Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Laten we samen een foto nemen voor op Facebook"

30/10/17 om 14:12 - Bijgewerkt om 21:15

Maandagavond kwam de Poperingse gemeenteraad samen voor een agenda van 35 punten. De heraanleg van de Benedictijnenstraat kwam aan bod, net als de herziening van het RUP voor de dorpskern van Watou. Open VLD stelde voor om de kiss- and ridezone in de Bruggestraat na schooltijd om te vormen tot parking.

Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Laten we samen een foto nemen voor op Facebook"

© JL

 • Jeroen Laseure

  Het zit erop

  Na een uur en een kwartier zit de gemeenteraad erop. Bedankt voor het volgen en tot 27 november!

  Lees het verslag en analyse van de raad vrijdag in de Krant van West-Vlaanderen, editie Ieper-Poperinge.

 • Jeroen Laseure

  Groene kleine markt

  De laatste vraag is ook voor Bert Costenoble: "Wanneer wordt de kleine markt in Watou gepoetst? Ze is heel groen, maar in de negatieve zin van het woord."

  Schepen Kris Notebaert: "We zijn onlangs geweest met de borstelmachine om de brede voegen te poetsen, maar zijn moeten stoppen omdat we de tegels aan het loswerken waren. We zijn nu aan het kijken naar een oplossing."

 • Jeroen Laseure

  Regenboogcharter

  Bert Costenoble (Open VLD): "Deze maand ondertekenen 34 West-Vlaamse gemeenten het regenboogcharter waarmee ze aangeven aandacht te schenken aan holibi's en transgenders. Wil de stad hier ook op intekenen?"

  Schepen Ben Desmyter: "Ik ben gecontacteerd in mei door de koepelorganisatie van holibi's. We zijn daar in eerste instantie niet op ingestapt. Zo'n charter heeft te weinig body om er iets mee te doen. Het is amper zes lijnen lang. We willen meer kijken waar we naartoe willen met een 'lokaal regenboogbeleid'. Acties zoals het uithangen van een regenboogvlag, inzetten op onderwijs om zaken bespreekbaar te maken, vormingen voor verenigingen, een focusgroep oprichten... Dat zijn zaken waar we aandacht aan willen besteden en over willen nadenken."

  Bert Costenoble: "Ook ik vond het charter magertjes, maar ben blij met uw antwoord."

 • Jeroen Laseure

  Lokaal verblijfsregister

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Hoe ver staan jullie met het bekend maken van het lokaal verblijfsregister? Hoeveel kinderen zijn al ingeschreven?"

  Schepen Loes Vandromme (CD&V): "Er staan 19 kinderen in het register. Zeven daarvan wonen zowel bij hun vader én moeder in Poperinge. Er vallen dus maar 12 kinderen op uw registerlijst. We hebben reclame gemaakt in de stadskrant van oktober 2016. Dit zullen we binnenkort nog eens herhalen in januari. Het is niet altijd evident voor mensen om daar openlijk over te spreken."

 • Jeroen Laseure

  Komt De Loods naar Poperinge?

  Johan Lefever (Open VLD): "In februari heb ik een vraag gesteld over de verhuis van vzw De Loods uit Loker. Dat zou gebeuren tegen 2020 naar gronden aan de Komstraat en de Oostlaan. Hebben jullie al meer zicht op de eventuele inplanting van een nieuwbouw?"

  Christof Dejaegher: "Of De Loods zal verhuizen of niet, is een beslissing die zal afhangen van de instelling zelf en de Vlaamse overheid. Zij moeten een volledig traject doorlopen voor ze kunnen verhuizen. Ik kan dus niet met zekerheid antwoorden of de Vlaamse overheid dit zal goedkeuren. De WVI wil echter niet wachten om een verkaveling te ontwerpen op die site. Fase 1 zal enkel gaan over de bouw van enkele alleenstaande woningen. Daar kan nog een fase 2 op volgen. De datum van 2020 komt in elk geval niet vanuit de stad."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Er zijn vier vragen.

 • Jeroen Laseure

  Kiss- and ridezone Bruggestraat

  In de Bruggestraat ligt een kiss- and ridezone ter hoogte van het Sint-Franciscusinstituut. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) stelt voor om de zone voor en na schooltijd om te vormen tot parkeerplaatsen. "Goed voor vijf extra plaatsen", aldus de fractieleider. "Kan dit niet onderzocht worden, want parkeergelegenheid is daar vaak schaars. Kunnen de parkeervakken dan uitgelijnd worden?"

