Live Herbeleef de gemeenteraad van Kortrijk: "Hulplijn 1777 doorgeschakeld tijdens rally?"

04/12/17 om 15:09 - Bijgewerkt om 23:30

In december is er traditioneel al op de eerste maandag van de maand gemeenteraad; de tweede maandag van de maand wordt gereserveerd voor de budgetgemeenteraad. Vanavond staan er 41 punten op de reguliere agenda, net als negen interpellaties.

Herbeleef de gemeenteraad van Kortrijk: "Hulplijn 1777 doorgeschakeld tijdens rally?"

© GF

 • Olaf Verhaeghe

  Horeca op het Plein

  Stefaan De Clerck heeft het namens CD&V over de toekomst van het Plein. "Het beschermde huisje op het plein wordt een horecazaak. Het is goed nieuws te vernemen dat het beschermde huisje wordt geactiveerd en dat daardoor het leven in en rond het Plein meer leven wordt ingeblazen. Het uitgangspunt is goed en verdient alle steun.

  "Bij dit initiatief horen enkele vragen die al of niet de begeleiding van de procedure tot toekenning kunnen beïnvloeden. Ik vermoed dat er al overleg zijn doorgegaan met de buurt. Wat is de mening van De Trog? Hoeveel Horecazaken zijn er de laatste tijd bijgekomen in het centrum en is er geen saturatie? Hoe wordt de sociale aanwezigheid georganiseerd? Hoeveel straathoekwerkers zijn er in Kortrijk en in dat stadsgedeelte? Is dit initiatief in overleg met de sociale dienst en het OCMW? Worden voorwaarden inzake openingsuren en uitbatingsstijl voorzien?(bvb. overdag, open voor alle leeftijden, sluitingsuren, spreekuren voor de straathoekwerkers ...) En tenslotte, het gaat om een geklasseerd Decoenegebouw. De overheid draagt toch beter zelf zorg voor de restauratie?"

  Arne Vandendriessche (Open VLD): "De Trog staat zeer positief tegenover de komst van de horecazaak, dat kon u afgelopen weekend lezen in Kortrijks Handelsblad. Hij overweegt zelfs om zijn terras te verhuizen naar het Plein. Het OCMW heeft twee straathoekwerkers in de buurt, maar we zetten ook heel sterk in op de wijkcentra in de buurt. Ik denk bijvoorbeeld aan de Zonnewijzer daar vlakbij. De buurtwerker zal ook zetelen in de jury voor de komst van de nieuwe zaak."

  "Wat de voorwaarden betreft: dat is nu nog een beetje vroeg. Het moet zeker passen in de buurt en zich tot alle doelgroepen richten. Het is niet de bedoeling om tot diep in de nacht te feesten bijvoorbeeld. De link naar kinderen zal zeker gelegd moeten worden."

  "Het gebouw is niet beschermd maar staat wel geboekstaafd als verenigingslokaal. We komen dus niet in aanmerking voor subsidies voor de restauratie maar we moeten wel geraadpleegd worden. We zullen ons opstellen als een goede verhuurder en een aantal zaken zelf aanpakken. Ik denk bijvoorbeeld concreet aan het vochtprobleem achteraan. Ook de gevel krijgt een likje verf van de stad. De inrichting van het pand zal natuurlijk wel voor de concessiehouder zijn. Voor de verdere uitwerking van het project verwijs ik graag naar de gemeenteraad van februari volgend jaar."

 • Axel Vandenheede

  Gratis parking

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) vraagt om tijdens Winter In Kortrijk en het eerste soldenweekend te zorgen voor gratis parking op de site AZ Groeninge, campus Loofstraat. "Zo wordt de Doorniksewijk, die al een tijdje kampt met werken, druk belopen."

  Axel Weydts: "We doen dit nu al en betalen maandelijks 1.089 euro per maand aan AZ Groeninge."

 • Axel Vandenheede

  Lokaal verblijfsregister: "Voordelen oplijsten"

  Wouter Allijns (Open VLD) doet een voorstel over het lokaal verblijfsregister. "Kinderen van gescheiden ouders zijn altijd gedomicilieerd bij een ouder. Mijn voorstel geldt voor kinderen die niet gedomicilieerd zijn in Kortrijk maar hier wel regelmatig verblijven. Zij kunnen dan niet genieten van bepaalde voordeeltarieven."

