Live Herbeleef: ontbinding Comité Externe Relaties Izegem zorgt voor hevige discussie

19/12/17 om 10:20 - Bijgewerkt om 23:49

De laatste gemeenteraadszitting van 2017 was een stevige kluif. Vooral het ontbinden van het Comité Externe Relaties lokte veel reacties uit. 'On the road' is ook het autonoom gemeentebedrijf AGIZ opgericht en werd het budget voor volgend jaar uitvoerig toegelicht.

Herbeleef: ontbinding Comité Externe Relaties Izegem zorgt voor hevige discussie

© Frank Meurisse

 • Philippe Verhaest

  De zitting is afgesloten

  Het zit er op!

  We sluiten 2017 af met de langste zitting van het jaar.

  We zien - en lezen - elkaar in 2018 opnieuw!

 • Philippe Verhaest

  SP.A: "Voorrang aan initiatieven in kansarme buurten"

  Julie Vandewatere (SP.A) roept op om voorrang te geven aan kinderdagverblijven die via het inkomensgerelateerde principe werken en die zich in buurten met kansarmoede vestigen. "En bevraag ook de huidige kinderdagverblijven over hun noden en wensen."

 • Philippe Verhaest

  8.000 euro om extra kinderopvang te realiseren in Izegem

  Net zoals in veel andere Vlaamse gemeenten, is ook in Izegem het aantal kinderopvangplaatsen krap. "Een tekort is er nog niet, maar wat extra ruimte zou comfortabel zijn", zegt schepen van Kinderopvang Lothar Feys (N-VA). Daarom lanceert de stad een extra subsidie.

  De laatste jaren konden er in Izegem maar weinig nieuwe initiatieven rond kinderopvang genoteerd worden. "De alleen maar strenger wordende reglementering van Kind & Gezin in combinatie met de kostprijs aan het opstarten of uitbreiden van een kinderopvangzijn de voornaamste oorzaken", zegt Lothar Feys. Vooral ouders van baby's en peuters moeten er snel bij zijn om een plekje te bemachtigen.

  In 2012 telde Izegem 68 initiatieven. "Dit jaar zijn dat er 71, goed voor 443 plaatsen voor baby's en peuters. Dit betekent dat 52 procent van alle Izegemse baby's en peuters op een plekje kan rekenen. Daarmee scoren we gemiddeld, maar we moeten 60 procent durven nastreven. In onze stad is er immers bijna geen werkloosheid en dat zorgt meteen voor een grote vraag naar kinderopvang. Het is als stad onze taak om ondernemers te stimuleren om een kinderopvang te starten en daarom willen we met een subsidie een extra duwtje in de rug geven."

  Startende en bestaande initiatieven, die extra plaatsen voorzien, kunnen vanaf januari rekenen op een subsidie van de stad.

  "Gezinsopvanginitiatieven zullen maximaal 250 euro kosten terugbetaald krijgen, groepsopvanginitiatieven kunnen tot 500 euro kosten terugvorderen. De kosten die in aanmerking komen voor een gedeeltelijke terugbetaling zijn die voor renovatie en inrichting van het lokaal waar de kinderopvang wordt gevestigd, net als de kosten voor alle materialen die met kinderopvang te maken hebben. Deze subsidie zal worden aangevuld met een facultatief bedrag van 50 euro per gecreëerde plek."

  Izegem voorziet 8.000 euro op de begroting van 2018. "Zo kunnen we 80 extra plaatsen subsidiëren", besluit Lothar Feys

 • Philippe Verhaest

  De Lindewijk en De Mol krijgen nieuwe speelpleinen

  De nieuwe speelpleinen op De Mol en de Lindewijk zijn goedgekeurd. Voor beide speelpleinen is 50.000 euro voorzien in de begroting van 2018.

