Live Herbeleef de Ieperse gemeenteraad: "Welkom in het kamp van de linkse ratten"

26/03/18 om 11:41 - Bijgewerkt om 22:13

Maandagavond kwam de Ieperse gemeenteraad bijeen. Op de agenda stond onder meer de goedkeuring van de Australiër Brendan Nelson als ereburger van de stad. Ook de definitieve komst van de replicaleeuwen aan de Menenpoort werd besproken.

Herbeleef de Ieperse gemeenteraad: "Welkom in het kamp van de linkse ratten"

© EF

 • Jeroen Laseure

  Tot de volgende!

  Na twee uur en drie kwartier zit de gemeenteraad erop.

  Voor meer duiding en analyse kunt u vrijdag terecht in de Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Westhoek.

 • Jeroen Laseure

  Het zit erop

  Geen eten en drank voor pers en publiek.

  Jan Vercammen: "Het zal me wellicht enkele stemmen kosten, maar het eten en de drank na de gemeenteraad in de bar is enkel voor de gemeenteraadsleden. Dus niet voor pers en publiek. Dat is de laatste mededeling voor vandaag."

 • Jeroen Laseure

  Livestreaming

  We begonnen de raad met een vraag over livestreaming... en sluiten ze ook af.

  Ann Sophie Himpe (Open Ieper): "In andere steden en gemeenten is er livestreaming van de gemeenteraad. Er zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Willen jullie dit onderzoeken?"

  Jan Durnez: "Dit zullen we bespreken op de vergadering met de fractieleiders. We zullen dit zeker verder bekijken. Indertijd hebben we dat gedaan voor Mariola Moeyaert die in Amerika studeerde."

  Ann Sophie Himpe: "Dit leeft echt wel bij de Ieperlingen. Kunnen we dit niet opstarten met een proefproject?"

 • Jeroen Laseure

  Betalend parkeren

  Evelyn Bouchaert (SP.A) heeft ook een vraag: "Wie via de parkeerapp wil betalen, kan geen half uur gratis parkeren, maar moet naar een automaat gaan. Is dat een bewuste keuze? En is er een probleem met de piaftoestellen?"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "U hebt misschien pech gehad. We hebben dit gecheckt en de app werkt perfect. We hebben ook geen andere meldingen gekregen. De piaftoestellen hebben inderdaad technische problemen. Dat is een pijnpunt waarvoor we regelmatig aandringen op oplossingen."

  Evelyn Bouchaert: "De controleurs zeiden me ook dat het half uur gratis niet lukt via de app."

  Dominique Dehaene: "Bij ons weten werkt het wel hoor. We hebben geen meldingen gekregen."

 • Jeroen Laseure

  Kinderopvang

  Valentijn Despeghel (SP.A) is als volgende aan de beurt.

  "Enkele ouders starten met buitenschoolse kindereopvang via het nieuwe online platform www.cokido.org. Zijn jullie van plan om dit concept actief te gaan promoten bij de scholen? Kan de stad dit coördineren? Zijn er plannen om een opstartpremie te geven aan beginnende groepen?"

  Schepen Eva Ryde (N-VA): "Ik ga u negatief beantwoorden, maar ook positief. U komt immens veel met voorstellen die al beproken zijn. Alles wat u aanhaalt, is hier al besproken. Buitenschoolse opvang gaat bij ons door op drie locaties en dat subsidiëren we met 6.000 euro. Het gaat om Spelewijs, speelpleinwerking en kampen. U hebt gelijk dat er nu een nieuw initiatief is van ouders die zich verenigen op een kleinschalige manier. Ook in Ieper hebben we ouders die dit willen doen. Mensen met alle achtergronden. Vorig jaar hadden we één groep. Ik heb zelfs zelf in die opvang meegedaan. Dat concept hebben we vorig jaar al gepromoot via Iedereen Ieper. Er zijn nu al vier extra oudergroepen die extra info hebben gevraagd. Die heb ik persoonlijk info gegeven. Ook via het platform kinderopvang hebben we de info verspreid. Als er ouders zijn met vragen, kunnen ze terecht bij ons. En opstartpremie, neen. We hebben een premie voor mensen die opvang starten, maar die moeten erkend zijn door Kind en Gezin. Dat is hier niet het geval. De kosten zij hier ook nihil en dat moet in verhouding staan."

