Live Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: stad koopt site Victoria aan

23/01/18 om 15:30 - Bijgewerkt om 21:00

De gemeenteraad boog zich vanavond over de aankoop van site Victoria, maar ook over de goedkeuring van een soepeler parkeerreglement voor zorgverstrekkers. Er ontspon zich op het eind ook nog een discussie over het dossier KFC Mandel United en de toekomst van de jeugdvoetbalploegen in de stad.

Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: stad koopt site Victoria aan

© Foto Vadu

 • Valentijn Dumoulein

  Zitting ten einde

  De gemeenteraad wordt afgesloten. Tot de volgende keer!

 • Valentijn Dumoulein

  “Tunnel onder treinsporen beter onderhouden”

  Filip Lombaert (Groen) : "Er is vorige week opnieuw een brief op het stadhuis aangekomen die de netheid van de voetgangerstunnel onder de treinsporen aan de kaak stelt. De NMBS is duidelijk vragende partij om dat cruciaal punt beter te onderhouden. Hoe kunnen we dit systematisch doen, want dit probleem blijft aanslepen."

  Schepen Marc Vanlerberghe (sp.a): "Ik zal dit meenemen in het overleg met de diensten. We gaan dat systematisch moeten aanpakken. Meer kan ik daar niet op zeggen."

 • Valentijn Dumoulein

  Evaluatie van het buddysysteem voor vluchtelingen op komst

  Nick Verschoot (N-VA) heeft nog een vraag voor partijgenoot Lothar Feys: "IK heb vernomen dat er binnenkort een evaluatie van het buddysysteem voor vluchtelingen en asielzoekers zal zijn. Daarom vind ik het ook belangrijk dat we hierover worden ingelicht."

  "Op vandaag zijn er 45 buddy's aan de slag", repliceert de schepen. "Ik ben daar behoorlijk tevreden over, maar ik wacht de volledige evaluatie af. Ik beloof u een deftige evaluatie op de gemeenteraad van februari te brengen."

 • Valentijn Dumoulein

  Vragenkwartiertje begint

  Simon Vanderschaeve (Groen) bevraagt schepen Caroline Maertens over het dimmen van straatverlichting. "Het is duidelijk dat dit een duidelijke besparing van de energiefactuur kan opleveren. Ik meen mij te herinneren dat er hier al rond geëxperimenteerd werd, maar er werd geen gevolg aan gegeven. Is er mogelijkheid om dit ergens in de stad te implementeren?"

  "Dimmen en doven zijn twee verschillende zaken. We zijn van dimmen afgestapt omdat dit oncontroleerbaar is. We plaatsen altijd zo laag mogelijk noodzakelijke verlichting dat het bijna geen moeite meer is om te dimmen. Doven hebben we onderzocht, maar we zijn afhankelijk van waar de lichten gestuurd worden. Ons net is een heel spinnenweb. Als we bepaalde stukken afsluiten zouden bepaalde straten half gedoofd zijn en de andere in het licht baden. Daarom zijn we er van afgestapt. We willen liever investeren in zo laag mogelijke verlichting zodat we zo weinig mogelijk verbruiken.

 • Valentijn Dumoulein

  ”Masterplan Sport gaat om meer dan investeren in voetbal”

  Burgemeester Bert Maertens (N-VA) antwoordt: "Binnen de meerderheid was u zelf zeer actief in dit dossier. Mede dankzij een goede samenwerking tussen onze partijen hebben we deze kosten toch gedrukt kunnen houden. Die vijf miljoen euro gaat niet alleen naar het voetbal. Het gaat ook om de bouw van een tribune met cafetaria en sanitaire voorzieningen. Het geld van de cafetaria gaan we ook recupereren. Het gaat ook om sanitair voor lopers, de aanleg van een voorplein, de vernieuwing van de atletiekpiste, de bouw van een staantribune voor de atletiek, omgevingswerken, enz...Veel ruimer dan enkel een investering voor het voetbal. Ik meen mij ook te herinneren dat de roep naar een vernieuwing van de sportinfrastructuur overigens in zowat alle partijprogramma's opdook."

