Live Herberleef de Ieperse gemeenteraad: "Er nemen niet veel liberalen de bus"

07/05/18 om 10:41 - Bijgewerkt om 22:05

Maandagavond komt de Ieperse gemeenteraad bijeen. De Lakenhallen staan momenteel in de steigers en dat belooft de komende jaren ook vaak het geval te zijn. Het stadsbestuur wil een meerjarenpremie aanvragen om de Lakenhallen te kunnen restaureren.

Herberleef de Ieperse gemeenteraad: "Er nemen niet veel liberalen de bus"

© JL

 • Jeroen Laseure

  Het zit erop

  Na 2,5 uur zit de gemeenteraad erop. Lees meer analyse en duiding vrijdag in Krant van West-Vlaanderen, Het Wekelijks Nieuws Westhoek.

 • Jeroen Laseure

  Dementievriendelijk

  De laatste vraag is voor Ann-Sophie Himpe (Open Ieper).

  "Een stad kan investeren in een dementievriendelijke gemeente. Er zijn nu al belevingstuinen in woonzorgcentra, maar er is meer mogelijk. Ik denk aan dementievriendelijke wandelingen, advies over valpreventie... Welke initiatieven plannen jullie?"

  Marieke Cloet (CD&V): "In 2016 is al de nieuwe organisatie De Fonkel opgestart. Dat is een buddywerking voor personen met jongdementie. Ze krijgen een jaarlijkse stadssubsidie. We zijn ook actieve partner in het Thuiszorgplatform en onze dienst communicatie van de stad promoot alle evenementen. Het klopt dat er op de stadswebsite nog geen info staat over dementie. Logo Midden-West-Vlaanderen zal een aparte website maken hiervoor."

  Ann-Sophie Himpe: "Dat is al een goede stap."

 • Jeroen Laseure

  Grond bij Steendam

  Marc Clabau (Open Ieper): "Een strook langs de Steendam ligt er heel slecht bij. Wat zijn de plannen met die grond? Komt daar een parking?"

  Stephaan De Roo: "De kruiden staan inderdaad hoog. Het gaat niet om ongewenste kruiden zoals brandnetels. We maaien dat dus maar twee maal per jaar. Maar de strook zal dit voorjaar nog worden omgevormd tot een graspad. En in de toekomst om de drie weken gemaaid. Er kan al langs de straat geparkeerd worden."

  Marc Clabau: "Als iedereen op de weg parkeert, zal niemand nog door kunnen."

 • Jeroen Laseure

  Volkstuinen

  Valentijn Despeghel vraagt een update voor de nieuwe volkstuinen in Sint-Jan. "Het project nabij de Bellwaerdebeek in Sint-Jan blijkt on hold te staan. Zo zou er een nieuw RUP komen nabij het Jan Ypermanziekenhuis en de volkstuinen zouden daar een plaats krijgen. Dat is een goede locatie, maar hoe lang moeten we dan nog wachten tot het nieuwe volkstuincomplex klaar zal zijn? En kan er geen tijdelijke tussenoplossing zijn?"

  Schepen Dominique Dehaene: "Het klopt dat het project on hold is gezet. De omgeving is overstromingsgevoelig en de locatie waar de volkstuinen zouden komen, wordt beter ingezet als overstromingsgebied. Bij het Jan Ypermanziekenhuis zou wel plaats zijn. Er is een RUP-procedure opgesteld. Normaal duurt dat twee jaar, maar dat kan korter. Een tussentijdse oplossing willen we niet improviseren."

  Valentijn Despeghel: "Ik ben blij dat het overstroombaar gebied wordt."

 • Jeroen Laseure

  Doorstroming Ieperlee

  Valentijn Despeghel merkt op dat er een gebrekkige doorstroming is in het stukje bovengrondse Ieperlee bij droge periodes. "Dat leidt tot geurhinder en vervuiling van het water. Kunnen jullie hier iets aan doen?"

  Schepen Stephaan De Roo: "Het beheer behoort toe tot Vlaanderen. We zullen de VMM hierop aanspreken. Het probleem zal echter pas volledig opgelost zijn als alle rioleringswerken achter de rug zijn. Een opruimbeurt zal dus pas een tijdelijke oplossing zijn."