  Valentijn Despeghel: "Bedankt, mevrouw Ryde. Vlamertinge heeft me al gecontacteerd omdat ze gebrekkige info gekregen hebben. Verschillende mensen hebben nog geen antwoord gekregen, ook niet van de tussenkomst. Daarom kom ik hier tussen. En sommige steden en gemeenten geven 300 euro opstartpremie. Naar communicatie toe kon u een tandje bijgestoken worden."

 • Jeroen Laseure

  Wat met stadsapp?

  Emmily Talpe: "Ik ben eerder al tussengekomen over de mogelijke lancering van een stadsapp. Wordt dit nog verder bekeken?"

  Jan Durnez: "We hebben aan firma's de kostprijs gevraagd om aan te sluiten op ons What's Appsysteem dat binnenkort intern wordt ingevoerd."

 • Jeroen Laseure

  Gemeentemonitor

  Emmily Talpe haalt de gemeentemonitor aan. "Ik heb het rapport doorbladerd. We kunnen hier lesse uit trekken. Wat zullen jullie hiermee doen? Wordt dit zelfevaluatie?"

  Jan Durnez: "Yves Leterme heeft tien jaar geleden de gemeenteprofielen geïntroduceerd. Eén van de besproken aspecten is de jobratio. Daar doen we veel beter dan het Vlaamse gemiddelde. Ook op vlak van tevredenheid scoren we op 82 procent van de vragen beter dan het Vlaamse gemiddelde. Maar ik volg u, we kunnen hieruit leren."

 • Jeroen Laseure

  "Gaan met de zwaan"

  Ook de tweede vraag is voor Philip Bolle.

  "Mijn zwanenzang voor vanavond. "Ons water in de Vestingen is van goede kwaliteit. Misschien is het moment aangebroken om het vestingwater nog beter te benutten, bijvoorbeeld door de introductie van zwanen. De herintroductie. Toen ik jong - of jonger was - waren ze aanwezig. Vorig jaar lukte het bijna in de Wieltjesgracht. Toen lukte het niet door de baggerwerken. Bent u bereid om hierin mee te stappen?"

  Jan Vercammen: "Schepen De Roo, even op de knop drukken en gaan met de zwaan."

  Schepen Stephaan De Roo: "Ik zie me al een wandeling maken met collega Bolle, met de zwaan. Het broedgeval van vorig jaar is een spijtig geval, maar we hebben er toen alles aan gedaan om het toch te doen lukken. In Brugge is er kunstmatige voedering, hier is dat niet nodig, want ze komen hier zo al terecht. We laten de natuur zijn werk laten doen."

  Philip Bolle: "Dit ontgoochelt me. We kunnen ze kortwieken het eerste jaar, maar daarna zullen ze wel blijven. U kan zo ook zeggen dat we geen vogelkastjes meer moeten hangen of vis bijsteken. We kunnen hier veel bewoners en toeristen een plezier mee doen."

 • Jeroen Laseure

  Restauratie Lakenhalle

  Philip Bolle: "Ik heb gelezen dat de werkzaamheden aan het Belfort tien jaar zullen duren. De toren zal toch geen tien jaar in de steigers staan? En gaat dit enkel om het Belfort of om heel de Lakenhalle? En komt er een gevelreiniging? Wordt het uurwerk mee gerestaureerd? Is er subsidie voor de werken?"

  Schepen Jef Verschoore: "De gemeenteraad heeft de meerjarige premieovereenkomst goedgekeurd in 2016. Dat gaat om meerdere fases verdeeld over 20 jaar. Goed voor 7.750.000 euro restauratie en 2 miljoen euro onderhoud. Er zijn zeven fases. De eerste fase is het dak en de tweede is de Belforttoren. Die willen we uit hoogdringendheid eerst aanpakken. Er moet echter eerst een grondig vooronderzoek komen. De werken die nu bezig zijn, kaderen in dit vooronderzoek. Zo willen we de correcte restauratieprijs kunnen inschatten. Over de beelden kan ik zeggen dat er geen nieuws is."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Er zijn nog enkele vragen.

