Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: "Wij verbannen de wagens niet naar Siberië"

04/12/17 om 13:27 - Bijgewerkt om 23:37

Maandagavond blazen de Ieperse raadsleden verzamelen voor de laatste gemeenteraad van het jaar. Op de agendag staan 25 punten. Onder meer de verkoop van huizen in duurzame wijk De Vloei en de heraanleg van de Leet komen aan bod.

Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: "Wij verbannen de wagens niet naar Siberië"

© JL

 • Tom Gheeraert

  Einde gemeenteraad

  Dat was meteen de laatste vraag. Er gaat een zucht van opluchting door de raadszaal. Na een gemeenteraad van meer dan vier uur heeft het voor veel raadsleden lang genoeg geduurd "Bedankt voor deze lange avond, we zien elkaar na Nieuwjaar", besluit gemeenteraadsvoorzitter Jan Vercammen (N-VA).

 • Jeroen Laseure

  Ondernemersklimaat

  Emmily Talpe (Open Ieper) is verder aan de beurt. "Werkgeversorganisatie Voka heeft onlangs in een enquête gepeild naar het ondernemersklimaat in tien West-Vlaamse steden. Op nr. 1 in onze provincie staat Waregem, waar 55% van de ondernemers hun stadsbestuur minstens 8/10 geeft. In Ieper is de tevredenheid minder hoog: 44%, minder dan 1 op 2 dus, van de ondernemers toont zich erg tevreden met het ondernemersklimaat in onze stad. Ieper situeert zich zo stelt de enquête in de middenmoot. Algemeen stelde VOKA vast dat vooral fiscaliteit, mobiliteit en communicatie belangrijke struikelpunten zijn. Ondertussen werd door Vokain de pers ook bevestigd dat onder meer die laatste twee ook in Ieper door de ondernemers werden aangehaald als werkpunten. Wat we hier wel al willen meegeven, dat is dat de enquête een waardevol instrument is dat we niet naast ons mogen neerleggen. We moeten ook streven om het beter te doen zodat Ieper boven de middenmoot kan uitstijgen. Welke conclusies trekken jullie uit de enquête: worden er bijsturingen/acties gepland?"

  Schepen Katrien Desomer (CD&V): "We hebben het rapport tot in detail bekeken. De struikelpunten zijn in alle gemeenten dezelfde. We moeten misschien alles in perspectief plaatsen. We zijn alles gaan samentellen en we zijn gedeeld tweede van de klas met 75 procent. Maar we moeten blijven werken met onze huidige ondernemers om onze stad aantrekkelijk te houden."

  Emmily Talpe: "Het is gematigd positief. We moeten in overleg gaan met onze ondernemers op regelmatige basis."

 • Tom Gheeraert

  stadsapp (2)

  Schepen van Informatica Dieter Deltour (CD&V): "De afgelopen jaren hebben we al grote stappen gezet wat betreft onze digitale communicatie, onder andere door de vernieuwde website. De komende maanden willen we in eerste instantie Whatsapp gebruiken. Zo'n stadsapp ontwikkelen kan alleen als ons systeem gekoppeld is aan die app. De software is aangekocht en die moet nog de komende weken geïnstalleerd worden."

 • Tom Gheeraert

  Open Ieper wil stadsapp

  Raadslid Emmily Talpe (Open Ieper) heeft een vraag over de ontwikkeling van een stadsapp. "Om hun communicatie en dienstverlening naar de inwoner toe te moderniseren, lanceerden al meer dan vijftig steden en gemeenten het afgelopen jaar hun eigen mobiele applicatie. Zo onder meer in Veurne, Diksmuide en recent ook in Staden", aldus Talpe. "Een stadsapp biedt heel wat mogelijkheden. Eerst en vooral kunnen inwoners via een berichtentool rechtstreeks en snel vragen stellen aan de stadsdiensten, of meldingen te doen van bijvoorbeeld zwerfvuil of een put in de weg. Dat is een win-win, want het helpt de stadsdiensten om de stad veilig en proper te houden. De diensten kunnen via de app ook zelf informatie naar inwoners verspreiden, bijvoorbeeld over wegenwerken. Idealiter wordt voor de app samengewerkt met lokale handelaars en verenigingen. Ieperlingen kunnen dan alle informatie over bijvoorbeeld openingsuren of promoties terugvinden via de app. Men kan er bovendien een agenda raadplegen met alle activiteiten van de stad, van handelaars, verenigingen..."

  "De app wordt door bepaalde firma's gratis aangeboden. De kostprijs voor de stad gaat dus uitsluitend naar de promotie ervan. We weten dat Ieper al beschikt over de toeristische applicatie i-Ieper, maar op vlak van communicatie naar de Ieperlingen toe kunnen zeker nog stappen vooruit gezet worden. Mijn vraag is dus: is er bereidheid tot ontwikkeling en lancering van een stadsapp?"

