Live Herbeleef de gemeenteraad van Oostende: stad koopt Hotel Terminus

26/03/18 om 12:04 - Bijgewerkt om 22:30

De gemeenteraad van Oostende kwam vanavond bijeen in de raadzaal van het stadhuis. De raad verleende cineast Raoul Servais het ereburgerschap van de stad verlenen en er waren tien interpellaties, onder meer van Björn Anseeuw (N-VA) over 'communicatiemiddelen van de stad die door sommige politici misbruikt worden'. Aan het einde van de zitting raakte bekend dat de stad Hotel Terminus aan het station kan kopen van de NMBS. Achter het gebouw komt een fuifzaal.

Herbeleef de gemeenteraad van Oostende: stad koopt Hotel Terminus

© EFO

 • Hannes Hosten

  Stad koopt Hotel Terminus

  Belinda Torres Leclercq, nieuw gemeenteraadslid voor Groen als tijdelijke vervanger van Sofie Cloet, die in bevallingsrust is, wil weten hoe het staat met de fuifzaal als er in Hangaar 1 een eroscentrum komt. "Wat is het tijdspad voor Hangaar 1 en voor de nieuwe fuifzaal achter het station?", vraagt ze zich af.

  Schepen Arne Deblauwe antwoordt dat de besprekingen met Infrabel en de NMBS lopen. "Mensen van de NMBS zien het niet zitten dat via de sporen toegang wordt verleend tot de fuifzaal, maar tegen de locatie hebben ze geen bezwaar. NMBS heeft het bod van de stad voor Hotel Terminus aanvaard. Langs die weg kan er wel een toegang tot de fuifzaal komen."

  Belinda Torres Leclercq vreest nog altijd een gat tussen het wegvallen van de Hangaar en de nieuwe fuifzaal achter het station. "Hopelijk kunnen we voor de grote vakantie beslissen over Hangaar 1", antwoordt burgemeester Vande Lanotte. "Er zal minstens nog een half jaar kunnen gefuifd worden. Voor de tussentijd moeten we een oplossing zoeken. We hebben een reglement gestemd om fuiforganisatoren te organiseren. Maar we kunnen het ene dossier niet laten wachten op het andere."

  En daarmee zit de openbare zitting erop.

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw: "Geen symptoombestrijding"

  Björn Anseeuw pleit voor nog meer structurele oplossingen voor kinderarmoede en geen symptoombestrijding. "Ik denk aan de gratis fruit-actie in de scholen en een subsidie voor een initiatief dat eenmalig 25 pampers tegen gunsttarief aanbiedt. Ik vind dat hieraan moet gewerkt worden, maar toch meer via structurele oplossingen."

  Charlotte Verkeyn (N-VA) merkt op dat uit cijfers van Kind & Gezin blijkt dat het grootste probleem rond kinderarmoede te maken heeft met opleiding en werk, niet met huisvesting"

 • Hannes Hosten

  Johan Vande Lanotte: "Kinderarmoede vooral bij nieuwkomers"

  "Met 50% tevredenheid over de staat van voet- en fietspaden zijn we wel de tweede van de centrumsteden en beduidend boven het gemiddelde in Vlaanderen", reageert burgemeester Johan Vande Lanotte. "We zouden liever meer dan 50% hebben, maar van alle centrumsteden doet maar één beter. Het hangt er maar van af hoe je de resultaten leest."

  "De vereenzaming, het isolement van veel Oostendenaren speelt een heel belangrijke rol. Ik heb het niet over nieuwkomers uit het buitenland. Dat is een vraag van eerste rang voor het stadsbestuur", zegt de burgemeester. "Wat kinderarmoede betreft: de armoede van kinderen van wie de ouders in België geboren zijn, is gedaald, die van kinderen met ouders die in het buitenland geboren werden, is gestegen. We moeten massaal inzetten op taallessen, maar dat doen we. Daarnaast zullen we 850 mensen van heel nabij begeleiden naar werk en werken aan de slechte huisvesting via de multibeloperatie, waar we al ruim een jaar mee bezig zijn."

