Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: "Ik woon daar, dus ik zal het wel beter weten"

05/02/18 om 17:40 - Bijgewerkt om 22:03

Op de agenda van de gemeenteraad in Ieper stonden maandagavond (maar) 19 punten.

Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: "Ik woon daar, dus ik zal het wel beter weten"

© Google

 • Jeroen Laseure

  Tot de volgende!

  Voor meer analyse en duiding kan u vrijdag terecht bij Krant van West-Vlaanderen, Het Wekelijks Nieuws Westhoek.

 • Tom Gheeraert

  Gemeenteraad afgesloten

  Daarmee is het laatste woord gezegd. Gemeenteraadsvoorzitter Jan Vercammen (N-VA) sluit de zitting af. "Ik dank u voor uw constructieve bondigheid", besluit Vercammen.

 • Jeroen Laseure

  Therapiezwemmen

  Ann-Sophie Himpe krijgt ook het slotakkoord. "Het schepencollege heeft beslist om geen therapiezwemmen meer toe te laten tijdens de publieke uren. Wel nog op drie strikt afgebakende tijdstippen. Ik las nochtans dat jullie spreken over een verruiming van de uren. Hebben jullie voor deze beslissing overleg gepleegd met therapeuten?"

  Schepen Dehaene: "Oorspronkelijk was dit ingepland tijdens het zwemuurtje op zaterdagnamiddag voor mensen met een handicap. Later heeft zich dat spontaan uitgebreid. Dit hebben we oogluikend toegelaten. Nu hebben we echter veel meer uren dan oorspronkelijk overeen gekomen en meer aanbieders en lesgevers. We hebben overleg gehad met iedereen en enkele misverstanden de wereld uit geholpen."

 • Tom Gheeraert

  Regenboogscharter (2)

  "In december 2017 was er een overleg met Rebus", zegt schepen Eva Ryde (N-VA). "Tijdens dit overleg werden de handvaten, aangereikt door Rebus om stad Ieper bij te staan in hun transgender- en holebibeleid, besproken en geëvalueerd naar de huidige acties die hier al ondernomen worden. Diezelfde maand werd het charter inderdaad ondertekend."

 • Tom Gheeraert

  Regenboogscharter

  De laatste vragen zijn voor Ann-Sophie Himpe (Open Ieper). Inspelend op de actualiteit heeft ze het eerst over het Regenboogcharter. "Meer dan de helft van de West-Vlaamse steden en gemeenten - 34 van de 64 - het Regenboogcharter. Hiermee verbinden ze zich er formeel toe om oog te hebben voor de noden en behoeften van inwoners die holebi en/of transgender zijn. De meerderheid ondertekende het charter niet op 10 oktober, maar in de notulen van het schepencollege zag ik dat er beslist werd om het toch te doen. Wat is ondertussen al ondernomen?"

 • Jeroen Laseure

  Nat skatepark

  Valentijn Despeghel haalt de toestand van het skatepark langs de Leopold III-laan aan.

  "Bij regenweer staan verschillende toestellen in het water. Kan het stadsbestuur dit probleem oplossen? En skaters merken ook op dat de aardestrook tussen het asfalt en de haag modderig is. Kan daar iets aan gedaan worden. Ten slotte vragen ze ook zitbanken."

  Schepen Eva Ryde: "Het klopt dat het veel geregend heeft. Daardoor zijn enkele stroken modderig. We bekijken alles in z'n totaliteit met de aanleg van de nieuwe turnzaal. Nieuwe zitbanken zullen we ook bekijken in dat kader. Voor het waterprobleem is het geen optie om putten op te vullen, want dan krijg je naden. Een volledige aanpak zal zich de komende jaren wel aandienen. Dat staat dit jaar niet gebudgeteerd. Jullie weten meteen een programmapunt voor de verkiezingen. Van een overkapping is nooit sprake geweest. We leggen wel contacten met de skaters en als de vraag komt om samen een afdak te bouwen, staan we daarvoor open."

