Live Herbeleef gemeenteraad Torhout: stad koopt ex-Aveve-gebouw voor 550.000 euro met oog op kinderopvang

25/06/18 om 15:45 - Bijgewerkt om 23:35

Maandagavond kwam de Torhoutse gemeenteraad in openbare zitting bijeen.

Herbeleef gemeenteraad Torhout: stad koopt ex-Aveve-gebouw voor 550.000 euro met oog op kinderopvang

© Foto JS

 • Johan Sabbe

  Hier eindigt de openbare zitting van deze marathonzitting

  Bedankt dat u gevolgd heeft. Iedereen welterusten nu. En hopelijk morgen gezond weer op!

 • Johan Sabbe

  Oversteek Groene 62 veiliger maken

  Jurgen Claus zegt recent getuige te zijn geweest van een heel zwaar ongeval met een fietser die De Groene 62 volgde en zo de Steenveldstraat dwarste. "De politie vertelde me dat er al verschillende ongevallen met fietsers op die plaats gebeurd zijn. Altijd met dezelfde hoofdoorzaak: een Japanse Duizendknoop-struik van 30 meter zorgt voor een blinde vlek voor fietser en automobilist. Wil de stad hier iets tegen ondernemen? En wil ze de schoolgaande jeugd via de scholen sensibiliseren om er heel voorzichtig te zijn?"

  Bart Naeyaert (ook gedeputeerde): "Er is inderdaad een probleem met die struik. Die zorgt voor hinder. Met de provincie zijn we verantwoordelijk voor het snoeien en zullen we de zaak zeker in de gaten houden. Ze is nu weer gesnoeid, maar groeit blijkbaar heel snel."

  Jurgen Claus: "Het blijft er sowieso heel gevaarlijk!"

 • Johan Sabbe

  Voldoende steun voor MUG-helikopter?

  Eva Maes (N-VA) breekt een lans voor het behouden van de West-Vlaamse MUG-helikopter. "In oktober vroegen we naar de mogelijkheid om de bijdrage van 0,03 euro per inwoner voor de MUG-helikopter op te trekken naar het gemiddelde dat vanuit de gemeenten wordt bijgedragen, met name 0,15 euro per inwoner. Intussen konden we in de pers de belofte van de West-Vlaamse CD&V-lijsttrekkers lezen. Ze beloven elk jaar 0,13 euro per inwoner vrij te maken. Betekent dit dat ook de geesten van het Torhoutse CD&V-stadsbestuur gerijpt zijn en ze de bijdrage zullen aanpassen voor de komende jaren?"

  Schepen Rita Dewulf (CD&V): "Er zijn gemiddeld vijf tussenkomsten per jaar van de MUG-helikoper in Torhout. De stad betaalt in dat verband 671 euro per jaar. Momenteel zijn er nog negen gemeenten in West-Vlaanderen die zelfs geen bijdrage leveren. We vinden elke interventie waarbij er mensenlevens gered kunnen worden, belangrijk en wij willen graag solidair zijn. Maar dan moet de MUG-helikopter in elk geval kunnen landen bij ons Torhoutse ziekenhuis. Dat is nu helaas niet het geval. De landingsplaats is er niet meer reglementair."

  "Sowieso zullen we met de stad vanaf nu 0,13 euro per inwoner bijdragen. Dat beloven we."

  Eva Maes: "We kunnen die MUG-heli overal wel eens nodig hebben. Zelfs als hij niet in Tohout zou kunnen landen."

  Laurie Bogaert (CD&V): "Helaas in de inzet van de MUG-heli relatief beperkt qua landingsmogelijkheden en weersomstandigheden. Vooral de Torhoutse MUG-wagen is dus van belang, meer nog dan de helikopter."

 • Johan Sabbe

  Minder plastic tijdens woensdagmarkt

  Pieter Billiet (CD&V) wil de woensdagmarkt meer plasticvrij maken. Hij stelt voor om het project Torhout Marktzak te lanceren. Met duurzame boodschappentassen. Dat initiatief zou spelenderwijs gelanceerd kunnen worden.