 • Hannes Hosten

  Kinderarmoede weer gestegen, blijkt uit Stadsmonitor

  Björn Anseeuw (N-VA) en Christian Verougstraete (Vlaams Belang) interpelleren over de pijnpunten die gebleken zijn uit de nieuwe Stadsmonitor. Björn Anseeuw wijst op de lage jobratio, de lage tevredenheid over de staat van voet- en fietspaden en de gestegen kinderarmoede.

  Christian Verougstraete somt ook enkele positieve en negatieve punten op, zoals armoede en werkloosheid, maar ook dat 20% het moeilijk heeft met vreemde culturen in de stad. Hij merkte ook de daling in de tevredenheid over de loketvoorzieningen op en pleit voor een mix tussen werken met afspraken en vrije openingsuren.

 • Hannes Hosten

  Yves Miroir: "Ik kom uit een nogal dictatoriale partij"

  Yves Miroir (Groen) interpelleert over het 'vrijwaren en beschermen' van het stadsrandbos. Het gaat meerbepaald over de zone waar het crematorium komt.

  "Ik heb voor het rup gestemd en dat zal later tegen mij gebruikt worden, maar ik heb moeite met het niet naleven ervan", zegt hij. "De plannen zijn op diverse punten strijdig met het rup: zowel het gebouw, maar ook de parking en de toegangswegen liggen tegen de rand van het bosgebied. Ook de bebouwde oppervlakte is groter dan toegestaan en de hoofdbestemming van het gebied is geen bos."

  "Ik ben niet voor langdradigheid", reageert schepen Jean Vandecasteele. "De discussie loopt al drie jaar. U zegt altijd hetzelfde, ik moet dan ook hetzelfde antwoorden. Het is een speciaal gebouw. Door dat langs de Grintweg te bouwen, krijg je een industrieel uitzicht dat hier niet past en wordt het bos verborgen. U hebt niet alleen het rup goedgekeurd, maar ook de inplanting van het crematorium, als lid van de raad van bestuur van OVCO, in oktober 2015. U bent ook advocaat in een geding tegen de stad."

  "Ik kom uit een nogal dictatoriale partij waar men niet zomaar zegt wat men wil en niet zomaar stemt wat men wil", verklaart Yves Miroir zijn stemgedrag in OVCO. 'Mijnheer Germonpré stond toen zelfs aan mijn zijde, maar wij speelden daar allebei met ons leven hé. Men heeft mij zelfs gevraagd of ik daar zou blijven de onnozelaar uithangen? Ik heb vragen gesteld, maar ben ervoor op het matje geroepen. Ik had moeten zeggen dat ik akkoord was, maar alleen nog wou praten over enkele details. Ik heb het dan zo gedaan, maar ik heb de specialisten niet gehoord om over die details te praten. Dan kom je er inderdaad toe dat je voor zaken stemt waar je niet voor bent. Dat gebeurt in de gemeenteraad ook elke maand. Het resultaat was uiteindelijk dat er een stemming is geweest om mij uit de raad van bestuur van OVCO te zetten. En dat is maar nipt goedgekeurd. Voor de Raad van State voeren wij trouwens geen procedure tegen de stad, maar tegen OVCO. Ik treed dus niet op als advocaat tegen de stad Oostende."

  "Hij kan het volgende maand weer op de agenda zetten en dan kunnen we er verder over praten", reageert schepen Vandecasteele kort. Ook Björn Anseeuw vindt de inplanting van het stadsrandbos vanuit de logica van het stadsrandbos onbegrijpelijk. "Dit is een esthetische afweging. Er staat nu geen enkele boom", reageert Vandecasteele. "De steenbakkerij ging niet verdwenen zijn als het crematorium er niet was gekomen. Maar afscheid nemen van je nabestaanden, moet gebeuren op een mooie, serene plaats. Dat kan niet aan de Grintweg. Bovendien wordt het zicht op het bos geschonden door een gebouw aan de straat. Maar dit wordt een eeuwige discussie."

