Live Vanaf 19 uur op de gemeenteraad in Menen : fietsstraat in de Sluizenkaai

29/01/18 om 13:55 - Bijgewerkt om 20:38

Vanavond beslist de gemeenteraad om de Sluizenkaai in te richten als fietsstraat. In de Waterstraat in Rekkem en de (kleine) Menenstraat in Lauwe wordt de snelheidsbeperking van 70km/uur naar 50 km/uur verlaagd. Daarnaast wijzigt het reglement voor de uitleendienst van de jeugddienst.

Vanaf 19 uur op de gemeenteraad in Menen : fietsstraat in de Sluizenkaai

© SLW

 • Stefaan Lernout

  Einde van de raad

  De samenvatting kan je lezen in de Krant Van West-Vlaanderen van vrijdag 2 februari.

 • Stefaan Lernout

  Investeringen aan de Koekuit, hoe staat het daar mee?

  Vraagt Herman Ponnet (SP.A/Groen) zich af.

  "50.000 euro werd voorzien, tot op heden is dat niet afgewerkt. Blijkbaar is er geen geld meer, is dat degelijk opgevolgd geweest?"

  schepen Eddy Lust (Open VLD) bevestigt dat de investering werd goedgekeurd. Eind vorig jaar vond de opening plaats van de nieuwe kleedkamers, ze waren nog niet helemaal afgewerkt. Dat klopt. De werken zouden moeten uitgevoerd zijn. De 50.000 euro is overgeschreven, Er zijn facturen t.b.v. 55.000 euro toegekomen. Wij zijn volledig in orde. De kleedkamers worden gebuikt, zelf al zit er daar geen plafond meer in."

 • Stefaan Lernout

  Meer en Betere Fietsdoorsteken?

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) pleit voor een beter onderhoud van de verschillende fietsdoorsteken. Dat zijn meestal vrij korte trajecten die nieuwe en oudere wijken met elkaar verbinden Bij voorbeeld het pad gelegen tussen de Georges Raymond Herremanstraat en de Gustaaf Tybergheinstraat. Sinds enkele maanden is daar eigenlijk geen doorkomen meer aan. Tenzij misschien voor de 4x4's die er regelmatig passeren maar daar feitelijk niks te zoeken hebben. Hetzelfde voor de aardeweg tussen de Kardinaal Cardijnlaan en de Komerenhoek in Geluwe. Sommige doorsteken zijn zelfs niet meer toegankelijk voor wandelaars.

  Wil het stadsbestuur de nodige maatregelen nemen om ze opnieuw in goede staat te brengen en te houden?

  "Als er meldingen komen dat er problemen zijn, worden die verholpen", weet schepen Dirk Vanholme (NV-A).

 • Stefaan Lernout

  De sanitaire busstop

  Philippe Mingels (SP.A/Groen): "Tijdens het weekend gebeurt het regelmatig dat de passagiers van bus 44 - dat is de busdienst die de Tuinwijk met de Barakken verbindt - ter hoogte van het station gevraagd worden om de bus te verlaten. De passagiers krijgen dan tegelijk de mededeling dat een collega hen zal oppikken om de route te vervolgen. Daarna verdwijnt de bus waarna de passagiers vaak geen bus meer zien.

  Bij navraag blijkt dat het probleem zich voordoet omdat de buschauffeurs sinds de brand in de Zuidstraat nergens meer naar een toilet kunnen en zien blijkbaar geen andere oplossing dan de passagiers onderweg te dumpen vooraleer terug te keren naar het depot in Geluwe voor de noodzakelijke sanitaire stop. Want ook in het station in Menen kunnen ze blijkbaar niet terecht. Raadslid Mingels vraagt zich af of het stadsbestuur op de hoogte is en bereid om het probleem bij De Lijn op tafel te leggen

  "Dat probleem kennen we", zegt schepen Dirk Vanholme (NV-A). "We horen van de Lijn dat dit niet alleen een probleem van Menen is. Onze burgemeester zal dit ook aankaarten in het parlement."

  Burgemeester Fournier vindt het te gek voor woorden "De NMBS verbiedt de chauffeurs van de Lijn het toilet in het station te gebruiken."

 • Stefaan Lernout

  De statiegeldalliantie bindt de strijd aan met het zwerfvuil

  Zowel Rudy Nuytten (Open Stad) als Philippe Mingels (SP.A/Groen) vragen zich af om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

  Een aanzienlijk deel van het zwerfvuil - volgens officiële cijfers zou dat meer dan 40% bedragen - betreft plastic en blikverpakkingen die via de gekende "blauwe zak" worden ingezameld. Blijkbaar gebeurt dit niet op efficiente wijze. Sinds het najaar 2017 wil de zogenaamde Statiegeldalliantie daar iets aan doen.

