Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad

18/05/15 om 15:04 - Bijgewerkt om 23:58

Op de agenda van de gemeenteraad van maandag stond onder meer de huurovereenkomst voor een deel van de vroegere Paterskerk in de Delaerestraat, die zal worden gebruikt als tijdelijk onderkomen voor het Roeselaarse wielermuseum in verbouwing.

 • Thomas Dubois

  Begraafplaats krijgt camerabewaking

  De bewaking op de oude stedelijke begraafplaats gebeurde sinds 2007 door een beveiligingsfirma ter verhindering van diefstal, schade en andere malafide praktijken. Eind 2013 werd deze nachtpatrouille stopgezet.

  "Samen met deze stopzetting werd beslist om blijvend werk te maken van een veilige omgeving van de oude stedelijke begraafplaats Zo werd beslist om camerabewaking te installeren. Om dit te realiseren werd hiervoor zowel in 2014 als in 2015 15.000 euro voorzien", vertelt schepen Marc Vanwalleghem. "De camera's zullen worden geplaatst aan de vier toegangen en de toiletzone."

  De beelden worden ter plaatse bewaard en zullen enkel gebruikt worden om bewijzen te verzamelen van misdrijven of schade.

  Eerder maakte de stad al bekend dat er tegen het einde van de legislatuur 60 camera's in de stad zullen hangen. "Zijn de vijf extra camera's inbegrepen in deze 60? En hoe zit het met de technische specificaties? Is gezichtsherkenning inbegrepen? En kan de poort niet beter gewoon gesloten worden?"

  "De vijf camera's die er komen zijn nog eens extra, naast die 60. De camera's die er komen zijn volledig uitgerust met de laatste technieken. Wat de poorten betreft, blijft alles zoals het nu is. De grote poort gaat dicht en de kleine poort blijft open", aldus schepen Vanwalleghem.

 • Jos Remaut

  Nieuwe geluidsinstallatie in de centrumstraten

  Iedereen kon zich hierin vinden, al waren er toch enkele bedenkingen.

  Francis Reynaert (Open VLD) : "Mooi dat er van alles onder de grond gestopt wordt, maar het verwondert me dat de boxen (hij bedoelt de luidsprekers) niet op palen komen maar aan de gevels. Pleeg aub goed overleg met de bewoners van de panden in kwestie, want in het verleden is toch al gebleken dat dit in bepaalde gevallen haast niet leefbaar is."

  Schepen Griet Coppé (CD&V) : "Met de nieuwe BOSE-luidsprekers zoals die nu ook in gebruik zijn in Brugge, zal dat helemaal geen probleem zijn. U kan dat niet meer vergelijken met de luidsprekers van vroeger."

  Filip Deforche (Vlaams Belang) : "De aansturing van het geluid zal gebeuren vanuit ARhus. Maar welke muziek zal er worden gespeeld ? Ik durf toch een lans breken om ook af en toe eens onze enige overgebleven vrije radio te laten horen : Radio Bingo. Ik denk dat schepen Declercq als oud-medewerker van de vrije radio daar beslist zal kunnen in komen. De Centrumstraten werken voor hun animatie trouwens alsmaar vaker samen met Radio Bingo, zeker op het Stationsplein."

  Schepen Henk Kindt (SP.A) : "U mag Bingo natuurlijk niet verwarren met Serge Gobin...."

  Bart De Meulenaer (N-VA) : "Waarom ook niet een lijn leggen naar de stedelijke communicatiedienst, die gerichte boodschappen ter promotie van Roeselare kan laten horen ?"

  In hetzelfde dossier steken overigens ook nieuwe elektrische installaties voor de kerstverlichting en access points voor WiFi.

 • Thomas Dubois

  WieMu vindt tijdelijk onderkomen in Paterskerk

  Na het bouwverlof beginnen de renovatie- en verbouwingswerken aan het WieMu op het Polenplein. Hierdoor is een verhuizing naar een andere locatie nodig tijdens de duur van de werken, meer bepaald voor de tijdelijke tentoonstelling 'Koers is religie' en voor het museaal depot.

  Normaal zou het WieMu naar de Sint-Amandskerk verhuizen, maar dat is voorlopig geen optie. Filip Deforche (Vlaams Belang) tekende immers beroep aan tegen de ontwijding van de kerk bij de Apostolische Signatuur in Rome. Dat beroep werd nog niet behandeld en vooralsnog is er van ontwijding nog geen sprake.