  Valentijn Despeghel: "Als tussentijdse oplossing kan je kleine gaatjes boren om de diepteplassen op te lossen. Dat heb ik me laten vertellen."

 • Tom Gheeraert

  "Geen zwemfunctie"

  "De jury stelt dat het project voldoet wat de visie betreft: het maakt deel uit van een groot ambitieus project rond de verschillende groenelementen in en rond de Ieperse historische stadskern die op termijn mentaal en fysisch met elkaar verbonden zullen worden", zegt schepen Jef Verschoore (CD&V). "De jury concludeerde dat het projectvoorstel nog te prematuur is om degelijk te beoordelen. Dit komt doordat de ontwerpopdracht nog niet gerealiseerd was toen het project moest wordn ingediend. Bovendien kan het project ook niet gerealiseerd worden binnen de drie jaar. De VMM bepaalt hierbij de uitvoeringstermijn, gezien zij alle waterbouwkundige infrastructuur financieren. De jury heeft in haar verslag nergens betreurd dat er geen zwemfunctie voorzien wordt en de visie op het geheel positief beoordeeld. We gaan dus door met het project en zullen de omwonenden en alle betrokken daarin laten participeren."

 • Jeroen Laseure

  "De helft van de organen van de gemeenteraadsleden is van discutabele kwaliteit"

  Emmily Talpe wil een lans breken om meer te sensibiliseren voor orgaandonatie. "Van januari tot november 2017 telden we amper 42 registraties. Dat doet vermoeden dat de Ieperlingen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om hun keuze te laten registreren. Is Ieper bereid om net zoals in Kortrijk een grote actie rond orgaandonatie te voeren?"

  Marieke Cloet: "De wetgeving gaat uit van toestemming, tenzij je een verzet aantekent. Registratie als donor geeft wel duidelijkheid voor nabestaanden. In 2012 heben we samen met Soroptimist Ieper een grote campagne georganiseerd. Nu is de sensibilisering beperkter. Er liggen folders bij de dienst Leven en er zijn affiches. Samen met de communicatiedienst zullen we nu meer promotie voeren."

  Emmily Talpe: "Ik zie meer heil in grotere acties. Ik deel alvast aan de hele gemeenteraad een folder uit. Het is jullie keuze om jullie te laten registreren."

  Jan Vercammen grapt: "Een kleine bemerking. Als ik rond me kijk, zijn de organen van de helft van de gemeenteraadsleden van discutabele kwaliteit. Zo, nu zijn we weer helemaal wakker." (algemene hilariteit)

 • Tom Gheeraert

  Wat met openluchtzwembad?

  "Sinds 2017 subsidieert de Vlaamse overheid thematische stadsvernieuwingsprojecten, om zo het investeren in kwaliteitsvolle stadsontwikkeling te stimuleren (we spreken over een subsidie met een maximum van 500.000 euro). Thema van de oproep vorig jaar was 'Groen in de Stad'", legt Emmily Talpe (Open Ieper) uit. "Op 21 augustus besloot het schepencollege om hierop in te tekenen met stad Ieper, meer bepaald met het project 'Herinrichting Openluchtzwembad'. Een jury beoordeelde daarop het ingediende project van onze stad. Belangrijk criterium voor het ontvangen van de subsidie is dat het project een vernieuwend karakter moet hebben en dat het daadwerkelijk een verschil moet maken. Uit het juryverslag blijkt echter dat het Ieperse project bij de juryleden veel vragen opriep en op kritiek stoot."

  "Het project is volgens hen een intrigerend vraagstuk in een bijzonder landschap dat veel potentie heeft, maar zo oordelen ze dat komt niet naar voren uit het ingediende ontwerp. Er mist een groter verhaal. De jury raadt dan ook aan het project wat te radicaliseren en de visie open te trekken. Opmerkelijk, de jury betreurde het vooral dat de zwemfunctie niet opnieuw wordt voorzien. Dat hoeft geen regionaal zwembad te zijn zo halen ze aan, maar kan bijvoorbeeld ook een ecologische zwemvijver zijn. Volgens de experts kan dit lokaal heel veel betekenen en zou het ook toekomstgericht zijn, met het oog op de klimaatopwarming."