  "Bevolkingsdiensten kunnen nu wel de gedeelde huisvesting van kinderen registreren. We vragen dat het stadsbestuur bekendmaakt dat dit kan in Kortrijk en dat kinderen die niet gedomicilieerd zijn van bepaalde voordelen te kunnen genieten."

  Schepen Arne Vandendriessche: "We gaan daarop in en zullen de mensen daarover informeren via sportclubs, jeugdverenigingen... Het bekendste voorbeeld is het zwembad. We zullen nu alle voordelen oplijsten, zodat we die voordelen ook aan kinderen kunnen toekennen die niet gedomicilieerd zijn, maar wel regelmatig bij een ouder verblijven die in Kortrijk woont."

 • Olaf Verhaeghe

  Nieuwe subsidie voor elektrische laadpalen

  Matti Vandemaele (Groen): "Wij geloven sterk in de mobiliteit van de toekomst waar elektrische wagens zonder twijfel een deel van zullen uitmaken. Een cruciale succesfactor is de beschikbaarheid van oplaadpunten in een zo fijnmazig mogelijk netwerk."

  "Naast de zuiver private oplaadpunten bij mensen thuis, beschikken we vandaag al over een bescheiden aantal publieke laadpalen. Met dit voorstel wil Groen het aanbod van oplaadpunten vergroten. Groen stelt voor om een subsidie in het leven te roepen waarbij zelfstandigen en ondernemingen op het grondgebied van Kortrijk die een publiek toegankelijk oplaadpunt voorzien een tussenkomst krijgen in de kosten voor de plaatsing van een publiek toegankelijk oplaadpunt. Voor de technische uitwerking en de modaliteiten kunnen we ons oor te luister leggen bij andere steden en gemeenten die reeds over een dergelijk subsidiereglement beschikken."

  Axel Weydts (SP.A, schepen van Mobiliteit): "Er zijn al een aantal initiatieven op Vlaams niveau. Wij hebben beslist om met Eandis in zee te gaan voor het plaatsen van publieke laadpalen. De komende jaren worden er 39 laadpunten geplaatst, goed voor 78 laadpalen. Normaal komen er dit jaar nog tien bij."

  "Wij zijn voorstander van het principe 'paal volgt wagen' van Eandis. Iedereen kan dus zelf locaties voorstellen bij Eandis om een laadpaal te installeren."

  "De subsidie bestaat in Gent en bedraagt zo'n 1000 euro per paal. Wij bekijken of dat systeem voor ons interessant is, maar wachten voorlopig even de evaluatie in Gent af."

 • Axel Vandenheede

  Ongeadresseerd drukwerk

  Matti Vandemaele: "Groen Kortrijk wil af van het ongeadresseerde reclamedrukwerk. Op dit moment bestaan in Kortrijk enkel JA/NEE en NEE/NEE-stickers. De eerste kleef je op je brievenbus als je enkel regionale pers en huis-aan-huisbladen wenst te ontvangen, de tweede kleef je als je helemaal geen reclame in je bus wil. Als je géén reclame wenst, moet je dat op vandaag dus expliciet aangeven."

  "In Amsterdam worden vanaf 1 januari 2018 nieuwe regels van kracht. Vanaf dan mag het ongeadresseerde reclamedrukwerk enkel nog in de brievenbus worden gestoken als er een expliciete JA/JA sticker aanwezig is. Zonder sticker mag er dan geen reclamedrukwerk meer worden gepost."

  Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A): "De Vlaamse ombudsman is voor, maar OVAM is geen voorstander. Dergelijk drukwerk wordt ook op gerecycleerd papier gedrukt. We willen eerst onderzoeken wat de gevolgen zulen zijn. We willen dus nu niet beslissen."