  "Het blijft belangrijk dat elk kind op zijn of haar niveau kan voetballen in onze stad. Ook het damesvoetbal en het G-voetbal (voor mensen met een beperking - nvdr.). We hebben zo heel wat spelertjes uit Roeselare geërfd omdat die voorzieningen hier wel zijn. De fusie van beide voetbalclubs heeft overigens geleid tot een toename van 80 jeugdspelertjes. Enkele jaren geleden kon je deze evolutie maar moeilijk voorspellen. Wat ik wel weet dat er jeugdspelertjes van Mandel United in Ingelmunster op drie velden spelen. Hier hebben we in Emelgem, Kachtem, in het centrum en op de Bosmolens bijna geen marge, behalve als je investeert in extra kunstgras. Vandaag zijn er hier geen of weinig extra velden vrij. We worstelen ook met de kwaliteit van enkele velden. De toekomst ligt in het kunstgras. Ruimtelijk gezien hebben we nog één locatie: in Kachtem in de Veldstraat. Daar kan er in principe nog een veld bijkomen, maar we moeten de infrastructuur net maximaal gaan bundelen en niet voor decentralisatie gaan. "Het is aan ons nu om samen met de clubs aan tafel te gaan zitten. We moeten kijken naar mogelijkheden om ergens kunstgrasveld bij te leggen."

  "Er ligt op vandaag een schriftelijke overeenkomst klaar die moet getekend worden door de mensen van KFC Mandel United. Voorspellen waar de club zich binnen enkele jaren zal bevinden blijft evenwel zeer moeilijk."

 • Valentijn Dumoulein

  Dossier KFC Mandel United op tafel

  Filip Lombaert brengt nog een interpellatie rond KFC Mandel United: "Het is duidelijk dat er een capaciteitsprobleem voor de jeugdploegen is die in Izegem actief zijn. In het begin van deze legislatuur waren er enkele grote discussies rond het kostenplaatje voor de heraanleg van de sportsite Krekel-Zuid. Ik ga hier geen miljoenen noemen, want het hangt er van af wat je allemaal in rekening brengt, maar het gaat om zeer grote investeringen met het oog om meer capaciteit voor het voetbal te creëeren. Het verwonderde ons dan ook te horen dat er plots een capaciteitsprobleem zou zijn. We vragen ons dan ook af wat er na al deze investeringen dan precies veranderd is? Wat is er op vandaag actueel nodig? Hoe zien jullie het probleem op te lossen? Nu gaat KFC Mandel United verder spelen in Ingelmunster en pas in 2019 in Izegem komen spelen. De burgemeester beloofde eerder al in de media dat er een schriftelijke overeenkomst getekend zou worden die alles zou officialiseren.

 • Valentijn Dumoulein

  Milieuschepen Nadia Staes: "Vrijwilligers vergoeden om zwerfvuil op te ruimen"

  Milieuschepen Nadia Staes (onafhankelijk): "Volgens OVAM en Fost-plus is de enige goede maatregel sensibilisatie en mikken op gedragsverandering. Het vergt veel tijd, maar zorgt op termijn wel voor een duurzame oplossing. Met de Fost-Plus-campagne Mooimakers wil het alvast bijdragen tot die oplossing van sensibilisering en handhaving. Ook IVIO ondersteunt dit project. Uit de eerste resultaten van Mooimakers zien ze dat het een groot succes is. "We gaan wel een reglement opmaken en binnenkort goedkeuren die alle vrijwilligers vergoed die zwerfvuil ophalen. Met dit reglement hopen we dat het aantal vrijwilligers zal stijgen. Ik heb ook advies bij IVIO advies opgevraagd en daar hebben ze beslist geen advies te geven omtrent de Statiegeldalliantie. IVIO ziet dit niet als een opdracht voor hen omdat dit een beslissing is die fiscaliteit aangaat."

 • Valentijn Dumoulein

  Burgemeester Bert Maertens (N-VA): “We gaan uw voorstel niet steunen.”