  "Voor beide pleinen hebben we eerst een inspraakronde gedaan", stelt schepen van Jeugd Lothar Feys (N-VA). "Jeugdverenigingen, buurtcomités, kinderen en ouderen kregen de mogelijkheden om hun wensen te ventileren. Op de Mol moesten we rekening houden met de volledig nieuwe verkaveling van Matexi, waardoor veel jonge gezinnen daar terecht komen en er een hoge speelnood zal zijn."

  "De Lindewijk was ook niet makkelijk, want daar doet het speelplein ook functie als ontmoetingsplaats voor de ouderen van de buurt en de aanwezigheid van de KSA-meisjes, een van de snelst groeiende jeugdvereningen in onze stad, was ook een belangrijke factor. Toch vind ik dat beide ontwerpen rekening houden met de verschillende noden."

  De werken zouden moeten uitgevoerd zijn tegen eind april 2018. "Zo zullen de kinderen komende zomer zich al kunnen uitleven op de nieuwe speelpleinen. Beide ontwerpen voorzien in traditioneel spelen, een grote zandbak met daarin verschillende toestellen, gecombineerd met een zone voor avontuurlijk spelen. Zo komt er op de Mol een deathride en voorzien we een kijkhut en hobbelbrug op de Lindewijk."

  Een eerste ontwerp van het speelplein van De Lindewijk.

  Een eerste ontwerp van het speelplein van De Lindewijk. © GF

 • Philippe Verhaest

  Hoe de handelskern versterken? Met een rits premies!

  Er komt een premiereglement handelskernversterking. "De aanleiding is een oproep van VLAIO om een subsidiedossier rond premies in functie van handelskernversterking in te dienen. Dit wordt het sluitstuk van al onze inspanningen. We hebben al een projectleider economie aangeworven, net als het aanpakken van de leegstand via een gerichte belasting. Een pak eigenaars voelen dit ondertussen."

  "Straks wordt ook de Marktstraat heraangelegd, met de bouw van de parkeerhaven."

  Het kernwinkelgebied wordt nu nauw(er) afgebakend en omvat onder andere een verhuispremie. "Wie zijn handelszaak van buiten het kernwinkelgebied naar de afgebakende zone verhuisd, kan rekenen op 25 procent van de investeringskosten, met een maximum van 7.500 euro."

  De activeringspremie moet er dan weer voor zorgen dat leegstaande panden weer invulling krijgen. Opnieuw 25 procent van de investering, met een maximum van 7.500 euro. Ook de gevelrenovatie omhelst dezelfde omschrijving. De omvormingspremie is er dan weer voor handelspanden die naar het kernwinkelgebied verhuisd zijn en daarna tot een woning of kantoor zijn omgevormd. Opnieuw 25 procent van de investering, met een maximum van 7.500 euro. "Belangrijk: premies mogen tot 25.000 euro gecumuleerd worden", geeft Tom Verbeke nog mee.

 • Philippe Verhaest

  Projectcheque heet vanaf nu evenementencheque

  De projectcheque wordt een evenementencheque. "Er was immers een duidelijke daling in het aantal aanvragen en vaak ging het om eerder kleine ingrepen", legt financieschepen Tom Verbeke uit. "Het doel is immers om de handel weer aan te zwengelen en in te zeten op beleving."

  De evenementencheque kan 50 procent van de nettofactuur bedragen, met een maximum van 2.000 euro. Dit kan oplopen tot 75 procent van de nettofactuur als er wordt samengewerkt, met een maximum van 6.000 euro."

 • Philippe Verhaest

  Ellenlange debatten...

  De debatten beginnen overloos te worden, met herhalingen als codewoord. Slaat de vermoeidheid toe?

 • Philippe Verhaest

  Tom Verbeke: "Ruling komt voor eind dit jaar in orde"

  Tom Verbeke: "Het is de bedoeling dat we vandaag oprichten en in 2018 de concrete invulling vastleggen. En net door alle gemeenteraadsleden tot de raad van bestuur te laten toetreden, kan er geen gebrek aan openbaarheid van bestuur zijn."