 • Olaf Verhaeghe

  Diervriendelijk vuurwerk: stiller maar ook minder hoog én duurder

  David Wemel en Groen zijn vragende partij voor een geluidsarm vuurwerk bij feestelijkheden: "Heel recent lanceerde dierenrechtenorganisatie Gaia een oproep naar steden en gemeenten om gebruik te maken van een aangepast, geluidsarm vuurwerk. Die manier van feestvieren zou het dierenwelzijn aanzienlijk verbeteren. Overweegt het Kortrijkse stadsbestuur om bij feestelijkheden in de toekomst over te gaan tot het gebruik van dit geluidsarme vuurwerk?"

  Bert Herrewyn (SP.A, schepen van Dierenwelzijn): "Het vuurwerk waarover u spreekt is zeker niet nieuw. We hebben hier in Kortrijk al gebruik gemaakt van dat type, ik denk aan de nieuwjaarsreceptie. Het is iets stiller, je hoort nog altijd iets, de knallen zijn er dus nog altijd wel. De beleving is trouwens anders want de pijlen gaan iets minder hoog. Bij het vuurwerk op de Paasfoor zou dat een dus veel minder evident zijn, gezien we daar veel mensen willen bereiken en er een echt spektakel van maken."

  "Dat belet ons echter niet om na te gaan of een combinatie mogelijk is. Geluidsarm vuurwerk is trouwens een stuk duurder, op zijn minst maal twee. Om te concluderen: we werken er al mee en het lijkt ons vooral belangrijk om mensen te wijzen op belangrijke tips inzake dierenwelzijn."

 • Axel Vandenheede

  "Hulplijn 1777 doorgeschakeld tijdens rally?"

  David Wemel (Groen) komt tussen over de 6 Uren van Kortrijk. "Wisten we niet beter, dan hadden we in het weekend van 25 en 26 november gedacht dat de lijn van 1777 doorgeschakeld was naar de mandatarissen en bestuursleden van Groen Kortrijk. Met de regelmaat van de klok kregen we immers meldingen binnen van inwoners die verveeld zaten met wat gebeurde tijdens de fameuze 6 Uren van Kortrijk."

  "Zijn er naast de vaststellingen door de politie betreffende overdreven snelheid en foutparkeren op fiets- en voetpaden, ook vaststellingen gedaan door Parko-medewerkers? Hoeveel klachten zijn er gedurende het weekend of de dagen erna binnengekomen bij de stad? Wat werd er gedaan met de gegevens verzameld door de organisatoren (on board GPS tracking)? Hoeveel inbreuken werden vastgesteld? Hoeveel tijdstraffen werden effectief uitgedeeld? Hoeveel deelnemers uit wedstrijd genomen?"

  "Hoe evalueren de handelaars in het centrum het rallyweekend? Overweegt de stad om bij de handelaars een bevraging te organiseren over deze organisatie? Een soort Kortrijk spreekt over de rally?"

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Er zijn 45 GAS-vaststellingen gebeurd. Bij 1777 waren er 7 meldingen, in mijn mailbox waren er vier. Gegevens verzameld door de organisatoren: er waren 36 tijdsbestraffingen door de organisatie. Er werd niemand uit wedstrijd genomen. Wat tot slot de handelaars betreft, we deden een algemene rondvraag. Daarbij hebben we geen specifieke feedback gekregen over de rally."

 • Olaf Verhaeghe

  Een reuzegrote Manten en Kalle

  Wout Maddens (Open VLD): "U weet dat de reuzencultuur in onze stad nieuw leven in geblazen werd de voorbije jaren. Ik denk aan Rollegem, ik denk aan Bissegem. Sinds 2013 werken we aan het samenbrengen van de gemeenschappen met die traditie."

  "Het was de bedoeling om Manten en Kalle opnieuw te laten herrijzen. De geboorte van het iconische duo kondigen we aan op Sinksen volgend jaar. Er is een budget voorzien van 80.000 euro, zowel voor de aanmaak als voor de volledige omkadering. De reuzen worden een belangrijk deel van onze gemeenschap."