 • Jeroen Laseure

  Masscheleinlaan

  Philip Bolle (SP.A) wil de heraangelegde Masscheleinlaan evalueren. "Een vraag voor schepen De Roo, want ik heb u nog niet gehoord vandaag. Dat zou toch niet kunnen?"

  "Aan de even kant - naast het vroegere Picanol - stopt het fietspad abrupt, is er geen fietspad op het einde, zijn niet alle bomen gekapt, is een ander voetpad niet heraangelegd... Aan de even kant zijn vijf parkeerplaatsen verdwenen, maar kwamen bomen in de plaats. Wat is daar het nut van, want het is tegen de zin van de bewoners? En aan de achterkant van hotel Ariane zijn de opritten te smal voor vrachtwagens om de haakse bocht te nemen. De onverharde zone is daar volledig weggereden. Kan er ook een zone 30 komen aan de kant van de Diksmuidestraat? En wij ijveren voor een blauwe parkeerzone."

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "Je hebt heel interessante vragen gesteld, maar we zouden beter samen eens een wandeling maken in de stad en daarna iets gaan drinken. Ik zal niet alles tot op de vierkante centimeter kunnen beantwoorden. Er moet nog signalisatie komen voor het fietspad. Daar zal een fietssuggestiestrook komen. Maar de werken zijn nog steeds niet helemaal afgewerkt. Voor het voetpad is er niets gewijzigd met vroeger, je kan nog steeds onder de bomen wandelen. De paardenkastanjes zijn besmet met een virus. Van hogerhand wordt gevraagd om de bomen die we denken het virus te overleven om die te laten staan. Zo kunnen die resistent worden. De anderen zullen we vervangen door linden. Voor de levering aan de achterkant van het hotel: die zone zullen we uitbreiden."

  Jan Breyne (CD&V) windt zich even op over het uitgebreide formuleren van het antwoord van de schepen. "Het is 23.30 uur."

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V) pikt in: "Fietsers moeten het fietspad volgen, maar er zal extra signalisatie komen. Uw vraag voor de zone 30 zullen we bespreken."

  Philip Bolle: "Bedankt voor uw tussenkomst. Ik hoop inderdaad op aangepaste signalisatie."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Er zijn nog enkele vragen.

 • Tom Gheeraert

  Coöperatieve rond hernieuwbare energie (3)

  Schepen Jan Delie (N-VA): "We zijn het er dus over eens dat we de doelstellingen van het burgemeestercovenant niet kunnen halen zonder het plaatsen van nieuwe windmolens. Wij zouden liefst een stedelijke coöperatieve zien. Eeklo heeft dat bijvoorbeeld. Wij hebben al contact opgenomen met de stad Eeklo om dit te komen uit te leggen. We zijn er dus mee bezig, al zijn er nog hinderpalen. Vooral de locatie zal nog heel wat discussie opleveren. Zonnepanelen zouden ook via die coöperatieve kunnen en we hopen dan ook die via de coöperatieve te realiseren."

 • Tom Gheeraert

  Coöperatieve rond hernieuwbare energie (2)

  "Ook onze fractie heeft hier in de gemeenteraad al meermaals vastgesteld dat stad Ieper achterophinkt wat betreft energieproductie uit zonnepanelen", merkt Emmily Talpe (Open Ieper) op. "Het stadsbestuur dient een voorbeeldfunctie te bekleden op vlak van investeringen in hernieuwbare energie, en zonnepanelen zijn daarbij net het middel bij uitstek om stedelijke inspanningen te visualiseren. Een ambitie die trouwens ook uitdrukkelijk is opgenomen in het burgemeestersconvenant. Als we vergelijken met andere Vlaamse steden en gemeenten dan zien we dat daar de laatste jaren al heel wat inspanningen zijn gedaan voor de plaatsing van zonnepanelen, onder meer via coöperatieven zoals mijn collega hier naast mij aanhaalt. We zijn trouwens tevreden dat raadslid Despeghel zich laat inspireren door onze minister van Energie Tommelein, die recent nog een lans brak voor dergelijke samenwerkingen. Wij zijn zeker ook het concept van burgerparticipatie genegen, het laat inwoners niet alleen mee profiteren van de winst maar creëert bovendien een draagvlak voor groene energie onder de bevolking."