  "De btw recupereren is inderdaad een belangrijke factor. De ruling is er op vandaag niet, maar we hebben nog tijd tot eind dit jaar. Deze week komt de bevoegde commissie nog samen en volgt er wellicht een finaal resultaat."

 • Philippe Verhaest

  Filip Lombaert: "Kan btw nu gerecupereerd worden?"

  Filip Lombaert (Groen) heeft toch zijn bedenkingen. "Een van de belangrijkste drijfveren om AGIZ op te richten, is de recuperatie van de btw. Dit is echter niet zeker. Het zou moeten gaan om nieuwbouw, daarna hoorden we dat de verbouwingskost groot genoeg was. Daarover zou een ruling gesloten worden met de belastingdiensten. Is die ruling er al? En wat is het resultaat?"

  "Als de ruling niet rond is, vragen we met Groen de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat die pas doorgaat als de ruling en btw-recuperatie goedgekeurd wordt."

  Filip Buyse (Vlaams Belang): "Dit is een zeer goed initiatief, zeker omwille van de financiële voordelen. Maar let op van de valkuilen, zoals het gebrek aan openbaarheid van bestuur. En welke rol kan de cultuurraad nog spelen bij dit autonoom gemeentebedrijf?"

 • Philippe Verhaest

  Izegem krijgt met AGIZ een autonoom gemeentebedrijf

  Het autonoom gemeentebedrijf AGIZ wordt opgericht. "Dit is geen nieuw dossier", klinkt het bij de bevoegde schepen Tom Verbeke (N-VA). "Al in het beleidsdocument bij de start van deze legislatuur was er sprake van het oprichten van een autonoom gemeentebedrijf voor de vrijetijdssector binnen onze stadsadministratie. Voor de sportinfrastructuur werd geopteerd voor de toetreding tot Farys of TMVS. Voor de culturele infrastructuur wordt dit nu gerealiseerd. De culturele infrastructuur (bieb, museum, cultuurhuis...) wordt op vandaag volledig door de stad izegem geëxploiteerd."

  "Het stadsbestuur is al gestart met een aantal nieuwe projecten zoals de realisatie en opening van Eperon d'or en wij voorzien in de toekomst enkele substantiële investeringen, zoals de bouw van een nieuwe kunstenacademie annex bibliotheek en archief op de site Baertshof."

  "Vooral in de vrijetijdssector wordt het gebrek aan soepele beheersmogelijkheden binnen het kader van een stad als grootste knelpunt naar voor geschoven wanneer deze infrastructuur binnen de organisatie van een lokaal bestuur wordt beheerd. In deze sector is het echter noodzakelijk om snel te kunnen beslissen. Binnen de structuur van de stad is dit veel moeilijker. Een soepelere manier van werken is een heel belangrijke drijfveer om dit autonoom gemeentebedrijf op te richten. Belangrijk hierbij is dat de rol regisseur en actor uit elkaar gehaald worden: de stad krijgt de rol van regisseur toegekend, het autonoom gemeentebedrijf zal de opdrachten uitvoeren."

  "Uiteraard zijn de financiële voordelen die de verzelfstandiging met zich meebrengen ook substantieel in dit dossier. De raad van bestuur wordt gevormd door alle leden van de gemeenteraad. Dit is erg belangrijk om blijvend het autonoom gemeentebedrijf te kunnen controleren."

 • Philippe Verhaest

  De pauze zit er op

  Na een korte pauze gaan we weer van start. De kelen zijn gesmeerd, de violen al dan niet gestemd

 • Philippe Verhaest

  "Burgemeestersconvenant wél in budget terug te vinden"

  Burgemeester Bert Maertens (N-VA) neemt het woord.

  "Ik heb geen probleem met tussenkomsten, maar laat ze alsjeblieft correct zijn. Er zijn veel zaken uit het burgemeestersconvenant opgenomen. De eerste stap is nog maar gezet, nu zullen we het plan vorm geven. Straks pakken we uit met concrete initiatieven."

