Live Herbeleef de Ieperse gemeenteraad: "Je goesting om het toilet te betreden is meteen over"

02/07/18 om 10:04 - Bijgewerkt om 20:09

De Ieperse gemeenteraad ging een uurtje vroeger van start. Op die manier hoopten de gemeenteraadsleden nog een groot deel van de match van de Rode Duivels te kunnen meepikken. De agenda oogde kort, maar daarom niet minder belangrijk.

Herbeleef de Ieperse gemeenteraad: "Je goesting om het toilet te betreden is meteen over"

© EF

 • Jeroen Laseure

  Afgelopen

  Daarmee zit de gemeenteraad erop. "En nu allemaal gaan kijken naar de Belgen", besluit Jan Vercammen.

 • Jeroen Laseure

  De laatste vraag

  Emmily Talpe mag de laatste vraag stellen.

  "Er is beroep aangetekend tegen de vergunning voor het nieuwe OC in Dikkebus. Heeft dat gevolgen voor de werken?"

  Eva Ryde: "Het dossier gaat verder. Eerst komt de sloop en dan de bestekken voor het bouwdossier. Er is al een raadsman aangesteld."

 • Jeroen Laseure

  Zonnepanelen

  Patrick Benoot: "Er komen geen zonnepanelen op het dak van Het Perron omdat dat niet rendabel zou zijn. Maar dat is toch een enorm dak?"

  Jan Delie: "De grootorde van de investering kan niet op tegen het rendement dat het zou opleveren."

  Patrick Benoot: "Een openbare aanbesteding zou meer duidelijkheid brengen."

 • Jeroen Laseure

  Burgemeestersconvenant

  Vera Lannoo is aan de beurt. "Hoe ver staat het met het voortgangsrapport van het Burgemeestersconvenant?"

  Jan Delie: "We kunnen dat rapport bezorgen, het eerst rapport is al ingediend. Het gaat onder meer over de openbare verlichting en fietsvergoedingen OCMW en stad Ieper. Of we die doelstelling zullen halen? Ik denk van niet, maar slechts enkele steden halen die doelstelling. Er is wel bewustmaking gebeurd en dat is ook belangrijk."

  Vera Lannoo: "Uw antwoord ontgoochelt mij. U gaat er nu al van uit dat we het nu niet halen. Maar dat is net enorm heel belangrijk. Er moet meer gebeuren dan bewustmaking. We moeten CO2 terugdringen..."

  Jan Vercammen onderbreekt: "U gaat hier toch niet het CO2-debat openen? Ik vraag om af te sluiten."

  Vera Lannoo: "U onderbreekt mij altijd. maar ik zal de volgende keer een interpellatie indienen. Maar de schepenen mogen wel lang antwoorden in de vragenronde."

 • Jeroen Laseure

  Het voetbal begint

  De match begint... maar de gemeenteraad is nog niet afgelopen.

 • Jeroen Laseure

  Natuurwedstrijd

  Philip Bolle en Emmily Talpe hebben allebei een vraag over de Natuurwedstrijd van Vlaams minister voor Natuur Joke Schauvliege. Philip Bolle: "Hebben jullie een project ingediend? Dat moet gebeuren voor 14 september." Emmily Talpe: "Ik vul aan dat er in het centrum nog heel wat groenpotentieel is."

  Schepen Jan Delie: "Op zogoed als elke projectoproep waar subsidies te krijgen zijn, gaan we in. Dat is ook hier gebeurd. We hebben het herinrichtingsproject van de Vestingen vorig jaar al ingediend en daarvoor kunnen we rekenen op 80 procent subsidies. Voor de aanleg van de paden en de bruggetjes zullen we nu een nieuw project indienen."

 • Jeroen Laseure

  Baggerwerken

  Philip Bolle blijft aan de beurt. "Van enige baggerwerken in de Kasteelgracht is nog altijd geen sprake, hoewel die al lang aangekondigd zijn. Van waar komt dat uitstel of afstel?"