 • Tom Gheeraert

  Coöperatieve rond hernieuwbare energie

  Raadslid Valentijn Despeghel (SP.A) heeft nog een voorstel om burgers, bedrijven en stad Ieper via een coöperatieve te laten investeren in hernieuwbare energie. "Het is geen geheim dat er grote uitdagen op ons afkomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan", aldus Despeghel. "Als we de situatie in Ieper bekijken, dan ik niet anders dan vast te stellen dat we vooral op het vlak van energieproductie achterop hinken. Dit komt in hoofdzaak omdat deze meerderheid heeft nagelaten om zonnepannelen op de daken van de stedelijke infrastructuur te laten plaatsen. We hebben nochtans heel wat stedelijke gebouwen waar dit perfect zou kunnen. Denken we maar aan Het Perron, Auris, de sporthallen..."

  "Maar ook de burgers kunnen beter, want recentelijk konden we in Krant van West-Vlaanderen lezen dat de particuliere hernieuwbare energieproductie uit zonnepannelen in de omliggende gemeenten, veel beter is dan in Ieper. Wat betreft windenergie scoren we wel goed door de windmolen die nu al op het industrieterrein staan, maar ook hier kunnen we beter."

  "Om op korte termijn projecten te realiseren hebben we echter veel geld nodig en daarvoor zijn coöperatieven een ideaal middel. Zo werkt men in Kuurne samen met Beauvent om 1.800 zonnepannelen op een twintigtal daken te installeren. De gemeente en OCMW stellen hun daken ter beschikking en de coöperatieve draagt de kosten om de zonnepanelen te plaatsen. Vervolgens kopen de gemeente en het OCMW de op hun dak opgewekte groene stroom van Beauvent tegen een voordelig tarief aan, waardoor men heel wat geld kan besparen. Maar ook bedrijven en burgers profiteren mee, omdat ze aandelen kunnen kopen van de coöperatieve die vervolgens een rendement van maximum 6 procent voorziet. Een win-winsituatie voor iedereen."

  "Er bestaan dus twee mogelijkheden om op korte termijn zwaar in te zetten op hernieuwbare energie. Enerzijds door met bestaande coöperatieven samen te werken, zoals Beauvent, Ecopower... Ofwel starten we zelf met een stedelijke coöperatieve zoals dit op behoorlijk grote schaal al in Nederland en Duitsland gebeurt. Tot slot pleit onze fractie ervoor om de winsten die we eventueel kunnen halen uit deze coöperatieve direct te herinvesteren zodat bijvoorbeeld de acties die in het energiezorgplan opgenomen zijn, versneld uit te voeren. Ook nieuwe initiatieven zoals luchtthermografie, warmtenetten... zouden hierdoor ondersteuning kunnen krijgen. Hoe staat de meerderheid tegenover deze voorstellen?"

 • Jeroen Laseure

  "Dat is me gewoon niet waar"

  Nu is het aan schepen Dominique Dehaene (CD&V). "Bedankt voor jullie opmerkingen, ook de positieve zaken. Het plan is niet perfect volgens jullie en daar kan ik mij in vinden. Ik betreur het dat anderen geen enkel positief punt zien en enkel een doemscenario zien. Beleid voeren in keuzes maken. Niet iedereen zal daar altijd gelukkig mee zijn. Van bij het begin hebben we een aantal principes gesteld. Zoals die 75 procent parkeerplaatsen. Dat zijn objectieve cijfers. Op grote evenementen is het altijd druk, maar wie vanavond of morgenochtend naar de Leet gaat, zal zien dat er vrije plaatsen zullen zijn. Het sluit ook aan bij het parkeerbeleid van het laatste decennium. Er zijn 600 plaatsen bijgekomen op de randparkings. Collega Talpe, de waarheid heeft zijn rechten. Bij mijn weten heeft geen enkele private partner spontaan contact opgenomen met ons. Ik wind me daarover op. Dat is gewoon niet waar. Als die partner was gekomen, hadden we geluisterd. Maar wij hebben ook ons huiswerk gemaakt. En komen uit op een kostprijs van 10 miljoen euro. Ik wil dat niet verantwoorden aan mijn kiezers. Ik gooi geen geld in een bodemloze put. U kan daarover van mening verschillen, maar het is inderdaad een principiële keuze. Collega Lannoo, ik respecteer uw mening. Voor mij mocht er ook meer groen geweest zijn, maar ik kan me vinden in de gemaakte keuzes. Nu is 19,5 procent groen en 80 procent verharding. Met dit plan gaan we naar 28,5 procent groen naar 71 procent verharding. Bijna de helft erbij dus. Over de mobiliteit kan ik zeggen dat er een voorstel op tafel ligt, maar daarover is nog geen enkele beslissing genomen. Ook over het parkeerbeleid op de Leet is dat zo. Voor de bussen heb ik gesteld dat we nog aan het onderhandelen zijn met De Lijn. We komen daar zeker nog op terug. Voor de toegankelijkheid kan ik zeggen dat we daar zeker rekening mee zullen houden. Dit plan moet formeel niet terugkeren naar de gemeenteraad. De opdracht is gegeven aan het studiebureau en daarmee is de kous af. Later zal het bestek nog komen op de gemeenteraad. Ik ben trots over het parcours dat we gelopen hebben."