  "Een aantal zaken zijn nu al duidelijk: we zijn bezig met onze energiekost, maar we willen dit automatiseren, zodat we elke minuut ons verbruik kunnen monitoren. Daarnaast staat ook autodelen in het budget voor 2018, in een plan waarbij auto's van de stad gebruikt kunnen worden. Straks wordt ook het fietsdelen Blue-bike aan het station gelanceerd."

 • Philippe Verhaest

  Oppositie niet onder de indruk

  Simon Vanderschaeve (Groen): "De burgemeester kondigde aan bij de ondertekening van het burgemeestersconvenant dat de acties rond dit convenant zichtbaar zouden zijn in de begroting. De investering in energievriendelijke verlichting in de stedelijke werkplaatsen en de bieb is het enige wat wij terug vinden. Waar blijven de investeringen in fietsinfrastructuur, in de aangekondigde steun voor autodelen, uitbreiding groenzones?"

  "We weten dat er nog werkgroepen met burgerparticipatie zitten aan te komen, maar waar legt het college de lat komende jaren? Hoe ga je dit concreet aanpakken? Waarop mag het schepencollege in de toekomst afgerekend worden?"

  Joris Claeys (CD&V): "Wij vinden geen concrete visie die de stad opwaardeert en vooruitstuwt. Er wordt weeral verschoven richting 2019, zoals dat met de Vijfwegenstraat gebeurt. En er worden weer studies besteld, zoals elk jaar. Ik heb ook mijn bedenkingen bij het feit om de kunstacademie door eigen personeel te laten doen. Elders wordt dan groenonderhoud uitbesteed."

  "Vorig jaar hebben we met drie oppositiepartijen dertig actiepunten gelanceerd. Hier vinden we niks van terug. Ik lees over een participatie in het Roeselaars zwembad, maar dit kwam nooit op de gemeenteraad ter sprake. Wij zullen het budget dus niet goedkeuren."

  Filip Buyse (Vlaams Belang): "Wat voor ons fundamenteel is: ik blijf het er moeilijk mee hebben dat jullie blijven pretenderen dat de schuldlast daalt, terwijl jullie het overgote deel binnen exploitatie houden. Dit klopt niet. Zo halen jullie een van jullie belangrijkste doelstellingen niet."

 • Philippe Verhaest

  Veel plannen in 2018, maar weinig wereldschokkende zaken

  Tijd voor het budget van 2018. Schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA) neemt het woord. "Er is opnieuw zuinig bestuurd en daardoor is er ruimte gemaakt voor initiatieven en investeringen die niet in het meerjarenplan opgenomen worden. Daarnaast zullen de al gebudgetteerde en opgestarte projecten in 2018 afgewerkt worden. Tegen eind 2018 zullen de beloftes die deze meerderheid maakte, tot uitvoer zijn gebracht."

  Tom Verbeke belicht onder andere de evenwichten. "Die moeten we halen op kasbasis, anderzijds is er de autofinancieringsmarge die pas positief kan zijn ,op het einde van de legislatuur. Op kasbasis houden we in 2018 een positief saldo van 1.921.711 euro over. Ten opzichte van vorig jaar is dit een goede 600.000 euro meer. Vergelijken we dit met het meerjarenplanbudget 2017, dan is dit een goede 300.000 euro meer."

  "Een tweede evenwicht is de autofinancieringmarge. Die duidt aan hoeveel we kunnen investeren zonder daarvoor te lenen of hoeveel we beschikbaar hebben om leningen aan te gaan en terug te betalen. De autofinancieringsmarge bedraagt 1.885.244 euro en is daarmee 320.000 euro beter dan bij het budget van 2017. Dit laatste evenwicht geeft de financiële gezondheid weer van onze stad."

  In 2018 wordt het masterplan Krekel Zuid verder gerealiseerd. "Maar daarnaast worden ook de gebouwen op het sportterrein in Emelgem gerenoveerd. De studie over de toekomst van het zwembadcomplex zal uitwijzen in welke richting we op middellange en lange termijn moeten plannen. Onder #Izegeminbeweging zullen we tal van sportieve activiteiten terugvinden."