 • Hannes Hosten

  Is Oostendse haven klaar voor ferrylijn?

  Wouter De Vriendt (Groen) vraagt naar de stand van zaken omtrent de ferrylijn Oostende-Ramsgate. Ook Charlotte Verkeyn (N-VA) wil weten hoe het nu staat met de ferrylijn.

  Burgemeester Vande Lanotte bevestigt dat vanuit de stad Oostende alles klaar is om met de ferrylijn te starten. "Andere steden krijgen subsdidies voor hun camerabewaking, wij niet. Hier zijn sommigen daar tegen. Vreemd", aldus Vande Lanotte. "De Scheepvaartpolitie moet nog stappen zetten op het vlak van identiteitscontrole. Daar zijn extra mensen voor nodig, maar het zou voorlopig opgevangen worden via overuren."

  "De operator moet de terminal in orde brengen, maar hij zal dat pas doen als het contract met Ramsgate rond is. Indien nodig kunnen wij maandag starten. Het is geen kritiek, maar in Ramsgate hebben ze al jaren geen ferry's meer gehad. Zij hebben meer tijd nodig om zich voor te bereiden. Maar de inhoud van de overeenkomst tussen de ferrymaatschappij en Ramsgate is nu rond."

  Wouter De Vriendt betwijfelt of Oostende helemaal klaar is. "We moeten ook bij de andere overheden en bij de ferrymaatschappij aandringen om alles in orde te maken. Ik steek niet weg dat ik wat wantrouwig ben", zegt hij. "U hebt dit in oktober eenzijdig aangekondigd vanuit Oostende, Ramsgate was not amused. Het was niet slim om dat voorbarig aan te kondigen zonder dat de deal rond was. De markt heeft gereageerd, waardoor de prijzen verhoogd zijn, bijvoorbeeld van de schepen."

  Jeroen Soete (SP.A) wil dat Oostende maar kosten maakt als absoluut zeker is dat de ferry komt en het contract getekend is. Johan Vande Lanotte verduidelijkt dat de ferry in Oostende kan aanmeren, niet in Ramsgate omdat daar nog gebaggerd moet worden. "Maar we moeten persé slechter zijn dan Ramsgate", sneert hij naar de oppositie.

  Volgens Wouter De Vriendt is er een probleem met de laadbruggen in de haven. "Dat is ons niet gemeld", zegt burgemeester Vande Lanotte. Charlotte Verkeyn (N-VA) stelt er vragen bij dat het Havenbestuur daarvan niet op de hoogte is, Johan Vande Lanotte verduidelijkt dat er mogelijk een aanpassing nodig is, maar dat het normaal is dat er kleine aanpassingen moeten gebeuren. "De ferryverbinding zal daar geen halve dag tijd door verliezen."

 • Hannes Hosten

  Wat is impact van Paracycling Road World Cup?

  Bart Tommelein vraagt naar de impact van de Paracycling Road World Cup, die in mei in Mariakerke plaatsvindt, op de stad en hoe erover gecommuniceerd wordt. Johan Vande Lanotte zegt dat er 2.800 overnachtingen zijn in die dagen, wat niet onbelangrijk is. "We profileren ons ook als stad die zich openstelt voor iedereen. Het is impressionant om te zien. We hebben moeten leren uit de vorige edities en zorgen dat er minder hinder is voor de omwonenden. Ik denk dat de aanvaarding in de wijk groeit."

  "De dienst communicatie is bij alle handelaars op bezoek geweest met kaartjes die kunnen uitgedeeld worden aan de klanten en die duidelijk maken waar het verkeer toegang heeft. De organisatie investeert ook veel in communicatie met de Oostendenaars. Daarnaast zijn er inspanningen naar communicatie buiten Oostende. We proberen het evenement in de picture te brengen via het tv-programma Iedereen beroemd, maar ik weet niet of dat zal lukken."