  Dat samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Vlaamse niet-gouvernementele organisaties, lokale overheden en bedrijven is de enorme hoeveelheden zwerfafval beu en haalt de kosten ervan weg bij de burgers en lokale overheden en wijst de verpakkingsindustrie en de distributiesector op hun verantwoordelijkheid. De Statiegeldalliantie vraagt om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.

  Heel wat gemeenten hebben zich al aangesloten bij deze 'symbolische' actie.

  schepen Mieke Syssauw (Open VLD) antwoordt dat niemand tegen dit systeem kan zijn, ook het College niet. "We zullen dit bestuderen. Het college heeft nog geen uitdrukkelijk standpunt ingenomen.

  Rudy Nuytten (Open Stad) "Volgende week is er RVB van MIROM. Dit is een agendapunt, daar opgezet door Wevelgem. Wat zal jullie standpunt daarover zijn?"

  Schepen Syssauw: "We kijken uit naar wat de intercommunale doet".

  Raadslid Nuytten; "`Steden, zoals Ieper, sluiten zich los van hun intercommunale, aan."

  "Ik ben ontgoocheld over uw antwoord", klinkt het bij raadslid Mingels. "Er zijn heel wat mensen, over alle partijen heen, in heel wat gemeenten die zich aansluiten. De kern van de zaak is dat alle kosten van wat geproduceerd wordt door het lokale niveau betaald worden. Niet door het Vlaamse niveau. Nu kunnen we - samen met andere lokale overheden - druk zetten.

  Het zijn geen botervlootjes, De Groenestraat ligt vol blikjes, duizenden! Aldus een onstemde Philippe Mingels

  Mijn vraag aan het stadsbestuur is de volgende... is Menen bereid om het voorbeeld van Hamont-Achel (coalitie: CD&V-Balans), Zoersel (NVA-CD&V), Tielt (NVA-OVLD/SP.a-Groen), Laakdal (CD&V-LVA/SP.a-Groen) en intussen ook Gent (Sp.a- Groen/OVLD) , Vilvoorde (Sp.a-Groen/NVA/OVLD), Herzele (OVLD/NVA)

  en verschillende andere Vlaamse steden en gemeentes, die de kwestie deze maand op de agenda hebben gezet, te volgen en de statiegeldalliantie te vervoegen? U merkt in mijn opsomming dat dit initiatief eigenlijk alle partijen en alle soorten coalities aanspreekt. Dat is ook logisch want iedereen is het meer dan beu om de rommel van een ander op te moeten kuisen en tegelijk voor de kosten op te draaien. Ik zie daarom hoopvol uit naar uw antwoord.

 • Stefaan Lernout

  versleten rioleringen

  Rudy Nuytten (Open Stad) : nogal wat straten liggen open, door breuken in de (oude) rioleringen. Het is niet denkbeeldig dat de rioleringen 'versleten zijn"

  Bestaat er een stedelijk 'Rioleringsplan' en welke straten zullen er aangepakt worden?

  schepen Dirk Vanholme (NV-A) antwoordt dat bijlange niet alle werven te maken hebben met breuken aan de rioleringen, verre van. Als er werven gebeuren en als het mogelijk is, wordt de toestand van de riolering onderzocht - per camera - en waar nodig hersteld.

  "Er is een plan waarbij Aquafin ook betrokken partij is. Wat de komende maanden betreft zal wellicht de Lauwestraat in Rekkem aangepakt worden. De Grondwetstraat wordt aan een cameraonderzoek onderworpen, we wachten op het resultaat."

 • Stefaan Lernout

  European Disability Card - ook in Menen gekend?

  Gemeenteraadslid Bogaert Berenice ( CD&V) heeft een vraag over de european disability card die als bedoeling heeft mensen met een beperking gelijke toegang tot voordelen te waarborgen. Reeds 8 landen waaronder het onze nemen hieraan deel.

  "Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen met een handicap, hun organisaties én de dienstverleners actief in de wereld van sport, cultuur en vrije tijd, op de hoogte zijn van de kaart en van de voordelen die ze biedt. Vandaar onze vraag vanuit CD&V Menen om niet alleen als stad en OCMW Menen bij dit initiatief aan te sluiten maar het ook verder bekend te maken. Dat kan o.m.via het actief opzoeken van aanbieders van voordelen en hen helpen/aansporen zich online in te schrijven. Niet alleen ontvangen ze dan een label waarmee ze hun voordelen meer zichtbaarheid geven, ze helpen zo actief mee aan een meer inclusieve maatschappij op maat van ieders behoeften."

  schepen Caroline Bonte-Vanraes (CD&V) antwoordt dat de dienst sociale zaken van het OCMW bekijken hoe dit aanbod georganiseerd te krijgen en dit initiatief verder uit te werken in het sociaal beleid.