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Bij de renovatie van de zone hebben we extra parking gemaakt bij de Sint-Janskerk. We vinden het wat vroeg om de verkeerssituatie nu al weer aan te passen. We zouden dat liever binnen een aantal maanden evalueren. De vakken uitlijnen willen we niet doen, omdat we dat niet esthetisch vinden en het zou verwachtingen creëren. Als in de toekomst blijkt dat er een structureel tekort is aan parkeerplaatsen, kunnen we dit nog overwegen."

  Sabien Lahaye-Battheu: "We komen hier dan nog op terug binnen enkele maanden."

  Johan Lefever (Open VLD): "Mag ik een vraag stellen in de marge? Waarom is men geen voorstander van het uitlijnen van vakken?"

  Schepen Marchand: "Doorgaans is dat geen meerwaarde. Wettelijk gezien moeten we dan 6 meter voorzien per parkeerplaats. Dan zou er een restvak kunnen komen, terwijl dat op vandaag wel kan gebruikt worden. We zijn ook afhankelijk van de discipline van de weggebruiker. Mensen moeten plaats genoeg maken met hun wagen in het vak."

 • Jeroen Laseure

  Chinees monument

  Poperinge wil een shelter bouwen voor de sjouwer, het herdenkingsmonument van China. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "We hebben in februari een geraamd bedrag van 50.000 euro goedgekeurd. In mei is dat gegund voor 38.000 euro. Nu blijken er 25.000 euro meerwerken + btw. Daar hebben we wel wat vragen bij. Binnen twee weken opent de tuin, worden we hier niet voor voldongen feiten gesteld. De Chinese ambassade zal 5.000 euro bijdragen, de stad Poperinge 75.000 euro. Zullen jullie naar een budgetwijziging moeten gaan? We vinden de komst van de site wel belangrijk, maar begrijpen niet goed de timing en financiële kant van de zaak."

  Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen) mag antwoorden. "Het had misschien een maandje vroeger gekund op deze raad, maar we hebben moeten overleggen met de Chinese partner. Zo'n intercultureel overleg kan je ook moeilijk vergelijken met wat we hier gewoon zijn. We hebben ook eerst wat meer gefocust op het Chinees festival in september. De datum van de inhuldiging ligt vast aan het historische feit aan het bombardement bij de Busseboom. Dat was op 15 november 1917. Voldongen feiten, misschien wel, maar dit zijn speciale omstandigheden."

  "Naast dit bestek komt er ook een bronzen beeld dat China zal betalen en als geschenk zal aanbieden aan ons. Dat beeld kost ook ongeveer even veel als onze bijdrage hier. Het grootste deel van de meerwerken komt door de ontsluiting van de site. Er komen twee installaties op die site en die moet je ver uit elkaar plaatsen. Er was 80 vierkante meter dolomietverharding voorzien, maar nu komt er 240 vierkante meter bij. Het klopt ook dat die middelen niet voorzien waren, maar als dat de prijs is die we graag willen betalen voor een belangrijk historisch element, is het dat ongetwijfeld wel waard."

 • Jeroen Laseure

  Zonnepanelen op bib en De Kouter

  Het stadsbestuur stelt voor om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de bibliotheek en jeugdcentrum De Kouter.

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Dit is alleen maar toe te juichen, maar mijn vraag is hoe het zit met het algemene energiepeil van het gebouw."

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "We leveren zeker inspanningen om het e-peil naar beneden te trekken. Isolatie hebben we nog niet onderzocht, maar dat zal zeker gebeuren. We houden statistieken bij van het verbruik van alle gebouwen."

  Schepen Loes Vandromme (CD&V): "Het bedraagt 157 kwH/m². Volgend jaar moet het EPC vernieuwd worden."

 • Jeroen Laseure

  RUP dorpskern Watou

  De herziening van het RUP van de dorpskern van Watou ligt voor.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "In de nota staat dat het advies van de Gecoro niet gevolgd wordt. Is dat intussen uitgeklaard?"

  Christof Dejaegher: "Mijn excuses, ik ben dat uit het oog verloren, maar met het college hebben we het advies gevolgd. Dit is een foutje in de nota."

 • Jeroen Laseure

  Heraanleg Benedictijnenstraat

  De heraanleg van de Benedictijnenstraat ligt voor.

  Danny Lefebvre komt tussen. "Kan je nog wat meer verduidelijken over wat al vernieuwd is en waar er een gescheiden rioleringsstelsel komt?"

  Christof Dejaegher: "Er is nog geen wegdek vernieuwd de voorbije jaren. Het klopt dat er nog geen gescheiden rioleringsstelsel ligt. We gaan dat nu deels aan de kant van de Boeschepestraat. Aan het andere stuk zou dat weinig zin hebben, omdat er maar enkele woningen liggen. We zetten wel grote stappen vooruit met dit dossier."

