De aanstelling kwam er nadat geen enkele kandidaat slaagde voor het examen dat werd uitgeschreven na het ontslag van secretaris Francis Claeys. De aanwervingsprocedure werd ondertussen opnieuw opgestart en er kan nog gesolliciteerd worden tot eind augustus. Gemeente en OCMW kunnen echter niet functioneren zonder algemeen directeur en daarom werd een exte...