  Valentijn Despeghel: "Ik heb zelf gebeld naar de VMM en zij zijn bereid om een opruimbeurt te doen. Ik hoop dat daar zo snel mogelijk werk van wordt gemaakt."

 • Jeroen Laseure

  Parkeerkaart voor handelaars

  Emmily Talpe: "Wie woont in de binnenstad kan een parkeerkaart aanvragen om permanent te parkeren in de blauwe zone. Sommige handelaars wonen echter niet in hun zaak. Er zijn steden die een betalende parkeerkaart aanbieden aan handelaars met een zaak in de binnenstad. Zijn jullie daar voorstander van?"

  Schepen Dominique Dehaene: "Op goede voorstellen reageer ik altijd enthousiast, maar helaas. We hebben nu een parkeerdruk van zo'n 70 procent wat goed is voor onze stad. Handelaars kunnen drie uur parkeren met schijf in de blauwe zone. Als we een parkeerkaart aanbieden, zullen handelaars plaatsen innemen van klanten. Dat is dus eerder een klantonvriendelijke maatregel dan een handelaarsvriendelijke maatregel."

  Emmily Talpe: "Het kan ook beperkt worden tot de blauwe zone."

 • Jeroen Laseure

  Zonnebeekseweg

  Vera Lannoo: "Wanneer komen de fietssuggestiestroken en de aanplantingen in de Zonnebeekseweg?"

  Stephaan De Roo: "Ik ben blij met dit werk, want dit is een dossier dat al twee jaar loopt. Ik wil die pluim niet op mijn hoed steken, maar ben blij dat het af is voor de verkiezingen. Eind mei zullen de werken helemaal af zijn. Er komen okergele fietssuggestiestroken, maar de toplaag moet minstens 14 dagen drogen en ontvetten voor we die stroken daar kunnen opleggen. De bomen komen er in het najaar. Het zijn lindebomen. Met de buren kunnen we nog eens samenzitten."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Twee uur bezig, nog enkele vragen.

 • Jeroen Laseure

  Daar zijn de terrassen weer

  Emmily Talpe: "De zomerse temperaturen doen de Ieperlingen reikhalzend uitkijken naar terrassen. Enkele politieke partijen willen ons nu zelfs als verkiezingsbelofte volgen in een terrasvergunning op jaarbasis. We blijven daarvoor vurig ijveren. CD&V lijkt nu ook de deur open te houden voor de volgende legislatuur. Willen jullie je kartelpartner volgen en kunnen jullie nog voor het einde van het lopende terrassenseizoen groen licht geven voor terrassen het hele jaar rond?"

  Jan Laurens (CD&V): "Ik hoop vooral dat er bij een wijziging van het reglement voorwaarden worden opgelegd voor minder mobiele mensen. Een toegankelijke stad voor iedereen is nog steeds mijn droom."

  Philip Bolle: "Net zoals Open Ieper, pleit ook sp.a al lang én consequent voor gevelterrassen het jaar rond, maar met N-VA krijgen we er eindelijk een medestander bij. Misschien wel een virtuele meerderheid. Wat een nieuwe voorzitter, een nieuwe lijsttrekker en een spat vers bloed uit een aanpalende gemeente al niet vermag. De bekering, ook voor het doofplan trouwens, komt natuurlijk wel een beetje laat, maar iedereen heeft recht op een tweede kans. Welkom in de rangen van de oppositie!"

  Jan Breyne (CD&V): "Ik wil een genuanceerd antwoord geven. Misschien een tjevenantwoord. We gaan geen gesprek uit de weg en hebben ons altijd gebaseerd op objectieve criteria en bekommernissen. Normaal worden de terrassen in de tweede helft van november worden weggenomen. Maar dan zijn er al verkiezingen geweest. Ondanks de verkiezingskoorts moeten we alle aspecten bespreken. Misschien moeten we een proefperiode inlassen. En dan de volgende legislatuur een definitieve beslissing nemen."

  Nancy Six: "Wij zijn ook voorstander, maar het mag geen kakafonie worden."