  Philip Bolle: "Ik onthou alles uiteraard, maar onthou vooral dat niets definitief is op vlak van parkeerplaatsen. Daar ben ik tevreden mee."

  Emmily Talpe: "Collega Bolle, we hebben meer gemeen dan u denkt. Ook u stelt voor om 50 plaatsen toe te voegen."

  Philip Bolle: "Mijn oplossing kost nul euro, de uwe 10 miljoen."

  Emmily Talpe: "Dit staat onze groei in de weg en daar blijf ik bij. De kostprijs over de ondergrondse parking: er is geen enkele haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Dat is niet serieus. Ik kom absoluut niet aan tien miljoen euro, wel aan 3,5. De exploitatie en onderhoud gebeurt door de privépartner. Waarom onderzoeken we het niet? Het kan ook anders. We hebben ook 11 miljoen euro gespendeerd aan een stadhuis. We gaan elkaar niet vinden. Ik noteer ook dat het plan nog aangepast zou kunnen worden."

 • Jeroen Laseure

  "Laat ons niet dramatiseren"

  Jan Breyne (CD&V): "Er is zeker voldoende inspraak geweest. Nu ligt het plan er en zoals verwacht, is niet iedereen akkoord. Dat is niet enkel in Ieper zo, maar ook in Gent en Antwerpen is dat het geval. Er waren twee punten van kritiek: te weinig parkeerplaatsen en te veel parkeerplaatsen. Een reductie naar 75 procent was nochtans een realistische vermindering. Het is 82 procent geworden. Op het Minneplein en de andere randparkings heeft het stadsbestuur ook heel veel geïnvesteerd. In Brugge wil men ook te voet of met het openbaar vervoer naar het centrum. Een ondergrondse parking is met cijfers geargumenteerd als financiële zelfmoord. Ik ben benieuwd, mevrouw Talpe, wie die wonderweldoener is. Het is aan het college om een compromis te vinden en dat heeft ze gedaan. De plannenmakers hebben de grenzen van het haalbare opgezocht. Het aantal parkeerplaatsen kan zelfs nog aangepast worden. Laat ons niet dramatiseren. Er gaat 18 procent verloren, maar op de Leet zijn op een doordeweekse dag altijd parkeerplaatsen, net als op de randparkings en er is autodelen, fietsdelen, te voet gaan... In 1960 reden er in ons land 700.000 wagens, nu zijn er dat 5.700.000. Gaan we mee verder in deze waanzin? Ook een bescheiden stad als Ieper kan het tij keren en niet kiezen voor de absolute monarchie van koning auto. Ieper kiest de weg der geleidelijkheid."

 • Jeroen Laseure

  "Voldoende parking in het centrum"

  Nancy Six (Vlaams Belang): "Ook wij hebben een visie over dit plan. Het plan kan niet meer bijgeschaafd worden en dat is weinig democratisch. We krijgen het laatste woord niet. Ook wij kunnen ons niet vinden in het verdwijnen van de parkeerplaatsen. Collega Bolle, ik volg u voor meer plaatsen in de Janseniusstraat. Zullen we in de toekomst misschien allemaal door de lucht vliegen in plaats van te parkeren? En wat voor de buurtbewoners? Voor bezoekers zijn er genoeg randparkings, maar binnen het centrum moet er voldoende parking zijn. De toeristenbussen horen ook niet op de Grote Markt. Een goede bewegwijzering is noodzakelijk. En wat met de kruispunten? Komen die in uitgewassen beton? Verder nog een bezorgdheid voor slechtzienden. Zullen zij voldoende geholpen worden? Ik sluit me niet aan bij Groen, voor mij mag de auto koning zijn. We moeten niet de bakfiets op."

 • Jeroen Laseure

  "Parkeren in Siberië"

  Emmily Talpe (Open Ieper) heeft ook een ruime interpellatie.

  "Beste collega's, tot vorige maandag had ik nog enige hoop, ik geef toe, het was een sprankeltje hoop, maar het was er wel. Jullie kennen ons standpunt in dit dossier dus het zal dan ook niemand verbazen als ik zeg dat onze fractie een ontgoocheling rijker is. Het is misschien een verdienstelijke poging om de binnenstad op te waarderen en te vergroenen, maar dan wel ene met potentieel desastreuze gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze binnenstad. Ik herinner me toen ik op 4 juli 2016 voor het eerst in de notulen van het schepencollege ontdekte dat jullie van plan waren om in de zone rond de Leet 25% van de parkeerplaatsen op te offeren. Die dag staat nog steeds in mijn geheugen gegrift. Van dag één heeft onze fractie zich hevig verzet tegen dit bloedbad maar het mocht (nog) niet baten. Ik zeg nog niet want vergis u niet, de kiezer, alle Ieperlingen - en dat zijn er veel meer dan die 120 die aanwezig waren op het publieksmoment vorige woensdag - zullen op 14 oktober 2018 hun eigen oordeel vellen."