  Jeugd: "De site Rebry zal onder handen genomen worden en zal tegen de zomervakantie een volledig getransformeerde zone zijn voor de jeugd. Het Pretateljee in de korte vakanties en die voor de jongsten bestemd is, zal verder uitbreiden. De speelpleinen op De Mol, de Lindewijk en Sint-Rafaël zullen onder handen genomen worden. En ten slotte komt er een nieuw toelagereglement dat nieuwe kinderopvanginitiatieven moet ondersteunen."

  Energie: "De stad neemt een onderneming onder de arm die het mogelijk zal maken dat het energieverbruik op de voet kan gevolgd worden en dan ook gepast gereageerd kan worden. Grootverbruikers zoals de verlichting in de bieb en de loodsen zullen vervangen worden door energie-efficiëntere verlichting. In de loodsen plaatsen we sensoren die de verwarming uitschakeltwanneer de poorten openen."

  Cultuur: "Met het succes na de opening van het museum Eperon d'Or is er heel veel vraag naar geleide bezoeken. Daarvoor voorzien we extra budget. En in 2018 zien we opnieuw een grootse cultuurwandeling ondersteund door ons rijk verenigingsleven. Om dit alles in goede banen te leiden, richten we dit jaar nog een autonoom gemeentebedrijf Eperon d'Or op, dat we dan concrete invulling naar werking en beheer van het patrimonium geven in de loop van 2018."

  "Onder stadsontwikkeling zullen we verder initiatieven zien die gelinkt zijn aan de uitwerking van Visie 2030 zoals de Krekelstraat en bijhorende parking die zullen aangepakt worden.

  Feestelijkheden: de traditionele feestelijkheden zullen ook in 2018 plaatsvinden met in eigen organisatie het verderzetten van Isotopia. Maar ook andere belangrijke evenementen blijven we als stad ondersteunen zoals de Batjes, de Triatlon in augustus, Kachtem Ommegang en het wereldkampioenschap voetbal.

  Leefomgeving: "Er worden verder initiatieven genomen in het kader van het ondertekende burgemeestersconvenant. Om het sluikstorten tegen te gaan, wordt een camera aangekocht om sluikstorters op te sporen. Maar er komt ook een toelagereglement Zwerfvuil waardoor organisaties worden beloond om het zwerfvuil op te ruimen. In 2018 starten we ook auto- en fietsdelen op."

  Infrastructuur: "Het afscheidsgebouw in de Reperstraat zal afgewerkt worden. Pax Intrantibus in het stadhuis krijgt een opfrisbeurt en de uitwerking van de plannen om een verbinding te maken tussen Pax Intrantibus en Meilief zullen uitgevoerd worden. Omdat vanaf 2019 de stad en het OCMW zullen fusioneren en er geopteerd is om zoveel mogelijk gezamenlijke diensten samen te brengen in het stadhuis, zullen we plannen moeten maken om het stadhuis uit te breiden in het verlengde van de reeds uitgevoerde werken. Heel wat verenigingen vroegen een tussenkomst aan om hun lokaal te renoveren, uit te breiden of zelfs een nieuw gebouw te plaatsen."

  Financiën: "De beloftes om de opcentiemen niet te verhogen en de schuld verder af te bouwen, zullen we ook in 2018 voortzetten. De inning van gelden zal efficiënter gebeuren en samen met energie zullen we kijken op welke manier we financieel verantwoord energievriendelijke maatregelen kunnen treffen waarin ook de burgers kunnen participeren."

  Veiligheid: "Er komen nieuwe camera's in de Marktstraat, Gentstraat, St-Pietersstraat en de Meensestraat."