  "Vzw Bolwerk zal de reus maken, maar ondertussen wordt in een informele reuzengilde al nagedacht over de vorm en de uitwerking. Bolwerk zal zowel creatief als technisch alles in elkaar boksen. De nieuwe reuzen sluiten in elk geval aan bij het verhaal van Manten en Kalle, de stadsreus zal dus sowieso een waardige vertegenwoordiger van Kortrijk zijn. Hoe ze eruit zien, houden we nog even geheim."

 • Olaf Verhaeghe

  De reuzenrevival: wie wordt de volgende?

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) over reuzen en centen: "Sinds het einde van de 14de eeuw zijn er in Vlaanderen grote poppen of reuzen, die uitdrukking gaven en geven aan de identiteit van een gemeenschap. Reuzen zijn grote constructies die letterlijk en figuurlijk door mensen gedragen worden. Immaterieel, roerend erfgoed dus."

  "Tot een tijd geleden werden ze regelmatig van onder het stof gehaald om stoeten en processies te begeleiden. En sinds kort kent dit gegeven een revival. Reuzenverenigingen zijn opnieuw in. Het blijkt zelfs in Kortrijk, met de Bissegemse Reuzengilde. Vorige zomer vierden we daar de geboorte van het menselijk monument de Reus Bertrand van Bissegem."

  "Nu blijkt er budget ter beschikking om tegen volgend jaar reuzen te maken voor de stad. Als we dus ons erfgoed eren dan gaan we voor stadsreuzen die symbool staan voor de stad die ze

  verpersoonlijken. Mijn vraag is dan ook drieledig: hoe hoog is het voorziene budget? Wie zal de reus maken? Wie wordt de reus, waarvoor zal zij of hij symbool staan?"

 • Axel Vandenheede

  Politiekantoor

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) wil weten hoe het zit met het nieuwe politiekantoor. "De asbestvervuiling kostte 1,6 miljoen euro en Howest zou eerst niets bijdragen, later kwam het bericht dat de hogeschool 500.000 euro zou betalen. CD&V vindt dat dit een habbekrats is op de totaalprijs van het gebouw. Die 1,1 miljoen euro verdwijnt in exploitatiekost. En hoeveel kost het kantoor nu eigenlijk?"

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne: "We volgen het meerjarenplan van PZ Vlas al jaren. Er komt dus geen verhoging van de dotatie. De politiezone zal het gebouw zelf financieren. Er wordt efficiënter gewerkt, oudere politiemensen worden vervangen door jongere, de dotatie vanuit de federale overheid is groter... Dat zorgt ervoor dat we meer dan 1 miljoen overschot hebben, meer bepaald 1,4 miljoen euro. Er zijn ook meerkosten, dat is ongeveer 1,050 miljoen euro. Het gebouw zal in totaal 36,6 miljoen euro kosten."

 • Olaf Verhaeghe

  Voorbeeld voor anderen

  Axel Weydts (SP.A, schepen van Mobiliteit): "Wat de naheffingen betreft, kunnen we nu ook buitenlandse bestuurders aanschrijven. Die toename is dus grotendeels te wijten aan de extra naheffingen bij voornamelijk Franse nummerplaten. Ik zie wel dat er een evolutie is qua inkomsten. De inkomsten uit garages ondergronds nemen toe, terwijl die uit straatparkeren - ook de naheffingen daar - deels afnemen. Over de discrepantie in die cijfers voor personeelskost kan ik u nu geen antwoord geven. Maar ik kan u de correcte informatie zeker later bezorgen."

  "Tenslotte, meneer Vandemaele, over de realisaties inzake fietsparkeren wil ik even benadrukken dat we heel wat mooie complimenten krijgen over onze aanpak. Ik denk bijvoorbeeld aan de parking Budabrug. Winsten uit autoparkeren rechtstreeks investeren in fietsparkeren doen weinigen ons na. Ik ben ervan overtuigd dat dat een goede zaak is en dat Kortrijk een voorbeeld kan zijn voor andere steden en gemeenten. De gemiddelde investering in fietsparkeren ligt in Vlaanderen nu op 0,57 euro per inwoner, wij zitten op maar liefst 4,33 euro per inwoner. We zijn daar absolute koploper in. Het kan uiteraard altijd meer, maar we zitten vandaag al 7,5 keer hoger dan het gemiddelde."