  "In zijn eindoordeel besluit men vanuit Vlaanderen om het project niet te subsidiëren. Onze stad loopt zo een aanzienlijke subsidie mis. Wat is de reactie van het schepencollege op de beoordeling en het mislopen van de subsidie? Zal rekening gehouden worden met de opmerkingen vanuit de Vlaamse overheid?"

 • Tom Gheeraert

  Eva Ryde: "Ander magazijn aangeboden"

  "We zijn er ons van bewust wat de werkgroep betekende en nog steeds betekent voor verwante projecten in Roemenië", antwoordt schepen Eva Ryde (N-VA). "De huidige toestand in het land is echter niet mer te vergelijken als de toestand bij de opstart van de werking. De werkgroep kreeg in 2016 het voorstel aangeboden om een ander magazijn te gebruiken, maar wegens de leeftijd van de leden en geen instroom van nieuwe leden, werd er niet ingegaan op dit aanbod. Een huldiging van de werkgroep wordt voorzien."

  Philip Bolle: "Ik heb die mensen gecontacteerd. Ik hoorde toch de verzuchtiging om het project verder te zetten. De burgemeester mag misschien uitgenodigd zijn op de Kattenstoet, maar ik hoop dat er daar iets wezenljks uitkomt."

 • Tom Gheeraert

  Ieper Helpt Roemenië opgedoekt

  De volgende vraag is van Philip Bolle (SP.A): "De 'vzw Humanitaire Organisatie Ieper-Roemenië' stopte per 01.01.2018 haar werking na 27 jaren van onbaatzuchtig hulp in Recea, Sausa en Vidrasau. Alle drie geadopteerde dorpen door Ieper. Ze verreden een kleine 250.000 km met volgeladen vrachtwagens en minibusjes. Letterlijk vele duizenden bananendozen werden gevuld met kledij en klein gerief en met vrachtwagens ter plaatse gebracht. Een titanenwerk om dat in te zamelen, te sorteren en te verpakken. En dan heb ik het nog niet gehad over de fondsenwerving die op poten werd gezet en dat allemaal met een kleine groep bevlogen mensen."

  "Maar daar is nu een eind aan gekomen, want de groep gooide eind 2017 de handdoek in de ring, onder andere omdat hun magazijn in de Kauwekijnstraat werd opgezegd door de stad omdat het blijkbaar moet dienen voor de Nocturnes. Noodgedwongen ook, want leeftijd begint zijn tol te eisen en er is geen jeugdige opvolging. Vandaar mijn vraag: ziet de stad Ieper mogelijkheden om dit bijzondere initiatief nieuw leven in te blazen via ondersteuning van één of meerdere projecten aldaar? Is ontwikkelingssamenwerking voor Ieper een kwestie van wat steriele financiële steun of kunnen we op een of andere manier verder onze schouders zetten om één of meerdere van de opgestarte initiatieven te continueren? Daarnaast zou het van waardering getuigen deze groep idealisten op een of andere manier erkentelijk te zijn via een warme huldiging."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  We zijn toe aan het vragenrondje.

  Ives Goudeseune (SP.A) mag de spits afbijten. "Wat zijn de plannen van de stad met het Sint-Jansgodshuis waar het stedelijk museum gevestigd was? Ik vernam uit goede bron dat dé Academie interesse heeft om het gebouw, of een deel ervan, te gebruiken. Dit is een geschikte leslocatie voor de lessen model. Daarvoor is het nu te druk geworden in de Weverijstraat. Ook de afdeling muziek heeft interesse. Gaan jullie in overleg met hen of wat zijn jullie plannen?"

