Live Herbeleef de gemeenteraad van Kortrijk: vragen over musea en Sint Vincentius

16/04/18 om 16:49 - Bijgewerkt om 21:45

De Kortrijkse gemeenteraad behandelde een relatief korte reguliere agenda: 22 punten. Er waren ook aanvullende punten over onder meer de tijdelijke invulling van de gewezen gebouwen van Sint Vincentius en de Kortrijkse musea.

Herbeleef de gemeenteraad van Kortrijk: vragen over musea en Sint Vincentius

© RN

 • Axel Vandenheede

  Sint Vincentius

  Stefaan De Clerck (CD&V) komt tussen over de plannen over de site-Sint Vincentius. "Het gaat om het historische centrum. Iedereen stelt zich de vraag wat daar kan gebeuren, welke problemen er zijn. In de vorige legislatuur werden die panden al aangekocht. Er werd toen ook een masterplan opgemaakt. Nu komt daar een tijdelijke invulling. Er zijn daar nochtans nu al veel mogelijkheden. Jongerenbeweging, uitbreiding van het museumcircuit. Er zijn ook private ontwikkelingen mogelijk."

  "De volgende ploeg komt eraan. Is dit dus wel goed om hier last minute een tijdelijke invulling aan te geven?"

  Wout Maddens (Open VLD), schepen van Ruimtelijke Ordening: "De voorbije jaren hebben we niet stilgezeten. We hebben veel voorbereidingen getroffen om de juiste beslissingen te kunnen nemen voor de toekomst van deze site. Denk aan de realisatie van de Houtmarkt, het Overbekeplein, de verlaagde Leieboorden... Dat is een voorwaarde om de ontbrekende schakel te realiseren."

  "Of het masterplan daarvoor de enige echte basis is... Laten we daaruit de positieve zaken halen. Kortrijk is veranderd. We willen daar zachte verbindingen maken. De tijdelijke invulling legt geen hypotheek op de toekomst, het is juist goed om te kijken op welke manier we die toekomst kunnen invullen. Ook om lokale initiatieven te laten ontluiken."

 • Olaf Verhaeghe

  Bezoekerscijfers musea: "Dit is Kortrijk niet waardig"

  Christine Depuydt (CD&V): "Wij zien een duidelijke achteruitgang wat de bezoekerscijfers van de musea betreft, zeker voor 1302 en Texture. Het laagste punt van de laatste 11 jaar. Ik hoor hier zo vaak spreken over (verblijfs)toerisme, maar ik denk dat als centrumstad nood hebben aan die musea. Vraag aan de schepen hoe zij de dalende trend wil keren."

  Steve Vanneste (onafh): "We zijn al een paar jaar aan het wachten op het nieuwe museum, belevingscentrum, maar we kennen nog altijd geen inhoudelijke visie. Er is niets te lezen over een vaste collectie. Hoe zit het daarnaast met tijdelijke tentoonstellingen? Waarom is het nu weeral uitgesteld: het is nu al 2020-2021, hoe komt dat? Wat is de rol van de Guldensporenslag? En om af te sluiten: wat is de rol van het museum zelf in de toeristische lijn door de stad?"

  Voorzitter Piet Lombaerts (N-VA): "Mijnheer Vanneste, ik stel voor dat u uw vraag indient als interpellatie op de volgende raad. Dit punt behandelt uitsluitend de bezoekerscijfers."

  An Vandersteene (N-VA), schepen van Cultuur: "Het is een bewuste keuze om niet verder te investeren in het huidige 1302. Die beslissing is genomen, maar we ontwikkelen daar een nieuw stadsmuseum. De bezoekerscijfers voor 1302 zijn sinds 2015 constant, zelfs een lichte stijging in 2017. Ik weet dat dat geen 'stoefwaardige' cijfers zijn, maar de aantrekkingskracht voor scholen is er wel degelijk nog."

  Christine Depuydt (CD&V): "Ik voel hier weinig ambitie, dat ontgoochelt mij. Als we (inter)nationale toeristen willen aantrekken, moeten we meer willen doen. In Brugge is er een driedaagse rond vlas, ze gaan lopen met initiatieven die hier zouden moeten zijn. We moeten een versnelling hoger schakelen. Ik vrees dat we hier een klasse te laag spelen. Dit is Kortrijk niet waardig."