  Schepen van Markten Hans Blomme (CD&V): "Er blijft inderdaad veel plastic achter na de woensdagmarkt. Maar we zijn de marktkramers aan het senisbiliseren daaromtrent. We hebben al eens marktzakken uitgedeeld, maar die zien we niet veel meer opduiken. Papieren zakken zouden beter zijn."

 • Johan Sabbe

  Hinder in stadskern beperken

  Pieter Billiet (CD&V) vraagt in het vooruitzicht van de stadskernvernieuwing om tijdig een stuurgroep op te richten om de hinder te beperken voor handelszaken en bewoners tijdens de grondige wegwerkzaamheden. En er vooral ook optimaal over te communiceren. Hij dringt ook aan op een buurtvertegenwoordiging in die stuurgroep. En vraagt om vooraf alles goed uit te kienen. "Proactief handelen a.u.b.", zegt hij.

  Schepen Eddy De Ketelaere (CD&V): "Dat zou perfect moeten lukken. We hebben daaromtrent al ervaring opgedaan bij de heraanleg van de Oostendestraat."

  Hinder voor handelaars valt te vermijden. De laatste maanden kunnen de winkeliers van de Oostendestraat erover meepraten...

  Hinder voor handelaars valt te vermijden. De laatste maanden kunnen de winkeliers van de Oostendestraat erover meepraten... © Foto JS

 • Johan Sabbe

  Bescherming voor de huid van kinderen

  Ruben Vangheluwe (Groen) vraagt ter bescherming van de broze kinderhuid om op speelpleinen voldoende schaduwrijke plaatsen te voorzien. Plus op openbare plaatsen en bij openbare evenementen waar geregeld kinderen komen. "Dit is belangrijk in de preventie van huidkanker", zegt hij.

  Schepen van Volksgezondheid Rita Dewulf (CD&V): "De Stichting tegen Kanker vraagt terecht aan de gemeentebesturen om aandacht te hebben voor preventieve maatregelen ter voorkoming van huidkanker en het voorzien van kwaliteitsvolle schaduwzones op openbare plaatsen waar vooral kinderen komen. Huidkanker is immers een van de meest vermijdbare vormen van kanker. Toch is huidkanker verantwoordelijk voor 50% van alle nieuwe jaarlijkse gevallen van kanker in België."

  "Dus doen we in Torhout ons uiterste best om voor kinderen voldoende schaduwplaatsen te voorzien. En om via verschillende kanalen te sensibiliseren. We mogen evenwel niet verwachten dat enkel schaduwplekken heiligmakend zijn. Kinderen die aan de waterlijn spelen aan zee hebben bijvoorbeeld geen bomen of andere schaduwplaatsen. Waarmee ik wil aangeven dat informatie, begeleiding en sensibilisering essentieel zijn: de juiste kleding aantrekken, zonnepetjes dragen, goed insmeren, enzovoort."

 • Johan Sabbe

  De verkiezingsreclame beperken?

  Ruben Vangheluwe (Groen) doet een hernieuwde oproep om de reclame naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober drastisch te beperken. "Elke verkiezing staat de stad vol verkiezingsborden en bulken de brievenbussen van de folders", zegt hij. "Waarom niet één brochure waarin alle partijen hun standpunten uit de doeken doen?"

  Waarnemende burgemeester Kristof Audenaert (CD&V: "We zullen met de partijen samenzitten om te kijken wat eraan te doen valt."

  Ruben: "Ben blij!"

  Straks weer een stad vol verkiezingsborden?

  Straks weer een stad vol verkiezingsborden? © Foto JS

 • Johan Sabbe

  Week van de Duurzame Gemeenten

  Ruben Vangheluwe (Groen) vraagt de stad om deel te nemen aan de Week van de Duurzame Gemeente van 18 tot 25 september. Het is de bedoeling om via die campagne de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen lokale gezichten te geven in de Vlaamse gemeenten.