  "Ik mis één iets", reageert Bart Tommelein. "We moeten de media aansporen om nog meer aandacht voor dit sportevenement te hebben. Ik zal daarvoor pleiten bij de minister van Media."

 • Hannes Hosten

  Parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers

  Steven Nagels (N-VA) interpelleert om te ijveren voor het overdag openstellen van bewonersparkeerplaatsen voor zorgverstrekkers en aannemers. "Op een groot deel van de dag zijn er bewonersplaatsen vrij, terwijl er op betalende plaatsen geen plaats meer is." Hij stelt voor om een app te gebruiken.

  Bart Tommelein (Open VLD) sluit zich aan bij het voorstel van Steven Nagels. "Er zijn bewonersplaatsen bijgekomen, maar dat was niet overal nodig", vindt hij. "Het zou best zijn daar toch eens een evaluatie per wijk van te maken en bepaalde beroepsgroepen toelating te geven om er kort te parkeren, zonder een massa administratie." Hij pleit voor een proefproject.

  Schepen Jean Vandecasteele (SP.A) zegt niet tegen experimenten te zijn. "Maar we hebben twee soorten kaarten voor zorgverstrekkers om op bewonersplaatsen te parkeren. Dat is dus al gerealiseerd. Er zijn 41 zorgverstrekkers met een kaart A en 241 met een kaart B. In heel de betalende zone zijn er welgeteld 15 bewonersplaatsen, in de Boudewijnstraat en de Kaaistraat, op 1.500 parkeerplaatsen. Ook daar kan overdag iedereen parkeren. Buiten de betalende zone zijn er 30% bewonersplaatsen."

  "Voor een levering mogen leveranciers ook op bewonersplaatsen staan en zelfs op bushaltes, voor leveringen en plaatsingen kan dat aangevraagd worden, voor dringende interventies laat de politie ook toe er te parkeren, maar achteraf moet wel de factuur worden voorgelegd."

 • Hannes Hosten

  Vragen over stedelijke sportinfrastructuur

  Patrick De Vyt (Vlaams Belang) houdt een interpellatie om te pleiten voor een beter onderhoud van de stedelijke sportinfrastructuur en een betere ondersteuning van de jeugdsportclubs. Hij vraagt of de stad een team heeft om controle uit te oefenen op de stedelijke sportinfrastructuur en wie opdraait voor onderhouds- en herstellingskosten. Hij wil ook weten of er een stedelijke tussenkomst is voor trainerskosten en of er plannen zijn voor een indoor atletiekzaal.

  Schepen Arne Deblauwe legt uit hoe herstellingen aan de sportinfrastructuur worden georganiseerd en hoe de kosten worden verdeeld. Er is een ondersteuning voor het volgen van trainerscursussen. De stad is volop bezig met het dossier voor de bouw van een indoor atletiekzaal, maar het gaat niet om een volledige atletiekzaal.

  Jeroen Soete (SP.A) pleit voor betere douches in sportcentrum De Koninklijke Stallingen, maar die worden binnenkort gerestaureerd. Staf Cattoor (N-VA) zegt dat de restauratie hoognodig is, want dat het 'de Koninklijke Puinhoop' aan het worden is. Schepen Deblauwe hoopt snel een 'go' te krijgen van de Vlaamse overheid voor de Koninklijke Stallingen, die beschermd zijn als monument. "Ik hoop dat de werken in 2019 kunnen beginnen."

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw hevig over Facebookfilmpje

  Björn Anseeuw vindt het toch een probleem, want wie een filmpje als eerste kan delen, heeft het grootste bereik. En wordt daar later ook voor beloond met een groter bereik. "U eigent zich een filmpje van de stad toe voor eigen gebruik", vindt een zich boos makende Anseeuw. "U voert uw persoonlijke campagne met belastinggeld. Dit is stelen van de stad, stelen van de Oostendenaar. Dit pikken wij niet."