 • Olaf Verhaeghe

  "Geen moto's op verlaagde Leieboorden"

  Carol Leleu (CD&V): "Niemand kan ontkennen dat de verlaagde Leieboorden een schot in de roos zijn. Daar zal de zon de komende weken nog aan bij dragen. Het doel - mensen samenbrengen - wordt daarmee meteen ingevuld. Wij lazen nu echter dat het Vlastreffen naar de Leieboorden verhuist. Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet tegen het Vlastreffen. Maar we zijn bezorgd. Daarom twee vraagjes: wat wordt er wel en niet toegelaten en welke zijn de afspraken rond het achterlaten van de site?"

  Kelly Detavernier (N-VA), schepen van Evenementen: "Elke aanvraag wordt telkens bekeken om na te gaan waar het in de stad best plaatsvindt. Hoeveel mensen, wat voor soort evenement, welke uitstraling, hoe is de spreiding van andere evenementen op dat moment,... De toewijzing komt er uiteindelijk enkel na overleg met interne diensten, met politie en brandweer én met de organisator, natuurlijk."

  "De organisator die gebruik maakt van het openbaar domein dient een gebruiksovereenkomst te ondertekenen. Denk maar aan geluidsbeperkingen of het informeren van bewoners. Als er schade wordt aangebracht, kan deze verhaald worden op de organisator."

  "We zijn ook huurpleinfiches aan het opstellen met als doel organisatoren te informeren. Die verwachten we om en rond de zomer. Ik ben ervan overtuigd dat dat een zeer goede tool zal zijn om organisatoren te begeleiden."

  "Het is tenslotte absoluut niet de bedoeling om die prachtige locatie die de verlaagde Leieboorden toch zijn te gaan vervuilen. Wat het Vlastreffen betreft: dit is een onderwerp dat nog op het college van burgemeester en schepenen moet komen. Er moeten nog een aantal zaken uitgeklaard worden, maar duidelijk is wel dat ingeschreven wordt in de Budascoop en vertrokken wordt richting Dam. Het podium voor de prijsuitreiking komt wel aan de Leieboorden zelf."

  "Uw zorg is de onze. De Leieboorden verdienen onze aandacht. De moto's zelf zie ik daar niet staan."

 • Axel Vandenheede

  "Nu al bijkomend onderzoek mogelijk"

  Bert Herrewyn (SP.A), schepen van Leefmilieu: "De samenwerking met Moeskroen is uitsteken. Denk aan de heraanleg van de Ronsevaalstraat of de nakende heraanleg van de Tombroekmolenstraat. Wat betreft het tracé Schreiboomstraat, het is voor alle duidelijkheid nog geen beslist beleid. De bewoners werden eerst ingelicht, dan volgde een brief naar Moeskroen. Op 30 maart hebben beide burgemeesters elkaar ontmoet en de voorgestelde transportroute besproken, net als het vervolg. We willen eerst de resultaten van de denkoefening die loopt tot 30 april, waarbij bewoners suggesties, bezwaren... kunnen indienen."

  "Vanaf mei zullen we alles bundelen en ter bespreking voorleggen aan de provinciale begeleidingscommissie. Die zal een voorstel van route doen naar de bestendige deputatie. Er kan mogelijk bijkomend onderzoek nodig zijn voor die voorgestelde tracés."

  Roel Deseyn: "Wat is er besproken met Moeskroen? Wat zijn de conclusies? U blijft daar vaag over. De mensen worden ook niet actief begeleid en er is op de website ook geen pagina met alle relevante informatie. Er is ook nu al voldoende aangetoond dat er bijkomend onderzoek nodig is."

  Bert Herrewyn: "De periode om te reageren loopt 2 maanden, normaal duurt een openbaar onderzoek 30 dagen. Iedereen die vragen heeft, kan ook terecht bij onze milieu-ambtenaar. Wat betreft de website: er is een pagina waarop alle openbare stukken te consulteren is. Gewoon 'kleigroeve' of 'Wienerberger' intikken. Het is ook beter om één studie te doen en dan meteen alle routes te onderzoeken. Dat is objectiever."

