Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Leen is terug van weggeweest

22/01/18 om 12:14 - Bijgewerkt om 21:23

Maandagavond stond de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar op het programma. Het was een gemeenteraad met erg weinig punten, slechts acht in totaal. Het was ook de gemeenteraad waarbij we Leen Sercu opnieuw verwelkomden na haar gevecht tegen borstkanker.

Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Leen is terug van weggeweest

© GF

 • Peter Soete

  De zitting is afgelopen

  Ziezo, de eerste gemeenteraadszitting van het jaar zit erop. Het was een korte zitting, dus is er nog ruim de tijd voor een glas en een gelukwens op het nieuwe jaar.

 • Peter Soete

  Sportkooi aan banden gelegd ?

  Filip Deforche (Vlaams Belang) wil de nieuwe sportkooi aan het station geen 24/24u open houden. Buurtbewoners klagen al geluidsoverlast aan 's avonds en 's nachts. Filip Deforche wil dan ook graag dat in het politiereglement een paragraaf wordt toegevoegd, het sluitingsuur van de Sportkooi aan te plakken, via de stadscamera's controle uit te oefenen en overtreders te straffen. Zijn voorstel is om de Sportkooi tussen 22 uur en 6 uur 's morgens te sluiten.

  "Ik wil toch een en ander in een bredere context plaatsen", weerlegt schepen José Debels (CD&V) "Tot nu zijn er drie personen die meldingen hebben gedaan hierover. Maar ik geef u gelijk dat het niet de bedoeling is dat er 's nachts wordt gesport. Toen dit gebeurde, heeft een politiepatrouille de sporters gezegd dat ze de Sportkooi moesten verlaten. Wat ze onmiddellijk hebben gedaan. Bovendien komt er een bord met de vermelding dat de Sportkooi niet toegankelijk is tussen tien uur 's avonds en zes uur 's morgens. En er is al cameracontrole en de Sportkooi is al opgenomen in de patrouillerondes van de politie."

  Waarop Filip Deforche zijn voorstel introk nadat hij toch nog had meegegeven dat hij zijn hart vasthoudt voor blijvend nachtlawaai.

 • Peter Soete

  Vertegenwoordigers in DVV Midwest

  Bij de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest, die in 2017 werd opgericht, wordt er in de raad van bestuur ook gemeentelijke bestuurders afgevaardigd. Voor Roeselare zijn dat Stefaan Vancoillie als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering, Leen Sercu als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering, Kris Declercq als lid van de raad van bestuur en Frederik Declercq als lid met raadgevende stem van de raad van bestuur.

  Raadslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) vindt het spijtig dat Vlaams Belang geen vertegenwoordiger heeft in DVV Midwest maar geeft wel mee dat zijn fractie de kandidatuur van oppositiecollega Frederik Declercq (N-VA) zal steunen

 • Peter Soete

  Wijzigingen politiereglement

  Zoals ieder jaar wordt ook het politiereglement geactualiseerd en bepaalde zaken springen er toch uit. Zo zal roken en kauwgum eten op of in de omgeving van de kunstgrasvelden verboden zijn. Raadslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) vraagt of er dan bordjes geplaatst worden met die boodschap. "Er kan signalisatie geplaatst worden maar ook de sportclubs kunnen hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen."

 • Peter Soete

  Eerstelijnszorg in Roeselare

  De stad wil alle actoren van de gezondheidszorg op één lijn brengen. Er moet inhoudelijke afstemming komen op het gebied van preventie, curatie, rehabilitatie, begeleiding en ondersteuning. Lieve Lombaert (N-VA) toonde zich verheugd dat er ingezet wordt op een eerstelijnszorg op één lijn en Caroline Martens (CD&V) en haar partijgenoot Luc Martens benadrukten eveneens dat dit een unieke kans is voor de lokale besturen om niet alleen partner maar ook regisseur te zijn in deze gezondheidsmaterie. Ze waarschuwden echter ook dat dit een werk van lange adem zal zijn met veel moeilijkheden onderweg.

 • Peter Soete

  Big Brother 2.0 vanaf 25 mei 2018

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) wil weten hoe ver het staat met de organisatie van de nieuwe richtlijnen over de verwerking van de persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese regelgeving treedt op 25 mei 2018 in werking.

  "We zullen voldoende voorbereid zijn tegen mei 2018", belooft schepen Griet Coppé (CD&V). "De stad heeft een veiligheidsconsulent geraadpleegd en samen met onze directeur IT heeft die een stappenplan ontworpen. De stad heeft al heel wat stappen ondernomen maar de reeds genomen maatregelen worden in nauw overleg met onze veiligheidsconsulent nog fijnmaziger."

 • Peter Soete

  Hoe zit het met het fijn stof ?

  Gerdi Casier (SP.A) vroeg wat de resultaten zijn van de fijnstofmetingen van 2017.