  Schepen en OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V): "Het gebouw is eigendom van het OCMW dat het in 1982 kosteloos ter beschikking stelde aan de stad voor 50 jaar. In de overeenkomst staat dat de stad de mogelijkheid krijgt om er een stadsmuseum in te richten. Voor een andere activiteit moet het OCMW toestemming geven. Tot nu toe heeft de OCMW-raad enkel toelating gegeven voor een eindejaarstentoonstelling in de kapel van de Belle. De toekomst van het gebouw zijn we nog aan het onderzoeken met de secretaris en het managementteam."

 • Tom Gheeraert

  Iedereen wil Warmste Week

  Nancy Six (Vlaams Belang): "Ook wij kunnen ons vinden in de voorstellen van collega Bolle, alleen vinden wij ook dat de kerstmarkt in het centrum moet blijven."

  Vera Lannoo: "Groen is minder enthousiast om een ijspiste op het water installeren, aangezien dit negatieve milieu-effecten kan hebben."

  Jan Breyne (CD&V): "Het klinkt als muziek in de oren, maar wij beseffen dat dit heel moeilijk is. Het centrummanagement organiseert de kerstmarkt en doet dat goed in functie van het centrum. Het voorstel moet op haar haalbaarheid getoetst worden en dat kan gebeuren op de volgende bijeenkomst van het centrummanagement. Misschien moet de stad daarvoor ook de steun vragen van de provincie, zoals dat i het verleden gebeurd is in andere provincies.

  Katrien Desomer (CD&V): "We zitten allemaal op dezelfde lijn. Dus dat nemen we mee naar het schepencollege. Het voorstel over de kerstmarkt neem ik mee naar het centrummanagement en koppel terug naar de gemeenteraad."

 • Tom Gheeraert

  Open Ieper: “Kerstmarkt moet in centrum blijven”

  "Collega Bolle, uw interpellatie is drie voor de prijs van één, er zitten drie aparte onderdelen in, en u was blijkbaar in een gulle bui want het zijn alle drie constructieve suggesties", merkt Emmily Talpe (Open Ieper) op. "Meer van dat zou ik zeggen, maar dat wil wel niet zeggen dat ik het met alle voorstellen eens ben.

  "Uw eerste voorstel om de warmste week naar Ieper te halen, na de Wings for Life ook Music for Life, ja daar kan niemand iets op tegen hebben lijkt me. Het lijkt me ook een mooie manier voor de nieuwe bestuursploeg om het eerste jaar van de volgende legislatuur af te ronden."

  "Uw tweede voorstel om de kerstmarkt van de grote markt weg te halen, daar zijn we geen voorstander van. Niet dat de locatie en een drijvende ijspiste geen originele suggesties zijn maar de prijs die we daar voor moeten betalen zal te groot zijn en daarmee bedoel ik niet alleen de prijs voor de aanleg van een drijvende ijspiste maar vooral de prijs die onze binnenstad, onze handelaars in het centrum zouden moeten betalen. Als we de kerstmarkt van de grote markt wegtrekken, wordt ons (winkel)centrum in de kerstperiode heel kwetsbaar. Het is net de sfeer, de chalets, de ijspiste die de combinatie met winkelen en horecabezoek stimuleren. Ik ben er van overtuigd dat het centrummanagement het concept van de kerstmarkt jaarlijks evalueert en ik hoor dat ze voor de volgende kerst een aantal vernieuwingen in petto hebben."

  "En ik eindig met uw suggestie om op het groenpark tijdelijk parkeren toe te laten bij grote evenementen. Ik bemerk bij collega Bolle opnieuw voortschrijdend inzicht wat betreft het parkeeraanbod dicht bij het centrum. Een parkeerzone aan het groenpark, zeker interessant, ik zou dit ook niet echt een randparking noemen maar een semi randparking, want via de vestingen ben je heel snel in het centrum. Benieuwd of de meerderheid ons enthousiasme zal delen", besluit Emmily Talpe.