 • Axel Vandenheede

  Transportroute Rollegem

  Roel Deseyn (CD&V) begint de reeks aanvullende punten met een vraag over de transportroute voor de kleiontginning in Rollegem. "Het schepencollege heeft intussen contact gehad met dat van Moeskroen. Op wiens uitnodiging heeft het overleg plaatsgevonden? Wie was uitgenodigd en wie was aanwezig? Wat was de specifieke agenda? Welke conclusies trekt stad Kortrijk uit de bespreking?"

  "Tijdens de vorige gemeenteraadszitting liet een grote delegatie inwoners van Rollegem verstaan niet akkoord te gaan met de voorliggende plannen. 'Kortrijk spreekt' in de praktijk als het ware. Is de visie van het Kortrijkse stadsbestuur over het werftransport rond de Klijtberg in Rollegem intussen veranderd? Met andere woorden: is er nu capaciteit (geld, mankracht, ...) om de alternatieven te onderzoeken? Welke pistes worden nu verkend? Hoe zal het toekomstige overleg met alle belanghebbenden verder worden gestructureerd?"

  "Hoe zit het met de milieuvergunning? Geldt die nog? Er is ook nog de tewerkstelling. Werken daar zoveel mensen uit de regio? Of eerder Fransen?"

 • Olaf Verhaeghe

  Pendelaars ontmoedigen aan zwembad

  Axel Weydts (SP.A), schepen van Mobiliteit: "Heel duidelijk: Parko heeft die parking gebouwd en zal die ook beheren. Na vier uur gaat het tarief wel stelselmatig omhoog, simpelweg om pendelaars te ontmoedigen. Er is nog geen maximumtarief, dat komt de gemeenteraad toe, begin volgend jaar."

  Arne Vandendriessche (Open VLD), schepen van Gebouwen en Mensen: "Je moet een keer vragen aan een Tom Hillewaere naar steden die zo'n tarief als het onze voor sportzwemmers kunnen bieden. Daarom die abonnementsformule van 50 en 200 beurten. Die is net wel gericht op de Kortrijkzaan."

 • Olaf Verhaeghe

  "Factuur toch doorgeschoven naar de sportclubs"

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Wij moeten altijd eerst een hele wierookswaaiing doen en dan mogen we een vraag stellen. Ik begrijp dat niet zo goed. U moet echt niet zo kwaad worden, mevrouw de schepen."

  Carol Leleu (CD&V): "Ik wilde nog even peilen naar de parking: wie zal die beheren?"

  Patrick Jolie (CD&V): "De bestaande tarieven zijn op zich al niet min. Ik hoor de schepen zeggen dat eenmalig gebruikmaken van het zwembad moeilijker zal worden. Het is het beste project van de toen voorliggende voorstellen, maar nu blijkt dat de factuur van het zwembadwater voor 2/3 wordt doorgeschoven naar de sportclubs. Dat is voor hen een zeer zware dobber."

  "Ik sluit mij tenslotte aan bij de collega's van Groen. Het is toch niet dat er elke keer een 'concurerend' zwembad elders wordt gebouwd, we de lening moeten optrekken bij S&R."

 • Olaf Verhaeghe

  Schepen: "Veruit goedkoopste zwembad van Vlaanderen"

  Arne Vandendriessche (Open VLD), schepen van Gebouwen en Mensen: "Ik ben verrast door het gebrek aan ambitie. We hebben een belangrijke regiofunctie, we willen met het zwembad inderdaad mensen naar onze stad lokken. We denken dat die mensen ook wel even onze stad zullen bezoeken, onze horeca opzoeken, even gaan shoppen. Zich puur baseren op de Kortrijkzaan vind ik vrij kortzichtig."

  "In Bellewaerde kost het je 18 euro. De prijzen die wij hanteren zijn heel democratisch. We zullen veruit het goedkoopste zwembad van Vlaanderen zijn. We hebben daarover zeer zwaar onderhandeld. De UiT-pas zal ook volledig gebruikt kunnen worden, mede op vraag van collega Philippe De Coene."

  An Vandersteene (N-VA), schepen van Sport: "Ik vind het erg jammer dat zo'n mooi dossier enkel maar in vraag gesteld wordt op een negatieve manier. Ik snap er niets meer van. Het is onze basistaak om voor een zwembad voor de Kortrijkzaan, de sportclubs en de scholen te zorgen. Daar hebben wij ons volledig en perfect van gekweten. Wij hebben de prijzen dusdanig goed onderhandeld: we hebben de goedkoopste afspraken kunnen maken met de partner."

