Live Herbeleef de provincieraad : Bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne wordt vernieuwd

21/12/17 om 12:45 - Bijgewerkt om 16:39

Op deze laatste provincieraadszitting van dit jaar gaf de raad zijn goedkeuring aan de grondige renovatie van het natuur- en bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne en het RUP 'Nonnebossen-woonclusters' in Zonnebeke, een materie die al decennia lang aansleept.

Herbeleef de provincieraad : Bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne wordt vernieuwd

© Foto JRE

 • Hannes Hosten

  Waterbeheersingswerken Binnenbeek Dentergel

  Wij eindigen hier de live verslaggeving. De provincieraad beslist straks ook nog over de aankoop van enkele percelen grond aan de Binnenbeek in Dentergem voor 29.922,75 euro. De provincie wil daar de ingebuisde beek weer open leggen om bij hevige regenbuien voldoende water te kunnen afvoeren. De bestaande inbuizing van de Binnenbeek is immers ontoereikend.

 • Hannes Hosten

  Johan Rollez over erfpacht Erfgoeddepots: "Kafkaïaanse constructie"

  Johan Rollez (N-VA) is kritisch over de erfpachtovereenkomst met de stad Kortrijk voor het Erfgoeddepot Kortrijk. "Kafkaiaans", vindt hij. Gedeputeerde Naeyaert erkent dat het een complexe constructie is, maar zegt dat de provincie wou garanderen dat de functie van Erfgoeddepot de hele periode van de erfpachtovereenkomst in stand wordt gehouden.

  Axel Weydts (SP.A) merkt op dat de schepen van Erfgoed van de stad Kortrijk, ook een N-VA'er, heel tevreden is met deze constructie. Volgens Johan Rollez is dat enkel omdat er 2 miljoen euro is voorzien om dit te realiseren. "Maar we zien deze constructie als een motie van wantrouwen tegenover de betrokken steden", zegt hij.

  N-VA zal zich onthouden op de punten elf en ook twaalf, dat over een gelijkaardige overeenkomst gaat in Brugge.

 • Hannes Hosten

  Geen opmerkingen bij verbouwing De Nachtegaal in De Panne

  De provincieraad bespreekt de eerste fase van de verbouwingswerken en de bouw van een nieuwe tentoonstelling aan bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne. De werken zijn voorzien in de periode maart-juni 2018 en kosten 420.997,37 euro, inclusief btw. Veel bespreken is er echter niet aan, want niemand heeft opmerkingen bij het dossier.

 • Hannes Hosten

  Oplossing voor Nonnebossen leidt wellicht tot nieuwe problemen

  Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Nonnebossen-woonclusters in Zonnebeke moet definitief worden vastgelegd. Via het PRUP worden de weekendverblijven in de wijken Noord, Oost, Zuid en West omgezet in permanente woningen, die ook verkocht mogen worden. I

  Het middendeel krijgt de bestemming 'bos', maar de weekendverblijven en woningen die daar liggen, krijgen ook permanente rechtszekerheid als woning of weekendverblijf. Er worden daar wel geen nieuwe meer toegelaten. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaf ongunstig advies omdat het bos volgens hen wel degelijk waardevol is. Het Agentschap wil dat de woonfunctie een uitdovend karakter krijgt.

  Provincieraadsleden Kurt Ravyts en Anthony Dumarey vrezen dat heel wat bewoners van het middendeel toch weer naar de Raad van State zullen stappen, hoewel de provincie daar geen schuld aan heeft. "Wij lossen op wat we kunnen. We hebben de problemen gesignaleerd aan Vlaanderen, maar kregen daar nog geen antwoord op", zegt gedeputeerde Franky De Block. De provincie is van oordeel dat enkel Vlaanderen de problematiek ten gronde kan oplossen.

 • Hannes Hosten

  Franky De Block: "VZW moet klaar staan van zodra het nuttig is"

  Gedeputeerde Franky De Block zegt dat de vzw Toeristische Ontsluiting actueel blijft. "Wij moeten klaarstaan van zodra het nuttig is voor het inkomend toerisme", vindt hij. "Dat zegt ook de privésector. We hopen dat die lijn uit Engeland er komt. Wij gaan dat niet bepalen, de privé zal dat bepalen. Als het met de trein is of met de ferry, ook goed, maar we moeten die budgetten behouden. De kruideniersmentaliteit om budgetten te verschuiven vind ik zielig."

