Live Live vanop de gemeenteraad van Ieper: "Geen 800 euro meer voor miswijn"

04/06/18 om 14:51 - Bijgewerkt om 23:11

De Ieperse gemeenteraad komt bijeen op maandag 4 juni om 19.30 uur voor een dagorde met maar liefst 46 agendapunten.

Live vanop de gemeenteraad van Ieper: "Geen 800 euro meer voor miswijn"

© TOGH

 • Tom Gheeraert

  De gemeenteraad zit erop

  Na een marathonvergadering van bijna vier uur zit de openbare zitting van de gemeenteraad erop. Meer duiding vind je in Krant van West-Vlaanderen.

 • Tom Gheeraert

  Deelgemeenten op website

  Meer dan 3.30 uur zijn we ver en we zitten aan de laatste vraag, ook van Emmily Talpe (Open Ieper): "Bijna een jaar geleden, in de gemeenteraad van 3 juli 2017, lanceerde ik hier het voorstel voor een webstek voor dorps- en wijkraden. Wie vandaag op internet zoekt, vindt amper informatie terug over de activiteiten of contactgegevens van onze wijk- en dorpsraden. Nochtans zijn die erg belangrijk voor de lokale dynamiek: ze organiseren activiteiten, kunnen problemen aankaarten en advies geven. Met een eigen webstek, gelinkt aan de stedelijke website www.ieper.be, zouden onze inwoners snel informatie terugvinden over wie ze kunnen contacteren bij vragen en over de plaatselijke verenigingen."

  "Schepen Deltour reageerde positief op mijn vraag. De communicatiedienst zou een apart menu-item aanmaken op de website voor stad Ieper, en daar zou voor elke deelgemeente een pagina terug te vinden zijn. Bedoeling is dat daar ook informatie over de activiteiten en dorpsraden terug te vinden zal zijn. Nu we bijna een jaar verder zijn, had ik graag geïnformeerd naar de stand van zaken en aangedrongen om hier dringend werk van te maken", aldus Talpe.

  Schepen Dieter Deltour (CD&V): "De module deelgemeenten is bijna afgewerkt. Er ontbreekt enkel nog enkele zaken. Van zodra het in orde is wordt het online gezet.

 • Tom Gheeraert

  Open Ieper wil speelpleintjes rookvrij

  De laatste twee vragen komen van Emmily Talpe (Open Ieper). Haar eerste vraag gaat over rookvrije speelpleinen: "Toekomstige generaties kinderen en jongeren volledig rookvrij laten opgroeien, dat is de doelstelling van de nieuwe campagne 'Generatie Rookvrij' van Kom Op Tegen Kanker, in samenwerking met andere gezondheidsorganisaties zoals Vlaams Instituut Gezond Leven. Want nog al te vaak zien kinderen volwassenen roken in het dagelijkse leven, waardoor ze het als 'normaal' en zelfs 'aantrekkelijk' gaan, beschouwen. Kinderen die in hun omgeving zien roken, hebben later meer kans om zelf te beginnen met roken. Dat kan niet de bedoeling zijn. De campagne roept daarom iedereen op zich te engageren: dierentuinen, ziekenhuizen, jeugdbewegingen maar ook steden en gemeenten."

  "Een aantal steden en gemeenten zoals Harelbeke en Waregem zullen in het kader van het project hun speelterreinen rookvrij maken. Specifiek zullen er borden geplaatst worden met het label 'Generatie Rookvrij' en de tekst 'Hier speel ik rookvrij!'. Langs deze weg wil ik graag een lans breken om ook in Ieper het label Generatie Rookvrij aan te vragen en onze speeltuinen rookvrij te maken. Ik denk dat iedereen wel wil dat kinderen veilig en gezond kunnen spelen in onze stad. Laten we dus met het stadsbestuur het goede voorbeeld geven. Zijn jullie bereid de speelterreinen in onze stad rookvrij te maken?"

  Schepen Eva Ryde (N-VA) antwoordt: "Niemand kan daar tegen zijn dat kinderen in contact komen met roken, maar dat kan ook zeggen over andere zaken. Wat zijn speelpleintjes? Het zijn niet de enige plekken waar kinderen aanwezig? Sommige zijn ook ingericht om volwassen elkaar te ontmoeten. Je moet focussen op wat je echt wil: zorgen dat kinderen zich in een leuke omgeving kunnen bewegen. En dat is belangrijker dan enkele verbodsbordjes ophangen. Maar we nemen het zeker mee om het verder uit te werken in een grotere aanpak."