 • Olaf Verhaeghe

  "Kies vol voor fietsparkeren"

  Ook de toekomst en de budgetten van Parko komen ter sprake. Matti Vandemaele (Groen): "We hebben ons gaandeweg laten overtuigen van de visie dat centen gegenereerd door autoparkeren het fietsparkeren ten goede kan komen. Toch vinden wij dat het luikje fietsparkeren uiteindelijk nogal bescheiden is uitgevallen."

  "Als stad kunnen wij met de vrienden van Parko werken aan een voortrekkersrol. In die zin wil ik een pleidooi doen om vooral in te zetten op een harde fietsinfrastructuur. Het moet comfortabeler en veiliger om je van punt A naar punt B te begeven."

  "Daarnaast stel ik voor om voluit voor het fietsparkeren te kiezen, zowel organisatorisch als budgettair. Er zijn heel veel mogelijkheden, die we als stad moeten grijpen."

  Cathérine Waelkens: "Ik merk een toename wat de inkomsten uit naheffingen betreft, hoe kan die volgens u verklaard worden? Een tweede vraagje gaat over de personeelskost. Ik vind in de documenten twee verschillende cijfers terug?"

 • Axel Vandenheede

  Jaaractieplan Ontmoetingscentra

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Sommige reserves van enkele oc's die toch wel hoog waren, raken stilaan opgebruikt. We zijn daar zelf een beetje de oorzaak van: de beheerscomités gebruiken liever zelf de centen op voor de stad stelt waarvoor ze gebruikt moeten worden."

  "Bovendien wordt personeel dat langere tijd afwezig is niet wordt vervangen. Aanspreekpunten, technici... Ik wil daar alle besparingen van de stad op personeel aan koppelen."

  Schepen Arne Vandendriessche (Open VLD): "Langdurig personeel wordt wel tijdelijk vervangen. Vanaf drie maanden wordt iemand vervangen. Recent hebben we op het schepencollege enkele mensen aangenomen voor de oc's."

  Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA): "Ik zou willen dat alle investeringen rond opbrengstmodules door de vzw's gedragen worden. Die kunnen bekostigd worden door inkomsten van bijvoorbeeld drank. De andere investeringen zouden dan op kosten van de stad gebeuren."

  Schepen van Financiên Kelly Detavernier (N-VA): "De stad investeert wel degelijk in oc's. De voorbije jaren werd er telkesn 776.000 euro geïnvesteerd."

 • Olaf Verhaeghe

  Iedereen akkoord: "De Lijn moet beter"

  Rudolf Scherpereel (N-VA): "Uw zorg is ook de mijne. De Warande zou bijvoorbeeld wat meer belangstelling kunnen krijgen in onze communicatie. Het betrekken van bewoners in het programma WOI is een interessante piste. Over De Lijn geef ik het woord graag door aan mijn collega Axel Weydts. Dat het aanbod moeilijk is, erken ik en betreur ik, net als u."

  "Wij meten door passanten te tellen, maar dat systeem was even niet beschikbaar. Het bijhouden van geparkeerde auto's was een alternatief, maar dat was niet de beste manier van werken. We keren nu terug naar het meten van passanten, op basis van gsm-signalen. Daar kan je opnieuw wat commentaar op geven, maar het is volgens ons de meest efficiënte manier van meten."

  Axel Weydts (SP.A): "Ik onderschrijf uw opmerkingen. In Limburg nemen steden en gemeenten zelf het heft in handen. Ik denk bijvoorbeeld aan het systeem van ons OCMW verder uit te denken en uit te werken. Het lijkt me een goed idee om verdere stappen te zetten in die organisatie van vervoer in de stad."

  Arne Vandendriessche (Open VLD): "Sinksen is nog ver dus daar hebben we nog wat tijd, maar Winter in Kortrijk staat natuurlijk voor de deur. We moeten toegeven dat we De Lijn wel enigszins meekrijgen. De bussen worden bestickerd en er worden gratis shuttlediensten ingelegd, ook op zondag. Op de Superkoopzondag rijden er gratis bussen van Xpo naar het centrum, net als op de nieuwjaarsdrink."