  Schepen Stephaan De Roo: "De baggerwerken zijn uitgesteld om contractuele problemen met de aannemer. Die zijn nu echter uitgeklaard en de werken zijn voorzien eind september, begin oktober."

 • Jeroen Laseure

  Containerpark

  Philip Bolle is de volgende. "Sommige inwoners raken moeilijk op de trappen bij de containers voor papier of hout in het containerpark. Zijn er plannen om die hoge containers in de grond in te werken? Dat zou een stuk comfortabeler zijn voor veel mensen. Het kan ook starten met één test."

  Jan Delie: "Dat is een interessante suggestie. We hebben daar al over nagedacht, maar hebben nog geen concreet plan. Het zou wel een grote investering zijn. De groothuisophaling kan een oplossing zijn voor veel mensen. We hebben er ook onvoldoende ruimte voor dergelijke ingrepen."

  Philip Bolle: "Ik begrijp uw antwoord, het is iets voor de volgende legislatuur. Al heb ik enkele jaren geleden gewaarschuwd voor een dreigend plaatstekort op het containerpark."

 • Jeroen Laseure

  Asbest

  Els Morlion blijft aan het woord.

  "Vlaanderen wil in 2040 een asbestveilig Vlaanderen en deelt daarom subsidies uit voor projecten die zorgen voor asbestafbouw. Zal Ieper een project indienen?"

  Schepen Jan Delie (N-VA): "Bij elke asbestproblematiek volgen we alle regels. Het IVVO zal een intergemeentelijk dossier indienen en een project opstarten."

 • Jeroen Laseure

  Fietsenplan

  Els Morlion (CD&V) is als eerste aan de beurt.

  "Heeft Ieper een gestructureerd plan van aanleg van fietspaden? En is er een systematisch plan van onderhoud? Ik denk aan het fietspad langs de Komenseweg dat er erg onaangenaam bijligt."

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Het fietspad langs de Komensweg is al deels heraangelegd, maar voor het overige deel is nog geen concreet plan tot heraanleg. De actietabel van het huidige mobiliteitsplan is zo goed als uitgevoerd. Maar er komt een nieuwe tabel in navolging van het verbrede en verdiepte mobiliteitsplan. Ik wil heel kort ook een presentatie geven over wat we de voorbije jaren al allemaal gerealiseerd hebben en over toekomstplannen. Elverdinge-Vlamertinge en Vlamertinge-Ieper is al gerealiseerd, langs de Pilkemseweg en Brugseweg is een nieuw fietspad, de Pennestraat, Potijzestraat, Masscheleinlaan, stationsomgeving, Noyellepad... We hebben een fietstunnel in de Briekestraat... we doen mee aan het SAVE-charter, Blue Bike is een succes... Er zijn staan ook nog heel wat projecten op touw."

  Els Morlion: "Er is al veel gerealiseerd."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Er zijn nog negen vragen. "Bondigheid zal u sieren", aldus voorzitter Jan Vercammen.

 • Jeroen Laseure

  Extra speelpleinen

  Valentijn Despeghel (SP.A) houdt een interpellatie - uiteraard met PowerPointpresentatie - over de Ieperse speelpleinen.

  "Als we kijken naar het aantal speelpleinen per inwoners, zijn er enkele blinde vlekken. Zo stellen we vast dat er in Dikkebus, Vlamertinge en enkele zones in Ieper geen speelplein hebben op 500 meter wandelafstand binnen de bebouwde kom. Ik pleit ervoor om onze binnenstad speelvriendelijker te maken. Zo kunnen we kiezen om speeltoestellen te voorzien in de marktomgeving tijdens het zomerverlof, groene zones rond kerken aanwenden, spelelementen aanbrengen in het straatbeeld, speelnatuur inrichten... Ten slotte wil ik ook het speelpleintje aan de Acacialaan aanhalen. Daar zijn nu werken aan de gang en het speelpleintje is er verdwenen. En dat terwijl nu net het bouwverlof aanbreekt."