 • Jeroen Laseure

  Openbare ledverlichting

  Ook de verlichting komt ter sprake in Reningelst. "We vinden het een goede zaak dat er ledverlichting komt, net als de extra foorkasten. We zijn hier heel tevreden over", aldus Danny Lefebvre (Open VLD).

  Burgemeester Dejaegher: "Dit is een positieve tussenkomst, bedankt. Het is zelfs een foto waard op Facebook en laten we er samen op staan."

 • Jeroen Laseure

  Doortocht Reningelst

  De doortocht van Reningelst komt aan bod. Uiteraard is Danny Lefebvre (Open VLD) van de partij. "Het bestek en de plannen zijn er nu. Wat is nu de realistische datum voor de start van de werken? Rekening houdend dat fase 2 volgt op fase 1. Laat de werken niet beginnen twee weken voor de kermis."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Ik begrijp niet goed wat u bedoelt. Van fase 2 is nog geen sprake. Maar het is enorm moeilijk samenwerken met de Vlaamse overheid. De oorzaak voor die thematieken ligt absoluut niet bij ons. Ik kan u geen exacte startdatum geven. We hangen af van de aannemer die uit de bus komt. Pas na een coördinatievergadering zullen we meer weten. Uw bezorgdheid over de start vlak voor de kermis is ook onze bezorgdheid. AWV wil eind november de offertes openen en het zou dit jaar nog gegund worden, maar dat zou een krachttoer zijn. Streefdoel is het voorjaar, pakweg maart of april. Maar onder het grootste voorbehoud."

 • Jeroen Laseure

  Budgetten kerkfabrieken

  De nieuwe budgetten voor de kerkfabrieken liggen voor. Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Ik zie dat er de kerkfabriek O-L-V geld voorziet voor de restauratie van schilderijen. Wat zal er gebeuren met de schilderijen als ze gerestaureerd zijn?"

  Schepen Ben Desmyter (CD&V): "U verwijst naar de herbestemminig van de O-L-V-kerk. Er moeten daarvoor nog heel wat zaken aangepakt worden. Daarvoor is het startschot nog niet gegeven, maar we zijn bezig met de voorbereiding. Binnenkort gaan we het beheersplan in een finale tekst gieten en dan zal er meer duidelijkheid zijn over wat er met de schilderijen kunnen gebeuren. Nu is er dus nog geen plan."

  Stéphanie De Maesschalck: "Hoe wordt er nu bepaald wat gerestaureerd wordt en wat niet?"

  Schepen Desmyter: "Dat is aan de kerkfabriek, maar alle schilderen dateren van de jaren 1700-1800. Met deze middelen worden ze één na één in goede staat gesteld. De werken die er het slechtst aan toe zijn, komen eerst aan bod."

 • Jeroen Laseure

  Stiltemoment

  Johan Lefever (Open VLD) vraagt een minuut stilte na het overlijden van ereschepen Descamps en ereburgemeester Sansen. De raad stemt toe en hult zich in stilte.

 • Jeroen Laseure

  "Vervelende situatie"

  Christof Dejaegher (CD&V) geeft meer uitleg over "de blaadjes op de gemeenteraadstafel." Hij meldt dat de versie van punt 25 over de Benedictijnenstraat niet meer overeenkomt met wat beslist is geweest tussen Aquafin en het Agentschap voor Wegen en Verkeer. "Volledig buiten onze wil om en dit heeft ons pas vrijdag bereikt. We vragen dan ook om de juiste versie toe te voegen aan de agenda. Ik hoop op uw begrip voor deze vervelende situatie."

 • Jeroen Laseure

  We zijn eraan begonnen

  Myriam Maes opent de zitting. Stéphanie De Maesschalck (Groen) vraagt om het verslag van de vorige zitting openbaar te plaatsen.

 • Jeroen Laseure

  Nog minder dan een jaar voor de verkiezingen

  We staan op minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wil wil weten hoe de Poperingse partijen ervoor staan, kan dat lezen in dit artikel.

 • Jeroen Laseure

  Parkeren op kiss- and ridezone?

  In de Bruggestraat ligt een kiss- and ridezone ter hoogte van het Sint-Franciscusinstituut. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) zal op de raad voorstellen om de zone voor en na schooltijd om te vormen tot parkeerplaatsen. "Goed voor vijf extra plaatsen", aldus de fractieleider. Aan het stadsbestuur om zich hier vanavond over uit te spreken.

 • Jeroen Laseure

  Ledverlichting in Reningelst

  Traditioneel komt ook de doortocht van Reningelst ter sprake. Deze maand wordt de beslissing genomen over de verlichting. Het stadsbestuur stelt voor om te werken met openbare ledverlichting en er komen vier foorkasten bij.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!