  Dus werd op zoek gegaan naar naar een oplossing. Die werd gevonden in de Paterskerk. Er is een huurovereenkomst vastgelegd tot en met 31 december 2017. De maandelijkse huurprijs bedraagt 1.250 euro. Ook de dienst toerisme vindt tijdelijk een onderkomen in de kerk.

  Niet de hele kerk zal benut worden. Brecht Vermeulen (N-VA) vroeg zich dan ook af hoe het zit met de verdeelsleutel voor gebruikskosten zoals elektriciteit en water. "Het gebouw stond ook te koop. Wat bij eventuele kopers?", aldus Brecht.

  "De andere gedeelten zullen niet worden gebruikt en dus is het niet nodig om daar een verdeelsleutel voor te voorzien", aldus schepen Kris Declercq (CD&V). "We hebben een goede overeenkomst met de mensen van de Bremstruik, die eigenaar zijn van de kerk, er is een groot onderling vertrouwen. Het is alleszins niet de bedoeling om als stad zelf de kerk aan te kopen."

  Dirk Lievens (CD&V) ziet alvast in de Paterskerk de ideale plaats om toeristen te ontvangen. "Eventueel kunnen we er, met de stijgende populariteit van elektrische fietsen, ook een oplaadpunt voorzien", aldus Dirk.

 • Jos Remaut

  Stad schenkt 5.000 euro aan Nepal

  Ook in het verleden gaf Roeselare dit bedrag als steun aan gebieden die door grote natuurrampen werden getroffen.

  Schepen Henk Kindt (SP.A) : "Net als de vorige keren, maken wij dit bedrag over aan het consortium 12-12, dat al 30 jaar lang de krachten bundelt in crisistijd. Dit heeft heel wat voordelen : eenvoudig, minimale kosten voor fondsenwerving, en transparante communicatie over waar het geld naartoe gaat."

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) : "Uiteraard akkoord voor die 5.000 euro steun, maar ik vind het geen goed idee om dat via 12-12 te doen, na alles wat we in de media over dit consortium hebben vernomen. Waarom steunen we niet gewoon via kleinere projecten die we zelf kennen, zodat we ook een beter zicht hebben op de daadwerkelijke besteding van ons geld ?"

  Brecht Vermeulen (N-VA) : "Ik stel voor om die 5.000 euro te verdelen onder een aantal organisaties, in plaats van die aan 12-12 te geven. De N-VA legt wat dat betreft een amendement ter stemmming voor."

  Henk Kindt :"Ik vind het onvoorstelbaar dat hierover wordt geredetwist. Dit helpt de bevolking van Nepal helemaal niet vooruit."

  Het amendement van N-VA werd verworpen, de toelage van 5.000 euro aan het consortium 12-12 werd goedgekeurd.

 • Jos Remaut

  Deur van containerpark nog niet definitief dicht voor Stadenaars

  De gemeente Staden besliste van niet meer bij te dragen in het containerpark aan de Oostnieuwkerksesteenweg, waardoor Stadenaars er niet meer binnen mogen. Maar er wordt aan een oplossing gewerkt.

  Henk Kindt (SP.A), op een vraag van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) : "Wij hebben nooit gezegd dat Staden niet meer mocht meedoen. Maar we zijn nog altijd in overleg, volgende week is er zelfs een nieuwe bijeenkomst gepland."

 • Jos Remaut

  "Oudere gemeentesecretarissen zijn inschikkelijker dan jonge"

  Uitspraak van burgemeester Luc Martens (CD&V) in het debat over de vorming van de intergemeentelijke associatie Midwest. Mieke Van Hootegem (N-VA) had de knuppel in het hoenderhok gegooid door te stellen dat niet elke gemeente even enthouasist meegaat in het verhaal en een aantal gemeenten misschien wel zullen afhaken.

  Luc Martens : "Het is een verhaal van mensen, en het is normaal dat niet iedereen even enthousiast meedoet. En dat geldt niet alleen voor de politici, evenzeer voor de ambtenaren. Het is niet makkelijk om hierin een eenheid te krijgen. Sommige gemeenten vinden dat er nu genoeg op tafel ligt om door te kunnen gaan, anderen vinden dat er al te veel op tafel ligt en dreigen af te haken Het feit dat het al bij al toch een beetje draat rond Roeselare als centrumstad, maakt het er voor sommigen niet makkelijker op. En het is inderdaad ook een gegeven dat het fusiespook sommigen blijft achtervolgen. We moeten dus geduldig doorgaan en verder met elkaar praten."

  Mieke Van Hootegem : "2015 zou wel een cruciaal jaar worden, u kan toch niet blijven palaberen."