  Emmily Talpe pikt in: "Ik ben het uiteraard met mijn collega Despeghel eens dat voldoende speelruimte voor kinderen van groot belang is. Ik was recent nog op het nieuwe speelplein aan de Tulpenlaan, mijn zoontje heeft daar de toestellen getest en goedgekeurd, het viel me wel op - en dat was op een zonnige zondag - dat er toch wel heel weinig kinderen aanwezig waren. Idem voor het speelplein daar op slechts enkele honderd meter van verwijderd. Ik zie daar meestal enkel wat tieners op de bankjes en niemand op de speeltuigen. Ik pleit hiermee niet voor een afbouw van speelpleinen, maar we moeten ook nadenken hoe we de speelpleinen meer kunnen promoten, weet men voldoende waar er een speelplein in de buurt is, vaak denkt men er gewoon niet aan als optie om met de kinderen naar toe te gaan. Bij de inrichting van die speeltuintjes mag het ook wat origineler en innovatiever. In Vlamertinge zou er een soort van fitheidsparcours kunnen komen tussen de nieuwe wijken."

  Vera Lannoo (Groen): "Ik hoop dat het schepencollege een deel van deze suggesties meeneemt en niet afwimpelt. Zoals die speeltoestellen in het zomerverlof."

  Schepen Eva Ryde (N-VA) is nu aan de beurt. "In de gemeentemonitor scoren we goed op vlak van speeltoestellen. We zijn goed bezig, maar willen niet rusten op onze lauweren. Ik ga niet akkoord met al je cijfers. De jeugddienst spreekt over een speelplein als er een toestel staat. We hebben echter ook veel plaatsen waar veel gespeeld wordt, terwijl er geen toestel staat. ik denk aan de 'bergjes' in Dikkebus. En wat met de sportinfrastructuur. Tel je het skatepark mee? Nergens heb ik ook de oppervlakte van de speelpleinen gehoord. Voormezele heeft maar één speelplein, maar het is supergroot. Boezinge heeft er vier, maar vier kleintjes... Met verplaatsbare speeltoestellen willen we niet wachten. Niet zoals in Kortrijk, want dat is zeer duur. We hebben er al enkele, zoals het pannaveldje. De Acacialaan is inderdaad een spijtige zaak, maar dat speelplein is nooit eigendom geweest van de stad. Er komt een nieuw speelplein, maar deze zomer is een probleem. Het promoten van de speelpleinen zullen we zeker verder doen. Maar jullie tips zijn zeker welkom."

  Valentijn Despeghel: "In Dikkebus is er inderdaad een grasvlakte, maar dat is toch geen speelplein? Je moet een beetje eerlijk blijven. Anders kunnen we elk graspleintje een speelplein noemen. Ik kan enkel werken met de info die ik gekregen heb. Speelpleinen zijn voor jongere kinderen, sportterreinen voor iets oudere kinderen. Ik stel voor om met het nieuwe stadsbestuur alles eens in detail te bekijken. Vooral in de binnenstad. "

 • Jeroen Laseure

  Twee interpellaties

  Er zijn twee interpellaties vandaag.

  Ives Goudeseune (SP.A) mag de eerste voor zijn rekening nemen. "Ik vraag al zeven jaar, ja sinds 2011, om te verplichten openbare toiletten te voorzien bij evenementen. In 2014 kreeg ik als antwoord dat het plan nog niet rond was. Wat staat er in dat plan dat bijna klaar was in 2014? In de notulen van het schepencollege vorig jaar las ik dat organisatoren verplicht moeten worden "voldoende toiletten" te voorzien in verhouding met het "verwachte publiek". Maar wat houdt dat in?"

  Patrick Benoot (Open Ieper): "Het lijkt ons een evidentie dat er bij evenementen gevraagd worden aan de organisatoren om voldoende mobiele toiletten te voorzien. Het verwondert dat dit in het verleden niet werd opgelegd. De beslissing van het schepencollege is inderdaad wat vaag. Moet de organisator zijn plan van aanpak voorleggen aan de stad?"

  Vera Lannoo (Groen): "Ik steun collega Goudeseune in zijn pleidooi. Er is nog werk aan de winkel voor de stad. Het moet niet allemaal overgelaten worden aan de horeca. Zaken die mensen gratis naar het toilet laten gaan, kan je een vergoeding geven."

