kunnen worden geplaatst. Die kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij evenementen in de Expo. Daar kunnen we bijvoorbeeld symbolen op plaatsen. Dat wordt nu verder bekeken."

  GF

  GF © GF

 • Lieven Vancoillie

  Meubilair, schooluitrusting en speeltoestellen voor Waregemse basisscholen

  Voor een totaalbedrag van ruim 40.000 euro worden meubilair, schooluitrusting en speeltoestellen aangekocht voor de vijf stedelijke basisscholen : Torenhof, Guido Gezelle, Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve.

  "380 euro per kleutervuilnisbak vinden we wel veel", zegt Groen-raadslid Inge Vandevelde.

  Ook de turnvloer van de basisschool in Desselgem is aan vernieuwing toe. Er wordt hiervoor een geraamd bedrag van 58.000 euro voorzien.

 • Lieven Vancoillie

  Verouderde lichtpunten worden vervangen

  In het bouwverlof van 2016 werd een inventaris gemaakt met betrekking tot de toestand van de openbare verlichting. Er werd een korte en een lange termijnplanning opgemaakt voor de vervanging van openbare verlichting in verschillende straten.

  In eerste fase worden lichtpunten vervangen in de Vroonstraat, Kerkdreef, Bermkouter en Aststraat. Het gaat in totaal om een bedrag van bijna 75.000 euro. Er wordt dimbare ledverlichting voorzien.

  GF

  GF © GF

 • Lieven Vancoillie

  1,1 miljoen voor complex met 84 paardenboxen op de hippodroom

  Voor de verdere professionalisering van de hippodroom is de uitbouw van de stallingen aangewezen. "Deze stallingen kunnen dan dienst doen voor zowel de wedstrijden, alsook voor activiteiten op de Bloso-site." Het nieuwe complex zou 84 paardenboxen omvatten, met daarbij nog eens twee boxen die uitgerust zijn om dopingcontroles te kunnen uitvoeren.

  "Daarnaast worden de nodige voorzieningen getroffen voor het wassen van de paarden en wordt een kleine opslagplaats voorzien voor stro, hooi en enkele voertuigen om de piste te onderhouden."

  Groen-raadslid Inge Vandevelde had enkele vragen over de eigendom en de exploitatie. "De hippodroom moet voor meer andere zaken dan voor de paardensport alleen worden gebruikt. Ook een sociale return dringt zich op. De hippodroom heeft nog andere troeven."

  Ook SP.A onthoudt zich. "Het gaat over 1,1 miljoen euro, dat is veel geld. Ik begrijp dat we accommodatie moeten voorzien. Maar er zijn ook nog andere noden in onze stad, zoals sociale huisvesting, de wachtlijsten voor seniorenvoorzieningen...", zegt Mario Verhellen.

  "Er zijn de voorbije jaren veel stallingen verdwenen", zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem. "Eén vierde wordt betoelaagd door Sport Vlaanderen. We willen verder in de paardensport investeren, dan moeten we ook professionele stallingen in voorzien. Van maart tot oktober zit de kalender meer dan vol. Het is en blijft een hippodroom, waar meestal met paarden wordt gereden."

  De N-VA-fractie keurt het voorstel goed. "Waregem is en moet een paardenstad blijven."

 • Lieven Vancoillie

  Cyclocross Masters op woensdag 21 februari

  Er worden op woensdag 21 februari 5.000 toeschouwers in hartje Waregem verwacht voor de laatste grote veldrit van het seizoen. Het parcours is ongeveer 1 kilometer lang en loopt door het hart van de stad, met inbegrip van het Pand en de Zuiderpromenade. In het kader van de veiligheid wordt een uitgebreide politieverordening goedgekeurd.

 • Lieven Vancoillie

  In een notendop

  De samenstelling van de gemeenteraad in Waregem.

  De samenstelling van de gemeenteraad in Waregem. © KW

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!