  "U weet dat dit een exclusieve Vlaamse bevoegdheid is en dat is een van de redenen waarom we dit voorstel vandaag liever niet goedkeuren. Anders gaan we hier elke maand wel moties hebben tegen bepaalde provinciale, Vlaamse of federale maatregelen. We zouden hier ook een motie tegen een zekere Spaanse heerser op tafel gooien, maar dat doen we niet", klinkt het met een kwinkslag. "Er zijn ook studies van OVAM die aantonen dat het invoeren van statiegeld op kleinere blikjes en PET-flessen een minimaal effect zou hebben. Dat komt omdat we in ons land al goede sorteerders zijn. Het verwondert me een beetje. Ik dacht dat uw partij voor de zelfstandigen stond en zo'n invoering zou voor kleine zelfstandigen ook heel wat administratieve rompslomp met zich meebrengen.

  Studies wijzen ook uit dat er een zeker shopelement zou ontstaan. Er is in Nederland zelfs discussie om het systeem daar beter af te schaffen. Als we hier meer gaan betalen voor onze flesjes en blikjes en dan ga je toerisme richting Noord-Frankrijk zijn. Dan zie je in regio's waar het bestaat dat er wel degelijk een soort shoptoerisme ontstaat. Dat zijn elementen uit studies die toch de wenkbrauwen doen fronsen en ons niet enthousiast naar dat systeem doen neigen. Er is wel een actieplan met de sector dat binnenkort opnieuw wordt onderhandeld. Op basis daarvan zou de Vlaamse regering in de toekomst al dan niet beslissen hierin toe te stemmen. Het lijkt op het eerste zicht wel een sympathiek idee, maar we vragen ons af of het veel zoden aan de dijk brengt."

 • Valentijn Dumoulein

  Open VLD wil dat Izegem zich aansluit bij Statiegeldalliantie

  Raadslid Geert Leenknecht (Open VLD) stelt in een bijgevoegd punt voor dat Izegem toetreedt tot de Statiegeldalliantie en zich zo bij steden als Tielt, Halen, Hamont-Achel, Haacht, Laakdal, Zoersel en Hasselt voegt. "Die bestaat uit 21 organisaties uit Vlaanderen en Nederland die er voor pleiten om de regering statiegeld te laten invoeren op blik en PET-flessen. Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen. Het zijn dan ook niet alleen milieuorganisaties die graag statiegeld op alle PET-flessen en blikjes ingevoerd zien. Over de brede linie zijn er veel voorstanders die nu nog niet zichtbaar zijn maar wel relevant om gewicht te geven richting politiek. Dit brede maatschappelijke draagvlak wordt via de Statiegeldalliantie zichtbaar gemaakt" "Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes; verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed; besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan opruimkosten van zwerfafval; recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden; gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand."

 • Valentijn Dumoulein

  Stad koopt site Victoria aan

  De stad gaat de site Victoria kopen. Het gaat om het huis op de hoek van de Bruggestraat en Dirk Martenslaan aan site Baertshof. "We hebben dat pand nodig om het plein voor de nog te bouwen kunstenacademie Art'Iz te kunnen realiseren", weet schepen van ruimtelijke ordening Caroline Maertens (N-VA). "Deze strook is nodig voor de inrichting van het openbare domein. De rooilijn moet daar immers een heel stuk achteruit."

  Raadslid Joris Claeys (CD&V): "Kijken jullie voor een invulling, want het zou jammer zijn moest er daar in afwachting van de realisatie van de kunstacademie verloedering ontstaan."

  Schepen Maertens: "Er wordt nu nog een deeltje verhuurd, dus het probleem stelt zich nog niet."