  Schepen Stephaan De Roo mag antwoorden. "In mei 2016 is er een brochure opgemaakt met alle toegankelijke toiletten in de Westhoek. Nu hebben we 16 aangepaste toiletten die publiek toegankelijk zijn. Voor de organisatie voor evenementen kan ik verwijzen naar de Kattenstoet. Toen werden er heel wat extra toiletten voorzien. We ondersteunen externe evenementen door openbare toiletten langer open te laten. En private organisatoren voeren zelf mobiele units aan."

  Ives Goudeseune: "Ik heb die brochure gezien, maar als dat de planning is, is dat een mager beestje. Ik onthoud dat er nog altijd geen plan is. We moeten dit probleem met z'n allen aanpakken."

  Patrick Benoot: "Ik heb gehoord dat de openbare toiletten aan het Lijnhuis in deze tropische temperaturen amper te betreden zijn. Je goesting is meteen over..."

 • Jeroen Laseure

  "Alle functies blijven open, behalve regionaal bedrijventerrein"

  Schepen Dieter Deltour (CD&V) mag repliceren. "Jullie maken de link naar de zone met de kazerne. Daar is echter nog lange tijd onduidelijkheid en we willen daar niet op wachten, op die eventuele sluiting. Daar is nog niets over beslist. We willen zo snel mogelijk het masterplan opstarten. Over de inhoud: de juridische zekerheid zegt dat alle functies mogelijk zijn, behalve regionale bedrijventerreinen. Jullie hebben enkele voorzetten bekeken, maar dat zullen we moeten bekijken met de ontwikkelaars. Er is ook een klein natuurgebied, daarmee moeten we rekening houden. Over de prijs: dezelfde criteria gelden als bij de eerste aankoop. Het schattingsverslag wordt volledig gevolgd, maar er is inderdaad die clausule bij meerprijs voor bestemmingswijziging. Enkel voor wat gerealiseerd zal worden, zullen we die meerprijs moeten betalen. We hebben snel willen handelen, maar met duidelijkheid. Als het later in een RUP wordt voorzien, zullen we dan betalen."

  Philip Bolle: "Stel dat het OVAM-attest niet gunstig is, wie betaalt de sanering? En ik heb ook gelezen in de notulen van het schepencollege dat jullie omheining hebben aangekocht. Wat moet er omheind worden?"

  Emmily Talpe: "De kazerne is inderdaad een dubbeltje op zijn kant. Maar als het masterplan er is, moeten we de twee opties opnemen. Het schattingsverslag trek ik niet in twijfel, maar het was wat onduidelijk."

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V) pikt in: "De NMBS heeft gesteld dat ze een blanco attest hebben, maar we hebben het nog niet ontvangen. Als er nog iets te saneren zou zijn, zal dat voor hun rekening zijn. En die omheining hebben we preventief al besteld. Het gaat om de afsluiting van de sporen zelf. Een beveiliging dus."

 • Jeroen Laseure

  "Een miljoen euro meer"

  Emmily Talpe gaat verder.

  "Collega's, het valt op dat grote dossiers heel vaak net voor het einde van de legislatuur op ons bord worden gelegd. Onze fractie was daar in het verleden niet altijd gelukkig mee, ik denk maar aan de aankoop van dit auris gebouw aan het eind van de vorige legislatuur en ook de op til staande heraanleg van de leet waar de toewijzing aan een aannemer bijna geforceerd werd tussen de huidige en de nieuwe bestuursperiode in, maar... het hoeft niet altijd negatief te zijn, want wat nu wordt gevraagd, de investering die jullie willen realiseren, de aankoop van 4 ha grond langs de spoorwegbedding, daar zijn we principieel akkoord mee.De locatie is uniek en biedt voor onze stad heel wat opportuniteiten. Ik wil in mijn repliek de focus leggen op twee elementen, de bestemming, wat zullen we met deze gronden doen, wat kunnen we er mee doen en als tweede de prijs die we moeten neertellen."