 • Tom Gheeraert

  1.423 katten gesterilliseerd

  Schepen Eva Ryde (N-VA): "Rond sensibilisering hebben we al volop ingezet, zeker naar aanleiding van de Kattenstoet. Wat het ideale moment is. Over de manier waarop mensen omgaan met dieren zijn wij als stad echt niet bevoegd. Je hebt wel een meldpunt van de Vlaamse Overheid. Daarnaast doen we een beroep op de politiek. Sinds 2014 zijn 1.423 katten gesterilliseerd, waarvan 521 zwerfkatten."

 • Tom Gheeraert

  Vlaams Belang: "Sommige katteneigenaars willen de wet niet kennen"

  Nancy Six (Vlaams Belang) stelt de volgende vraag: "In 2014 heeft de federale regering verplicht om katten te laten registreren en later werd in Vlaanderen ook de verplichting ingevoerd om bij elke nieuwe kat een chip in te planten met daarop alle gegevens van het diertje. Al die gegevens komen in een centrale databank terecht."

  "Op die manier kunnen verdwaalde katten gemakkelijker herenigd worden met hun baasje. Ook de controle op de verplichte sterilisatie van katten kan via die databank beter gecontroleerd worden. Wat die verplichte sterilisatie betreft is er trouwens nog een wijziging en dat na advies van de Raad van State. Zo is er de verplichte sterilisatie van alle huiskatten, behalve katten van erkende kwekers.

  "Vanaf 1 april 2018 moet iedere verantwoordelijke zijn/haar kat laten steriliseren voor de leeftijd van 5 maanden of vooraleer ze verhandeld of weggeschonken wordt; Katten die tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 geboren zijn, moeten uiterlijk tegen 1 januari 2020 gesteriliseerd worden."

  "Door de verplichte registratie en sterilisatie zullen op termijn hopelijk minder katten gedumpt worden en komt het zwerfkattenprobleem onder controle. Als gevolg van deze verplichtingen krijgen sommige dierenopvang-en asielcentra echter extra veel katten binnen. Bovendien blijkt dat nog heel wat kateigenaars de wet niet eens kennen en anderen de wet zelfs niet willen kennen."

  "Niettegenstaande Stad Ieper al een heel actief zwerfkattenbeleid aan het voeren is, pleiten we toch voor een nieuwe sensibiliseringscampagne en een kordater optreden bij vaststelling van een overtreding."

  "Aansluitend bij het voorgaande nog het volgende met betrekking op het welzijn van de katten. Kan er opgetreden worden tegen eigenaars die hun dier genadeloos achterlaten na verhuis of katten houden in hun tweede verblijf waar ze dus maar sporadisch eens langsgaan en dat tot ergernis van de buren die overlast ondervinden van de katten die bij hen op zoek gaan naar eten. Wij zijn van oordeel dat dit een vorm van dierenverwaarlozing is en dat daartegen opgetreden moet worden. Zal het stadsbestuur optreden tegen deze vorm van dierenverwaarlozing?"

  "Om af te sluiten had Vlaams Belang had graag geweten hoeveel Ieperse katten ondertussen geregistreerd en gesteriliseerd werden", besluit Nancy Six.

 • Tom Gheeraert

  Vondsten De Meersen voor projectontwikkelaar?

  We zijn aan de vragen en antwoorden. Philip Bolle (SP.A) mag de spits afbijten. "Naar aanleiding van een bezoek aan de archeologische site van de Meersen/de Looie vernam ik van de archeologen dat er bijzonder waardevolle en unieke stukken werden opgegraven en dat zij hoge verwachtingen koesteren naar de verdere opgravingen in de gedempte zijtak van de Ieperlee, alsook in de nog te exploreren zones 3 en 4. De opgravingen lopen trouwens nog tot minstens half augustus."

  "Maar tot mijn grote verwondering verneem ik evenzeer dat de stad Ieper geen eigenaar wordt van deze vondsten. Contractueel komen die de bouwheer toe die daar in alle vrijheid mee kan doen wat hij wil. Bij verdere navraag over dergelijke opgravingen in Vlaanderen blijkt dat veel steden bij de opmaak van het contract met de bouwheer uitdrukkelijk lieten en laten stipuleren dat het erfgoed de opdrachtgever toekomt. Logisch want het gaat heel vaak over de ontstaansgeschiedenis van de stad en dergelijke vondsten horen de stad en haar inwoners toe. Als wij inderdaad de geschiedenis van Ieper zullen moeten herschrijven na deze bijzondere opgravingen, dan horen die waardevolle stukken in het Ypermuseum en nergens anders."