  Steve Vanneste: "Over De Lijn al eerder gediscussieerd. Er moet mijn inziens niet alleen bij evenementen meer openbaar vervoer ingezet worden, maar ook op de gewone dagen. Misschien moeten wij als gemeenteraad een motie aannemen om de druk ietwat op te voeren?"

 • Axel Vandenheede

  Jeugdverblijven en herdenking WOI

  Matti Vandemaele (Groen) komt tussen over het jaaractieplan Citymarketing en Toerisme Kortrijk. "We blijven het een gemiste kans vinden dat er in het actieplan 2018 met geen woord gerept wordt over het jeugdtoerisme in onze stad. Nochtans hebben we met De Warande, Van Clé en de jeugdherberg drie spelers die samen goed zijn voor meer dan 50.000 overnachtingen."

  "We lezen in de inleiding dat er bijzondere aandacht zal besteed worden voor de herdenking van WOI met aandacht voor vrede, bewustwording, herinnering en de Europese gedachten. Ik hoop op een groot project waarin ook de inwoners van de stad betrokken worden net als de verschillende nationaliteiten betrokken in WOI."

  "De samenwerking met de Lijn wordt kort aangehaald. Volgens mij ligt hier nochtans de sleutel om een aantal mobiliteitsproblemen bij evenementen en beurzen op te lossen. Er moet wat ons betreft sterk ingezet worden op al dan niet gratis busvervoer bij evenementen. Maar niet alleen de prijs is belangrijk ook het aanbod. Zo is het aanbod tijdens het weekend van Sinksen bvb erg beperkt, idem dito voor het aanbod op evenementen op zondag en 's avonds. Vanuit de Groen fractie vragen we om samen met de mensen van mobiliteit deze oefening grondig te maken."

 • Axel Vandenheede

  157.000 euro boven budget

  Schepen van Roerend Erfgoed Rudolf Scherpereel (N-VA): "We hebben een tekort moeten financieren van 157.000 euro. Wat betreft de gemeenten die meedoen: er is een studie gemaakt door zuidwest. Een aantal gemeenten heeft toegezegd om een aantal m² in te nemen. Het gaat om 100 m³. Er wordt 8,8 euro per m² gerekend. Over het organogram kan ik niets zeggen, daar moet nog over worden gediscussieerd."

  Schepen van Facility Arne Vandendriessche (Open VLD): "We hebben wél een visie op erfgoed. We brengen alles samen op één plaats en zetten er de juiste mensen bij. We hebben al een aantal mensen en we zullen ook niet mensen aantrekken, met kennis van zaken. Onder meer een archivaris, die alles zal moeten managen. Het financiële dan: we zitten 157.000 euro boven budget. Eén feit heeft te maken met iemand die vertrokken is om directeur te worden bij een bedrijf in zijn eigen stad. Om dat op te lossen hebben we een extern bedrijf ingeschakeld."

  Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA): "Door het inkantelen van Westflandrica kan die huurprijs zo laag zijn. Vanaf 2020 is er door de samenwerkingsovereenkomst een mogelijkheid om van Vlaanderen subsidies te ontvangen."

  Filip Santy (CD&V) is blij dat er een goede stadsarchivaris komt. "Erfgoedbeheer is meer dan voorwerpen en papieren opstapelen in een depot. Ik ben blij dat er veel gekwalificeerde mensen overgenomen worden van de provincie. Maar van het businessplan ben ik niet overtuigd: de gemeenten die al toezegden, dat zijn er niet veel."

 • Olaf Verhaeghe

  "Kostenplaatje Erfgoeddepot onderschat"

  Filip Santy (CD&V) komt tussen over het Erfgoeddepot. "We zien een enorme stijging van het kostenplaatje, zowat 25 procent meer. Sommige verhogingen zijn te verklaren, andere niet. Zo is de verhuizing vergeten in rekening te brengen. Het vertrek van een stadsarchitect leidde ertoe dat er een studiebureau moest worden ingeschakeld. Al goed dat er nog 2 miljoen komt van de provincie en 500.000 euro van FoCi."