  "In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan spreken jullie van de "strategische spie", waar niet alleen de sporenbundel maar ook de kazerne onder valt. En daar wringt het schoentje. De onduidelijkheid over de toekomst van de kazerne hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Minister Vandeput heeft ook duidelijk laten weten - ik neem aan ingegeven door de nakende verkiezingen - dat de knoop deze legislatuur niet meer wordt doorgehakt en alle kazernes voorlopig openblijven. Ik zal ons standpunt over de kazerne en haar belang voor de tewerkstelling in de regio niet herhalen maar het lijkt ons duidelijk dat deze gronden na de aankoop nog wel enkele jaren onaangeroerd zullen liggen. Als we de bewoordingen van het GRS goed interpreteren en gezien ook de bepaling dat er een extra som geld moet betaald worden bij een omzetting naar woongebied, lijkt het ons dat een woonfunctie de voorkeur geniet als hoofdbestemming. Ik had ook graag vernomen wat de plannen zijn met de gronden in afwachten van een nieuwe bestemming."

  "Wat betreft de prijs: die ligt deze keer gevoelig hoger dan bij de vorige aankoop eind 2016, we betalen maar liefst 1 miljoen euro meer voor een zelfde oppervlakte en er is een extra te betalen indien de gronden veranderen naar woonbestemming. Ik heb het schattingsverslag uiteraard bekeken en ik vind de waardebepaling toch wel bijzonder summier geformuleerd. We krijgen alleen maar een gemiddelde totale marktwaarde en een gemiddeld bedrag van 42 euro m² dat dan nog met voorzichtigheid moet geïnterpreteerd worden. Bij de aankoop van de vorige 4ha, was de gemiddelde prijs per m² 21 euro (de helft aldus), terwijl als ik het op kaart bekijk die gronden gunstiger lijken te liggen dan deze die we nu aankopen. Die ongerustheid had met een gedetailleerder schattingsverslag kunnen wegnemen worden. Ik begrijp anderzijds best dat Ieper in dit dossier niet in een sterke onderhandelingspositie zat, het zijn inderdaad cruciale gronden, een kans die we moeten grijpen en die gretigheid zal de NMBS ook wel niet ontgaan zijn."

 • Jeroen Laseure

  "Verwerving van kazerne"

  De stad Ieper koopt 4 extra hectare spoorweggronden van de NMBS.

  Philip Bolle is eerst aan de beurt. "Wat hier voorligt collega's, is de aankoop van ruim 4 ha grond, waardoor de stad na de eerdere aankoop van 4 ha verderop nu eigenaar wordt van een aaneengesloten langgerekte zone langs de spoorwegbedding tussen de Dikkebusseweg en de Kemmelseweg. Het GRS, dat onlangs werd goedgekeurd, laat veel toe in deze omgeving en nu het vrij onderwijs haar oog heeft laten vallen op de site bij het VTI om uit te breiden, maakt het de bestemmingskeuze misschien iets gemakkelijker. En omdat de legislatuur nu toch zo goed als om is, willen wij al een eerste aanzet geven voor het nieuwe bestuur."

  "De stad heeft hoge nood aan nieuwe bedrijventerreinen en de procedureslag rond de 42 ha op Reigerburg zal wellicht nog vele jaren aanhouden. Ook het geloof in de ontwikkeling van de 6 ha te Vlamertinge op Hoge Akker II is zo goed als weg. En dat zeg ik niet, maar dat komt uit de mond van leden van het schepencollege. Maar wellicht biedt de spoorzone deels een antwoord. Van aan de Kemmelseweg, achter het commercieel centrum tot over het dierenasiel beschikken we nu over een ferme lap grond van minstens 6 ha met heel wat potentieel. Met de restgronden langs de Oudstrijderslaan en achter het dierenasiel wellicht samen zo'n 8 ha. Onaantrekkelijk als woongebied, maar des te meer geschikt voor bedrijvigheid, al dan niet publiekgericht, voor wat ik zou omschrijven als 'activiteiten met een zacht karakter'. Geen industrie dus, maar commercieel en kmo-gericht."