  "Maar u liet dus blijkbaar na van het contract op die manier op te stellen, wat leidt tot de volgende vragen. Waarom werd nagelaten op te nemen in de overeenkomt tussen stad en bouwheer dat de vondsten de stad toekomen?Welke stappen zult u ondernemen om deze misstap recht te zetten?"

  Burgemeester Jan Durnez: "De archeologen zijn juridisch op het verkeerde been. Op de gemeenteraad hebben we beslist om de opstal toe te staan aan de promotor. Dat betekent dat we onze eigendomsrecht behouden. Het erfgoeddecreet zegt dat je de vondsten moet onderbrengen in een erfgoeddepot. Het meeste dat werd gevonden is skeletten. Wij zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van de vondsten. Wanneer we wil overgaan tot tentoonstellen, dan moeten we dat samen beslissen, maar dan op voorwaarde dat het Agentschap Onroerend Erfgoed akkoord is."

 • Tom Gheeraert

  Led-verlichting voor voetbal van Vlamertinge

  Het bestek en de raming voor het vervangen van de veldverlichting door LED-verlichting nvoor twee voetbalvelden in Vlamertinge ligt voor. Iedereen stemt voor.

 • Tom Gheeraert

  Stefan Depraetere is algemeen directeur

  Punt 40 en 41 gaan over de aanstelling van Stefaan De Praetere die algemeen directeur wordt en krijgt zowaar applause.

 • Tom Gheeraert

  Keuze voor erfpacht

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen. Zoals de overeenkomst tussen de tien gemeenten om een handhavingscel te creëren. Men wil ook het lokaal voor videoverhoor kwijt. De prijszetting is op basis van de aankoopprijs. Er werd gekozen voor erfpacht omdat men niet naar een huur te gaan omdat het zou wegen op de exploitatiekosten. Niet vergeten dat een derde van de kosten voor de politiezone voor de stad Ieper zijn. Verkopen was ook niet geschikt want dan zit je met twee eigenaars. Vandaar dat gekozen voor erfpacht."

 • Tom Gheeraert

  Politie wil kantoren AC Auris huren

  De politiezone Arro Ieper is op zoek naar kantoorruimtes voor de cel administratieve handhaving. De voorkeur van de politiezone gaat uit naar ruimtes in het Auriscentrum. Er wordt een erfpachtovereenkomst voor een periode van 30 jaar voorgesteld, ingaand op 1 januari 2019 en tweemaal voor 10 jaar verlengbaar. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst goed te keuren.

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Bij dit punt had ik toch graag wat meer duiding gekregen. De politie nam als ik het goed herinner eind 2009 haar intrek hier op ter waarde. Het was een nieuwbouw waarvan men toch aanneemt dat er werd ingeschat - ook op middellange termijn - hoeveel ruimte er nodig zou zijn. De korpschef zei toen in de krant zelfs letterlijk dat het gebouw RUIMSCHOOTS groot genoeg zou zijn."

  "Beetje bevreemdend toch dat nog geen tien jaar later er nu plots een nijpend plaatsgebrek is maar goed ik kan die vraag donderdag ook stellen op de politieraad. De politie wil dus iets meer dan 300m² huren of beter in erfpacht nemen aan een prijs van 300.000 euro. Omgerekend dus 10.000 euro per jaar of 833 euro per maand."

  "Dit is laat ons eerlijk zijn een interessante prijs voor de huurder. Ter vergelijking in het L&H gebouw staat ook ruimte te huur van een zelfde oppervlakte van ongeveer 312 m² en dit aan 1690 euro per maand dus bijna het dubbel. Dat is interessant voor de politie maar is dit ook interessant voor Ieper? Is dit verantwoord? We hebben tenslotte meer dan 11 mio euro neergeteld voor dit gebouw en de renovatie. Moeten we het dan goedkoop verhuren en meer nog ons binden voor 30 jaar? Kunnen we niet beter onze handen vrijhouden voor de toekomst. De politie is hier zeker welkom maar er zijn volgens ons meer marktconforme en minder ingrijpende formules mogelijk."

 • Tom Gheeraert

  Overdracht grond

  De naamloze vennootschappen Nikfika en Chama hebben een verkaveling gerealiseerd op gronden gelegen in de Harchiesstraat. Zij wensen deze openbare infrastructuur kosteloos over te dragen aan de stad Ieper. De gemeenteraad wordt gevraagd deze overdracht goed te keuren. Iedereen stemt ja.

 • Tom Gheeraert

  Marieke Cloet: "

  OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V) antwoordt: "We hebben in ons LOI 50 plaatsen, maar dat is vandaag niet helemaal niet volzet. We krijgen de laattse wel veel mensen die geregulariseerd zijn uit Poelkapelle. Die mensen moeten huisvesting vinden, vandaar dat we tussenwoningen voorzien hebben. Soms worden die mensen vanuit Wallonië aan Ieper toegewezen en kennen meestal absoluut onze taal niet. Daardoor hebben we veel meer leefloners."