  "Er zijn heel wat inspanningen gebeurd", vertelt schepen Michèle Hostekint (SP.A). De daggrenswaarde mag nooit meer dan 35 keer per jaar overschreden worden. We merken een verbetering in 2017. Er werd niet meer dan 24 keer de daggrenswaarde bereikt aan de haven. We blijven niet op onze lauweren rusten maar blijven inzetten op een eigen ecologisch wagenpark, elektrische laadpalen in de stad en het blijven promoten van het warmtenet."

 • Peter Soete

  Bezorgde landbouwers

  Geert Huyghe (CD&V) vertolkte dan weer de bezorgdheid van een deel van de Roeselaarse landbouwers omdat in een krant had gestaan dat de stad onteigeningen overweegt om het stadsrandbos te kunnen realiseren.

  Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen) : "Er is 135 hectare voorzien voor het Bergmolenbos. In deze legislatuur zal dat niet mogelijk zijn om dat te halen. In een volgende legislatuur kan dat misschien mogelijk zijnGrondruil of onteigening. Eiegnaar is niet gelijk aan landbouwer. Wanneer we eens tuk zullen verwerven dan zal d elandbouwer zeker nog

 • Peter Soete

  Onveilig fietsen naar het centrum ?

  Lieve Lombaert (N-VA) wilde weten waarom de veilige fietspaden en fietssuggestiestroken van de deelgemeenten naar het stadscentrum er nog altijd niet zijn nadat ze daar in 2014 al een vraag had over gesteld.

  "In 2014 hebben we een aantal zaken beloofd en ik herhaal nog even voor u wat we hebben uitgevoerd aangezien u het blijkbaar niet weet", gaat een scherpe schepen Griet Coppé (CD&V) van start. "De Zeger Malfaitstraat met gescheiden fietspaden, de aanleg van Westlaan en Noordlaan, de aanpak van verschillende schoolomgevingen, de aanleg van de fietsstraat, .... En er komen er nog heel wat bij waaronder wij zeer graag de Brugsesteenweg willen aanpakken. Misschien kunt u bij uw minister Weyts aandringen dat hij eindelijk actie onderneemt in deze."

  "Wij volgen trouwens altijd de aanbevelingen van het vademecum van het Fietscomité voor het verbeteren en veiliger maken van de fietspaden."

 • Peter Soete

  Zwemmen in de Mandel ?

  Justine Pillaert (N-VA) vroeg zich dan weer af hoe het gesteld is met de waterkwaliteit van de Grote en de Kleine Bassin en of vissterfte en geuroverlast voortaan tot het verleden behoort. Meteen informeerde ze ook hoe het met de kwaliteit van de Mandel is gesteld met het oog op een totale waterbeleving rond het nieuwe zwembad op Schiervelde.

  Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) : "De waterkwaliteit van de Kleine Bassin zal maar drastisch verbeteren als een stormriool volledig zal aangelegd zijn. Dat is nog niet volledig gebeurd. We hopen dat dit nog dit jaar van start gaat. De situatie van De Mandel is iets anders en dat hangt ook af van de watertoevoer van buurgemeenten. Maar we houden dat samen met Aquafin nauwlettend in de gaten."

  Waarop Justine Pillaert repliceerde dat ze blijft hopen op waterfietsen in de Kleine en Grote Bassin. Over de Mandel en het nieuwe zwembad liet ze zich nog niet uit.

 • Peter Soete

  Bijkomende steun voor mantelzorgers

  Leen Sercu (Groen) is tevreden dat de mantelzorgers een premie krijgen maar vroeg ook aan de bevoegde schepen of er geen nood is aan meer ondersteuning dan louter op financieel vlak.

  Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen) gaf mee dat er in 2013 1046 mantelzorgers waren en in 2017 waren er 1120 aanvragen die een uitkering van ongeveer 15 euro per maand ontvangen. "In de eerste plaats moeten er aan een aantal criteria voldaan worden om die premie te krijgen. Dat verklaart al voor een deel waarom de stijging niet zo spectaculair is. Een andere reden is het feit dat veel mensen die mantelzorg doen, niet beseffen dat ze mantelzorger zijn. Ook zou psychologische hulp voor mantelzorgers aan te raden zijn want veel van die mensen hebben het ook niet altijd makkelijk."

 • Peter Soete

  De Vlieger

  "Dit is de afhandeling van een dossier dat al verschillende keren op de gemeenteraad is gekomen. Er is daar een voorschoolse kinderopvang gebouwd dat het Zorgbedrijf naderhand zou overkopen. Dit zal gebeuren voor 671.114 euro, zijnde de bouwkostprijs voor deze verdieping", licht schepen Nathalie Muylle (CD&V) het volgende punt toe. "Voor de ruimtes die afwisselend gebruikt worden door de school en het Zorgbedrijf wordt een huurcontract afgesloten. Deze huur wordt aangegaan voor een periode van 30 jaar. De huurprijs bedraagt 1.417 euro per maand en die huur wordt retroactief betaald vanaf 1 januari 2017.