  "Van 285 naar 214 parkeerplaatsen volgens jullie tellingen, netto 71 parkeerplaatsen die verdwijnen maar de realiteit is veel wreder:Quasi alle parkeerplaatsen op het Vandepeereboomplein sneuvelen. Van de 90 op vandaag blijven er nog 18 over, waarvan het gros en wellicht allen zullen bestemd worden voor kortparkeren en enkele plaatsen voor mindervaliden. Aan het Sint-Maartensplein zakken we van 97 naar 38 plaatsen, dat zijn er nog eens 59 minder. Op die twee makkelijk bereikbare centrale pleinen verdwijnen aldus 130 parkeerplaatsen waarvan men poogt het verlies gedeeltelijk te compenseren in vooral de Janseniusstraat en de Surmont de Volsbergestraat. Op papier is er immers het engagement om 214 parkeerplaatsen te behouden. En het frappante is dat de vertegenwoordiger van het architectenbureau die het aangepaste plan kwam voorstellen zelf ook toegaf dat dat een bijzonder zware opdracht is geweest. Ja, niet verwonderlijk, hun initiële plan van bovengronds groen en ruimte voor fietsers en voetgangers, steunde dan ook helemaal op de aanwezigheid van een ondergrondse parking. Hoe kun je anders open ruimte creëren... als je niet kiest voor ondergronds... ja dan is er maar één optie, een streep door tientallen parkeerplaatsen."

  "Wij hechten eerlijk gezegd ook weinig geloof aan het halen van 214 parkeerplaatsen, als we het plan bekijken, zeker in de straten rond het Astridpark, dan zijn die parkeerplaatsen er echt in geduwd, auto's tot aan de hoek van de straat, moet er in Ieper dan geen 5 meter afstand gehouden worden van de hoek? En wat met de toegang tot privé garages in de Delaerestraat en de Surmont de Volsbergestraat? Ongeveer de helft lijken jullie "vergeten te zijn" bij de tellingen... We houden ons hart vast."

  "Wat bij ons ook onbegrip stuit, maar evenzeer te wijten aan die kunstgreep om aan 214 plaatsen te komen, is de keuze in de Surmont de Volsbergestraat voor dwarsparkeren. En de nachtmerrie gaat - voor onze fractie dan toch - verder want de 37 plaatsen aan het Sint-Maartenplein en de 51 aan de Janseniusstraat, 88 in totaal, zijn verdampbaar, ik vertaal dat eventjes, zodat iedereen het goed begrijpt: dat is "uitstel van executie".

  "Kijk collega's, Open Ieper wil absoluut ook de keuze maken voor bovengronds open ruimte, groen en een voetganger en fietsvriendelijke omgeving, met vele terrassen en sfeer maar wij verbannen de wagens niet naar Siberië. Wij willen ze onder de grond, uit het zicht maar in het centrum - dát is een bereikbare en aantrekkelijke binnenstad."

  "En collega Dehaene u zei me bij de vorige tussenkomst over de Leet en ons pleidooi voor een ondergrondse parking, dat er nog geen enkele privé-partner interesse toonde én dat dit qua investering ons miljoenen euro's zou kosten, wel ik heb alvast minstens 1 privé-partner gespecialiseerd in ondergrondse parkings die stelt bereid te zijn om de mogelijkheden voor Ieper te bespreken, meer nog hij beweert dat hij Ieper al contacteerde voor een verkennend gesprek maar dat hier niet ernstig op is ingegaan; en twee, dat zij al meerdere ondergrondse garages hebben gebouwd, met een investeringskost voor de stad van - luister goed - nul euro inclusief het onderhoud van de garage. Wat is de prijs dan die Ieper zou moeten betalen? De grond ter beschikking stellen en een gedeelte van de parkeergelden ondergronds en bovengronds afstaan volgens een onderling overeen te komen percentage. De stad blijft dus nog steeds centen halen uit het parkeerbeleid. Maar als je het zelfs niet wil bespreken of onderzoeken, ja dan kan ik alleen maar vaststellen dat het hem niet gaat over de kostprijs, jullie willen principieel gewoon geen ondergrondse parkeergarage in het centrum."