  Vera Lannoo: "Wij zijn niet tegen terrassen het hele jaar door, maar dan niet-verwarmde of op een duurzaam verwarmde manier."

  Schepen Katrien Desomer: "Na 11 november kunnen de terrassen niet blijven staan, want geen enkel terras voldoet aan de regels van het FAVV voor permanente terrassen. Volgende week komen we nog eens samen met het centrummanagement en horeca Ieper. En we laten ons niet opjagen."

  Emmily Talpe: "Dit stemt me half tevreden. Ik begrijp dat er voor permanente terrassen andere normen gelden, maar sowieso zal er een overgangsregeling moeten zijn."

 • Jeroen Laseure

  Discussie over vervoersplan

  Vera Lannoo (Groen) vraagt een update over het pilootproject vervoersregio Westhoek. "Heel wat burgemeesters blijken niet tevreden te zijn met het nieuwe vervoersplan. Is dit plan door alle burgemeesters goedgekeurd? En moeten we ons ongenoegen laten blijken? En er zijn heel wat vragen over de gevolgen van het vervoer op maat. Hoe zal je uit een deelgemeente op zaterdag nog naar de Ieperse markt kunnen komen?"

  Philip Bolle: "Wat wij niet zien zitten is de manier waarom onze inwoners uit de dorpen worden behandeld met het zogenaamde 'vervoer op maat', zijnde de opvolger van de belbus. Bepaalde lijnen zullen nog slecht tijdens de spituren rijden in functie van de schoolbevolking en op zondag wordt op een aantal lijnen het vervoer tot nul teruggebracht en dat is effenaf een schande. Ik vind de reactie van de stad bijzonder lauw. U laat het uitschijnen als wordt u voor voldongen feiten geplaatst terwijl een krachtig en aanhoudend protest veel meer op zijn plaats zou zijn."

  Emmily Talpe: "Ik heb namens onze fractie ook al meermaals de bekommernis geuit over het verloop en de resultaten van het pilootproject. Met dan vooral de nadruk op het feit dat we met de Westhoek een unieke kans krijgen om mee te werken aan een oplossing op maat van onze regio. Als we in een hoek gaan staan kniezen en al op voorhand doemdenken dan zullen we nooit tot een oplossing komen. Dus bij deze een oproep om dit project als een kans te zien en niet als een straf."

  Nancy Six: "Wij ondersteunen de verzuchtingen van de collega's. Onze deelgemeenten zijn de grote pineut."

  Dominique Dehaene: "Bedankt voor uw voorzetten. We hebben alle vorderingen altijd uitvoerig meegedeeld. En dat vervoersplan komt niet vanuit de stad, maar vanuit de hogere overheden. Als pilootproject moesten wij onze opmerkingen overmaken aan die hogere overheden. En dat hebben we gedaan. We zijn hier niet tevreden mee. Er mangelt zeker nog aan de voorgestelde oplossingen. Het uitgangspunt is verkeerd, want dit is een besparing. We moeten daarvoor op onze hoede zijn. Voor Ieper hebben we gepleid voor een verbinding met Armentières en ook een lijn met Auris. Onze conclusie in het schepencollege was om een brief met al onze bedenkingen op te stellen. Ik stel voor om dat nu vanuit de gemeenteraad te doen."

  Emmily Talpe: "U zit toch ook in de meerderheid op Vlaams niveau. We moeten efficiëntie nastreven. Dit is een kans die we moeten grijpen. Ik wil meegaan om met jullie rond de tafel te zitten, maar niet om in de brief te zetten dat het een platte besparing zal zijn."

  Philip Bolle: "Wellicht nemen niet veel liberalen de bus. Het zou wel scherp gesteld zijn collega Talpe als u die brief niet zou ondertekenen. Dan weten de Ieperlingen waarvoor u staat. We moeten krachtig reageren."

  Vera Lannoo: "Op de medewerking van Groen kan je rekenen voor die brief. En collega Talpe, u ziet het als een kans, maar niet als men dat moet doen met zo'n beperkt budget."

  Nancy Six: "Schepen, haal maar uw scherpste pen uit."