  Luc Martens : "U mag anders wel eens voor zes maanden in mijn stoel daar komen zitten. Ik doe dat allemaal gratis."

  Mieke Van Hootegem : "Mijn vraag is vooral wat de houding van de stad Roeselare is in deze."

  Luc Martens : "We zullen dit in de komende maanden duidelijk maken."

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) : "Ik zou graag zien dat ook zij die afhaken verder uitgenodigd worden. De zaken zullen wel veranderen eens de macht van de provincie effectief is ingekrompen."

 • Jos Remaut

  En nog ondergronds : de elektriciteit !

  In de Gladiolenstraat, Leliestraat, Rozenstraat, Seringenstraat en Violierstraat wordt het elektriciteitsnet ondergronds gebracht. Dit zal ruim 116.000 euro kosten. Tegelijk wordt de openbare verlichting gemoderniseerd : er komt meer esthetische eenheid in de armaturen, en vooral : tussen 22 en 6 uur zal de verlichting kunnen worden gedimd. Een besparing zonder aan veiligheid in te boeten, waardoor de nieuwe armaturen zich op zes jaar tijd zullen hebben terugverdiend.

 • Jos Remaut

  Ondergronds tussendoortje : hoeveel slechte riolen in Roeselare ?

  In de rand van het punt over de Wijnendalestraat ontspint zich een discussie over de staat van de Roeselaarse rioleringen.

  Brecht Vermeulen (N-VA) : "Bij een van mijn vorige tussenkomsten was er zogezegd niks aan de hand, maar nu blijkt plots dat de Wijnendalestraat een hele nieuwe gescheiden riolering moet krijgen. Kan ik een overzicht krijgen van welke riolen er nog allemaal aan vernieuwing toe zijn ?"

  Marc Vanwalleghem (CD&V) : "Mijn diensten zullen u dit bezorgen, maar het is normaal dat er bij elk openbaar werk ook een camera-onderzoek gebeurt in de riolen."

  Brecht Vermeulen : "Ik denk dat we er veel slechter aan toe zijn dan we denken. Maar een stadsbestuur investeert natuurlijk liever in projecten die voor de bevolking wél zichtbaar zijn."

  Burgemeester Luc Martens (CD&V) :"Roeselare is véél beter af dan veel andere steden, neem dat maar van mij aan. Er is daar in het verleden al heel veel in geïnvesteerd."

  Dirk Lievens (CD&V) : "Jozef Vanoverberghe heeft wat dat betreft veel verdiensten".

  Brecht Vermeulen : "Ik heb het hier wel over riolen die veel ouder zijn dan die van ten tijde van Vanoverberghe". Waarop hij in geuren en kleuren de hygiënische omstandigheden van vroeger begon te beschrijven, maar dit besparen we jullie.

 • Jos Remaut

  Straks veiliger fietsen in Wijnendalestraat in Beveren

  Naar aanleiding van de rioleringswerken wordt ook het wegdek aangepakt : tussen het bedrijf Fraxinus en de VDB komt er een heel nieuwe weg. De werken zullen 679.000 euro kosten en mogen 100 werkdagen duren.

  Schepen Griet Coppé (CD&V) : "Belangrijkste vernieuwing is dat er een vrijliggend fietspad komt, volledig van de rijweg gescheiden door een haag. Op het kruispunt met de Industrieweg zal de voorrang wijzigen, ten voordele van de Industrieweg."

  Brecht Vermeulen (N-VA) : "Dit laatste vinden wij geen goed idee".

  Griet Coppé : "Wij willen hiermee de snelheid breken"

  Brecht Vermeulen : "Het vrijliggende fietspad vinden wij wél heel goed. Eindelijk stapt men af van de rode stroken. Alleen : waarom hebt u dat dan ook niet gedaan bij de herinrichting van de Groenestraat aan de Decathlon ? Daar had u toch evenveel ruimte. Wij zijn erg pro en vinden dat waar mogelijk overal afscheiding met hagen moet komen. Dat is veel veiliger dan een simpel boordsteentje, waar nog alltijd auto's kunnen over uitwijken."

 • Thomas Dubois

  Een klein wistjedatje!

 • Thomas Dubois

  Pastorie van Rumbeke behoudt sociale functie

 • Jos Remaut

  Pastorie van Rumbeke wordt verkocht

  De kerkfabriek Sint-Michiel koopt het gebouw in de Oekensestraat 10, en twee particulieren kopen bepaalde tuingedeelten. Waardoor de aankoopprijs (300.000 euro) voor de dekenij haalbaarder wordt. De nieuwe kopers moeten er zich wel toe verbinden van het pand in de komende 20 jaar enkel te gebruiken voor de huisvesting van kansarme en minder begaafde personen.Dit heeft alles te maken met het huidige gebruik van het gebouw door het Instituut Dominiek Savio.