 • Stefaan Lernout

  LAR Business Center en Facility Block

  schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) presenteert het project om de vroegere douanesite aan te pakken. Het bestaat uit meerdere deelprojecten : De uibouw tot een modern business center, een facility center en een facilityblock. Dit zou hoogwaardige faciliteiten creëren voor de werkgevers en -nemers van de gevestigde ondernemingen rond de LAR en de (vaak buitenlandse) truckers tegemoet komen door de oprichting van een facility block.

  Stad Menen treedt hierbij op als de promotor.

  Karl Debuck (Open Stad) vraagt zich af of dit project onderdeel vormt van de herwaardering van de LAR. "Neen", antwoordt schepen Tom Vlauminck (Open VLD). "Dat is een ander project."

  Herman Ponnet (SP.A/Groen) : "Dit project is een goede zaak, vooral naar de buitenlandse truckers toe."

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) wil weten wat de toekomst is eens het project gerealiseerd is. Hoe wordt het dan verder gefinancierd, ook door de stad? "Er zal een opvolging noodzakelijk zijn", zegt schepen Vlaeminck. Leiedal en Bitlar blijven onze partners in dit project, ook nadien. Het zal ervan afhangen wie of wat precies in die lokalen zijn stek zal vinden."

  De voorzitter van Bitlar, schepen Eddy Lust (Open VLD) : "wij hebben enkel over het gedeelte een aantal ruimtes boven de douanegebouwen. Die eigendom zijn van de stad. Er zullen ruimtes komen waar kan gewerkt worden, met WIFI e.d.. het sanitair blok zal aangepakt worden door Leiedal, dat is hun terrein."

  Zowel Leiedal, stad Menen als Leiedal dragen 40.000 euro bij, Bitlar 4.313 euro. De rest van de totale kost - 414.871 euro wordt gedragen door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

 • Stefaan Lernout

  1700 Hydranten

  Over de ganse entiteit bevinden zich in totaal meer dan 1700 hydranten, dat zijn aftappunten waarop de brandweer een verbinding kan leggen zodoende bij bluswerken direct water van de waterleiding te kunnen afnemen.

  "Ik hoef het belang daarvan niet uit te leggen", geeft burgemeester Martine Fournier (CD&V) aan.

  Ten einde de werking en het bereik ervan optimaal te houden voor het gebruik door de hulpdiensten i.c. de brandweer is het aangewezen op een permanente basis deze hydranten te kunnen overzien, te onderhouden en zo nodig te herstellen.?

  Het College wenst de opdracht daartoe toe te kennen bij voorbehoud aan initiatieven binnen de sector van de sociale tewerkstelling.?Op jaarbasis betrekt deze opdracht een budget van bij raming 16.000 euro.?

  "Hydranten zijn zeer belangrijk", is Rudy Nuytten (Open Stad) het eens, maar een sensibilisering bij de bevolking is ook belangrijk. De signalisatie is aanwezig maar de bewoners zijn zich daar niet altijd van bewust.

 • Stefaan Lernout

  Sluizenkaai wordt fietsstraat - maar tot waar ?

  In de Sluizenkaai te Menen wordt een fietsstraat ingericht. Motorvoertuigen hebben wel toegang hebben tot fietsstraten, echter zij mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.?In de Sluizenkaai wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd voor voertuigen komende vanuit de Rijselstraat richting de Oude Leielaan, fietsers mogen weliswaar in beide richtingen fietsen.?Ook werd het parkeren herbekeken en wordt geopteerd om geschrankt parkeren in te voeren.

  Herman Ponnet (SP.A/Groen) verwondert zich erover dat de fietsstraat niet tot het einde loopt."De auto's zullen inhalen waar ze kunnen, volgens mij heeft het geen zin om daar een fietsstraat in te richten.?

  "Hebben we wel een juist dossier?", vraag Philippe Mingels (SP.A/Groen) zich af. "Waarover stemmen we nu - tot waar is er nu een fietsstraat, en waar mogen de auto's weer inhalen?"

  "Vind ik ook!", sluit Angelique Declercq (SP.A/Groen) zich bij het gesprek aan.

  "Waar eindigt die zone? Aan het zwembad of aan verder?" vraagt ook Rudy Nuytten (Open Stad).

  "De fietsstraat loopt tot aan het zwembad", antwoordt de schepen. "Zoals het in het dossier staat."

  Iedereen tevreden en iedereen stemt voor. Eigenaardige wending toch.

 • Stefaan Lernout

  Van 70 naar 50 tussen Rekkem en Lauwe

  In de Waterstraat in Rekkem en de (kleine) Menenstraat in Lauwe geldt er een snelheidsbeperking van 70km/uur. Dit gezien het gebied zich bevindt tussen de bebouwde kommen van Rekkem en Lauwe. In dit gebied zijn in de laatste jaren meerdere woningen gebouwd en is dit inmiddels te aanzien als een bebouwd gebied.