  Schepen Elsie Desmet (CD&V): "We hebben ons met de stad al ingeschreven! Een uitgewerkt plan is er eigenlijk al, want via de VVSG wordt er een campagnehandleiding aangeboden die stap voor stap uitlegt wat je moet en kan doen. In deze handleiding vind je ook voorbeelden van mogelijke helden. Als ik deze voorbeelden overloop, ben ik trots dat we in Torhout niet veel moeite zullen moeten doen om voor elke doelstelling een lokale held te vinden."

 • Johan Sabbe

  Paraat voor de Schoolstraat

  Bertrand Vander Donckt (Groen) zegt dat de campagne 'Paraat voor de Schoolstraat' begin van de maand gelanceerd werd. De campagne wil in eerste instantie werk maken van een betere luchtkwaliteit in schoolomgevingen. Het Groen-raadslid vraagt of de stad van onderwijsminister Crevits een voortrekkersrol wil spelen hierin.

  Schepen De Ketelaere (CD&V): "We zullen inderdaad actie ondernemen, onder andere in de Herderstraat op de wijk De Goede Herder. Ook de Spinneschoolstraat zou zeker in aanmerking kunnen komen. We zullen dat moeten inpassen in de stadskernvernieuwing. We staan open voor alle suggesties ter zake."

 • Johan Sabbe

  De stad heeft geld te veel betaald

  Jurgen Claus (N-VA) neemt de jaarrekening op de korrel. Hij maakt er allerminst een goednieuwsshow van en bestookt schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V) met vragen, voornamelijk over de SWAP-contracten van de stad.

  http://bit.ly/2Mn2Zit

  "Jullie hebben op een gegeven moment 61.500 euro te veel betaald, die nu door een financiële instelling terugbetaald zal worden. Waar is de controle bij dat alles? Als we dat over de hele periode bekijken, dan kost ons dat een gigantisch groot bedrag. Gaan jullie pogingen ondernemen om een deel van dat geld te recupereren, eventueel zelfs via de rechtbank?"

  Bertrand Vander Donckt (Groen): "De stad dient dringend uit een ander vaatje te tappen om van Torhout een échte fietsvriendelijke stad te maken. Het geld voor de heraanleg van de zwembadparking werd ten voordele van Koning Auto gretig uit het fietsbudget gehaald. We zullen de rekening 2017 dan ook niet goedkeuren. We willen dat het geld bestemd voor fietsers effectief de fietsers toekomt."

  Schepen Cuvelier, bijgesprongen door de stedelijke financieel beheerder Noël Cordie: "Het krediet voor het stadskantoor werd in 2009 onderhandeld. Toen was er veel deining op de financiële markten en hebben we dat SWAP-systeem voor dertig jaar aangegaan. We hebben daar geen nadeel mee gedaan. Je zou die zaken kunnen heronderhandelen, maar we weten niet of we daar iets mee zullen kunnen winnen. Is dat toch mogelijk, dan moeten we dat ook doen."

  Noël Cordie: "Die 61.000 euro hebben we voor 2017 inderdaad te veel aan intresten betaald, opgemerkt door onze revisor. ING zal dat geld nu terugbetalen. Ook zullen de opties voor de toekomst bekeken worden."

  Jurgen Claus (N-VA): "De leningen met hoge intrestvoeten werden helaas niet herzien. Er zijn momenten geweest dat die SWAP's heronderhandeld hadden kunnen worden. Het is heel jammer dat dit niet gebeurd is. En nu is het dringend tijd om te kijken om die SWAP's eventueel zelfs op te zeggen. En daar willen we graag bij betrokken worden."

  Schepen Eddy De Ketelaere (CD&V) tot Bertrand Vander Donckt over de fietsers: "We hebben toch al een en ander pro de fietsers gerealiseerd en zijn daar nog mee bezig."

  Schepen Cuvelier (CD&V): "Ik ben blij dat elk gemeenteraadslid uit meerderheid én oppositie het goed meent met de stad en de bevolking. Ik wil ook de oppositie voor de openhartige inbreng bedanken."