 • Valentijn Dumoulein

  Parkeer en Zorg vanaf maart ook in Izegem

  Het reglement voor 'Parkeer en Zorg' ligt ter stemming voor. "Daardoor kunnen zorgverstrekkers vanaf 1 maart parkeren voor de oprit of de garagepoort van patiënten of van hun buren voor de duur van de verzorging", zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

  De vraag om het systeem ook in Izegem in te voeren kwam van raadslid Inge Six (Open VLD). "De gemeenteraad keurde het voorstel goed en de diensten hebben een reglement opgemaakt", verduidelijkt de schepen. "Wie zijn of haar garagepoort of oprit aanbiedt voor dit systeem doet dit 24/24 en 7/7. De stad zal een sticker ter beschikking stellen die zichtbaar aan de oprit of aan de garagepoort moet aangebracht worden. De zorgverstrekker moet een Parkeer en Zorg - kaart zichtbaar in de wagen leggen.Met dit systeem worden meer parkeermogelijkheden aangeboden, maar dat is natuurlijk geen garantie. De kaart is ook enkel geldig voor een deelnemende oprit of garagepoort en het systeem kan enkel als er geen parkeerverbod van toepassing is aan die garage of oprit."

  Gebruikers en aanbieders die van het systeem willen gebruik maken kunnen een aanvraag richten tot de dienst openbare werken en mobiliteit van de stad Izegem. De kaart en de sticker zijn gratis te bekomen.

 • Valentijn Dumoulein

  Politiereglement aangepast

  Het politiereglement wordt lichtjes aangepast en dan vooral inzake het hoofdstuk brandveiligheid in voor het publiek toegankelijke gebouwen, het gebruik van kasteel Wallemote en de omgeving van het nieuwe voetbalveld in kunstgras. "Op de nieuwe infrastructuur aan het stadion geldt onder andere een rookverbod", weet burgemeester Bert Maertens. "We moeten het kunstgrasveld ook goed onderhouden en met de aanpassingen hebben we ook een stok achter de deur voor moesten er zich daar problemen voordoen."

 • Valentijn Dumoulein

  Simon Vanderschaeve (Groen): “ Vervang glasbol door deur-aan-deur-ophaling”

  Raadslid Simon Vanderschaeve heeft een voorstel: "Zo'n glasbol trekt veel zwerfvuil aan. Zou het niet mogelijk zijn de glasbollen over te nemen en over te gaan naar deur-aan-deur-ophaling? Moest dit toch niet praktisch haalbaar zijn, dan zijn ondergrondse glasbollen zoals in Kachtem misschien een te overwegen alternatief.

  Milieuschepen Nadia Staes (onafhankelijk): "Ondergrondse containers zouden een oplossing bieden. Er staan er al aan de kerk, in Kachtem en er komen er ook aan de nieuwe parkeerplaats aan Abeele. Het kostenplaatje blijft evenwel hoog, vandaar dat we dit niet overal kunnen implementeren. "

 • Valentijn Dumoulein

  Verplaatsbare camera aan glasbollen op komst

  Afvalintercommunale gaat IVIO verplaatsbare 'vaste' camera's aan glasbollen in de elf gemeentes van zijn werkingsgebied plaatsen. Bedoeling is sluikstorters een halt toe te roepen of op te sporen en te sanctioneren. Het project wierp in Tielt reeds zijn vruchten af en dus kocht IVIO een extra camera aan met de intentie om die ook in Dentergem, Ardooie, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem en Ruiselede in te zetten. Later dit jaar wordt extra geld vrijgemaakt voor een derde camera. IVIO zal instaan voor het plaatsen van de camera, de verwerking en het bekijken van de beelden alsook het opstarten en afhandelen van de GAS-procedures. In het kader van de privacywetgeving komt aan elke glasbol een duidelijke sticker die aangeeft dat je er gefilmd wordt. De gemeenteraad keurt de daarbij horende overeenkomst met de politiezone RIHO en afvalintercommunale goed en verleent meteen ook vaststellingsbevoegdheden zodat er bij inbreuken GAS-boetes uitgeschreven kunnen worden.

 • Valentijn Dumoulein

  Burgemeester Bert Maertens repliceert

  Burgemeester Maertens:

  "Wat wij voelen is dat er een dynamiek op gang kwam en dat die het patroon wilden uitrekenen voor die eerstelijnzone, waar ons ziekenhuis 'gesandwiched' zou worden, maar dat hebben we kunnen vermijden. Het is ook niet zo als we de zone Izegem-Ingelmunster-Lendelede niet hadden dat we dan niet bij Roeselare terecht gekomen zouden zijn. Moesten we in de richting van Tielt kijken was dat al meteen een een ander verhaal, want met die regio is er al helemaal geen affiniteit. Het ziekenhuis is in principe een tweedelijnspartner, maar het zal in de toekomst wel belangrijk worden. Daarom dat we voor de huidige keuze gaan.