  Gedeputeerde Naeyaert stelt dat de provincie al 1 miljoen euro spendeert aan biolandbouw, maar dat hem geen vraag van Bioforum bekend is voor subsidie.

  Herman Lodewyckx reageert dat de vzw Toeristische Ontsluiting is opgericht om inkomend toerisme te stimuleren, niet om te reageren op het moment dat de privé het opstart. Zijn partijgenoot Maarten Tavernier stelt dat Vlaanderen heel recent besliste fors te snoeien in de subsidie voor Bioforum. "Wij willen dat die middenveldorganisatie voor biolandbouwers in West-Vlaanderen verder zijn rol kan spelen."

 • Hannes Hosten

  "Doe iets met vzw Toeristische Ontsluiting"

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) vraagt meer uitleg over de 'mysterieuze' vzw Toeristische Ontsluiting'. Tijl Waelput (N-VA) vindt dat beide dossiers - toeristische ontsluiting en biolandbouw - niets met elkaar te maken hebben. "De vzw Toeristische Ontsluiting is opgericht met één doel, Ryanair naar de luchthaven van Oostende lokken. Maar officieel is de doelstelling om inkomend toerisme te promoten. Mijn pleidooi is om dat te doen in plaats van de subsidie in te perken."

 • Hannes Hosten

  Groen wil subsidie voor vzw rond biolandbouw

  De vraagstelling is voorbij. De provincieraad buigt zich over twee budgetwijzigingen. Groen-provincieraadslid Herman Lodewyckx stelt via een amendement voor om het budget voor de vzw Toeristische Ontsluiting west-Vlaanderen afgetopt wordt van 100.000 euro tot 67.000 euro en het verschil van 33.000 euro te gebruiken om de vzw Bioforum te ondersteunen. "De subsidies voor de vzw Toeristische Ontsluiting worden toch niet uitgegeven", aldus Lodewyckx, "terwijl Bioforum heel wat initiatief neemt rond biologische landbouw."

 • Hannes Hosten

  "12 of 13 bufferbekkens in werking na sneeuwval"

  Annie Vandenbussche (CD&V) vraagt naar een evaluatie van het bufferbekken in de wijk Wellewaerde in Zedelgem naar aanleiding van de dooi na de sneeuwval vorige week. De combinatie van regen en ijs zorgen voor een grote hoeveelheid water in korte tijd en risico's op wateroverlast.

  "Het is de bedoeling dat het bufferbekken wordt aangesproken als huizen dreigen onder te lopen, niet als straten vol met water staan", verduidelijkt gedeputeerde Bart Naeyaert. "Dat is in Zedelgem vier uren gebeurd. We overwegen wel om het bufferbekken iets vroeger te laten vol lopen. Op 12 of 13 plaatsen in West-Vlaanderen hebben we die bufferbekkens zien werken. Toch wel frappant. Wij blijven overtuigd van het nut van dergelijke investeringen. We zullen er nog tientallen realiseren, de eerstvolgende is op de Hanebeek in Zonnebeke."

 • Hannes Hosten

  Wat met campagne Oe Ist tegen suïcide?

  Peter Roose (SP.A) wil weten of de zelfmoordpreventiecampagne 'Oe Ist' kan worden voortgezet nu de bevoegdheid welzijn na nieuwjaar niet meer onder de bevoegdheid van de provincie zal vallen. Hij vraagt meer in het algemeen wat er gebeurt met de budgetten welzijn.

  Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe betreurt het incident dat er geweest is rond het budget. "Die budgetten zitten nu waar ze moeten zitten, bij de Vlaamse regering", vertelt ze. "Het is nog niet duidelijk of alle campagnes in de toekomst nog zullen doorgaan, maar heel recent weten we dat minister Vandeurzen zoekt naar een mogelijkheid om de Oe Ist-campagne in West-Vlaanderen verder te zetten."