  Bij de stemming over de jaarrekening onthield de oppositie zich.

 • Johan Sabbe

  Bijeenkomst gaat de kleine uurtjes tegemoet

  De zitting van de gemeenteraad loopt hopeloos lang uit. Het bespreken van een jaarrekening is dan ook geen klein bier. Het punt komt volgens Paul Dieryckx (SP.A) te laat op de agenda.

 • Johan Sabbe

  Zijn de stadsfinanciën gezond?

  Schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V) legt de jaarrekening 2017 van de stad voor. Toch niet met een powerpointpresetatie? Ja, hoor! "We gaan er nog eentje aan toevoegen", lacht hij, verwijzend naar onze live verslaggeving.

  De liquiditeitenrekening 2017 sluit met een positief resultaat op kasbasis van 12.109.285 euro. De balans 2017 sluit in evenwicht voor een totaal bedrag van 109.901.488 euro. De staat van de opbrengsten en kosten 2017 sluit met een operationeel overschot van 1.691.125 euro en een financieel overschot van 995.691 euro. Er is een positieve autofinancieringsmarge van 3.492.968 euro.

  "De stadsfinanciën zijn kerngezond", aldus de schepen. "En dit zonder de belastingen te verhogen, zoals we beloofd hadden. We hebben wel bespaard op de werkingskosten en bovendien de personeelskosten in de hand gehouden. En dat werpt nu zijn vruchten af. Toch hebben we in heel wat projecten geïnvesteerd en voor een kleine 1,9 miljoen euro kapitaal afgelost. Er werden in 2017 geen nieuwe leningen aangegaan en dit al voor het vijfde opeenvolgende jaar. We hebben in zes jaar de schuldenlast met bijna tien miljoen euro verminderd."

  De oppositie ziet het zoals te verwachten anders en uit kritiek.

  Paul Dieryckx (SP.A): "Een grote bezorgdheid is de leeftijdspiramide van het personeel. Is het bestuur wel voorbereid op de grote uitstroom van mensen die met pensioen zullen gaan? Dat betekent sowieso een verlies aan kennis en ervaring."

  Ook vraagt de socialist waakzaam te zijn om de financiën niet te laten ontsporen. "De personeelskost blijft sowieso stijgen en valt niet te onderschatten. En inzake de prioriteit van de waterbeheersing wil ik benadrukken dat er eindelijk een en ander in beweging is gekomen, maar ik wil ook voor meer realisme en eerlijkheid pleiten. Het recente persbericht van schepen Hans Blomme en gedeputeerde Bart Naeyaert was pure verkiezingspropaganda. Er beweegt wel iets, maar gigantisch veel werd er als stad nog niet uitgegeven op het vlak van de waterbeheersing. Ik vind de verspreide info bedriegelijk."

 • Johan Sabbe

  Rekeningen kerkfabrieken

  De rekeningen van de diverse kerkfabrieken worden door de CD&-V-meerderheid positief geadviseerd. De fractie SP.A-Groen stemt tegen, onder andere omdat ze vindt dat de parochies hun inkomsten uit erediensten minimaliseren. Paul Dieryckx (SP.A) is zoals de vorige keren de man die tegen de situatie van leer trekt.

  Schepen Joost Cuvelier: "We houden echt wel de vinger aan de pols en confronteren de kerkbesturen met de cijfers. We doen in deze zaak dus ons best."

  CD&V stemt voor, N-VA en Open VLD onthouden zich. En SP.A-Groen zegt dus neen.

 • Johan Sabbe

  Energiezuinige verlichting voor sportaccommodatie

  De veldverlichting van voetbalveld 2, voetbalveld 3, het werpersterrein en de Finse looppiste op het stedelijke sportstadion Benny Vansteelant krijgen energiezuinige LED-verlichting. Er is een bedrag van 169.000 euro voorzien, btw inbegrepen. Ook komt er LED-verlichting op het voetbalveld Verloren Kost in de Steenveldstraat. Geraamde prijs: 35.000 euro, btw inclusief.