 • Jeroen Laseure

  "Doe nu toch eens normaal"

  Jan Durnez mag antwoorden. "Collega Talpe, u geeft nogal eigen kleuring aan de notulen. Ik hou van correcte citaten. In de notulen staat dat dit ten vroegste kan worden voorgelegd op 2 september. Er staat helemaal niet in de tekst dat we de forcing willen voeren om alles snelsnel klaar te krijgen. En Aquafin moet ook nog een akkoord geven. En ik stoor me over uw passage van de omzendbrief. Als u nu zou beslissen om het dossier on hold te zetten, zou dat financieel heel nadelig zijn. Dit is fase vier van het project met onmetelijke middelen van Vlaanderen. Laat ons het principe van het goed bestuur respecteren. En dat is niet in tegenstrijd met de omzendbrief."

  Emmily Talpe: "Bedankt collega Bolle om ook te vragen dit uit te stellen. U zegt ten vroegste, maar dat is wel de bedoeling van het schepencollege."

  Jan Durnez: "Ik protesteer tegen deze kleuring van de context. Dit is een mededeling, geen beslissing. We willen vooruit met dit dossier."

  Emmily Talpe: "Het komt echt niet op één maand om deze beslissing een maand vooruit te schuiven. Ik kan hier niet mee akkoord gaan. Maar we laten ons nier niet door afschrikken. Doe nu toch eens normaal."

  Jan Durnez: "Er staat enkel dat het ten vroegste kan in september. Meer niet. Maar het dossier stilleggen kan niet. Dit gaat om meer dan een miljoen euro subsidies."

  Philip Bolle: "U kunt toch akkoord gaan dat als het dit jaar nog op de agenda moet, het pas in november gebeurt. Het uitstel van twee maanden zal niet leiden tot het verlies van die centen, lijkt me. Een tussenoplossing kan voor iedereen leefbaar zijn."

  Jan Durnez: "Er is geen gemeenteraad in oktober. We mogen het risico niet nemen als het dossier klaar zal zijn. Dit is een complex verhaal."

  Emmily Talpe: "Zelfs als het kan op 2 september vraag ik om het niet te doen in november. Laat ons dit na 1 januari doen."

  Jan Durnez: "Bij een onderbreking komen we in moeilijkheden met onze rioleringen."

 • Jeroen Laseure

  "Pas in november"

  Philip Bolle pikt in:

  "Collega Talpe heeft een punt collega's. Als de meerderheid inderdaad van plan is de herinrichting van de Leet ter goedkeuring voor te leggen op de raadszitting van 02.09, ik zeg wel als, dan wekt ze de indruk dat ze de zaken wil forceren. En dan zet ze de facto het volgende bestuur voor het blok. Behalve uiteraard wanneer het toekomstig bestuur een heruitgave van het huidige bestuur zou zijn. En speciaal ter attentie van de collega's van de N-VA, als u doorzet, dan gaan wij daar van uit."

  "Dit dossier heeft inderdaad een lang voortraject en wellicht zouden wij de beslissing om die reden ook niet kunnen tegenhouden met als argument 'schending van voorzichtigheidsplicht'. We moeten dus op uw gezond verstand en vooral fair play beroep doen."

  "Daarom stellen wij voor dat u dit dossier pas op de agenda plaatst in november van dit jaar. Dat is amper 2 maanden langer dan gepland en daar zal het echt niet op aankomen als je het bekijkt over het volledige traject. En waarom november 2018 en niet februari 2019? Wel uiteraard omdat in november al duidelijk zal zijn hoe de kaarten voor Ieper verdeeld werden. Dan zal de nieuwe coalitie al vorm hebben gekregen en dan zal de beslissing gelegitimeerd zijn. Dus collega's van de meerderheid, als u zo overtuigd bent van het project en zo overtuigd bent van uw hernieuwde deelname aan het nieuwe bestuur, dan kunt u er onmogelijk iets tegen hebben dat we dit 2 maanden verdagen tot november 2018. Bent u hiertoe bereid?"