 • Hannes Hosten

  Annie Cool over geplande uitkijktoren in Wenduine

  Annie Cool (CD&V) heeft vragen bij de geplande vuurtoren in Wenduine, een kunstwerk met uitkijktoren die gesubsidieerd wordt door de provincie. "De omwonenden vrezen voor hun duur betaalde zeezicht. Heeft de provincie de locatie mee gekozen?", vraagt ze zich af. "Hoever staat het met de plannen? Zijn ze definitief of wordt nog onderhandeld over de plannen en de hoogte? Als de kostprijs nog daalt, vermindert dan ook de subsidie? Neemt de provincie nog initiatief tot overleg met omwonenden?"

  Gedeputeerde De Block stelt dat elke partner zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. "De provincie heeft dit project beoordeeld als waardevol en de locatie als goed. De uitkijk van de omwonenden op zee wordt niet gehinderd en door het plaatsen van een scherm op de toren is er van daar uit geen inkijk in hun huizen. Het project is goedgekeurd door de deputatie. De gemeente moet dit verder uitwerken. Ze hebben recht op een subsidie van 225.000 euro gezien de totale kost meer dan 300.000 euro bedraagt. De communicatie met de omwonenden is een taak voor De Haan."

  Annie Cool vraagt de provincie om het gemeentebestuur toch een voorzet te geven om met de omwonenden in overleg te gaan.

 • Hannes Hosten

  Kurt Himpe: "Meer Fransen tewerkstellen in West-Vlaanderen

  Kurt Himpe (N-VA) klaagt aan dat veel bedrijven onvoldoende personeel vinden om vacatures in te vullen en verwijst naar de initiatieven rond grensoverschreidende tewerkstelling. "Maar bestaat daar overleg en stroomlijning in en wat zijn de resultaten van de genomen initiatieven?", vraagt hij zich af. "Hoeveel Franse werknemers worden momenteel tewerkgesteld in onze provincie?"

  "Volgens de mij laatst bekende cijfers gaat het over 11.000 tot 11.500 Franse medewerkers", zegt gedeputeerde Jean de Bethune. "Dat is onvoldoende en we willen er met de POM een prioriteit van maken om dat te verhogen, onder meer door een betere coördinatie van alle initiatieven. Ik deel uw bezorgdheid op dat vlak. Dit wordt één van onze economische prioriteiten voor 2018 en voor februari staat al een afspraak met de Franse partners op de agenda."

 • Hannes Hosten

  Onbemande bus in de Westhoek; eerste experiment in 2018

  Martine Vanryckeghem (Open VLD) stelt vragen over het Impulsproject Westhoek en het onderzoek naar de zelfrijdende bus. Gedeputeerde Jean de Bethune stelt dat in de loop van 2018 een eerste experiment start. Hij zegt dat alle kaarten goed liggen en kondigt aan dat Martine Vanryckeghem de eerste zal zijn die op een onbemand busje mag plaatsnemen. "Ik wil dan wel garanties voor de veiligheid", reageert zij.

 • Hannes Hosten

  West-Vlaanderen start met digitale belastingbrieven

  Christof Dejaegher (CD&V) pleit voor de invoering van digitale belastingbrieven bij de provincie, zoals in de provincie Antwerpen. Gedeputeerde Carl Vereecke zegt dat de provincie op dat vlak inspanningen wil doen. "Vanaf het aanslagjaar 2018 gaan alle aanslagbiljetten online, voor de bedrijfsbelasting, de algemene provinciebelasting en de tweede verblijven. Vanaf 2019 zullen ook de aangiftes van bedrijven en tweede verblijven digitaal kunnen gebeuren. Vanaf maart 2018 zullen we de communicatie starten om dat bekend te maken."

  In Antwerpen wordt het gebruik van digitale belastingbrieven gestimuleerd met een actie om goede doelen te ondersteunen. Christof Dejaegher stelt voor om dat ook in West-Vlaanderen zo te doen.