 • Johan Sabbe

  550.00 euro voor ex-Aveve-gebouw en kinderopvang. Wel asbest in het dak.

  Schepen van Patrimonium Hans Blomme (CD&V) en schepen van Kinderopvang Rita Dewulf (CD&V) zien er tevreden uit. "We vragen om de aankoop goed te keuren van de vroegere Aveve-winkel met het bijhorende woonhuis langs de Revinzestraat op de wijk Don Bosco", zeggen ze. "De prijs bedraagt 550.000 euro. We willen het complex ombouwen voor de broodnodige uitbreiding van de stedelijke buitenschoolse kinderopvang."

  Het grondig te verbouwen complex zou - misschien al vanaf 2020 - opvang moeten bieden aan 140 tot misschien zelfs 160 kinderen tussen de 2,5 en de 12 jaar. Het komt op een perceel van 1.642 m². "Twee concrete zaken liggen aan de basis van de beslissing om een eigen pand voor buitenschoolse kinderopvang te kopen", aldus schepen Dewulf. "Vooreerst barst de huidige stedelijke opvang Jabedabedoe in het aan de vzw Parochiale Werken gehuurde gebouw in de Pastoriestraat op Don Bosco totaal uit zijn voegen. En ten tweede houdt de huidige buitenschoolse kinderopvang Het Berenhof op te bestaan."

  Elke Carette (Open VLD): "Ik ben tevreden dat er een oplossing is. De ligging is ideaal. Toch is het een dure investering, want er zijn grote renovatiewerkzaamheden nodig. Er zit trouwens asbest in het dak."

  Jurgen Claus (N-VA): "Het is heel duur. We willen een inschatting van de renovatiekosten. En we willen een opschortende voorwaarde in de akte dat de koop maar rond is nadat Kind en Gezin effectief zijn goedkeuring gegeven heeft."

  Paul Dieryckx (SP.A): "We zijn pro deze aankoop, maar vinden dat de aankoopprijs nogal hoog uitvalt, beseffende dat er vanwege de aanwezigheid van asbest in de dakbedekking een grondige renovatie nodig is. Ook de binneninrichting zal heel wat geld kosten. Sowieso zijn we tevreden dat er nu eindelijk gekozen wordt voor een globale oplossing qua buitenschoolse kinderopvang op een heel gunstige locatie. we hopen dat de aankoop van het pand over enkele jaren kan leiden tot een vermindering van de kost van 150.000 tot 200.000 euro per per jaar voor het uitbaten van de kinderopvang in eigen beheer."

  Schepen Blomme: "We hebben een stuk onder de vraagprijs kunnen kopen. En we hebben het schattingsverslag afgewacht. De renovatie zal inderdaad een pak kosten. Daar valt niet onderuit te komen. De kostprijs om de dakbedekking in asbest te verwijderen, zal zo'n 65.000 euro kosten en is prioritair."

  Waarnemende burgemeester Kristof Audenaert: "Die opschortende voorwaarde heeft geen enkele zin, meneer Claus. Wij kopen eerst het gebouw en natuurlijk komen pas later daar kinderen in. Vanaf dat moment komt Kind en Gezin op de proppen."

  Het ex-Aveve-pand langs de Revinzestraat: niet goedkoop, maar strategisch gelegen. Helaas wel asbest in het platendak, dus zijn er nog flink wat kosten aan.

  Het ex-Aveve-pand langs de Revinzestraat: niet goedkoop, maar strategisch gelegen. Helaas wel asbest in het platendak, dus zijn er nog flink wat kosten aan. © Foto JS

 • Johan Sabbe

  Aanbesteding voor verzekeringen

  De verzekeringspolissen van de stad en het OCMW werden vanaf 1 januari 2015 vernieuwd na een gezamenlijke aanbesteding die een aanzienlijke besparing opleverde voor de beide besturen.