 • Jeroen Laseure

  Uitstellen De Leet

  Emmily Talpe wil het hebben over De Leet.

  "De plannen tot herinrichting van de Leet beroeren al geruime tijd de gemoederen hier in de gemeenteraad en bij de Ieperlingen.En dat is ook terecht, de impact op onze binnenstad en haar leefbaarheid zal dan ook heel groot zijn en behoeft de nodige voorzichtigheid en voldoende inspraak van de Ieperlingen.U zult straks wel aanhalen dat er wel degelijk enkele inspraakmomenten werden georganiseerd maar het schamel aantal reacties hebben genoegzaam aangetoond dat dit een slag in het water was, té weinig Ieperlingen werden bereikt en de tijd om te reageren was overigens ook veel te kort om van een ernstige bevraging te kunnen spreken."

  "Het was dan ook om die reden dat onze fractie hier in de gemeenteraad een jaar geleden vroeg om dit project voor te leggen aan alle Ieperlingen, via referendum én in ieder geval uiterlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.Een referendum werd door jullie afgewezen maar schepen Dehaene erkende toen wel in zijn antwoord en ik citeer: "Het grootste referendum is de verkiezingen in 2018. De plannen worden klaargemaakt en de kiezer kan dan beslissen met welke ploeg verder te gaan."

  "Ook kartelpartner N-VA liet in februari vorig jaar al op haar website weten dat het weghalen van 25% van de parkeerplaatsen zonder valabel alternatief én het aangezicht van de stad ingrijpend veranderen, de toets van de kiezer moet doorstaan."

  "Groot was dan ook onze verbazing toen we in de notulen van het schepencollege van 19 februari 2018 lazen dat het bestek en de wijze van gunnen voor de vierde fase van de collectorwerken met inbegrip van de herinrichting van De Leet op 2 september 2018 ter goedkeuring voorgelegd zou worden aan de gemeenteraad en dat vervolgens de effectieve gunning, de toewijzing aldus aan de beste kandidaat, eind november zou gebeuren binnen de besloten schoot van het schepencollege. Eind november 2018, dat betekent dus dat jullie na de verkiezingen op 14 oktober, maar net voor de aanstelling van de nieuwe beleidsploeg, het project nog willen toewijzen aan een concrete opdrachtnemer."

  "Als er enig respect is voor democratie, voor de mening van de Ieperling, dan weet u dat dit onbehoorlijk is. Open Ieper dringt dus aan om alle verdere beslissingen die de heraanleg van de Leet betreffen en al zeker deze aangaande een concrete gunning, uit respect voor de Ieperling én uit respect voor de volgende bestuursploeg te agenderen na 1 januari 2019."

 • Jeroen Laseure

  "Meer vertrouwen in allochtone kiezer dan in u"

  Philip Bolle: "Schepen Delie, misschien wordt u door collega Six nu ook tot de linkse ratten gerekend. Welkom in het kamp. Mevrouw Six, om dit stemrecht te verkrijgen moet je een schriftelijke aanvraag indienen waarbij je de grondwet moet naleven. Dat is meer dan dat u zelfs ooit zal kunnen doen. Ik heb meer vertrouwen in een allochtone kiezer dan in u."

  Jan Vercammen: "Collega Bolle, dat is op het randje op vlak van het persoonlijke." Philip Bolle: Dat weet ik."

  Nancy Six: "Dit verrast me niet. Geef me de Vlaamse staat en de Belgische grondwet kan me gestolen worden;"

 • Jeroen Laseure

  Stemmen van niet-Belgen

  Vera Lannoo houdt een tussenkomst over de deelname van niet-Belgen aan de gemeenteraadsverkiezingen. "Ook niet-Belgen die al vijf jaar in België verblijven, mogen stemmen, al moeten ze zich hiervoor inschrijven op de kieslijsten. Organisaties als De Wakkere Burger, het Minderhedenforum en Orbit hebben een campagne gestart om niet-Belgen te informeren hierover. Ik roep het stadsbestuur op om deze campagne 'Ik stem mee' te steunen. Zo zouden we informatie kunnen verspreiden via Iedereen Ieper, een persoonlijke brief sturen, een infomoment organiseren...."