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) : "Waarom heeft Dominiek Savio dit dan niet gekocht ?"

  Dirk Lievens (CD&V) : "Ik heb vernomen dat de mensen van Domiiek Savio daar kunnen blijven wonen."

  Schepen Nathalie Muylle (CD&V) : "De bestaande erfpachtregeling met Dominiek Savio wordt overgezet. Dominiek Savio zegt ons niet de financiële middelen te hebben om het gebouw te kunnen kopen."

  Brecht Vermeulen (N-VA) : "Welke zekerheid hebt u dat die sociale functie inderdaad twintig jaar wordt gegarandeerd ? Zijn er boeteclausules ?"

  Nathalie Muylle (CD&V) : "In de verkoopsovereenkomst staat duidelijk dat niet naleven van deze voorwaarde leidt tot ontbinding van deze overeenkomst."

  Francis Reynaert (Open VLD) : "Er was te weinig transparantie rond deze verkoop".Ook Brecht Vermeulen vond dit.

 • Thomas Dubois

  Er komt een derde brug op het recyclagepark

 • Jos Remaut

  Parkeerboetes wél geldig, ook zonder verkeersborden

  Schepen Griet Coppé (CD&V), aan het adres van Filiep Manhaeve (N-VA), toen hij het had over de parkeerretributies in de Brugsteenweg, die naderhand toch niet werden geannuleerd : "Boetes die wettelijk zijn, kunnen we toch niet annuleren ?"

  Ze staafde haar redenering met het blijkbaar wettelijke gegeven dat parkeerautomaten gelijk staan met verkeersborden. "De nodige borden ontbraken misschien wel, maar de automaten stonden er nog. De situatie was dus wél wettelijk."

  Filiep Manhaeve : "Als dat de manier is waarop u onze bevolking wil helpen... Wij met N-VA zien dat anders"

  Filiep Manhaeve, in een reactie buiten de raad : "Het punt is net dat de schepen een verkeerd deel van de wet aanhaalt om de retributies te behouden. De argumentatie die ze aanhaalt is voor 1 parkeermeter per parkeerplaats. Dan is het logisch dat er geen bord nodig is. Maar in de wet staat duidelijk "wanneer het gaat om toestellen die het parkeren op een geheel van parkeerplaatsen regelen, dienen deze parkeerplaatsen gesignaleerd te worden door een van de verkeersborden".

  Dit willen we aanklagen. De burger kan nooit gelijk halen als ze zich steeds beroepen op verkeerde wet.

 • Jos Remaut

  Roeselare wil vijf Syrische gezinnen integreren

  Cyriel Ameye (Vlaams Belang) wou meer uitleg over de intentie van de stad Roeselare om Syrische vluchtelingen op te nemen. Hoeveel Syriërs wil Roeselare opnemen ? Wat zal dit kosten ? Waar zullen die mensen worden ondergebracht ? Een vooral : waarom wil Roeselare dit per se doen ?

  Schepen Geert Depondt (CD&V) : "Wij gaan hiermee in op een vraag die door de federale overheid aan de OCMW's van de grotere steden is gesteld. De federale regering heeft een engagement genomen om in ons land 225 Syrische vluchtelingen te hervestigen. Dat betekent dat het om mensen gaat die zich nu al in een ander land bevinden, maar in ons land een permanente verblijfsvergunning zullen krijgen. Na ten langste twee maanden verblijf in een instelling van Fedasil, zullen ze worden verspreid over de steden. Wij willen in Roeselare een vijftal Syrische gezinnen een nieuwe thuis geven."

  Deze mensen zullen een leefloon ontvangen, maar dat krijgen we voor 100 % terugbetaald van de hogere overheid. Er zullen ook huurkosten zijn, maar daar tegenover staat dat we in die periode de opvang van asielzoekers zullen verminderen. Het wordt allicht een budgetneutrale operatie, maar zelfs als dat niet zo zou zijn, dan nog zouden we dat doen, het is onze maatschappelijke plicht. We zullen die mensn ook heel intensief begeleiden naar integratie toe en daarbij ook een beroep doen op vrijwilligers."

 • Thomas Dubois

  Oeps: vluchtelingen zijn geen strijders

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!