  Schepen Joost Cuvelier (CD&V): "De huidige overeenkomsten lopen ten einde op 31 december 2018 zonder mogelijkheid om ze te verlengen. Rekening houdend met het feit dat ook na 1 januari 2019 de beide rechtspersonen, stad en OCMW, nog blijven bestaan, dienen er enkele afzonderlijke polissen afgesloten te worden, dit evenwel tegen identieke voorwaarden. Er wordt geopteerd om de portefeuille weer in haar geheel rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij te plaatsen zonder tussenkomst van een makelaar."

 • Johan Sabbe

  Torhout bijenvriendelijke gemeente

  De Koninklijke Vlaamse Imkersbond vraagt de stad om het charter van bijenvriendelijke gemeente te willen ondertekenen en uitvoeren. Schepen Elsie Desmet (CD&V): "In het kader van de wedstrijd Groene Lente werd Torhout in 2016 bekroond met twee sterren en in 2017 zelfs met drie sterren als bijengemeente. Door de stedelijke bijenwerkgroep werd een 'Bijenactieplan 2017-2019' opgesteld.

  Bertrand Vander Donckt (Groen) vindt het naar eigen zeggen "een bijzonder goed voorstel". Hij vraagt wel om de landbouw en de industrie te sensibiliseren om ingrepen te doen in het voordeel van de bijen.

  Schepen Desmet: "We doen er alles aan om het de bijen naar hun zin te maken. Zo houden we ons onder andere aan het bermdecreet."

 • Johan Sabbe

  Nieuw reglement voor Groenhovebos: moeten de ruiters de uitwerpselen van hun paarden zelf opruimen?

  Schepen van Leefmilieu en Natuur Elsie Desmet (CD&V) zegt dat er een nieuw verkeers- en toegankelijkheidsreglement voor het openbaar gedeelte van Groenhovebos nodig is, onder meer naar aanleiding van de realisatie van het nieuwe speelbos op de hoek van de Kersouwkensstraat en de Bosdreef.

  Schepen Desmet: "In en rond Groenhovebos willen we vooral inzetten op het recreatieve gebruik. Het bos is een van de groene parels van Torhout. Iedereen, jong en oud, wandelaar, jogger, fietser en ruiter moet kunnen genieten van dit domein. Bijgevolg zal er voortaan altijd gefietst mogen worden in de Torendreef en de Regenbeekweg. Tot nu toe was dat niet mogelijk op zon- en feestdagen tussen 14 uur en 19.30 uur. Bovendien mogen ruiters vanaf nu elke dag van het provinciale Groenhove Ruiterpad genieten van zonsopgang tot zonsondergang. Uiteraard maken we een duidelijk onderscheid tussen wandelpaden, fietspaden en ruiterpaden en dit om conflicten te vermijden."

  Bertrand Vander Donckt (Groen) toont zich niet gelukkig met het nieuwe reglement. "Wordt het niet stilaan tijd om het over een andere boeg te gooien en in te zien dat bepaalde tegenstrijdige belangen in Groenhove niet te verzoenen vallen? Ik kan de vraag van de ruiters begrijpen, maar zouden we niet beter sleutelen aan het parcours van het ruiterpad? Dat zou voor alle partijen een goede zaak zijn. Als je dat écht wilt, valt dat te realiseren. Sommige ruiters houden zich trouwens niet aan de regels en komen nu waar ze niet mogen. De wandelaars zijn al te vaak de dupe."

  Bertrand vervolgt: "Sommige regels zijn overigens totaal lachwekkend, zoals dat de ruiters zelf de uitwerpselen van hun paarden zouden moeten opruimen. Zie je hen dat al doen? Ik wil voorts ook weten of de slagbomen gehandhaafd zullen blijven."

  Ellen de Brabander (N-VA) komt even op de ruiters terug. In 2013 had ze al gevraagd om de paardrijders in Groenhove meer kansen te geven. "Ik ben heel blij met de wijziging", zegt ze. "Ook de ruiters verdienen hun rechten."