  Philip Bolle: "Wij volgen collega Lannoo in haar redenering en pleidooi om niet-Belgen nauwer te betrekken bij de besluitvorming middels deelname aan de gemeenteraadsverkiezing. Hoe meer inwoners zich uitspreken via hun stemplicht, hoe legitiemer de uitslag wordt. Onze voorkeur gaat uit naar het versturen van een inschrijvingsformulier aan alle betrokkenen en dit te koppelen aan een tweetal infovergaderingen waar toelichting wordt gegeven en hulp geboden bij het invullen van de aanvraag."

  Emmily Talpe: "Er is recent nog een doctoraatsonderzoek geweest dat concludeerde dat er een merkbare verhoging is van het aantal inschrijvingen hoe meer men informeert. Daar kan de lokale overheid zeker een steentje toe bijdragen, we kunnen ons ook best vinden in de suggesties die u formuleerde. Misschien nog een tip: Heel wat van onze lokale Open VLD afdelingen zetten zelf informatie op hun website. Dat kunt u met Groen ook doen."

  Nancy Six: "Dit is vooral gericht om linkse partijen stemmenwinst te geven. We hebben wel enkele bedenkingen. We willen dat het vreemdelingenstemrecht wordt afgeschaft. Wie goed geïntegreerd is, weet dat hij stemrecht heeft. Anderen zijn niet geïntegreerd. Waarom moet het stadsbestuur nog extra inspanningen doen, want er zijn al organisaties die dit doen? Over democratie moet je ons niet spreken, want er is het cordon sanitaire."

  Jan Delie: "De federale overheid zal wellicht weer folders maken die we ter beschikking zullen stellen in Het Perron en Auriscentrum. Het voorstel voor een infosessie is moeilijk realiseerbaar, want we hebben meer dan honderd nationaliteiten. We zullen het ook plaatsen in Iedereen Ieper. Anderzijds moeten we niet iedereen betuttelen. Wie hier al vijf jaar woont, zal wel enkele Ieperlingen hebben als vrienden en dus hulp krijgen bij het invullen van de formuleren."

 • Jeroen Laseure

  "Puntjes op i"

  Philip Bolle: "Bedankt om de puntjes op de i te zetten. En de uitnodiging van het debat was gericht aan de partijen. En ik vond het ontlopen van het standpunt van CD&V of het schepencollege. Maar ik hoop dat hiermee dit incident gesloten is."

 • Jeroen Laseure

  "Ten persoonlijke titel"

  Jan Durnez mag zijn schepen verdedigen. "De verschillende vragen moeten we afwegen wat wanneer is gezegd en in welke omstandigheden. Op de debatavond van het ABS was het schepencollege niet uitgenodigd. Dus de vraagstelling was niet aan het college gericht. Ook over de N8 en de warenhuisketens was het schepencollege niet betrokken in die situatie. Hij heeft dat ten persoonlijke titel gezegd. Als college zijn we daar niet in betrokken."

  "En als we alle citaten die in media naar voor komen, gaan bekijken als beslissingen van het schepencollege, zijn we ver van huis. Over de inhoud van de brief over de warenhuizen doe ik geen uitspraken. Collega Bolle, schepen De Roo heeft geen brieven verstuurd, maar had inderdaad beter zijn mailadres van de stad niet gebruikt. Al weet iedereen dat hij schepen is."

  "Over Boezinge en Vlamertinge: dit staat in het meerjarenplan en daar wordt aan gewerkt. Het is een work-in-progress. Het begrip ontwerp, daar wordt kwistig mee omgesprongen. Het gaat hier niet om een ontwerp dat klaar is, maar gaat om gesprekken met AWV en VMM over kostenverdeling. Hij heeft gezegd dat het dossiers zijn voor de volgende legislatuur."

  "En schepen ben je zeven dagen op zeven, 24 uur op 24. Ook als gemeenteraadslid. Op debatavonden hebben we een andere roeping dan voorlezer zijn van beslissingen."