 • Tom Gheeraert

  SP.A wil 'Warmste Week' 2019 op Evenementenplein

  SP.A heeft nog een ambitieus idee: "Het ligt niet in mijn bedoeling een uitgewerkt project voor te leggen, maar eerder aftoetsen of de volgende combinatie haalbaar is", leidt Philip Bolle (SP.A) het voorstel in. "Voor de twaalfde editie van de 'Warmste Week' trok 'Music For Life' naar Wachtebeke. Dat ging gepaard met een record aantal bezoekers, want die week bezochten meer dan 75.000 mensen het Provinciaal Domein Puyenbroeck om er te vertellen welk goed doel zij een warm hart toedroegen en waarom. Ook de 13de editie van dit jaar zal plaatsvinden in Wachtebeke."

  "Ons voorstel is dat Ieper zijn gemotiveerde kandidatuur indient om dit initiatief van de 'Warmste Week' voor het jaar 2019 naar Ieper te halen. Het zou voor het eerst in West-Vlaanderen zijn en wij zijn ervan overtuigd dat ook Ieper troeven heeft én de gepaste locaties. Meer speciaal denken we dan aan de omgeving van de Esplanade, de kop van de Majoorgracht, de parking en de groenzone vóór het eilandje en de voormalige site van het Groenpark. Als we werk maken van de reconversie van het Groenpark tot Evenementenplein, dan hebben we ruim voldoende plaats in een attractief kader."

  "Tegelijk zouden we de kerstmarkt kunnen laten plaatsvinden tussen de Majoorgracht en de Pompstraat en de ijspiste kan aangelegd worden op de Majoorgracht. Oostende opteerde dit jaar voor zo'n drijvende ijspiste in het stadspark en dat werd bijzonder gesmaakt. Ook voor Ieper biedt de locatie van de Majoorgracht tussen het Eilandje en de Pompstraat potentie. Het is trouwens een publiek geheim dat de formule van de schaatspiste en kerstmarkt op de Grote Markt versleten is en wat creativiteit kan dus zeker geen kwaad."

  "En nog een laatste voorzet voor het Groenpark: als we daar inderdaad een Evenementenplein kunnen aanleggen, laat het ons dan zo aanleggen dat het multifunctioneel kan gebruikt worden. M.a.w. als er geen activiteiten gepland zijn aldaar, maar des te meer in de binnenstad, dan kan die zone perfect gebruikt worden als tijdelijke randparking. Onze vraag is dus, ziet u iets in deze combinatie voor 2019?"

 • Jeroen Laseure

  Parking voor zorgverleners

  Vera Lannoo (Groen) en Emmily Talpe (Open Ieper) dienen allebei een agendapunt in om een reglement goed te keuren om zorgverleners te laten parkeren voor opritten en garages.

  Vera Lannoo: "Eigenaars kunnen op hun oprit of garage een sticker aanbrengen dat zorgverleners daar mogen parkeren. Zorgverleners kunnen anderzijds ook een kaart aanvragen op het stadhuis om aan het raam van hun wagen te plaatsen. Zoiets moet wel goed gereglementeerd worden. Het reglemenent in Diksmuide is voor ons een voorbeeld als inspiratie. Ik vraag de principiële goedkeuring."

  Emmily Talpe: "Ik wil dit constructief voorstel niet verdrinken in onze tegenstellingen rond de nood aan voldoende parkeerplaatsen in de binnenstad. Dit voorstel is dan ook in alle opzichten positief. Dit is een triple win: voor de zorgverleners uiteraard, voor alle Ieperlingen want er worden minder reguliere parkeerplaatsen ingenomen worden door zorgverleners en voor de lokale overheid die verantwoordelijk is voor een afdoende aanbod aan parkeerplaatsen op haar grondgebied. Onze fractie - in haar enthousiasme zoals altijd - heeft een reglement voorbereid afgestemd op Ieper zodat we dit vandaag ook kunnen goedkeuren en geen maand verliezen om dit systeem te implementeren."