  "Ik zou nu kunnen stoppen want ik heb ons belangrijkste punt gemaakt, maar ik wil nog een aantal andere zaken aanhalen uit respect en begrip voor een aantal andere bezorgdheden die wij delen met tal van Ieperlingen, bewoners, bezoekers, handelaars... Vooreerst en die opmerking heb ik vorige week bij de bespreking met de vertegenwoordiger van het architectenbureau ook gemaakt, wat met laden en lossen voor de lokale handelaars en horeca op het Vandenpeereboomplein? Niet alleen de wagens, maar ook De Lijn en toeristenbussen worden verbannen van de Leet, allemaal richting de Grote Markt, ik hou mn hart vast voor de verkeersinfarcten dat dat zal opleveren."

  "Eerst wil ik het even hebben over de plannen wat betreft de circulatie in het centrum zoals die in het masterplan weergegeven zijn. Dat was toch ook even slikken. De gevreesde knip op de Neermarkt komt er dan wel niet maar ze is niet weg, ze wordt gewoon verschoven naar halverwege de Grote Markt. Wat hopen jullie te bereiken? Ik zal het zeggen, frustratie, ongemak, en jawel ook weer meer zoekverkeer in de binnenstad. Men zal Ieper links laten liggen om te winkelen en ook de jonge gezinnen met kinderen in verschillende scholen en creches verspreid over de binnenstad zult u hier niet mee lokken, integendeel."

  "Beste collega's, tot slot want het is onmogelijk om op alle elementen van het plan in te gaan, wil ik het even hebben over de waterpartijen op het Vandenpeereboomplein. Open Ieper vraagt al jaren een nieuwe openluchtzwembad maar dat is niet wat we voor ogen hebben. Los van het feit dat water een zekere sfeer kan brengen op het plein, hoeft dat helemaal niet zo overheersend te zijn als wat er nu op tafel ligt. Met die immense waterbakken, kun je daar quasi niets meer organiseren."

  "Beste collega's, maar in het bijzonder richt ik mij tot de meerderheid, bezint eer ge begint. Parkeren in het centrum is onmisbaar voor Ieper, voor wie hier woont, werkt, winkelt, onderneemt. Zet het mes niet in tientallen parkeerplaatsen zonder degelijk alternatief. En dat zeg ik niet als pure oppositie bashing maar met een oprechte, diepe bezorgdheid voor wat betreft de impact van dit plan op de leefbaarheid en toekomst van onze stad."

 • Jeroen Laseure

  "Geen echte vernieuwing"

  Vera Lannoo (Groen) is de volgende aan de beurt. "Groen is heel ontgoocheld over het resultaat. Wat zo veelbelovend begon als een groen hart voor de stad is een tweede stenen hart geworden. Het is ook jammer dat dit plan niet op de gemeenteraad is voorgesteld. Er is nog steeds heel veel aandacht voor parkeerplaatsen en sluipwegen door de stad. Waar is de 'ruimte voor groen, eigentijdsheid en vernieuwing?' Groen heeft de inspraak altijd gesteund en daar zijn we wel positief over geweest. Er komt geen ondergrondse parking en dat is positief. Maar koning auto staat nog steeds centraal. Dit is een gemiste kans. De tekeningen zijn zeker misleidend. Er staat amper een auto op, maar dat beantwoordt niet aan de realiteit. Geen enkele ouder zal zijn kind vrij laten spelen, want auto's zullen er ongehinderd kunnen rijden. De groene sokkel rond de kathedraal wordt zelfs versierd met parkeerplaatsen. Dit plan is zeker een verbetering, maar de echte vernieuwing is er niet. Hoe is dat toch mogelijk? We denken aan twee redenen. Jullie hadden nooit mogen stellen dat 75 procent van de parkeerplaatsen behouden moest blijven. Daarmee hebben jullie je eigen STOP-principe genegeerd. Nu lok je nog altijd de auto's naar het centrum. En als je de parkeertijd kort houdt, krijg je nog meer circulatie. Al is langparkeren ook geen optie. Jullie hebben te veel geluisterd naar de grootste roepers. Sommigen roepen altijd als er een parkeerplaats verdwijnt. Het resultaat is een gemiste kans. Hoe verloopt het dossier nu verder? Is er nog bijsturing mogelijk?"

 • Jeroen Laseure

  "Doorgaand verkeer heeft er geen plaats meer"

  Philip Bolle (SP.A) is eerst aan de beurt.

  "Op woensdag mocht het ruim opgekomen publiek kennis nemen van de laatste versie van het masterplan over de Leetzone, in uw woorden schepen, de definitieve versie, waarmee u eigenlijk al onze tussenkomsten van vandaag bij voorbaat naar de prullenmand verwijst. Geen leuke gedachte, maar het feit dat u daar als enige vertegenwoordiger van het college, in dit zo beladen en belangrijke dossier moederziel alleen stond, was wellicht ook geen fijn moment. En dát geeft ons dan weer moed om het toch maar te proberen."