 • Hannes Hosten

  Groen wil meer thuiswerk bij provinciepersoneel

  Gerda Schotte van Groen stelt een vraag over het proefproject thuiswerken uit 2015 naar aanleiding van de hevige sneeuwval vorige week maandag. Wordt de mogelijkheid overwogen om personeelsleden systematisch en vrijwillig thuis te laten werken?

  Gedeputeerde Vereecke reageert dat sinds 30 april 2015 thuiswerk als pilootproject werd opgestart in de provincie. "Thuiswerken kan occasioneel, bijvoorbeeld bij ziekte of bereikbaarheidsproblemen, zoals slecht weer of een staking. Er zijn personeelsleden die daar vorige week gebruik van maakten."

  "In 2015 waren er 266 medewerkers die op dit aanbod wilde ingaan en geen enkele werd geweigerd. In 2016 waren er 115 aanvragen. Het pilootproject loopt tot het voorjaar 2018 en zal dan geëvalueerd worden."

  Gerda Schotte pleit om, zoals bij de Vlaamse overheid, thuiswerken systematisch toe te laten en niet enkel occasioneel.

 • Hannes Hosten

  Steken Limburgers ons voorbij met droneport?

  Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) wil meer weten over de geplande droneport op de militaire basis van Koksijde. "West-Vlaanderen is een voorloper op het vlak van dronetechnologie, maar in Sint-Truiden is nu al de eerste steen gelegd van een droneport. Zal ons West-Vlaams project hierdoor geen al te grote achterstand oplopen, want het dossier van de militaire basis Koksijde is er één op lange termijn."

  Gedeputeerde de Bethune stelt dat er nog geen absolute duidelijkheid is over de toekomst van de site. "De procedure voor een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is opgestart, maar niets sluit uit dat we al beginnen met de droneport in goede samenwerking met Defensie. Wij onderzoeken of we al een intiatief kunnen nemen, maar vandaag kan ik daar nog geen uitsluitsel over geven."

  "We hebben ook al contact gehad met Limburg en ik heb de indruk dat alle openheid bestaat om samen te werken. Wij hebben enkele troeven, zoals onze ligging en onze positie als landbouwprovincie. Er zijn veel mogelijkheden in landbouwtoepassingen. Wij zijn ons goed aan het voorbereiden. Laten we stap voor stap gaan, samen met de Limburgers, maar we hebben veel troeven."

 • Hannes Hosten

  Franky De Block: "Alles als één geheel bekijken"

  Gedeputeerde De Block antwoordt dat pretpark en camping als één geheel worden gezien. Afvalwater, energievoorziening, mobiliteit... wordt ook samen bekeken. "We bekijken alles samen en niet als ad hoc-uitbreidingen zoals de voorbije jaren", aldus Franky De Block. "Geen salamipolitiek meer. In die context is eind januari een overleg gepland met alle actoren: Plopsaland, de gemeente en ook de Vlaamse overheid. Plopsaland is belangrijk, maar het functioneren van het pretpark in de omgeving is ook belangrijk. We willen tot een gewogen, doordachte en toekomstgerichte visie komen."

 • Hannes Hosten

  Kurt Ravyts over Plopsaland

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) heeft een vraag over Plopsaland. Het attractiepark in Adinkerke kocht een naburige camping op om er vakantiehuisjes te bouwen. "Daarbij komt het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op de proppen", stelt hij. "Komt dat er wel degelijk?"

 • Hannes Hosten

  De zitting wordt geopend

  We zijn begonnen aan de laatste zitting van 2017. "Vanaf 2018 zitten we in een veranderde realiteit voor ons provinciebestuur. Een 80- tot 90-tal personeelsleden van de diensten welzijn, cultuur en sport trekken de deur van de provincie definitief achter zich dicht", verwijst voorzitter Eliane Spincemaille naar de hervorming van de provincies. Ze dankt al die medewerkers en hoopt dat ze zich 'jeunen' in hun nieuwe werksituatie. De afscheidnemende medewerkers krijgen een applaus van de hele provincieraad.

 • Hannes Hosten

  In een notendop

  Zo ziet de samenstelling van de provincieraad eruit.

  Zo ziet de samenstelling van de provincieraad eruit. © Infografiek RMG

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!