  De SP.A-fractie reageert intussen kwaad over de toon van de interpellatie en de keuze van voorzitter Hina Bhatti (Open VLD) om de interpellatie toe te laten. "Ik ben het ook niet eens met alles wat hier in de zaal gezegd wordt, maar ik hou me aan het reglement", zegt Hina Bhatti. "Dit is geen interpellatie meer", horen we schepen Nancy Bourgoignie zeggen.

  "U bent slecht geplaatst om hier de eerlijke politicus te spelen. Niet zo lang geleden hebt u de burgemeester met een foto op uw Facebook afgeschilderd als salafist en het portretrecht geschonden", reageert SP.A-fractieleider Jeroen Soete, die her en der op de meerderheidsbanken applaus krijgt. "Ik heb het portretrecht niet geschonden", zegt Björn Anseeuw. "Als u dit nog eens zegt, moet u maar klacht indienen."

  Johan Vande Lanotte weigert nog te reageren. "Er is een Franse spreuk die zegt: le mépris est silencieux." - Het misprijzen is stil.

 • Hannes Hosten

  "Filmpje nieuw zwembad eerst op Facebook Vande Lanotte"

  De openbare zitting zit er al op, de interpellaties beginnen. Björn Anseeuw (N-VA) heeft het over de 'communicatiemiddelen van de stad die door sommige leden van het schepencollege worden misbruikt'.

  "Het is niet altijd duidelijk wat stadscommunicatie is en wat persoonlijke communicatie is", vindt Anseeuw. "Bij de eerste spadesteek voor het nieuwe zwembad werd een heel mooi filmpje gelanceerd met een virtuele wandeling. Dat filmpje stond onder andere op de persoonlijke Facebookpagina van mijnheer Vande Lanotte, maar niet op de Facebookpagina van de stad. Welke criteria werden gebruikt om welk kanaal te gebruiken?"

  "Ik wist niet waarover je iets ging vragen?", zegt Johan Vande Lanotte. "Ik antwoord dus zonder voorbereiding, wat ik kan. Er was een filmpje dat ik op mijn Facebookpagina heb gezet en dat op dezelfde dag ook op de website moest staan. Ik ben er vast van overtuigd dat dat ook zo was, als het niet gebeurt is, dan is er iets fout gelopen. Beelden uit dat filmpje stonden kort na de persconferentie ook op uw Facebookpagina. Ik vind het wel goed dat mandatarissen informatie delen over initiatieven van de stad."

 • Hannes Hosten

  Oppositie onthoudt zich over crematorium

  Groen en N-VA onthouden zich in verband met een lening voor OVCO, de opdrachthoudende vereniging die het crematorium bouwt en zal uitbaten. Ze zijn niet tegen het crematorium, wel tegen de inplanting, zeggen Yves Miroir (Groen) en Björn Anseeuw (N-VA).

 • Hannes Hosten

  Fietsdiefstallen ook melden op afspraak?

  Jeroen Soete (SP.A) vindt het niet zo gelukkig dat een fietsdiefstal melden ook op afspraak moet gebeuren. "Dan komen mensen dikwijls niet meer terug", vreest hij. De SP.A-voorzitter is ook gewonnen voor een ombudsman, net zoals Open VLD-kopman Bart Tommelein eerder bepleitte. Burgemeester Vande Lanotte merkt toenadering tussen SP.A en coalitiepartner Open VLD, maar blijft er wel bij dat 48 klachten erg weinig is. Hij zegt ook dat dit rapport niet gaat over het werken op afspraak. "Er zijn maar drie klachten over de werking. Zelfs al zouden die allemaal over het werken op afspraak gaan, dan nog is dat geen signaal."

  Wat de fietsdiefstallen betreft: "Bij de politie kan je nog altijd een melding maken zonder afspraak, maar dan wel bij de mensen die van wacht zijn. Maar omdat er van alles tussen kan komen, zit je daar soms één tot twee uur te wachten. Wil je het meteen doen, dan moet je het wachten erbij nemen. Maar wie dat niet wil, kan later ook op afspraak komen. Dat moet wel duidelijker worden."