  "Voor ons is dit project duidelijk een 'work in progress'. Wij gaan er dus van uit dat er wél nog correcties zullen aangebracht worden binnen het voorgestelde ontwerp. Ondertussen verheugt het ons dat de meerderheid niet gezwicht is voor de roep om een ondergrondse parkeergarage in het centrum van de stad. Wij waren ook niet gelukkig met uw voorstel om de toeristenbussen via de Leet naar de Surmontstraat te sturen om voor het park toeristen te lossen. Dit onzalige idee is begraven en ook dat is goed. Wij hebben consequent vanaf de eerste bespreking van het plan aangedrongen om de groenruimte rond het Iers Kruis aan de Janseniusstraat in te nemen als parking, niet alleen om de parkeercapaciteit te verhogen, maar tevens omdat het een schaduwrijke en tochtige plaats is. Ook op die suggestie bent u uiteindelijk ingegaan, maar daarover straks meer. Eerste conclusie, in tegenstelling tot veel andere dossiers die de revue passeren, is hier wel ingegaan op belangrijke aanpassingen die wij gevraagd hebben en dit voortschrijdend inzicht siert het college."

  "Na de realisatie van het project moeten we overgaan tot een knip aan de Neermarkt - of zoals in uw voorstel, een knip op de Markt - om ervoor te zorgen dat het centrum van Ieper een echte bestemming wordt en niet de kortste verbinding tussen 2 randen. De auto heeft in het centrum absoluut zijn plaats, maar het doorgaand autoverkeer heeft er in de toekomst geen plaats meer. En de tijd tussen nu en de realisatie van het project, moeten we ten volle benutten om dat doorgaand verkeer zo vlot mogelijk rond Ieper te leiden. Op vandaag is dat nog een wensdroom, want het hapert aan alle kanten; binnen 2 à 3 jaar moet dat een realisatie zijn. We zullen daar nu niet verder op in gaan, dat is voer voor latere tussenkomsten, maar onthoud dat voor SP.A de herinrichting van het centrum én de vlotte doorstroming rond de stad één en ondeelbaar zijn."

  Maar laat ons nu even in detail stilstaan. De idee om de Lakenhallen op een stenen sokkel te plaatsen en de kathedraal samen met het park op een groene sokkel te situeren, oogt aantrekkelijk. Het opschuiven van de bomenrij aan de westkant van het Vandepeereboomplein zal grotere terrassen mogelijk maken. De benutting van de door ons voorgestelde zone van het Iers Kruis krijgt ondanks de gevraagde invulling helaas een onvoldoende. Daar is nu wel ruimte voorzien voor 40 wagens, maar er valt véél meer rendement uit te halen. De halfslachtige invulling dient hier niemand. Wij vragen om hier maximaal en zonder franje de parkeercapaciteit ten volle te benutten van aan de bocht van de Janseniusstraat tot aan het achterschip van de kerk. Hier kunnen zeker 40 extra parkeerplaatsen bijkomen, zonder afbreuk te doen aan het concept."

  "Op het Vandenpeereboomplein aan de zuidkant vermeldt u op het plan slechts 4 plaatsen voor de Carrefour. Ons lijkt het toe dat de impact van minstens 15 wagens daar verwaarloosbaar is, maar wel belangrijk voor de handel in de buurt. Maak er plaatsen voor run shopping van voor maximaal 30 minuten of 1 uur en u zult er veel mensen en handelaars een groot plezier mee doen. Door het afsluiten van de Kloosterpoort wordt de Deken Debrouwerstraat voor wagens enkel nog toegankelijk via de Surmontstraat. Er is nog potentieel op het einde van de straat tegen de noordkant van de schouwburg. Deze zone is onaantrekkelijk qua beleving, nauwelijks zichtbaar en maakt ook geen deel uit van de groene omzoomde sokkel. Wellicht kunnen daar moeiteloos een 10-tal plaatsen gecreëerd worden."

  "We missen op dit plan ook de inplanting en de impact van de nieuwe toegang tot de Proosdijzaal. Dit is een gemiste kans. Als we de grote dubbele poort van de Lakenhalle in de Coomansstraat openen, dan kijken we door het museumcafé op het binnenplein van de Lakenhalle. Waarom vervangen we die hoge gesloten houten poort niet door een grote glazen deur die een schitterende inkijk en doorkijk zou bieden en wellicht ook een boost kan betekenen voor het museumcafé."

  "En ten slotte, de kostprijs. Ik zou graag eens vernemen wat het voorliggende ontwerp zou kosten. Het lijkt bijna een detail te worden in het licht van de overdadige aandacht die gaat naar het verlies van een paar tientallen parkeerplaatsen. Dus plak daar maar eens een bedrag op schepen."