 • Jeroen Laseure

  "Hebben dit uitgeklaard"

  Emmily Talpe pikt in:

  "Collega Bolle, zelfs zonder dat uw naam er bij stond, wist ik meteen dat dergelijke interpellatie alleen van uw hand kon zijn. Zo goed kennen we u ondertussen al. Collega's, ik ga dit hier niet op de man spelen maar ik wil toch even op een aantal van de inhoudelijk aangehaalde elementen in gaan omdat ze ook ons raken of toch de standpunten die wij uitdragen."

  "Wat betreft Vlamertinge en Boezinge: daar wacht ik het antwoord van de meerderheid af. In de meerjarenplanning is de studie voorzien voor zowel Boezinge als Vlamertinge. Voor Boezinge zou deze in 2018 afgerond worden, voor Vlamertinge in 2019. Het mag uiteraard sneller gaan, dat hebben wij zeker voor Vlamertinge al eerder bepleit maar dan willen we uiteraard ook de nodige inspraak hebben en moet dit de geijkte kanalen en procedures passeren."

  "Wat betreft de open brief in de nasleep van het recente voedingsschandaal en de uithaal naar de liberalen die aan wal zouden staan in dit dossier, daar weet schepen De Roo dat ik daar inderdaad niet gelukkig mee was. We hebben dit ondertussen uitgeklaard en ik heb ook een oplijsting gegeven van de vele inspanningen die mn collega Vanderjeugd in de commissie landbouw levert op dit dossier, ik begrijp ook best wel dat schepen De Roo ventileerde uit bekommernis voor de landbouwsector waar hij zelf ook beroepshalve actief is maar alle zonden bij de liberalen leggen, dat u kan beamen dat dat nogal kort door de bocht was, én dat een belangrijke sleutel trouwens ligt bij minister Schauvliege en ook bij jullie minister Peeters, die aan zet is om het ketenoverleg aan te sporen tot actie."

  "En wat betreft de uitspraak van schepen Deroo over de missing link Ieper - Westkust, daar kan ik alleen maar enthousiast op reageren. Meer en meer stemmen gaan op om de westhoek én de westkust degelijk te ontsluiten, en onze regio ook economisch de nodige zuurstof te geven. Dat zal ons niet lukken met een weg doorheen of langsheen dorpen. Daar is een nieuwe verbindingsweg voor nodig en dan bij voorkeur zoals schepen De Roo het ook treffend verwoordde op het ABS debat "rechtdoor", met een autostrade."

 • Jeroen Laseure

  Bolle versus De Roo

  De eerste interpellatie is voor Philip Bolle.

  "Ik ben niet de fractieleider die op elke slak zout gaat leggen, en we zijn niet de partij die elke uitspraak van een schepen gaat uitvergroten, maar net zoals elke uitspraak van een mister moet gedekt worden door de regering, moet elke uitspraak van een schepen in functie gedekt worden door het college. En al zeker als het gaat om belangwekkende zaken."

  "Zo lezen en horen wij een aantal krasse uitspraken van schepen De Roo waarvan wij graag zouden vernemen in welke mate deze uitspraken de vertolking zijn van de mening of besluiten van het college, dan wel een ernstige aanval inhouden van kieskoorts."

  "In een zeer recent interview van de schepen met de 'Krant van West-Vlaanderen' lezen we dat hij zichzelf graag zou opvolgen als schepen van Openbare Werken en ik citeer: "Mijn honger is nog niet gestild en ik zou graag verdergaan in deze functie. De heraanleg van de Leet, Boezinge en Vlamertinge zijn enkele grote projecten voor de volgende legislatuur die ik wil meemaken als schepen. De ontwerpen zijn al klaar". De ontwerpen zijn al klaar?? Wij hebben respect voor de ambitie van de schepen, maar ik had graag een duidelijke toelichting gekregen over die heraanleg van Boezinge en Vlamertinge. Hoe kan het dat de ontwerpen al klaar zijn als de gemeenteraad daar nog niet de eerste letter over gelezen heeft? Hoe kan dit als er zelfs in de notulen van het college geen sprake van is? Wie heeft dit dan achter onze rug om 'klaargemaakt' als het zelfs geen deel uitmaakt van het lopende meerjarenplan van de stad? Graag opheldering."