  "De resterende 2 ha die gewrongen zit tussen de spoorweg en de Oudstrijderslaan - onder andere het vroegere goederenstation aan de Dikkebusseweg - heeft dan weer extra veel potentieel voor kantoren, in combinatie met dienstverlenende zaken op het gelijkvloers. Dit is dé plaats waar ruimtelijk één en ander kan. Hier kunnen we de door de Vlaamse overheid en Vlaams bouwmeester gevraagde verticalisering tot uitvoer brengen; hoogbouw met appartementen, kantoren en diensten. Met zicht op het groene kader van de vestingen en het evenementenplein én in de onmiddellijke omgeving van het station, wat een bijzondere opportuniteit is in het kader van een vlotte mobiliteit. Een laat ons tussen haakjes maar hopen dat het OVAM-attest gunstig is, want de verkoop is opschortend zonder het attest. Mogelijk historische vervuiling zou ons hier nog kunnen parten spelen. Maar hoe dan ook, hoog tijd dus collega's om een masterplan op te maken voor de zone en aan de slag te gaan. Wij zijn zeker mee bereid het geld op tafel te leggen, maar het moet vooruitgaan. Niets belet ons om de mogelijk toekomstige verwerving van de kazerne in het achterhoofd te houden, maar het zou een vergissing zijn de zone pas te ontwikkelen na verwerving van de kazerne. Want dat is dan weer voer voor een volgend inspirerend verhaal."

 • Jeroen Laseure

  Erfgoeddepot

  Er ligt een overeenkomst voor tussen de stad en CO7 over de exploitatie van het erfgoeddepot Potyze.

  Emmily Talpe: "Hoe is de verhuis van de Ieperse collecties verlopen? En ik las in de gebruiksovereenkomst tussen stad Ieper en CO7 dat - indien er voldoende capaciteit is én met goedkeuring van stad Ieper en CO7 - dat ook collecties van buiten CO7 hier een plaats kunnen krijgen. Ik reken er op dat we dit ook zullen doen, zodat een maximale invulling kan gerealiseerd worden."

  Schepen Jef Verschoore (CD&V): "De verhuis verloopt goed, maar is nog niet afgelopen. We hebben voorrang gegeven aan de opening van het Yper Museum. En we kunnen inderdaad particulieren toelaten."

 • Jeroen Laseure

  "Praatcafé voor Boezingenaars"

  Vera Lannoo (Groen): "Ik keur de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin goed, daar heb ik geen opmerkingen over. Ik heb wel enkele opmerkingen, maar spaar die voor later, als het punt opnieuw voorligt op de raad."

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "Jullie zorgen zijn ook onze zorgen. Jullie vragen zijn terecht en zullen we opnemen in het dossier. We zullen een soort praatcafé organiseren in Boezinge, voorafgaand aan het ontwerp. Met het bestuur willen we dan samenzitten met het studiebureau en de Boezingenaars en luisteren naar hun ideeën. Zo kunnen we rustig overleggen wat ze denken van het ontwerp. Het gaat wel om 2 kilometer, dat is niet te onderschatten. Er is veel ruimte in de breedte, dus er komen geen fietspaden op de kasseien. Vooraf zullen we informele gesprekken voeren en luisteren naar de mensen."

  Philip Bolle: "Ik wil toch aandringen om niet te wachten met het dossier van het kasteelpark. Maar ik hoor u graag zeggen praatcafé. Hopelijk wordt het geen cafépraat."

 • Jeroen Laseure

  "Parkeerplaatsen behouden"

  Emmily Talpe (Open Ieper) mag ook haar licht laten schijnen.