  Schepen Desmet: "Het is allemaal niet simpel op te lossen om de verschillende gebruikers enigszins van elkaar te scheiden. We moeten wel eens water met vuur verzoenen, maar dat proberen we ook effectief te doen. We zullen alvast duidelijke signalisatie plaatsen, zodat de ruiters niet meer de kleinere, verboden paadjes gebruiken, wat nu nog door sommigen gebeurt."

  "Uitwerpselen van paarden zelf opruimen? Nu stond er niets over in het reglement. En dus hadden we geen stok achter de deur. Sensibiliseren is erg belangrijk, maar je moet ook duidelijke regels om op terug te vallen. En dus hebben we dat in het reglement geplaatst."

  "De slagbomen zullen blijven staan. Anders zou het hek van de dam kunnen zijn. Ik hoop dat gerichte controles op het naleven van het reglement niet nodig zullen zijn, maar indien wel, zullen we ze doorvoeren."

  Iedereen keurde het nieuwe reglement goed.

  Fietsers en ruiters krijgen meer toegang tot Groenhovebos. Ze mogen nu ook op zon- en feestdagen de hoofdpaden gebruiken.

  Fietsers en ruiters krijgen meer toegang tot Groenhovebos. Ze mogen nu ook op zon- en feestdagen de hoofdpaden gebruiken. © Johan Sabbe

 • Johan Sabbe

  KM Torhout ontvangt Club Brugge

  Op zaterdag 30 juni om 19 uur heeft er een vriendschappelijke voetbalmatch plaats tussen KM Torhout en Club Brugge. De stad en de politie voorzien veiligheidsmaatregelen op en om het voetbalstadion De Velodroom in de Bruggestraat, want er wordt een massale publieke belangstelling verwacht.

 • Johan Sabbe

  Geen nieuwe hoogtebeperking in de Pottebezemstraat

  Door het Agentschap Mobiliteit en Openbare werken en het Vlaams huis voor de verkeersveiligheid wordt aangeraden om per straat of per verkeersmaatregel een aanvullend blijvend politiereglement op te stellen. Hierdoor moet die reglementering overzichtelijker en gemakkelijker hanteerbaar worden. Dus wil Torhout alle verkeersmaatregelen op de gemeentewegen opnemen in zo'n afzonderlijk aanvullend blijvend politiereglement. De aanleiding was een vraag om een parkeerverbod in te voeren in de Blekerijstraat tussen de Kortemarkstraat en de schuine parkeerplaatsen aan de rechterkant komende van aan de Kortemarkstraat. Dat parkeerverbod werd positief geadviseerd in de stedelijke verkeerscommissie en bevestigd door het College van Burgemeester en Schepenen.

  Paul Dieryckx (SP.A): "Her en der komen kleine regeltjes niet 100% met de werkelijkheid overeen. Dat zal eens bekeken moeten worden. Ik pleit voor het belijnen van de parkeervakken in de zones waar lange parkeerstroken voorzien zijn. Anders verlies je parkeercapaciteit. Ik wil ook weten of het parkeerverbod in een deel van de Blekerijstraat kadert in een toekomstvisie omtrent de eventuele uitbreiding van parking Deprez."

  Schepen Eddy De Keteaere (CD&V): "Het is op vraag van de mensen die langs de Blekerijstraat een garage hebben. Nu is het in- en uitrijden er erg moeilijk. Meer valt er niet achter te zoeken."

  Eva Maes (N-VA): "Op veel plaatsen wordt het parkeren verboden om de veiligheid te blijven garanderen. Het is belangrijk hier de juiste beslissingen te nemen. Wat trouwens met het parkeerbeleid in het kader van de stadskernvernieuwing? En parkeerverbod in de Hugo Verriestlaan? Plus hoogtebeperking in de Pottebezemstraat? Kan er ook gevraagd worden aan de chauffeurs van de schoolbussen die staan te wachten in de Bruggestraat om hun motor stil te leggen?"

  Schepen De Ketelaere: "De snel weer verdwenen hoogtebeperking in de Pottebezemstraat wordt voorlopig niet heringevoerd. Er zal wel meer politiecontrole komen. Wat de draaiende schoolbussen betreft: goed voorstel."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!