Raadslid stelt teambuilding voor ruziënde meerderheid Zonnebeke voor

10/10/17 om 15:03 - Bijgewerkt om 15:01

Tijdens de raadszitting bracht de meerderheid twee moties wegens hoogdringendheid op de agenda. Een daarvan was de oproep tot collegialiteit en loyaliteit... binnen het college.

Raadslid stelt teambuilding voor ruziënde meerderheid Zonnebeke voor

Aanleiding tot de motie waren de uitlatingen in de pers van schepen Michiel Descheemaeker (N-VA) waarin hij zijn collega's beschuldigde van bedrog en vervalsingen. Ook deed hij een oproep om af te zien van de geplande ambachtelijke zone in de Albertstraat.

In de motie wordt opgeroepen tot collegiaal en constructief besturen. Met de pers moet met de nodige omzichtigheid gecommuniceerd worden. Ten slotte stond in de motie dat de gemeenteraadvoorzitter de deontologische commissie moest verwittigen.

Schepen Michiel Descheemaeker vond dit laatste een stap te ver. "Uit alles wat ik hier hoor, moet blijken dat me de toegang nooit geweigerd is. Maar niets is minder waar. Als je als schepen kritiek uit, word je uitgesloten. Van collegialiteit gesproken!", aldus Descheemaeker. Wat de Albertstraat betreft, vertolk ik gewoon wat meer dan 80% van de mensen vroegen tijdens onze bevraging. Wij zijn toch de vertegenwoordigers van het volk. Ik wens niet liever dan een goede oprechte samenwerking, waarbij het belang van de burger centraal staat en niet de politieker. Als jullie mij verder weren uit allerhande vergaderingen, dan is wat hier nu gebeurt een grote show en is de motie een vodje papier."

Delen

Als we het niet doen vertrekken ze naar andere gemeenten en is dit nefast voor de tewerkstelling

Burgemeester Sioen (Inspraak) probeerde op opmerkingen te weerleggen en toonde een blad met mogelijke kandidaten voor de ambachtelijke zone. "Onze middenstanders smeken er om. Als we het niet doen vertrekken ze naar andere gemeenten en is dit nefast voor de tewerkstelling."

De discussies laaiden hoog op en zelfs de gemeentesecretaris kwam tussen in de debatten. Gemeenteraadvoorzitter Jan Vandoolaeghe (Inspraak) ontnam zelfs Descheemaeker het woord.

Delen

De ene dag wordt een veldslag uit WOI herdacht en de andere dag vecht het schepencollege een veldslag uit

De oppositie was niet mals voor het college. "Blijkbaar gebeuren er in Zonnebeke afwisselend twee zaken. De ene dag wordt een veldslag uit WOI herdacht en de andere dag vecht het schepencollege een veldslag uit. De goede reputatie is naar de vaantjes en daar zijn jullie verantwoordelijk voor. We gaan de motie goedkeuren, maar de deontologische commissie vinden we ook een stap te ver.We zullen wel de énige gemeente in Vlaanderen zijn die een dergelijke evidentie in een motie op de gemeenteraad brengt. Als jullie daardoor stoppen met ruzie maken, dan willen wij daartegen zeker geen obstructie voeren. En als het daarmee niet stopt, dan zouden jullie er beter zelf de stekker uittrekken", aldus Frank Bryon (SP.A).

Zijn college Maxim Vermeeren had ook nog een raad voor het college "Uit hoofde van mijn beroep moet ik met lastige jongeren dikwijls op teambuildingssessie. Ik wil met jullie ook naar de Ardennen trekken , maar met wat ik zojuist heb gehoord zal ik wel meerdere dagen nog hebben om jullie op het goede spoor te krijgen."

(NVZ)

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!