  Wat uw tweede vraag betreft: ik kan er moeilijk op vooruit lopen omdat het niet enkel de gemeentes zijn die voor die zone-afbakening gaan. De concrete werking en het engagement moet nog bepaald worden. Er is ondertussen bericht van minister Vandeurzen dat hij dit jaar nog geen initiatief zal nemen en dat we dus nog een voorbereidingsjaar hebben en dan zal het aan de partners in dit verhaal zijn om dit allemaal te concretiseren. Er is nog niemand betrokken bij wijkgezondheidscentra en dus kan ik mij daar voorlopig nog niet over uitspreken."

 • Valentijn Dumoulein

  Nauwere samenwerking rond eerstelijnszorg

  De gemeenteraad buigt zich al meteen over een engagementsverklaring rond eerstelijnszorg in Izegem, Ingelmunster en Lendelede en keurt die ook principieel goed.

  Principieel moeten de eerstelijnszorgzones een gebied met een inwonersaantal tussen de 75.000 en 125.000 inwoners tellen. Het kabinet van minister Vandeurzen heeft evenwel aangegeven dat een afwijking van deze aantallen kan, indien dit gemotiveerd wordt door bestaande sterke samenwerkingsverbanden. In het burgemeesteroverleg in het kader van de Midwest-werking werd afgesproken over te gaan naar 3 zones in de Midwest, één rond Roeselare, één rond Tielt en dus ook één rond Izegem. Niet toevallig telkens zones met telkens een ziekenhuis. De samenwerking tussen Izegem, Ingelmunster en Lendelede zou een inwonersaantal van 44.083 realiseren en wordt bovendien gestaafd door reeds bestaande samenwerkingsverbanden zoals de huisartsenkring, de Huizen van het Kind en het Samenwerkingsinitiatief thuiszorg.

  Filip Lombaert (Groen): "Het is spijtig dat we terug naar iets individueels gaan. Jammer dat we zwaar afwijken van die norm. Maar goed, het is geen struikelblok en goed beargumenteerd. Ik denk dat de motivatie volstaat om de afwijking aan te vragen. Maar waar ik wel vragen bij heb is het engagement van de organisaties die daar bij betrokken zijn, want het gaat om veel organisaties en dienstverleners. Ik zou graag wat engagement van al die diensten zien, want het gaat in de eerste plaats om dienstverlening voor de bevolking. Ten tweede: er is vandaag bekend gemaakt dat er terug ruimte is voor een ander manier van huisartsenpraktijken. In hoeverre gaat aandacht naar die mogelijkheid?"

 • Valentijn Dumoulein

  Een gelukkig en vredevol jaar !

  Piet Seynaeve (N-VA) verklaart de eerste gemeenteraad van het jaar voor geopend: "Een gelukkig en vredevol jaar en veel succes bij de gemeenteraadsverkiezingen."

  Er zijn een aantal mensen verontschuldigd: gemeenteraadsvoorzitter Geert Bourgeois (N-VA) en Filip Buyse (Vlaams Belang). Gerda Mylle (CD&V) en Marc Vanlerberghe (sp.a) komen later.

 • Valentijn Dumoulein

  Gemeenteraad zonder Geert Bourgeois vanavond

  Ook deze gemeenteraad zal verlopen zonder Geert Bourgeois als voorzitter. In zijn hoedanigheid van Vlaams Minister-President is hij vandaag immers afgereisd naar het Wereld Economisch Forum in Davos.

 • Valentijn Dumoulein

  Zo ziet de samenstelling van de Izegemse gemeenteraad eruit

  Samenstelling gemeenteraad Izegem

  Samenstelling gemeenteraad Izegem © IG Roularta

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!