  "Begin maart stuurde de schepen een persverklaring de wereld in, officieel ondertekend als 'Schepen van landbouw' op papier met het logo van de stad Ieper, met als titel "De liberalisering in de voedingssector brengt ons van de ene naar de andere voedselcrisis". Hierin gaat hij zwaar tekeer tegen zijn liberale collega's en tegen, ik citeer: "de grootwarenhuizen. Ze zuigen de leveranciers als het ware uit...". Het voorbije, maar zoveelste voedselschandaal wordt gereduceerd tot één giftige aanval op de grootwarenhuizen. Deze stelling is niet alleen intellectueel onhoudbaar, ze is tevens pijnlijk naar personeel en directies toe van de Ieperse grootwarenhuizen die zich ook elke dag hard moeten inzetten om goede producten op de markt te brengen én tewerkstelling te garanderen. Vertolkt de schepen in deze de mening van het college of die van een vrijbuiter?"

  "Op de debatavond van het Algemeen BoerenSyndicaat (ABS), op vrijdag 16 maart in OC 't Riet, waren de 6 politieke partijen aanwezig om te debatteren over het belang van de landbouw voor onze regio. Collega De Roo mocht, net zoals iedereen, zichzelf voorstellen en deed dat onder andere als 'Schepen van landbouw'. Hij zat daar dus als afgevaardigde van het college. Bij de vragenronde over de impact van de heraanleg van de N8 en wat daarover het standpunt van de respectieve partijen was, had de schepen een hoogst origineel antwoord klaar. In tegenstelling tot de collega van N-VA die na 40 jaar afleveren van studies pleitte voor nog maar eens een nieuwe studie (in tegenspraak met zijn eigen voogdijminister Weyts), verwoordde collega De Roo het als volgt: "Rechtdoor". Tot verbijstering van de moderator, tevens voorzitter van het ABS die hem vroeg 'Bedoelt u dan vanaf de brug van de A19?', wat collega De Roo beaamde. Ik heb toen het woord gevraagd en opgemerkt dat de burgemeester zich zaterdagmorgen wellicht in zijn koffie zou verslikken, maar ik had bij deze toch graag vernomen wat het standpunt van het college in deze nu eigenlijk is. Bij gebrek aan een eensgezind standpunt tussen kartelpartners wil ik gerust genoegen nemen u beider standpunten. Maar het zou mij wel van mijn stoel blazen als u nu plots voorstander zou zijn van het doortrekken van de A19, zoals door collega De Roo gepromoot."

  "Dus burgemeester, zijn deze boude verklaringen van schepen De Roo officieel gedekt door het college en zoniet, welke gevolgen verbindt u aan deze uitspraken?"

 • Jeroen Laseure

  (Even) nieuwe secretaris

  We gaan naar een algemeen directeur en financieel directeur. Secretaris Stefan Depraetere gaat even uit de zitting. Schepen Eva Ryde neemt zijn plaats in.

  Philip Bolle: "We gaan door de inkapseling van het OCMW in de stadsdienst van 2 secretarissen en 2 ontvangers naar één van elk. Het lijkt ook ons logisch om voorrang te verlenen aan de 4 zittende functiehouders uit stad en OCMW en hen op te roepen om zich kandidaat te stellen. Laat ons hun ervaring en expertise in hun rol als leidinggevende ambtenaar benutten en zo ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening garanderen."

  "Wij gaan om die redenen dit punt goedkeuren, maar ik wil u één opmerking toch niet onthouden. Decretaal krijgen de algemeen en financieel directeur een loonsverhoging van 30%, bovenop een, laat ons maar zeggen, behoorlijke wedde. Wij gunnen de secretaris en de ontvanger hun riante decretale bonus, maar -sans rancune secretaris - van ons zou u hem niet gekregen hebben."

  Emmily Talpe: "Wij keuren dit goed."

  Nancy Six: "Akkoord. Hopelijk stellen de zetelende secretarissen zich kandidaat."

  Vera Lannoo: "Alles is al genoemd. Ik steun dit."

  Jan Breyne: "Het lijkt logisch om te kiezen voor bevordering."

  Jan Durnez: "Bedankt voor de samenwerking. En collega Bolle, we hebben niet te kiezen voor de wedde."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!