  "Ik hoor ook foute zaken. Hoe gaan we het gratis gebruik van alle sportclubs zoveel mogelijk proberen te behouden, dat was vraag 1. Wij zijn in heel Vlaanderen de enige stad die de clubs gratis gebruik geeft, is een feit. Wat kan die oplossing zijn: een derde door de stad, een derde door de watergebonden clubs zelf en een derde door een solidariteitsproject tussen de sportclubs - de niet watergebonden dan. Daar is op vandaag nog geen concrete vorm voor."

 • Olaf Verhaeghe

  Een zwembad voor toeristen

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Bouwt de stad Kortrijk een zwembad voor toeristen? Of voor de Kortrijkzaan? Wij denken eerder aan een en-en-verhaal. De keuze voor dit zwembad en de gevolgen voor de tarieven, werd al op vorige gemeenteraden besproken."

  "Voor veel kinderen is een fun-factor na het sportzwemmen erg belangrijk. Het is een beloning na de inspanning. Een gezin met drie kinderen betaalt 40 euro om in het recreatiepark te vertoeven. Parking niet inbegrepen."

  "Onze vraag is waarom we de Kortrijkzaan niet meer kunnen bevoordelen. Hij of zij investeert toch zijn of haar belastingsgeld. Die 90 cent verschil is echt peanuts. Kan dat niet iets goedkoper? Er wordt niet gekozen voor de eigen bevolking, maar voor het aantrekken van toeristen."

  "Die situatie kan je doortrekken naar de sportclubs. De watersportclubs kunnen een factuur van 35.000 euro per jaar niet zomaar op tafel leggen. De burgemeester kwam bij de onderhandeling met een opdeling: 1/3 voor de stad, 1/3 door Sport Plus (en dus ook weer de stad, lees de belastingbetaler) en 1/3 van de verenigingen. Een oplossing die de clubs dwingt nog meer sponsoring te zoeken."

  "Last but not least zijn er nog de scholen. Zij dreigen te moeten inboeten op zwemuren. Hoe kunnen we deze moeilijkheden oplossen; European City of Sports zijnde?"

  Matti Vandemaele (Groen): "Uit de documenten blijkt dat het zwembad de concurrentie met het Bellewaerde Aquapark zou moeten kunnen aangaan. Dat wij daar als stad borg moeten voor staan, maakt duidelijk dat het zwembad helemaal niet voor de Kortrijkzaan is. Dit zwembad komt er om mensen aan te trekken. Wij vinden dat het zwembad er moet zijn voor onze inwoners, niet om een toeristische attractie te worden."

 • Olaf Verhaeghe

  "Vooraan vooral wafelijzerpolitiek"

  Matti Vandemaele (Groen): "Als ik zie welke karikatuur er elke keer van Groen gemaakt wordt, ben ik zeker dat de burgemeester ons programma niet echt goed kent. Het is belangrijk om te kijken naar de noden bij het ontwikkelen. Voor de VLD doet het er niet toe, zolang we maar doen. 'Gewoon doen!'"

  "In Heule vraagt men een realistisch, relevante ondertunneling van de sporen. Ik denk dat we de middelen zo goed mogelijk moeten investeren. Niet voor het eerste, beste ideetje."

  Marc Lemaitre (SP.A): "Ik vind het vreemd om de mensen van Heule uit te spelen tegen de rest van de stad. Er is daar nu een opportuniteit waar het college gebruik van maakt. Het is een goede investering."

  Steve Vanneste (onafh.): "Het enige wat mij interesseert: wat heeft Howest al geïnvesteerd in de stad en wat heeft de stad al in Howest gestopt? En dat kunnen we dan gaan vergelijken met de andere instellingen."

  Christine Depuydt (CD&V): "Ik vind dat een interessant idee: het lijstje zal waarschijnlijk erg onevenwichtig zijn. Daar ben ik van overtuigd. We zijn niet tegen de tunnel, er is gewoon te weinig inbreng van de partij die hem het meest zal gebruiken. We zijn gefrustreerd over die ongelijke verdeling. En over die wafelijzerpolitiek: ik zie hier meer wafelijzerpolitiek vooraan, tussen de drie partijen dan bij ons."