  "U zegt 250.000 euro teruggestort. Dat heeft te maken met de verhuis naar AC Auris. Wij hebben beslist om niet direct zelf een sociaal restaurant te bouwen, maar er zijn alternatieven, onder andere in de dienstencentra. We zetten dus stappen in de goeie richting."

  "De laatste jaren hebben we zeer veel contact met de armoedeverenigingen. Om te kijken waar de grootste noden zijn. Op vlak van kinderarmoede zijn er mooie realisaties geweest."

  "De boerderijen. Het zijn niet allemaal onbewoonde boerderijen. Daar wordt echt wel verder geboerd. We geven als OCMW-raad de opdracht aan de landmeter om zo weinig mogelijk landbouwgrond in de configuratie op te nemen. De boerderij in Passendale hebben we verkocht aan een privépersoon."

  "We hebben inderdaad veel architecten aangenomen om onze leegstaande woningen te renoveren. Over de dienstencentra zal later moeten beslist worden. De Grachtstraat zitten we met de voedselbedeling in andere rond de tafel zodat het gebouw maimaal kan gebruikt worden."

 • Tom Gheeraert

  Vlaams Belang: "Aantal toegewezen sociale woningen is verwaarloosbaar"

  Nancy Six (Vlaams Belang) komt ook tussen: "In de jaarrekening van het OCMW kunnen we uit de monitoring van de sociale dienst afleiden dat het aantal dossiers met betrekking tot "leefloon" in stijgende lijn zit. Wat we niet uit die monitoring kunnen afleiden is het aantal personen die in dat ene dossier behandeld worden. Het is dus niet zo dat 1 dossier, 1 persoon is. Gezinnen zijn 1 dossier. In hetzelfde dossier kunnen ook nog kinderen zijn waarvoor kindergeld wordt betaald. Deze evolutie is alvast ongunstig."

  "De daling van het aantal dossiers equivalent leefloon is dalend maar dat is grotendeels te verklaren door het feit dat vluchtelingen nu sneller erkend worden en dus het gewone leefloon aangeboden krijgen. Wij stellen vast dat ook in Ieper de gevolgen van de Snel Belg wet, de versnelde erkenning van vluchtelingen en de gezinshereniging een invloed hebben op het OCMW budget."

  "In diezelfde monitoring valt het ons op dat het aantal toegewezen sociale woningen verwaarloosbaar is. Slecht 9 toewijzingen op 167 aanvragen in 2017. Enkele maanden geleden vroeg ik welke invloed de huidige asielcrisis heeft op de wachtlijst voor een sociale woning. Voor Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat mensen die reeds jaren op de wachtlijst staan opnieuw enkele plaatsen achteruitgeschoven worden omdat "nieuwkomers" dakloos zijn en dus voorrang krijgen op zij die al jaren wachten."

  "In het kader van de regeling dat een sociale woning maximaal beziet moet zijn, is het voor Vlaams Belang onaanvaardbaar dat zij die hun te ruim geworden woning moeten verlaten (na bijvoorbeeld het uit huis trekken van de kinderen, overlijden partner, enz -) zich opnieuw moeten inschrijven en dus onderaan de wachtlijst komen te staan. Wij vrezen dat het aantal dossiers ivm huurwaarborg mede daardoor nog de hoogte zullen inschieten."

  "Bij de investeringsuitgaven zien we dat er €234.000 staat ingeschreven voor de aankoop van het Kenniscentrum De Maarschalk in de Grachtstraat. Met welke intenties heeft het OCMW dat pand gekocht? Zal van daaruit het zorgnetwerk aangestuurd worden? Komt daar een sociaal restaurant? Is er al een concrete invulling van wat er met de opbrengst van de verkochte boerderijen gedaan zal worden?"

  "Graag hadden wij vernomen welke concrete plannen er zijn in de strijd tegen de kinderarmoede. Wat zal er gedaan worden met de brugfiguur nu de subsidies daarvoor wegvallen? Wij zijn alvast vragende partij om een beleid te voeren die terwijl ook inzet tegen spijbelen en schooluitval."

 • Tom Gheeraert

  Open Ieper: "Grote stijging aantal leefloners"

  Ook Open Ieper bekeek de jaarrekening van OCMW. Ann-Sophie Himpe (Open Ieper): "Er is dus een grote stijging in 2017 van het aantal leefloners, we zien bijna een verdubbeling op zes jaar tijd. Daar zijn verschillende reden voor dat werd ook toegelicht maar de grote instroom dat is het aantal asielzoekers. Daar wil ik namens onze fractie toch absoluut benadrukken dat deze groep bijzonder goed opgevolgd dient te worden. Direct beginnen begeleiden - taallessen - begeleiding naar werk.