  Philip Bolle (SP.A) pikt in: "Het is niet voor het eerst dat deze vraag opduikt in de gemeenteraad; elke partij, ook wij, hebben hier ooit een poging toe ondernomen, maar vruchteloos. Ik ben dan ook benieuwd waarom het vandaag wel zou kunnen en in het verleden niet, met krak dezelfde CD&V in de bestuursmeerderheid. Het sterke punt in dit voorstel is dat het gemotiveerde burgers toelaat initiatief te nemen om het parkeren voor hun garage toe te laten; het zwakke punt is dat wellicht bijzonder weinig burgers dit initiatief zullen nemen. De logica is dat Vlaanderen het initiatief neemt om in haar verkeerscode op te nemen dat zorgverleners te allen tijde voor een garagepoort mogen staan, mits een geüniformeerde kaart en gsm-nummer achter te laten."

  Nancy Six (Vlaams Belang): "Onze fractie steunt dit initiatief. Hoeveel garages of opritten kunnen in aanmerking komen in de binnenstad?"

  Jan Durnez: "Er zijn in Ieper 18.000 personenwagens ingeschreven. De garages zijn dus niet te tellen op één hand."

  Jan Breyne (CD&V): "Wij steunen dit voorstel. Het moet natuurlijk wel gereglementeerd zijn. Zoals het aanbrengen van een gsm-nummer. Principieel zijn we akkoord. Ik heb ook een garage naast de deur en zal meedoen. De technische uitwerking is voor het college, samen met vertegenwoordigers van de oppositie."

  Schepen Dominique Dehaene: "Wij kunnen ons hierin vinden. Ik stel wel voor om de voorgestelde reglementen nog even door te nemen. Mevrouw Talpe, ik bescherm u ook tegen uzelf, want in uw reglement lees ik dat u spreekt van een voetgangersgebied. Dat is nieuw voor Open VLD. Waar ziet u dat? Want anders wil ik direct tekenen. We kunnen dit principieel stemmen en onderling bespreken met alle partijen."

  Emmily Talpe: "Bedankt voor de steun. Jammer dat we vandaag niet kunnen stemmen, maar we kunnen contact opnemen met andere steden en gemeenten die het systeem al in voege hebben."

  Dominique Dehaene: "De reden dat we dit niet stemmen is omdat er fouten staan in uw voorstel. Dingen die wettelijk niet kunnen."

  Emmily Talpe sluit af: "Dat is kinderachtig."

 • Tom Gheeraert

  Jan Victoor: "IVVO is voor statiegeld"

  Jan Breyne (CD&V): "Een paar bedenkingen. Wij juichen elk positief voorstel van de oppositie toe. Maar ik wil collega's eraan toevoegen dat Ovam al een impactanalyse gedaan heeft. We zijn dus al ver. Het stadsbestuur heeft het al positief geadviseerd bij de bespreking van het afvalstoffenplan. Hoe het concreet ingevuld wordt laat onze fractie over aan de specialisten."

  Paul Victoor (CD&V), voorzitter van afvalcommunale IVVO: "In IVVO al over gedebateerd. In 2013 al een motie ingevoerd. Eind 2017 trad IVVO toe tot de statiegeldalliantie, met unanimiteit van de stemmen. Dat betekent dat alle politieke strekkingen het erover eens zijn. Het zwerfvuil zorgt voor veel ergernissen en is nefast voor onze streek die zich openstelt voor toerisme. Dus een warme oproep voor alle mensen: gelieve deel te nemen aan de zwerfvuilactie van 17 maart."

 • Tom Gheeraert

  Voor en tegen statiegeldalliantie

  Nancy Six (Vlaams Belang): "Er moet meer ingezet worden op controle met camera's. Er moeten ook hogere boetes komen. Kleine buurtwinkels zijn de dupe van dit verhaal. Heel wat Vlamingen wonen dicht bij een grens (met Frankrijk, Nederland of Duitsland) en het risico is - zoals dat ook gebeurde toen de prijzen voor alcohol bij ons verhoogd werden - dat men in het buitenland zijn drank gaat kopen met negatieve gevolgen voor onze eigen lokale handel. In Nederland is men er al jaren over aan het praten, maar daar zijn heel wat bedenken. Wij zullen ons dan ook onthouden."

