In voetbalkringen geniet de 52-jarige Peter Vanloo grote bekendheid en waardering. Hij was zelf 26 jaar scheidsrechter. Sinds vorig jaar zit hij in het 'Bureau Arbitrage West-Vlaanderen' waar hij instaat voor de opleiding, beoordeling en begeleiding van alle scheidsrechters, van de jeugd tot 1st...