  Economie: "De Marktstraat zal na de nodige perikelen kunnen heraangelegd worden, net zoals de aanleg van de 21 parkeerplaatsen in de parkeerhaven waarvoor de stad dit jaar pand nummer 25 aankocht. De projectcheque wordt herwerkt tot een evenementencheque waarbij het belangrijk is dat handelaars alleen of samen in groep iets organiseren waarbij er echte beleving is. Er zitten al enkele organisaties te popelen om samen met de stad vernieuwende evenementen in Izegem te organiseren. En als afsluiter worden vier nieuwe premietoelagen in het leven geroepen die de panden het kernwinkelgebied een stuk aantrekkelijker moeten maken. Het gaat over een verhuispremie voor handelszaken die van buiten het kernwinkelgebied naar het kernwinkelgebied verhuizen. Een gevelrenovatiepremie die een handelszaak kan bekomen indien het zijn gevel renoveert. Een activeringspremie voor de handelaar die in een structureel leegstaand handelspand een handelszaak in onderbrengt. Ten slotte is er ook een omvormingspremie waarbij het pand dat buiten het kernhandelsgebied ligt en waarvan de handelszaak verhuisd is naar het kernwinkelgebied, omgevormd wordt van handelszaak naar woon- of kantoorfunctie."

  Groen in de stad: "Hieronder valt de studie die de fietsaantakpunten aan de centrale brug met Wandel op de Mandel die zal uitgewerkt worden. Ook dit is een deelproject uit Visie 2030. Er komt een nieuw reglement waarbij geëngageerde burgers groen in hun straat, in hun buurt alleen of samen kunnen adopteren en onderhouden. Uiteraard staat daar een vergoeding tegenover. Het toelagereglement zwerfvuil zal eveneens bijdragen om het groene karakter van onze stad te versterken. Een belangrijk stuk groenonderhoud zal uitbesteed worden. Het gaat over domein Blauwhuis, de Lindewijke en Becelaershof. En als slotstuk zullen zowel de Melkmarkt een groener karakter krijgen, maar zullen ook het Emelgems Plein en het Kachtems Plein een groene transformatie krijgen, zonder de plannen vanuit Visie 2030 te hypothekeren."

 • Philippe Verhaest

  Groen en Recreatie Kachtem krijgt stilaan vorm

  De voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groen en Recreatie Kachtem komt op tafel. De terreinen bevinden zich tussen de Vageween-, Buiten- en Egaalstraat.

  "De opstart van dit GRUP dateert al van in 2010, maar werd stopgezet bij de Mer-screening omwille van een ongunstig advies door zijn ligging in herbevestigd agrarisch gebied. De gronden werden uiteindelijk aangekocht in mei 2014 en zijn ongeveer 3,26 hectare groot", legt schepen Caroline Maertens uit.

  "Dit voorontwerp voldoet aan de toenmalige eisen door de opname van een compensatiegebied voor de inname van het agrarisch gebied. We streven naar een planologisch evenwicht door de schrapping van een woonuitbreidingsgebied in het noorden van Emelgem. Een bijkomend gegeven is dat de omgeving heel wat waterproblemen kent. Een recente studie heeft uitgewezen dat een waterbufferbekken hier een oplossing kan bieden. Dit heeft een grote invloed op de inrichting van het terrein."

  "Deze waterbuffering neemt een aanzienlijk deel van het terrein in. Tijdens de aanleg van het terrein kan deze uiteraard een natuurlijker vorm aannemen en opgaan in de omgeving als organische waterpartij- en als spelelement. De gronden zullen verder worden ingericht als groene en recreatieve ruimte. Het is duidelijk dat ook hier het groen zal hier primeren. Eigenlijk vormt deze zone één groen ingerichte ruimte waarbinnen zich andere functies vestigen."

  "Centraal wordt een graszone voorzien, die ingericht kan worden als voetbalterrein. Dit is op vandaag nog lang niet aan de orde. Er is een langdurige overeenkomst om de huidige terreinen in Kachtem te gebruiken. Dus herlocalisatie is niet aan de orde de eerste jaren."