 • Peter Soete

  Heraanleg stationsomgeving tweede fase

  Er is een meerkost van 18.726 euro exclusief BTW voor de tweede fase van de aanleg van de stationsomgeving. Er moet oa. vervuilde grond afgevoerd worden, er moeten extra buizen komen onder ieder perron, er komt een extra oprit ter hoogte van de H. Consciencestraat op vraag van de stad en van de fietsersbond, er komt op vraag van de Post een nieuwe paal ter hoogte van de nieuwe inkom van het stationsgebouw. Als jarenlang spoorgebruiker stelde Cyriel Ameye (Vlaams Belang) nog enkele praktische verbeteringen voor die volgens hem ' een absolute minimale kost' zou betekenen. Schepen Griet Coppé (CD&V) beloofde hem om die eens te bekijken.

 • Peter Soete

  Minder of meer verkeersongevallen in Roeselare ?

  Stefaan Van Coillie (CD&V) vroeg hoeveel verkeersongevallen en verkeersslachtoffers er geweest zijn in 2017.

  "Elke dode is er één te veel", benadrukt burgemeester Kris Declercq. "Ten opzichte van 2014 gaan de cijfers gelukkig in dalende lijn: van 262 verkeersongevallen naar 225 voor Roeselare. Ook de weekendongevallen volgen deze trend. De zwaargewonden dalen met 30% voor de politiezone en voor Roeselare zelfs met 55%. "

 • Peter Soete

  Statiegeld op petflessen en blikjes ?

  Cyriel Ameye (Vlaams Belang) en Steven Dewitte (Groen) hebben elkaar over de partijgrenzen heen gevonden als het over zwerfvuil gaat. Beiden vroegen of het stadsbestuur van plan is zich aan te sluiten bij de statiegeld alliantie, een alliantie van middenveldorganisaties en gemeenten die de regering wil aanzetten om statiegeld te heffen op blikjes en petflessen.

  Marc Vanwalleghem (CD&V) benadrukt dat er al heel veel ingezet is om het zwerfvuil te reduceren. "Er is inderdaad een overkoepelend Belgisch-Nederlands initiatief om de regeringen aan te zetten om statiegeld te heffen op blikjes en petflessen. Veel Nederlandse gemeenten en middenstandsorganisaties zijn aangesloten bij de statiegeld alliantie. In België loopt dit nog niet zo'n vaart. Vanuit Mirom hebben wij te horen gekregen dat ze nog niet zullen aansluiten bij deze alliantie. Wel worden er vanuit de stad en vanuit Mirom al heel wat maatregelen genomen. Denk maar aan controle op sluikstorten, het reinigen van de grachten en veel meer. De stad wil zeker het onderwerp onderzoeken maar wacht de evaluatie af die midden 2018 zal plaatsvinden. Maar de stad houdt zeker de vinger aan de pols en neemt de zorg voor het milieu heel erg serieus."

 • Peter Soete

  De gemeenteraad gaat van start

  19 uur. De gemeenteraad gaat van start. De voorzitter van de gemeenteraad heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Leen Sercu (Groen) die opnieuw van de partij is na een periode van afwezigheid wegens ziekte.

 • Thomas Dubois

  Toegevoegd punt over sportkooi

  Op het eind van de gemeenteraad is er nog een toegevoegd punt door Filip Deforche (Vlaams Belang) over de sportkooi aan het station. Die zou voor te veel overlast zorgen in de buurt. "Onder meer omdat de kooi 24/24 open is", klinkt het bij Filip. Hij vraagt zich af wat de stad al gedaan heeft aan de overlast en of ze dit gaan bestraffen.

 • Thomas Dubois

  Welkom terug, Leen!

  Vanavond mogen we tijdens de gemeenteraad Leen Sercu (Groen) opnieuw verwelkomen. Zij werd getroffen door borstkanker en nam de tijd om te genezen. Ondertussen werd haar mandaat overgenomen door eerst Claus Demeersseman en daarna Bert Wouters.

  Van aan de zijlijn bleef ze de politiek volgen. We zijn blij dat ze vanavond haar zitje opnieuw inneemt. Welkom terug, Leen!

  Leen Sercu.

  Leen Sercu. © GF

 • Thomas Dubois

  Zelf iets te zeggen?

  Heb je zelf iets te zeggen over de gemeenteraad? Deel het op Twitter met de hashtag #GRRSL. Wie weet nemen we je tweet dan wel over binnen ons live verslag.

 • Thomas Dubois

  In een notendop

  In een notendop.

  In een notendop. © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!