  "Er werden de voorbije jaren heel wat hoeves verkocht en er staan er nog op de planning om te verkopen. De vrijgekomen middelen worden echter niet echt geïnvesteerd. Ook werden er verschillende woningen verkocht waarvan de opbrengst terug diende geïnvesteerd te worden. Het kan niet de bedoeling zijn dit op de bank te zetten. Een globaal patrimoniumplan zou dan ook geen overbodige luxe zijn. Onze technische dienst doet wat ze kan maar slaagt er niet in alle gebouwen tijdig te renoveren. Het lijkt ons aangewezen om sneller privéfirma's in te schakelen om het patrimonium van het ocmw optimaal in te zetten."

  "In totaal zijn er een 180 woongelegenheden in handen van het OCMW. Laat ons ook niet vergeten dat tegen 2020 alle daken dienen geïsoleerd te zijn. Via het Shine project worden er al heel wat aangepakt maar een tandje bij kan altijd. De dienstencentra zijn aan renovatie toe, er dienen dus beslissingen genomen te worden. Is er al duidelijkheid rond de subsidiëring?"

  "Wat zijn de plannen met de Grachtstraat (vorig jaar aangekocht). Dit is normaal gezien voor de voedselbedeling, komen daar nog andere organisaties in? De provincie heeft de verkoop van het bovengelegen ondernemerscentrum afgeblazen dus een aankoop hiervan is niet meer aan de orde. Bij de initiële aankoop van de Grachtstraat was dan ook nog sprake dat het ondernemerscentrum ook ging aangekocht worden. Wat is de visie rond deze site."

 • Tom Gheeraert

  "Verpaarding van Vlaanderen halt toeroepen"

  Nu is het de beurt aan de raadsleden om tussen te komen over de cijfers van het OCMW. Philip Bolle (SP.A) neemt eerst het woord: "Voor wie het laatste tweejaarlijkse Armoederapport heeft gelezen, zijn de cijfers van het OCMW niet echt een verrassing, maar anderzijds weer wel. Ik verduidelijk mij. Het is niet echt een verrassing dat Ieper in het Armoederapport aangeduid wordt met vier kwetsbare zones en dat dit een spijtige herneming is van het vorig rapport. De armoede in de stad neemt toe, maar de helende maatregelen blijven uit."

  "Zo zien we dat het aantal 'leefloners' en 'equivalenten leefloon' gevoelig stijgt. Van gemiddeld 124 in 2012 tot 146 in 2016 en 161 in 2017. Diezelfde trend lezen we af uit het aantal aanvragen voor sociale huisvesting door het OCMW: van 94 aanvragen in 2011 tot 143 in 2016 en 167 in 2017. En diezelfde trend lezen we af uit het aantal aanvragen voor een huurwaarborg: van 42 in 2011 tot 44 in 2016 en 78 in 2017. Dit zijn allemaal onmiskenbaar ernstige tekenen van toegenomen armoede en voor wie van slechte wil zou zijn, dit heeft nagenoeg niets te maken met het toegenomen aantal asielzoekers. Asielzoekers krijgen 'materiële hulp' en daar zien we dat het aantal aanvragen in 2011, zijnde 100, in 2016 teruggelopen was tot 89 en vorig jaar slechts 86 bedroeg. En voor wie niet vertrouwd is met de materie, voor elke leefloner staan er een veelvoud van mensen die structureel verarmen, maar geen recht openen op steun of te trots zijn om die aan te vragen. De leefloners zijn dus slechts het topje van de in kaart gebrachte armoede."

  "We zien dus ontegensprekelijk verarming van de modale Ieperling, maar ik zie helaas weinig tegenzetten van dit OCMW", aldus Bolle.

  "Het sociaal restaurant, waar wij al 2 decennia om vragen, komt maar niet van de grond en mensen in armoede moeten het stellen - in het beste geval - met een voedselpakket om de 14 dagen. Daarnaast stellen wij vast dat u volhardt in uw kwalijke doelstelling om jaarlijks vanaf 2017 - en dat voor 4 jaar - af te zien van 250.000 euro van de dotatie van stad naar OCMW. Dat is zomaar eventjes 8% van uw budget dat u jaarlijks terugstort terwijl er zoveel van onze inwoners in dikke miserie leven. Ik kan daar echt niet bij Mevr. de Voorzitter. Ik vind dat schandelijk en ik heb het u vorig jaar ook al in dezelfde bewoordingen gezegd: die 250.000 euro/jaar kan voor een pak inwoners het verschil betekenen tussen een menswaardig leven of een leven aan de rand van de financiële en sociale afgrond."