  De vraag van de bewoners kwam ondertussen om de snelheid in deze omgeving te verlagen naar 50km/uur gezien het karakter neigt naar een bebouwde kom.?

  Herman Ponnet (SP.A/Groen) antwoordt dat ze tevreden zijn dat ook het het deel Priester Coulonstraat in het gewijzigd reglement wordt opgenomen.

 • Stefaan Lernout

  Stopzetten tienerwerking Maximum

  Tienerwerking Maksimum is een interlokale werking tussen Menen, Ledegem en Moorslede die activiteiten en uitstappen organiseert voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Gezien het lage deelnamecijfer vanuit de stad Menen stelt de jeugddienst voor om zich te onttrekken uit deze interlokale werking.

  Op 15 oktober 2017 adviseert Jeugdraad Moorslede echter om als gemeente te blijven inzetten op de tienerwerking, waarop jeugddienst Moorslede besluit om niet uit de samenwerking te stappen. Dit verandert het verhaal voor Menen. Als stad Menen zich terugtrekt, krijgt deze de geïnvesteerde middelen niet terug (om de werking van Maksimum niet in het gedrang te brengen). Daar stad Menen 50% van de middelen inbracht, zou dit een grote som geld zijn die we kwijtspelen. De stad koos ervoor om dit geld terug te vorderen.?Binnen het beheerscomité van 15/11/2017 werd met de andere partners besloten dat dit mogelijk moet zijn. Gemeenten Ledegem en Moorslede begrijpen de situatie en staan achter de idee om 50% van de overgebleven middelen terug te geven aan stad Menen. Dit druist in tegen de beheersovereenkomst. Daarin staat immers dat de partner die uit de werking stapt geen aanspraak kan maken op de middelen die in de werking werden geïnvesteerd. De drie betrokken gemeenteraden zullen deze uitzondering dan ook moeten goedkeuren.

  Kasper Vandecasteele (SP.A/Groen) vraagt zich af waarvoor het zo uitgespaarde geld zal gebruikt worden. "Dat is nog niet duidelijk", antwoordt schepen Griet Vanryckegem (N-VA). "We denken in de richting van activiteiten voor jongeren die niet bij een vereniging aangesloten zijn en waarvoor we iemand hebben van "In de marge".

  Raadslid Vandecasteele vindt het jammer dat er geld voor de jongeren verdwijnt. Het aanbod is goed. "Dat geld ging naar slechts een handvol jongeren", antwoordt de schepen. "Wij focussen meer op de meer kwetsbare jongeren."

 • Stefaan Lernout

  Wijziging retributies voor het huren van logistiek materiaal

  De retributie op het uitlenen van logistiek materiaal (geluid, licht & andere materialen) wordt gewijzigd. "Heel wat materiaal kan niet meer verhuurd worden omdat het erg verouderd is en er zijn nieuwe stukken aangekocht", legt schepen Griet Vanryckegem (N-VA) uit. "De prijsbepaling per categorie is geschrapt en vervangen door een gelijke prijs voor welke gebruiker ook. Dit zorgt dat niemand gediscrimineerd wordt en dat mensen met een lager inkomen meer gebruik kunnen maken van de uitleendienst. Er is ook een aangepast formulier waarbij dit materiaal kan aangevraagd worden."

  Bij het bestuderen van verschillende sites, voornamelijk de site van de provinciale uitleendienst van West- Vlaanderen, viel het op dat de prijzen voor dezelfde producten heel wat verschillen met de prijzen die wij aanrekenen. Vandaar dit voorstel om de prijzen van de uitleendienst aan te passen.

 • Stefaan Lernout

  brandstof voor het wagenpark

  Gemiddeld jaarverbruik van brandstoffen van het wagenpark is ongeveer 75000 euro (Stad : 50.000 euro - OCMW : 25.000 euro). "We kopen die samen aan", zegt schepen Laurent Coppens (CD&V). "We houden de termijn bewust kort : 2 jaar". Voor de stad betreft het o.m. de voertuigen van de technische dienst, administratie, plantsoendienst, preventiedienst en jeugddienst.

 • Stefaan Lernout

  Raamakkoord overeenkomst Postdiensten

  Schepen Laurent Coppens (CD&V) meldt dat Menen als stad zich zal aansluiten bij een raamakkoord waarbij VVSG het initiatief neemt. "We kunnen er een beroep op doen maar er zijn verder geen verplichtingen."

 • Stefaan Lernout

  De gemeenteraad van Menen in een notendop

  In een notendop

  In een notendop © IG Roularta

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!