  Vera Lannoo (Groen): "Wij keuren het wel goed. Ik zat klaar om het punt zelf te agenderen. Natuurlijk is het geen totaaloplossing. We kunnen niet meer doen dan dit. Natuurlijk moet er gesensibiliseerd worden, maar door het invoeren van het statiegeld kan je 40 % van het zwerfvuil vermijden."

 • Tom Gheeraert

  Emmily Talpe: "Statiegeld is bijkomende last voor middenstand"

  "Plastic verpakkingen en papiertjes op straat, het stoort iedereen", zegt ook Emmily Talpe (Open Ieper). "Onze fractie is het er volmondig mee eens dat dit onaanvaardbaar is, dat we dit moeten bestrijden. Ook de Vlaamse regering heeft de aanpak van zwerfvuil prominent opgenomen in het regeerakkoord, het invoeren van statiegeld op blik en pet is daarbij een mogelijke piste. Minister Schauvliege liet dan ook een grondig onderzoek uitvoeren naar het effect van het invoeren van statiegeld. Dit jaar volgt de evaluatie van de studie en van de initiatieven op het terrein van de afgelopen jaren, en dan zou de knoop worden doorgehakt."

  "Wij beamen dat de invoering van het statiegeld op blikjes en PET-flesjes het zwerfvuil inderdaad kan verminderen, maar er zijn toch enkele nuances te maken. Vooreerst is het geen totaaloplossing want er bestaan nog een groot aantal andere verpakkingen die daar niet door gevat zullen worden. We zitten hier ook aan de grens met Frankrijk waar dan weer andere regels gelden. Bovendien worden met het statiegeld alle consumenten en de handelaars 'belast als ik het zo mag zeggen' in plaats van de hardnekkige vervuiler. De invoering van een dergelijk systeem zou voor de lokale middenstand ook heel wat bijkomende administratieve en organisatorische lasten inhouden: denk maar aan de aankoop van dure wisselmachines, ruimte voorzien voor de stockage van al die flesjes en blikjes, .... Ook voor de consument is het niet altijd evident ruimte te voorzien want met statiegeld mogen de blikjes niet langer ingedeukt worden."

  "Wat moeten we wel zeker doen: dat is inzetten op een doorgedreven sensibilisering om te recycleren en zwerfvuil tegen te gaan. We moeten ook werk maken van een mentaliteitswijziging maar evenzeer is een gerichte en strenge handhaving tegen zwerfvuil noodzakelijk.""Belangrijk ook is dat we algemeen het gebruik van plastics verminderen en dat we bij producenten ijveren om te innoveren en te evolueren naar meer recycleerbare en milieuvriendelijkere verpakkingen."

  "Collega Goudeseune, uw bezorgdheid is terecht maar onze fractie zal zich bij uw vraag onthouden omwille van de hier net aangehaalde nuances. Het lijkt ons ook niet opportuun om druk te zetten op de Vlaamse regering door een toetreding tot de statiegeldalliantie nog voordat de evaluatie van het onderzoek over statiegeld en de twee jaar campagnes op het terrein onder impuls van minister Schauvliege is afgerond."

 • Tom Gheeraert

  SP.A wil statiegeld op blikjes

  SP.A-raadslid Ives Goudeseune vraagt aan de stad om toe te treden tot de statiegeldalliantie en opname van de kostenbesparing in de impactanalyse van het statiegeldsysteem. De statiegeldalliantie vraagt aan de beleidsmakers in België om statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes in te voeren. "Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen", argumenteert Ives Goudeseune. "Al meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties en steden en gemeenten tekenden in. Volgens Testaankoop zijn negen op de tien Vlamingen bereid om PMD naar de winkel terug te brengen. De tijd is dus rijp."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!