  Emmily Talpe: "Collega Bolle, deze uithaal was onder de gordel en kort door de bocht. Ik vind dat we deze kans moeten grijpen. We moeten niet doemdenken."

  Dominique Dehaene: "Collega Talpe, we moeten onze Ieperse bevolking dienen en als er van hogerhand verkeerde voorstellen worden gedaan, moeten we reageren."

  Jan Durnez: "We hebben ook in Ieper meerdere keren onderhandeld met De Lijn, maar voor vervoer op maat zijn nog geen concrete voorstellen. Bij De Lijn staan ze wel open voor een verbinding naar Frankrijk, maar andere gemeenten in de zuidelijke Westhoek hebben ons niet gesteund."

  Jan Breyne (CD&V): "Wij zullen de brief naar Brussel met veel goesting ondertekenen."

  Emmily Talpe: "Ik wacht het ontwerp en de formulering van de brief af."

 • Jeroen Laseure

  Te snel in Zandvoordestraat

  Nancy Six: "Ik heb heel wat opmerkingen gekregen van mensen uit de Zandvoordestraat in Zillebeke. Bestuurders rijden daar veel te snel. Kunnen daar geen extra borden komen?"

  Ives Goudeseune: "Er staan al genoeg borden in die bosrijke omgeving. Wie niet horen wil, moet voelen. Plaats dan een flitspaal."

  Schepen Dehaene: "Het is aan de weggebruiker om de wegcode te volgen. Er zijn al meerdere verkeerstellingen uitgevoerd. Het bord voor 50 km/uur is al iets verder geplaatst. Maar dit is een lange, landelijke weg en er blijken geen efficiënte maatregelen voor handen. De politie heeft daar al controles uitgevoerd. Ik wil gerust vragen om dit nog eens te herhalen. Maar we kunnen niet blijven borden plaatsen."

 • Jeroen Laseure

  Overlast op verbindingspad Haiglaan - Scholierenpad

  Nancy Six: "Vroeger stond er een poortje op het verbindingspad tussen de Haiglaan en het Scholierenpad. Dat poortje is nu echter weggenomen en dus nemen ook bromfietsers het pad, hoewel dat verboden is. Bovendien zorgt een hoge haag voor een beklemmend gevoel en is het er heel donker. Ik vraag om die haag wat korter te maken."

  Stephaan De Roo: "Collega, u hebt gelijk dat er opmerkingen zijn over het pad. Daar zijn bouwwerken geweest en we moeten dat herstel nog opvolgen. Het poortje is weg omdat we veel bakfietsen - kindjes in een karretje - hebben die daar voorbij komen. Voor de verlichting zijn we aan het spreken met Eandis. En de haag zullen we met een stukje verkleinen."

  Nancy Six: "Positief, nu nog de daad bij het woord voeren."

  Stephaan De Roo: "Tegen de verkiezingen." (lacht)

 • Jeroen Laseure

  Oplaadpalen elektrische wagens

  Philip Bolle ijvert voor meer oplaadpalen voor elektrische wagens. "In Nederland en Duitsland zetten overheden al in op straatverlichting met oplaadpunten. Er zijn ook ondergrondse kasten mogelijk. Dat zorgt wel voor een nieuwe kijk op hoe we onze straten in de toekomst zullen inrichten. En we hebben geen tijd te verliezen. Bent u bereid om hier op korte termijn werk van te maken voor straten die zich aandienen voor heraanleg?"

  Emmily Talpe: "Collega Bolle, u kan meteen aan de slag bij het kabinet van minister Bart Tommelein die hier volop inzet. Er zijn voor Ieper 16 laadpalen voorzien, waarvan voor zover wij weten slechts effectief 4 geplaatst. Een bijkomende vraag is dan ook hoe het zit met de andere locaties en de timing."

  Vera Lannoo: "Ik vind dit zinvolle voorstellen."

  Schepen Jan Delie: "We hebben al vier laadpalen in gebruik, aan het station, op Ter Waarde, aan de Leopold III-laan en op het Minneplein. Er komen er nog drie bij. Via Eandis kan je ook vragen om in de buurt een laadpaal te installeren. Bij nieuwe werken plannen we wel mogelijkheden in om snellaadpalen te installeren. De voorbeelden van collega Bolle zien er aantrekkelijk uit, maar volgens mij is Eandis daar nog niet mee bezig."