  Ondanks de tussenkomst gaat CD&V toch akkoord.

 • Olaf Verhaeghe

  "Zeer, zeer merkwaardig"

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Het standpunt van Groen hier verbaast me enigszins. Voor de voetganger - toch ook een zwakke weggebruiker - moeten we niet te veel doen."

  "Dit is een zeer weloverwogen beslissing die we hebben genomen. Patrick Jolie - uw partijgenoot - heeft gezegd 'doe dat', maar nu hoeft het plots niet meer."

  "Waarom kunnen we daar geen integrale fietstunnel maken? Het is gewoon technisch niet mogelijk. Daarom kiezen we voor een fietsroltrap - de eerste in de regio. Dat betekent inderdaad een meerprijs."

  "Als ik goed luister naar CD&V, zeg je 'ge doet te veel voor Howest en te weinig voor Vives'. Ik vind dat een eigenaardige redenering. Wij koesteren alle onderwijsinstellingen. Uw stelling doet mij denken aan de wafelijzerpolitiek of de verzuilde politiek. Ik vind dit zeer, zeer merkwaardig."

 • Olaf Verhaeghe

  Fiets- en voetgangerstunnel naar Kortrijk Weide

  Matti Vandemaele (Groen): "Op het eerste zicht lijkt dit een goed idee, maar als we dat van iets naderbij bekeken, mankeert er toch een en ander. Voor fietsers is die tunnel verre van ideaal. Er zijn bovendien al twee onderdoorgangen op 500 meter, we dienen met deze nieuwe tunnel het publieke nut niet."

  Volgens het oppositieraadslid kost zo'n ondertunneling al snel meer dan 1,5 miljoen euro. "Geld dat we toch beter kunnen investeren op andere plekken. Ik denk bijvoorbeeld aan de vraag van vele Heulenaars om de Heulebeekvallei met de site Demeester te verbinden. Dat lijkt ons logischer. Als je Kortrijk laat spreken, kom je tot heel andere prioriteiten dan deze fiets- en voetgangerstunnel. Dit is een particulier folietje."

  Christine Depuydt (CD&V): "We schrokken toch wat van de kostprijs. Aanvankelijk 1,5 miljoen, in de commissie werd dat 1,8 miljoen en hier vandaag spreken we al over 2 miljoen euro. Die tunnel is ons inziens heel sterk particulier gericht op de mensen van de onderwijsinstelling. Mocht Howest daar de tunnel zelf betalen, zijn we voor. Zelfs als er een betere verhouding dan die 1/3 Howest, 2/3 voor de stad, kunnen we erover praten. Je moet voor al je kinderen - en we hebben meerdere kinderen in de stad - even goed je best doen. We hebben meer dan één onderwijsinstellingen."

 • Axel Vandenheede

  Wachten met verkoop?

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Het ging om de belachelijk lage prijs voor de inname openbaar domein. Verder vind ik dat een stad, als er een rechtsgeding lopende is, beter afwacht tot er een uitspraak is."

  Matti Vandemaele (Groen): "De stad kiest ervoor om een terrasbelasting te heffen. Voor de toekomstige eigenaar is dat het goedkoopst. Maar het meest fundamentele is: we zouden beter wachten met de verkoop tot er een uitspraak is."

  Wout Maddens: "We innen wat we moeten innen en dat is de terrasbelasting."

  De meerderheid keurt de verkoop toch goed.

 • Axel Vandenheede

  Objectiveren

  Wout Maddens (Open VLD): "Wat we probeerden te doen, is het objectiveren van alle feiten. Er is inderdaad een lange voorgeschiedenis. En er is inderdaad al een vergunning afgeleverd in de voorbije legislatuur. Er kan inderdaad een vergunning afgeleverd worden op grond van een ander. In 2013 gaat de dienst openbaar domein ter plaatse en naar aanleiding daarvan wordt er een opmetingsplan gemaakt. Puur in functie van de aanleg van de weg. Wijzelf zijn maar eind 2014 in het dossier gekomen. De vraag was: hoe zit het met het speelterrein en wie is nu eigenaar van de grond?"