  "Forse en minder forse, maar vooral constructieve bedenkingen collega's die wij nog graag zouden gerealiseerd zien en die in geen enkele mate afbreuk doen aan de opzet en filosofie achter het project. In ons concept komen er 50 à 60 parkeerplaatsen bij, ik herhaal, zonder afbreuk te doen aan de essentie van het plan. We zouden er vast en zeker een pak mensen gelukkig mee maken en is dat niet de reden waarom wij ons zo vaak zo druk maken in deze raad?"

 • Jeroen Laseure

  Heraanleg De Leet

  Er zijn drie interpellaties over de Leet. Het plan is vorige woensdag voorgesteld op een infovergadering. Alle partijen tekenden toen present.

 • Tom Gheeraert

  Wijk-werken

  OCMW-voozitter Marieke Cloet (CD&V): "De zaken die collega Bouchaert aanhaalt zijn allemaal zaken die van bovenaf opgelegd worden. Normaal zouden alle bestaande medewerkers wel hun huidige job behouden, ook al zullen ze eerst vooraf gescreend worden."

 • Tom Gheeraert

  Wijk-werken (3)

  "In het Vlaams parlement heb ik de overgang van PWA naar Wijk-werken van nabij opgevolgd", zegt Emmily Talpe (OPen Ieper). "PWA in zijn huidige vorm had geen toekomst meer. Het was voor veel werkzoekenden een vaak sluipende werkloosheidsval geworden. Dat voorkomen was dan ook de grootste uitdaging voor het nieuwe systeem. Het nieuwe Wijk-werken maakt ook deel uit van een breder werkgelegenheidsbeleid, met op kop de activeringsdoelstelling. Die filosofie onderschrijven wij volmondig. Ook de keuze om wijkwerken te organiseren binnen de Interlokale verenging westhoekpersoneel en vervolgens de dienstverlenende vereniging kan op onze goedkeuring bogen.

  "We hebben wel nog een vraag bij de activiteitenlijst. We zien dat in de aanvullende overeenkomst Wijk-werken Westhoek de lijst van activiteiten die werd vastgelegd door Vlaanderen is opgenomen. Het decreet bepaalt echter dat er lokaal afwijkingen op de lijst aangevraagd kunnen worden, wat dus betekent dat de activiteiten kunnen aangepast worden afhankelijk van de noden in de regio. Dit zal een bevoegdheid zijn van de stuurgroep wijkwerken westhoek. Zullen er vanuit Ieper concrete voorstellen komen tot aanpassingen aan de lijst en zo ja dewelke? Ook wat betreft de vraagprijs hebben organisatoren enige vrijheid. De minimale aanschafprijs van een cheque bedraagt 5.95 euro, maar de structuren mogen een hogere prijs vragen tot maximaal 7.45 euro (en met een veelvoud van 0.50 euro). In de aanvullende overeenkomst zie ik staan dat de chequeprijs voor 1/1/2018 vastgelegd wordt op €7,45 per wijk-werkencheque. De maximumprijs dus. Kunnen jullie die keuze motiveren? Het lijkt me moeilijk om naderhand nog die prijs naar beneden te halen?"

 • Tom Gheeraert

  wijk-werken (2)

  "Voor SP.A Ieper is het geen probleem om dit in deze structuur te organiseren, maar er wordt ook gevraagd om akkoord te gaan met de werkingsprincipes en daar hebben we toch enkele bedenkingen bij", komt Evelyn Bouchaert (SP.A) tussen. "Bijvoorbeeld wat betreft de inzet van personeel: door de samenwerkingsovereenkomst hebben we in de Westhoek recht op 3,5 VTE van de VDAB. In de tekst staat duidelijk dat het de taak is van de stuurgroep om te waken over de correcte verdeling van het VDAB-personeel. Ik vraag me af of die verdeling wel werkbaar. Daarnaast is het zo dat de wijk-werken organisatie eigen personeel kan aanstellen. Ook hier moet de stuurgroep advies formuleren. We kunnen dus stellen dat de stuurgroep een belangrijke adviserende rol zal hebben."

  Ze heeft ook een concrete vraag: "Is er al zicht op hoeveel geld er mogelijk kan ingebracht worden via de voormalige PWA's en wat als de voormalige PWA's hun geld niet (evenredig) inbrengen? Kunnen de PWA-medewerkers hun huidige job behouden?"

 • Tom Gheeraert

  Wijk-werken

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om Wijk-werken Westhoek te organiseren binnen de structuur van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel. Na de oprichting van de dienstverlenende vereniging Westhoek, zou deze laatste dit moeten organiseren binnen deze structuur.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!