  "Het geheel wordt dus een multifunctioneel terrein waar waarop één gebouw kan voorzien worden van maximaal 400 vierkante meter. Doorsteken voor voet- en fietsverkeer naar de omliggende wijk moeten voorzien en geaccentueerd worden. Zo wordt deze site een groene plek in de verbinding tussen het Merelbos en het Rhodesgoed."

  "Op het moment dat de terreinen effectief ingericht worden, moet er een parking van minimaal 15 en maximaal 30 parkeerplaatsen zo dicht mogelijk tegen de openbare weg aangelegd worden. Daarnaast moet een fietsenberging van minimum 30 plaatsen voorzien worden."

 • Philippe Verhaest

  Filip Buyse: "Wat met goederenparking?"

  Filip Buyse (Vlaams Belang) vreest dat op termijn ook de goederenparking door appartementsblokken ingenomen zal worden. "Wat als Infrabel die gronden ten gelde wil maken?"

  Caroline Maertens: "Die is inderdaad niet onze eigendom, maar de intentie tot verkoop of ontwikkeling is er op vandaag niet. Wij kunnen in het RUP de parking wel verankeren en openbaar houden. In welke vorm dit zal gebeuren, zien we dan wel."

 • Philippe Verhaest

  Site Baertshof: masterplan is klaar en zal Strobbe Tuinen heten

  "De site Baertshof, met vandaag onder meer de gebouwen van Drukkerij Strobbe, de huisvestingsdienst, het vredegerecht en bpost, moet binnen enkele jaren het decor vormen voor een nieuwe, groene stadswijk in het hart van Izegem", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA). "Die zal Strobbe Tuinen heten."

  "Met Visie 2030 is een ambitieuze ruimtelijke toekomstvisie voor Izegem uitgezet. Site Baertshof speelt daarin een cruciale rol omwille van de strategische ligging in de binnenstad en de grote schaal van het terrein. Het gebied wordt dan ook een mooie groene doorsteek tussen de Grote Markt en kasteelpark Blauwhuis. We streven naar 60 % open ruimte. De wagens van bewoners gaan daarom ondergronds en de gebouwen krijgen hoogteaccenten om zo meer vrije ruimte te kunnen verwezenlijken."

  "Het nieuw stadsdeel krijgt een pak woningen, maar ook de bibliotheek, de kunstacademie Art'Iz en het historisch archief van de stad krijgen op de site een nieuw onderkomen. Het masterplan zet in op een diversiteit van het woonaanbod, met kwalitatieve private buitenruimtes telkens in combinatie met extra collectieve of publieke tuinen die een meerwaarde zijn voor het hele centrum."

  Die publieke functies krijgen een plaats in de oude gebouwen van Drukkerij Strobbe, in combinatie met een stuk nieuwbouw. "Op die manier krijgt een belangrijk stuk industrieel erfgoed van onze stad een nieuwe toekomst. De komende maanden maakt de stad werk van financiële en juridische afspraken om het masterplan te laten overgaan in concrete bouwwerken, in de loop van de volgende bestuursperiode."

 • Philippe Verhaest

  Even tussendoor: de publiciteit op kw.be valt duidelijk in de smaak

  N-VA-gemeenteraadslid Nick Verschoot volgt trouw de verslaggeving via www.kw.be. Al heeft hij toch wat moeite om er de aandacht bij de houden. Met dank aan de 'hartverwarmende' reclame?

  GF

  GF © GF

 • Philippe Verhaest

  Het punt wordt goedgekeurd

  Dertien stemmen voor, tien tegen en drie onthoudingen. Het Comité Externe Relaties is ontbonden.

 • Philippe Verhaest

  Didier Vandeputte: "Gewone Izegemnaar aan de kant"

  Didier Vandeputte komt nogmaals tussen: "Het is de taak van stad om de Europese gedachten uit te dragen onder de Izegemnaars. Als je geen lid bent van een vereniging of club, zal je niet langer naar de partnersteden kunnen trekken. De modale Izegemnaar wordt nu aan de kant gezet."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!