 • Hannes Hosten

  Al twee jaar op rij meer klachten

  Het jaarverslag van de klachtenbehandelaar wordt goedgekeurd. Het aantal klachten is al voor het tweede jaar op rij stijgend. "Geen goed teken", vindt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. "Van 26 in 2015 via 33 in 2016 naar 48 in 2017, bijna een verdubbeling in drie jaar tijd. Klachten over de dienstverlening steken er boven uit. Wij vragen om elke klacht ernstig te nemen, maar ook om lessen te trekken naar de toekomst en de dienstverlening fundamenteel te verbeteren."

  Wouter De Vriendt legt de link met het werken op afspraak in het stadhuis. "De tevredenheid over de loketvoorzieningen ligt ook in de Stadsmonitor lager dan het gemiddelde in Vlaanderen. Wij stellen voor om naar een mix te gaan tussen werken op afspraak en vrije consultatie, zoals bij de dokter."

  Burgemeester Vande Lanotte vindt het niet per definitie slecht dat er klachten worden ingediend. "Het is niet slecht dat mensen melden als er iets niet goed is zoals een voetpad of zo. Bovendien: bij de 23 klachten over dienstverlening komt de loketfunctie niet voor. En de bevraging voor de Stadsmonitor werd afgenomen net na de invoering van het werken op afspraak."

  Wouter De Vriendt merkt op dat het melden van zaken die kapot zijn via een signaalkaart gebeurt, niet via een klacht. En dat er wel klachten zijn over dienstverlening aan de loketten. Maar dat zijn er maar drie, weet de burgemeester.

 • Hannes Hosten

  Raoul Servais ereburger van Oostende

  De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de toekenning van de titel van ereburger van Oostende aan cineast Raoul Servais, die op 1 mei zijn 90ste verjaardag viert. Raoul Servais, die in Oostende geboren werd, maar nu in Leffinge woont, is een grootheid in de wereld van de animatiefilm. Hij won in 1979 de Gouden Palm van Cannes met zijn film Harpya.

 • Hannes Hosten

  Reddy De Mey in raad van bestuur Grote Post

  Het Vlaams Belang vervangt Daniël De Keyser in de raad van bestuur van cultuurcentrum De Grote Post door oud-VRT-journalist Reddy De Mey. De Mey was al langer actief bij Vlaams Belang. Hij volgt nu de zitting op de publieksbanken.

 • Hannes Hosten

  Zitting gestart

  De zitting is begonnen met de agendapunten van de politieraad.

 • Hannes Hosten

  Tien interpellaties

  Naast de interpellatie van Björn Anseeuw over de 'misbruikte' communicatiemiddelen van de stad diende Patrick De Vyt (Vlaams Belang) een interpellatie in over jeugdsport in Oostende en zal Steven Nagels (N-VA) vragen stellen over het overdag openstellen van bewonersparkeerplaatsen voor zorgverstrekkers en aannemers. Ook Vlaams vice-minister-president Bart Tommelein interpelleert over het bewonersparkeren en houdt nog een tweede interpellatie over de organisatie van de Paracycling Road World Cup in Mariakerke.

  Wouter De Vriendt wil meer weten over de ferryverbinding Oostende-Ramsgate en zijn partijgenoot Yves Miroir interpelleert over het 'vrijwaren en beschermen' van het stadsrandbos. Nog uit de Groen-fractie komen vragen van Belinda Torres-Leclercq over de nood aan een fuizaal na het plannen van een eroscentrum in Hangaar 1. Belinda legde vorige keer al de eed af, maar zetelt nu voor het eerst als tijdelijk vervanger van Sofie Cloet, die in bevallingsrust is.

  Björn Anseeuw en Christian Veroustraete tenslotte stellen vragen over de 'hardnekkige pijnpunten' die blijken uit de nieuwe Stadsmonitor.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!