  "Verder betreuren wij ten zeerste dat het Erfgoedhuis in onze portefeuille moest sneuvelen om het nieuwe depot mee te financieren. Een totaal gebrek aan visie wat erfgoed in onze stad betreft. De vraag is trouwens welke zekerheden u als stad heeft dat na 2020 - wetende dat er dan een nieuwe Vlaamse regering zal zijn - de middelen voor personeel zullen blijven komen. Ik vraag me af of de stad Kortrijk de provinciale werknemers verder zal betalen."

  "Om de financiële gat van 500.000 euro verder te vullen werd een lening over 20 jaar aangegaan. De bedoeling is, als ik het goed begrijp, om dat te financieren met huurgelden van de overige gemeenten. De prijs die de deelnemende gemeenten betalen, komt op 8 euro/m². Die berekening vind ik sowieso al vreemd daar men normaal rekent per lopende meter, maar oké. Die prijs omvat geen personeelskosten. Worden die niet doorgerekend aan andere gemeenten, en dus: komen die ook ten laste van de stad?"

  "Wat die deelnemende gemeenten uit de regio betreft. Vandaag blijkt dat amper 18 procent van de oppervlakte nog in aanmerking komt voor verhuur. Stad Kortrijk en Westflandrica nemen de overige 82 procent al in. Kunnen we dus nog wel spreken over een regionaal depot? En welke concrete toezeggingen zijn er al van andere gemeenten in de regio?"

  "Ook over de organisatie van de werking van het depot heerst onduidelijk. Wie gaat aansturen? Wordt dat iemand van de stad? Komt een werknemer vanuit de provincie bovenaan het organogram? Of blijft elk op zijn terrein en komen de diensten naast elkaar?"

  "Welke visie heeft het college wat betreft de ergoedproblematiek: stel dat Rijksarchief toch vroegtijdig vertrekt, wat gaan we dan doen met fondsen specifiek om zaken in stad Kortrijk te houden?"

  "En tot slot, nu we toch over de site in Heule bezig zijn, had ik graag nog eens gepolst naar de situatie aan de Groothandelsmarkt. Het lijkt me interessant om te weten of er al een oplossing is voor die mensen."

 • Axel Vandenheede

  Besloten zitting

  Punt 41 op de reguliere agenda werd verschoven naar het begin van de zitting. Het ging op een punt in besloten zitting. De afhandeling van het punt duurde bijna twee uur. Om 21 uur pas kan de gewone agenda worden aangesneden.

 • Axel Vandenheede

  Zitting is geopend

  De zitting is geopend.

 • Axel Vandenheede

  Voorstel lokaal verblijfsregister

  Een van de negen interpellaties werd ingediend door iemand van de meerderheid: Wouter Allijns, fractieleider van Open VLD. "Op 15 februari 2016 trad het Koninklijk Besluit van 26 december 2015 in werking, dat een nieuw informatiegegeven invoert om de gedeelde huisvesting van minderjarigen te registreren in het bevolkingsregister. Concreet gaat het om minderjarigen die bijvoorbeeld een week bij de mama en een week bij de papa wonen. Zij kunnen officieel slechts bij een van beiden ingeschreven zijn."

  "Het is vooral de bedoeling om ook die kinderen, die niet gedomicilieerd zijn in een bepaalde gemeente maar er wel verblijven, van bepaalde (al dan niet financiële) voordelen te laten genieten, die aan het verblijf zijn gekoppeld. Ik denk aan speelpleinwerking of sport. Elk gemeentebestuur moet daarover zelf een beslissing nemen."

  "Open VLD stelt nu voor dat het bestuur het bestaan van dit lokaal verblijfsregister kenbaar maakt aan haar inwoners en een oplijsting maakt van alle (al dan niet financiële) voordelen, die kinderen, die hun domicilie hebben in Kortrijk, genieten, met inbegrip van de doelgroepen die ressorteren onder het OCMW. Het bestuur kan dan een beslissing aan de gemeenteraad voorleggen zodat kinderen die ingeschreven zijn in het lokaal verblijfsregister, dezelfde voordelen bekomen."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!