  "Vandaag is dat bij de rechtbank nog in behandeling. Wij hebben zelf actie ondernomen en we hebben de betrokken partijen aangeschreven. Een partij heeft gereageerd. Wij maken uitdrukkelijk geen koppeling tussen de stadsgrond die we niet meer nodig hebben en de terrasbelasting die we daar sinds 2016 heffen. Niet aan een belachelijk lage prijs, maar aan de prijs die in de gemeenteraad werd gestemd."

  "Wat de vluchtweg betreft: in de bouwvergunning staat uitdrukkelijk hoe die voorzien moet worden."

 • Axel Vandenheede

  Woopahoo

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Het gaat om een regularisatie van een bouwovertreding. Stadsgronden en mede-eigendom werd omgeturnd tot een terras en speeltuin. Nu gaat de stad over tot de verkoop van de gronden, zonder de mede-eigenaars op de hoogte te stellen. Aan een prijsje dan nog. Ik hoop dat niet iedereen het voetpad voor zijn eigen deur begint te omheinen... Hoe zit het trouwens met de brandveiligheid? De poorten zijn daar op slot... We keuren dit daarom niet goed, zeker omdat de stad Kortrijk nog in betwisting zit met de koper. Die wil de belachelijk lage som niet betalen."

  Matti Vandemaele: "Wij begrijpen niet dat we deze verkoop afronden alvorens er een definitieve regeling is voor de verschuldigde inname openbaar domein. Los daarvan zouden wij het een teken van goed bestuur vinden dat we eerst deze procedure kunnen afhandelen voor we overgaan tot de verkoop. Er is in dit dossier overigens opnieuw sprake van een bouwvergunning die door de stad wordt gegeven voor werken op een stuk grond dat geen eigendom is van de aanvrager. Hoe is zo iets mogelijk? Is er dan geen check of de aanvrager van een vergunning wel de eigenaar is van een stuk grond?"

  "Door dit terras te aanvaarden verhinderen we ook de realisatie van de voorzien bestemming. Opnieuw een voorziene groenzone, al dan niet in combinatie met fietspad, die wordt geschrapt. Wordt deze groenzone ergens gecompenseerd? Kortom, veel vragen. Onze fractie zal aan dit soort beleid niet meewerken en we hopen dat we dit soort dossiers in het vervolg niet meer voorgelegd krijgen."

 • Axel Vandenheede

  Alcatraz naar Apache

  Roel Deseyn (CD&V): "Er wordt met een nieuwe overeenkomst voor Apache Productions (organisator van Alcatraz) gekomen. Een teken dat de overeenkomst van het vorig jaar niet goed zat. We zijn niet tegen een festival, we zullen ons als fractie onthouden."

  Ook Groen onthoudt zich.

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD):"Er is in 2016 en 2017 geen probleem geweest. Er wordt nu wel een raamovereenkomst afgesloten, zodat er een aantal jaar een festival kan worden georganiseerd. De reden waarom de naam van de vzw wijzigt (vroeger Alcatraz Concerts) is omdat die vzw ook het tijdschrift Rock Tribune uitgaf. Vandaar de naamsverandering naar Apache Productions. Alcatraz kan nu in 2018 en 2019 op de Lange Munte plaatsvinden."

  "Voor alle duidelijkheid: de vzw krijgt geen subsidies."

  Roel Deseyn: "Als je jaar na jaar in vereffening gaat, dan stel ik me daar serieus wat vragen bij."

  Vincent Van Quickenborne: "U bent dat festival niet genegen en dat weten we intussen. Kijk maar naar de sociale media."

 • Axel Vandenheede

  Nathalie Desmet al in functie

  Nathalie Desmet, die recent werd benoemd tot algemeen directeur van de Groep Kortrijk (stad Kortrijk en OCMW Kortrijk), heeft plaatsgenomen op de plaats van de secretaris.

  Johan Dejonckheere is ook aanwezig. Hij is de nieuwe financieel directeur van de Groep Kortrijk.

 • Axel Vandenheede

  16 punten goedgekeurd

  Van de 22 punten wordt er 16 meteen goedgekeurd.

 • Axel Vandenheede

  De zitting is geopend

  Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA) opent de debatten.

 • Axel Vandenheede

  In een notendop

  De samenstelling van de gemeenteraad.

  De Kortrijkse gemeenteraad.

  De Kortrijkse gemeenteraad. © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!