  "Armoedeverenigingen trekken aan onze mouw om hulp en structuur in hun werking omdat ze overbevraagd zijn en u, u stort grootmoedig jaarlijks 250.000 euro terug aan de stad. En als die stad dat nog zou nodig hebben, dan zou ik daar misschien begrip voor kunnen opbrengen, maar ze resulteert zelf op haar lopende rekening in 2017 een overschot van 3.999.000 euro of meer dan uw hele budget samen! Dit is gewoon onbegrijpelijk en onaanvaardbaar."

  "En ik wil ook nog eens terugkomen op de verkoop van drie boerderijen die u gepland had voor 2017 en ook daadwerkelijk hebt gerealiseerd. Wij hebben hier vorig jaar een pleidooi gehouden om bij de verkoop van leegstaande boerderijen zo weinig mogelijk landbouwgrond mee te verkopen. Landbouwgrond is schaars en ik denk dat er een consensus is om o.a. de verpaarding van Vlaanderen een halt toe te roepen. U verkoop één boerderij met bijhorende grond op een oppervlakte van 63a 85 ca, u verkoopt er één van 94a - wat al een aanzienlijke oppervlakte is - en de derde gaat weg voor in totaal 1 ha 98a of afgerond, 2 ha. En om het aanschouwelijk te maken, dat zijn 3 voetbalvelden. En daarom wil ik van u weten welke economische activiteit er zal ontwikkeld worden op die 2 ha. Of anders gezegd, hoe verantwoordt u een dergelijke grote verkoop van landbouwgrond aan particulieren?"

 • Tom Gheeraert

  Burgemeester: "Lichtplan is in uitvoering"

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V) keert terug op het lichtplan. "We zijn al twee jaar bezig, onder andere met de vernnieuwing van het oude industriezone. Een nieuwe generaties openbare verlichting is al zuiniger. Zo gaan we stapsgewijs voort. De financiering is daarvan ook voorzien. Ik denk dan ook dat we daarin goed bezig zijn."

  Schepen Katrien Desomer (CD&V): "Er zijn plannen om het Perron energiezuiniger te maken."

 • Tom Gheeraert

  Schepen van Financiën in het verweer

  Schepen van Financiën Dieter Deltour (CD&V) antwoordt: "We hebben 7 miljoen meer ontavnegn dan we hebben uitgegeven. Dat blijft voor mij de basis van een goed financieel beleid. Een aantal cijfers worden op een hoop gegooid. Een aantal verschuivingen zijn interessant. Er zijn enkele eenmalige uitgaven. Ik denk aan ontwerpkomsten voor de uitvoering voor het GRS. Een is het aankoopplan voor de NMBS-gronden. Die strategische spie is een heel belangrijke strategische ontwikkeling. Dat is een gedeeltelijke verklaring voor de stijging van die ontwerpkosten. Ook eenmalig waren de herdenkingen rond de gasaanval."

  "Er zijn ook een aantal uitgaven die te maken hebben met een beleidskeuze. denk aan de communicatiekosten. Die zien we vooral op het vlak van toerisme. We hebben al veel stilgestaan bij 'wat na 2018?'. Het Yper Museum is volop aan het opstarten en die communicatie kost iets. Ook de extra kosten voor groenonderhoud zullen in de toekomst verder stijgen. Ook de kosten rond het e-loket zullen blijven stijgen."

  "Over de aanrekeningsgraad. Ik ben van een ander gedacht. Het is cruciaal datje altijd wat overschot hebt. Diensten vragen ook geld in geval van noodwendigheden. We komen uit een peridoe waarin de aanrekeningsgraad nog veel lager lagen. Iedere euro die gebudgetteerd worden, moeten uitgeven, daarover ben ik het niet eens."

  "De overdracht van 7 miljoen euro. Het belangrijkste is dat die investeringen worden uitgevoerd. In Zillebeke zijn de werken uitgevoerd. Of de rekening in 2017, 2018 of 2019 komt... We moeten rekenen in termen van meerjarenplan. Er wordt gezegd dat de motor sputtert, maar er wordt volop geïnvesteerd. Ik denk aan de sportterreinen. Er is vorig jaar 530.000 euro uitgegeven aan voetpaden en opritten, nog nooit was dat zoveel in Ieper."