  Philip Bolle: "Dat is geen antwoord hé. Vier laadpalen op vandaag, er moeten er 16 komen. En er wonen 35.000 mensen in Ieper. Als we willen dat mensen overstappen op elektrische en hybride wagens, moeten we ingrijpen. De palen moeten naar de burger toegaan. En Eandis is hier trouwens wel mee bezig. U hebt niet eens navraag gedaan. Dit is grof schepen."

  Jan Delie: "Ik denk dat u overenthousiast bent als u spreekt over de groei van elektrische wagens op korte termijn. Onlangs was hier een vergadering over elektrische wagens en daar waren misschien zeven of acht mensen aanwezig, de garagehouders en milieuraad niet meegerekend. Er rijdt nog altijd minder dan 1 procent met een elektrische wagens. U gaat te kort door de bocht om te denken of dat volgende week al zo zal zijn."

  Philip Bolle: "U draait de zaak gewoon om. Er is koudwatervrees net omdat er te weinig voorzieningen zijn. In 2025 worden in Duitsland alle dieselwagens verboden. Dat is morgen hé. We hebben als stad/land de plicht om palen te voorzien. De burger wacht op ons."

  Jan Vercammen: "Nu u toch naar Duitland verwijst: daar wordt nu het meeste bruinkool gestookt en nergens is elektriciteit duurder. Uw voorbeeld is dus nogal selectief."

  Jan Delie: "Dit is het kip of het ei-verhaal. Dat weet u ook."

 • Jeroen Laseure

  Interpellaties

  Na een uurtje zijn we toe aan de interpellaties.

 • Jeroen Laseure

  Westhoeksportoverleg

  Ives Goudeseune (SP.A) komt tussen over de jaarrekening van het Westhoeksportoverleg. "Er blijkt nu 12.753 euro geparkeerd op de rekening, dat is 3.300 euro meer dan vorig jaar. Wat zal er gebeuren met dat geld? Aankopen van materiaal is nochtans niet voorzien in de strategische visie. Ik heb al meerdere keren voorgesteld om dat aan te passen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Elk jaar terug wordt gezegd dat het schepencollege het zal bekijken, maar na 14 jaar is er nog steeds niets gebeurd."

  Dominique Dehaene: "Ik weet dat u niet tevreden bent als ik zeg dat we uw opmerkingen opnieuw zullen meenemen. Maar zolang er in de samenwerking geen meerderheid is, kunnen we niets veranderen. Maar ik zal uw opmerkingen opnieuw meenemen."

  Ives Goudeseune: "Jammer dat u anderen niet kan overtuigen."

 • Jeroen Laseure

  Tickets van ACCI

  Patrick Benoot (Open Ieper) polst naar aanleiding van de agenda van een vergadering van het ACCI naar de werking van het nieuwe ticketsysteem. "Werkt het nu perfect naar behoren?"

  Schepen Katrien Desomer (CD&V): "Bedankt voor uw bezorgdheid, maar alles werkt meer naar behoren. Reserveer gerust zelf eens tickets."

  Patrick Benoot: "Ik heb dat vandaag geprobeerd, maar helaas werkte mijn paswoord niet meer."

 • Jeroen Laseure

  Patriveras

  De gemeenteraad moet een juridische zaak behandelen in de zaak Patriveras/stad Ieper. Er is een dading aangegaan.

  Philip Bolle: "Wat ik als leek uit dit dossier begrijp, is dat de tegenpartij in het ongelijk werd gesteld door het Hof van Beroep in 2012 en dat de tegenpartij daar niet mee akkoord ging waardoor het dossier opnieuw moest behandeld worden door de rechtbank van Eerste Aanleg. De stad en het Vlaamse Gewest lijken mij in dit dossier dus aan de winnende hand. Maar waarom wordt er dan een dading aangegaan? En ik weet ondertussen al van schepen Deltour dat een dading geen schuldbekentenis is, maar waarom wordt in deze na 6 jaar voor deze oplossing geopteerd? De kaarten lagen toch goed om af te wachten of welk puzzelstukje ontbreekt hier om het achterliggende verhaal te begrijpen?"