  "Er komt eindelijk schot in de zaak. Mijn eerste vraag is dan ook hoe ver staat het met die studie rond de bovenbouw die dit jaar minstens zou moeten zijn of worden opgestart. Wij worden regelmatig aangesproken door Boezingenaars met terechte bekommernissen en goede ideeën over de heraanleg. Ik wil jullie in ieder geval en met aandrang aansporen om voldoende werk te maken van inspraak, zodat de inwoners hun zeg kunnen doen. Niet enkel informeren dus maar ook echt in overleg gaan met de Boezingenaars. We willen ook opnieuw de suggestie doen om dit niet alleen via traditionele inspraakmomenten te organiseren, maar ook via een online burgerplatform. Alvast een aantal aandachtspunten die ons ter ore kwamen en om zeker mee te nemen. De kasseien uiteraard, die zijn gevaarlijk voor fietsers en zorgen voor heel wat geluidsoverlast voor omwonenden. Fietsveiligheid vindt men kan in het algemeen beter. We moeten ook nadenken over hoe we meer groen kunnen integreren in de dorpskern. Behoud van de parkeerplaatsen is uiteraard heel belangrijk voor de lokale handelaars. In 2014 werd ook een petitie opgezet rond het niet respecteren van de snelheidsbeperking in het centrum. Schepen Dehaene zei toen dat dit meegenomen zou worden in de studie van de dorpskernhernieuwing, daar zal het belangrijk zijn om de weg zo in te richten dat de natuurlijke snelheid overeenkomst met de wettelijke maximum snelheid."

  "Tot slot hamer ik er ook op dat de nieuwe bestuursploeg neem ik aan, er nauw op toe zou zien dat er ruim op voorhand en volledig gecommuniceerd wordt over de start en het verloop en de impact van de werken. Dat is zeker voor de lokale handelaars enorm belangrijk en ik hoor dat er daar toch heel wat ongerustheid over is, zo kunnen ze bijvoorbeeld hun verlofperiode hierop afstemmen wanneer hun zaak plots niet of heel moeilijk bereikbaar zou worden, en sommigen zullen zich misschien wat anders organiseren om in te spelen op de potentieel dalende omzet."

 • Jeroen Laseure

  Doortocht Boezinge

  De herinrichting van Boezinge ligt op tafel.

  Philip Bolle (SP.A) mag de debatten openen.

  "Het is goed dat de werken eindelijk van start kunnen gaan. Niet dat wij zo bijzonder geïnteresseerd zijn in rioleringswerken, maar des te meer in de werken die zullen moeten plaatsvinden op straatniveau. En wat dat betreft hebben wij enkele vragen en aanbevelingen voor het toekomstig beleid dat deze taak op zich zal moeten nemen."

  "Wij hadden graag geweten in welke mate er zal moeten worden onteigend in de straten die prioritair en niet-prioritair worden aangepakt. Er moet uiteraard ook een archeologische nota worden ingediend, maar weet u nu al of er mogelijk historisch vondsten in het verschiet liggen, voortgaande op eerdere werken of beschrijvingen? Wij rekenen er ook op dat bij de heraanleg van de dorpskern er meer rekening wordt gehouden met de fietser. Een fietssuggestiestrook aanleggen bovenop kasseien en dan de wagens laten parkeren op die strook, is nooit de beste ingeving geweest van dit bestuur, maar het is wel realiteit in het Boezinge van vandaag. Wij rekenen er dus op dat fietsers en autobestuurders een aangepast tracé zullen krijgen, niet alleen in de gebruikte materialen, maar evenzeer in de voorziene ruimte. In welke mate zijn er gesprekken gaande met de eigenaars van het bosrijke park in het hart van het dorp? En nu we het toch over het dorpsleven hebben, Boezinge is samen met Zuidschote het enige dorp dat nog niet beschikt over een modern ontmoetingscentrum. De stad huurt het OC te Vrielande van het vrij onderwijs. Ik ga er jaarlijks naar de toneelopvoering en ik kan getuigen dat het OC qua infrastructuur zwaar over datum is. Tijd dus collega's om dit aan te pakken. Er ligt trouwens nog een mooi onontgonnen binnengebied rond de brouwerij in het hart van het dorp. Dit zou een uitstekende locatie kunnen zijn.Wij hadden ook graag wat timing vernomen. Met uw voorkennis van de plannen, wanneer voorziet u de eerste inspraakronde samen met de Boezingenaars?"

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!