  "Over energiekosten. Er zijn verschillende redenen waarom de uitgaven omhoog zijn gegaan. Tussen 2016 en 2017 zagen we een algemene stijging van 25 %. Er was een bijsturing van het doofbeleid en dat heeft ook zijn consequenties. Ook het aantal lichtpunten spelen een rol. Dat is gestegen naar 7.500 lichtpunten, onder andere doordat er straten zijn bijgekomen."

  "De lening is wel degelijk opgenomen, maar het bedrag komt in de rekening van 2018. De parkeerinkomsten zijn inderdaad gestegen, maar ik kan alleen maar zeggen dat de tarieven gelijk zijn gebleven."

 • Tom Gheeraert

  CD&V: "Gunstig resultaat niet door Ieperling extra te belasten"

  Namens de CD&V-fractie komt Jan Breyne tussen over de jaarrekening. "We kunnen hier kort en duidelijk zijn. Met deze laatste stadsrekening van deze legislatuur wordt het rapport afgeleverd van zes jaar bestuur. Deze rekening is een gezonde rekening en toont aan dat het mogelijk is om terzelfdertijd een actief en vooruitstrevend beleid te voeren, de Ieperling niét met hogere gemeentebelastingen te bezwaren en aan het einde van de rit voldoende middelen over te hebben opdat de volgende meerderheid - wie dit ook moge zijn - ruimte zal hebben om verder een actief beleid te voeren."

  "Ik grijp weer terug naar mijn jaarlijkse barometer, de autofinancieringsmarge of de indicator van de financiële slagkracht in de toekomst, m.a.w. heeft dit bestuur voldoende financiële ruimte gelaten aan volgend bestuur om nog investeringen te kunnen plannen en leningen op te nemen. De wetgever wil dus dat deze positief is op het einde van de planperiode. Welnu, deze marge is voor Ieper niet alleen positief, ze is steeds gunstiger geworden : in het vorige meerjarenplan was de autofinancieringsmarge voor 2020 1,8 miljoen en in het huidige meerjarenplan is het verhoogd naar 1,9 miljoen."

  "En dit gunstig resultaat is niét bereikt door de inwoner te belasten: de belastingvoeten voor personenbelasting en Opcentiemen Onroerende Voorheffing zijn de hele legislatuur gelijk gebleven en er zit geen verhoging aan te komen. De totale leningslast per inwoner is voor Ieper 519 euro en voor het Vlaamse Gewest maar liefst 979 euro. De jaarlijkse leningslast is voor Ieper 64 euro en voor het Vlaamse Gewest 115 euro."

  "De belastingdruk van de gemeentelijke belastingen per inwoner is voor Ieper 568 euro voor 2017 en voor het Vlaamse Gewest 664 euro. En toch zijn deze cijfers niét het gevolg van stilstand in het beleid. De realisaties van de laatste 6 jaar mogen gezien worden - ik denk o.a. aan de inrichting Stationsomgeving, de realisatie van een vernieuwde Poperingseweg en Zonnebeekseweg - en nieuwe projecten zoals het Yper Museum en de Leet staan in de steigers."

  "Ze zijn het gevolg van 'de tering naar de nering zetten' en zorgzaam en spaarzaam met de financiële middelen, met het geld van de Ieperling om te springen. Maar er blijven voldoende redenen over om zorgzaam te blijven, voor door beslissingen die niét op het gemeentelijk niveau zijn genomen. De vrijstelling van KI voor materieel en outillering en de taxshift zullen het de gemeenten in de toekomst tot nog meer spaarzaamheid aanzetten. Vandaag zijn de effecten van deze maatregelen nog niet helemaal duidelijk en we willen ook niet overdramatiseren. Maar we moeten waakzaam blijven."

 • Tom Gheeraert

  Groen: "Ieper komt hopeloos achterop"

  Vera Lannoo (Groen) kan niet achterblijven in het commentaar op de jaarrekening van stad 2017. "We zijn aan het einde van de legislatuur. Wat gepland was is ondertussen uitgevoerd of zal misschien niet meer uitgevoerd worden. Sommige dingen zijn weer verschoven en dikwijls is daar zelfs een aanvaardbare uitleg voor. Uitleg die we vorige week uitvoerig gekregen hebben."

  "Wat Groen bijblijft i.v.m. met de documenten die vandaag voorliggen , maar in het algemeen i.v.m. de voorbije legislatuur zijn zaken zoals: het uitblijven van plannen en investeringen om de mobiliteit in de binnenstad beter te organiseren, met meer aandacht voor fietsers en voetgangers. Elke stad die zichzelf respecteert neemt tegenwoordig maatregelen in die zin en meestal is dat tot grote tevredenheid van de bewoners. In Ieper zijn er het voorbije jaar enkele fietsenstallingen bijgekomen en daar blijft het bij. Het mobiliteitsplan voor de binnenstad zit tot nader order in de diepvries. Ieper komt hier hopeloos achterop en dat vinden wij triest."