  Emmily Talpe: "Ik wil ook meer info vragen, want ik had nog nooit gehoord van deze zaak."

  Nancy Six: "Ook wij stellen ons vragen. Wat is de voorgeschiedenis hiervan, want de zaak loopt blijkbaar al 20 jaar."

  Schepen Dieter Deltour: "Het gaat om een heel oud dossier. Het gaat om een geweigerde bouwvergunning voor een hoeve naast de Meenseweg. Men is in beroep gegaan en dat heeft jaren aangesleept. Maar deze dading kost ons niet, want we zijn hiervoor verzekerd. De verzekeraar heeft deze onderhandelingen gevoerd en zal de som betalen."

  Jan Durnez: "Het dossier gaat zelfs terug tot de jaren '50 toen de Meenseweg verbreed moest worden. Er is toen een onteigening gebeurd van de helft van de hoeve en daarmee is alles begonnen. Vraag was of je een nieuwbouw kon bouwen op het andere niet-onteigende deel."

 • Jeroen Laseure

  Grond verkocht

  Het stadsbestuur wil een stuk grond verkopen.

  Patrick Benoot (Open Ieper): "Er wordt nu een deel van de grond verkocht namelijk 9500 van de bijna 25.000 m². Op de kaart zien we dat dit een goed afgescheiden deel is en dat het opdelen van de totale grond geen impact zal hebben op de waarde van de rest van de grond die bezit van de stad blijft. Anderzijds stellen wij ons wel de vraag of er overwogen werd of aangeboden om de ganse grond te verkopen. Hebben die pachters daar geen interesse voor getoond?"

  Nancy Six: "We hebben respect voor de landbouwers die het moeilijk hebben en willen dit zeker goedkeuren."

  Vera Lannoo: "Dit lijkt een logisch punt, maar ik ga me onthouden. We maken hier bouwplannen mogelijk zonder dat we weten wat die inhouden. Er komen stallen, maar hoe groot zullen die zijn? In het dossier is daar niets over te vinden."

  Philip Bolle: "Ik dacht die zaken wel gelezen te hebben in het dossier. En daar wonen amper mensen in de omgeving. Dit lijkt me een correct dossier."

  Schepen Dieter Deltour: "Er is een bouwvergunning afgeleverd, maar dat is los van wie eigenaar is van die grond. Het gaat om ruimtelijk standpunt. Nu, in deze zitting, moeten we enkel kijken naar de verkoop van een onroerend goed. En daar is alles in orde. De landbouwer had zelf aangegeven dat het volledige goed aankopen niet mogelijk was."

  Vera Lannoo: "En waar zat die informatie? Ik heb nergens gevonden hoe groot die stallen worden."

  Stephaan De Roo: "Ik ben blij met de collega's die de landbouwers steunen."

 • Jeroen Laseure

  Premieovereenkomst Lakenhallen

  Het aanvraagdossier voor de meerjarige premieovereenkomst voor de Lakenhallen ligt voor.

  Philip Bolle: "Collega's, ik was blijkbaar iets te vroeg met mijn vraag rond de restauratie van Lakenhalle en belforttoren op de raad van 26 maart ll. De schepen hield mij toen voor dat het een dossier was dat over 20 jaar zou gespreid worden en dat de geraamde kostprijs - en ik citeer uit de notulen - 7.450.000 euro zou kosten voor restauratie en 2 miljoen voor onderhoud of samen 9.450.000 euro in een verhouding 80% gesubsidieerd en 20% voor de stad. 20%, dat is 1.900.000 euro over 20 jaar of een kleine 100.000 euro per jaar. Uit het dossier dat nu voorligt, blijkt dat de kostprijs in anderhalve maand is opgelopen tot 16 miljoen euro, waarvan het aandeel van de stad 3.102.000 euro zal bedragen, exclusief btw en erelonen, want die zijn, voor alle duidelijkheid, ook voor rekening van de stad. Afgerond ongeveer 7,2 miljoen euro ten laste van de stad dus. En niet over 20 jaar, maar over 10 jaar te rekenen vanaf 2016, waardoor we mogen rekenen op een kost van 4.000.000 gedeeld door 10 = 700.000 euro per jaar. En dat is 7 keer meer dan wat u mij anderhalve maand geleden wou laten geloven schepen. We moeten de Lakenhallen niet laten vallen, maar waarom heb ik de correcte info niet gekregen?"