  "De energiekost die jaar na jaar blijft stijgen. Zowel de brandstof van de voertuigen, de elektriciteit, als de openbare verlichting. Hier moet dringend over nagedacht worden. Het feit ook dat 'Ieper Vredesstad' wel met woorden beleden wordt, maar dat de daden en de eventuele middelen uitblijven. Ook dat valt ons elk jaar weer op in de cijfers. De middelen onder de rubriek Ieper Vredesstad gaan enkel naar de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Ook dat is voor Groen een grote ontgoocheling."

 • Tom Gheeraert

  Vlaams Belang: "Jaarrekening is resultaat van verschuivingen"

  Nancy Six (Vlaams Belang) komt ook tussen over de jaarrekening. "Wat hier vanavond voorligt is grotendeels het resultaat van verschuivingen, herschikking van budgetten en geplande leningen die niet werden opgenomen. Dat er voor 2020 enkel lopende projecten worden weerhouden, lijkt ons nogal logisch willen we de volgende bestuursploeg de kans geven hun eigen projecten te plannen."

  "Dat er een stijging is van het gecumuleerd budgettair resultaat met een aangroei van 3,618 mio euro mag ons echter niet euforisch maken. Het resultaat is dan wel positief maar dat komt grotendeels door het niet opnemen van de geplande lening van 5,2 mio euro. Verder zien we ook dat er budgetten voorzien worden voor oa de verwarming in de lokalen van de academie in de Capucienenstraat, de ontmoetingsruimte op de Vloei, LED-verlichting en de van een kunstgrasveld in Boezinge."

  "De belangrijkste aanpassing is 1 mio euro voor de aankoop van gronden. Wij hopen dat we door het verwerven van gronden en het realiseren van nieuwe projecten de jonge gezinnen naar Ieper kunnen trekken. Betaalbaar bouwen en wonen is niet vanzelfsprekend en dus moeten er maximale inspanningen gedaan worden om alsnog jonge gezinnen die kansen te bieden."

  "Maar niet iedereen heeft de middelen om te bouwen en dus moeten voldoende sociale woningen gerealiseerd worden waar onze gezinnen aanspraak kunnen op maken. Bestaande huurwoningen moeten indien nodig gerenoveerd worden zodat ze voldoen aan de huidige energienormen."

  "Bij het exploitatiebudget zien we bij de evolutie van de fiscale opbrengsten van Diftar/ophaalronde en forse sprong wat tijdens de toelichtingsvergadering door collega Victoor verklaard werd als zijnde een rechtzetting van de retributie van 2003. Het was, om het met zijn woorden te zeggen, dankzij de goede boekouder dat dit werd opgemerkt. Dat dit nu pas werd opgemerkt is veelzeggend...Zou het geen goed idee zijn om de Ieperlingen te laten meegenieten van de winst dat IVVO betaald aan Stad Ieper door bv een tariefverlaging? Of kan de winst ingezet worden in de strijd tegen zwerfvuil?"

  "Nu de stationsomgeving volledig vernieuwd werd, stellen wij echter voor om over te gaan tot een grondige evaluatie en een bijsturing want er zijn toch enkele zaken die verbeterd kunnen worden. Zo is er de afstelling van de verkeerslichten die nog niet optimaal is. Ook de druppelrotonde en het fietspad langs de Fochlaan is aan een evaluatie toe. Regelmatig rijden fietsers op de rijbaan omdat ze blijkbaar niet weten dat er een fietspad aan de andere kant van de weg ligt. Misschien kan er extra zichtbaarheid aan het fietspad gegeven worden zodat men weet dat er een dubbelrichtingsfietspad ligt."

  "Bij het actieplan betreffende het herinrichten van de dorpskernen, lezen we opnieuw dat er een studie gemaakt zal worden om de dorpskernen van zowel Boezinge als Vlamertinge her in te richten. We hadden graag geweten hoever het ondertussen staat met de studie en wat de stand van zaken is op vandaag."

  "Wat de uitbouw van het e-loket betreft willen wij er toch op wijzen dat dit heel handig is voor wie de weg gevonden heeft in het digitale wereldje. We moeten er ons echter van bewust blijven dat er nog heel van mensen zijn die uit de boot vallen omdat ze ofwel de kennis niet hebben ofwel de middelen niet hebben. Er moeten dus op geregelde tijdstippen vormingssessies aangeboden worden zodat ook de kansengroepen kunnen participeren."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!