  Emmily Talpe: "De Lakenhallen is onze trots, een iconisch monument, en verdient dan ook de nodige zorgen en restauratie en daar zijn de nodige middelen voor nodig. Het is net omwille van de bescherming dat er wezenlijke subsidies kunnen aangevraagd worden, Ieper gaat overigens ook voor de hoogste premie mogelijk, als we hierin slagen dan hebben we goed gewerkt."

  "Deze restauratie is misschien ook het uitgelezen moment om na te denken hoe we onze Lakenhallen, en bijgevolg onze stad, meer in de schijnwerpers kunnen plaatsen. Letterlijk dan. Onze fractie wil terzake een suggestie doen.Twee jaar geleden kleurden we de Lakenhallen al eens groen, maar waarom de Lakenhallen niet regelmatig eens van kleur laten veranderen naar aanleiding van evenementen? Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Belgische kleuren op de nationale feestdag, roze voor Think Pink of zelfs rood op Valentijn. Ook in de kerstperiode kan dit ervoor zorgen dat de kerstmarkt net iets gezelliger en niets iets specialer wordt. Wereldwijd zien we dat wel meer monumenten af en toe in kleur worden gezet. Ik weet dat op St. Patrick's Day twee jaar geleden door Eandis groene filters werden geplaatst over de spots bij de Lakenhallen, om zo het kleureffect te bekomen. Ons voorstel is om - nu we toch deze restauratie aanvatten - te onderzoeken of het mogelijk is aanpasbare, energievriendelijke LED-verlichting te installeren, die we zelf kunnen bedienen en zo gemakkelijk van kleur veranderen zonder beroep op Eandis aldus."

  Nancy Six (Vlaams Belang): "We kunnen hier niet vanonder tussen, we zijn geen cultuurbarbaren. De werken zijn onvermijdelijk, maar hopelijk kunnen we deze premie binnen halen."

  Vera Lannoo (Groen): "Ook wij keuren goed."

  Schepen Jef Verschoore mag antwoorden: "Ik heb getrouw de cijfers bekend gemaakt die ons bekend waren. De nieuwe studie is pas 14 dagen in ons bezit. Nu is het duurder dan verwacht - blijkt op basis van de recente studies -, maar we hebben dit dan ook meteen op de gemeenteraad geplaatst. Er zijn meer zaken die een meer dringende aanpak nodig hebben."

  Schepen Dieter Deltour (CD&V) gaat verder: "Het klopt dat de berekeningen nu anders zijn. Het verschil zit in de btw die niet meer wordt gesubsidieerd. Dit is een nieuw dossier en de btw wordt niet meer betoelaagd. Dat gaat om 21 procent en scheelt dus een slok op de borrel. Ook het ereloon was nog niet berekend. En ook tien procent van de werken blijkt niet subsidieerbaar. Maar ik ben blij dat alle fracties het eens zijn. De nieuwe legislatuur zal hiervoor financiële ruimte moeten vrijmaken. De eerste schijf van 2,8 miljoen euro is overigens al vastgelegd. Mevrouw Talpe, we zijn pas aan het begin van het traject, maar we kunnen dit meenemen."

 • Jeroen Laseure

  "Visitekaartje van Ieper"

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "U hebt gelijk collega's. Deze opmerkingen zijn terecht. Wij kunnen dit enkel ook melden aan AWV. Met onze groendienst kunnen we zaken beter aanpakken dan AWV. We denken aan de rotondes bij het binnen komen van de stad. Dat willen we zelf onder handen nemen. Dat is het visitekaartje van Ieper. Maar de problemen zullen we zeker melden."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!