Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: "Stad steekt te veel geld in Zulte Waregem"

07/11/17 om 13:33 - Bijgewerkt om 21:35

De Waregemse gemeenteraad werkte een relatief drukke novemberzitting af met 33 agendapunten en 10 vragen. Er passeerden heel wat mobiliteitskwesties de revue. CD&V-meerderheid en oppositie raakten het met elkaar eens dat de verkeers- en parkeerdrukte aan moskee Al Azhar moet worden aangepakt.

Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: "Stad steekt te veel geld in Zulte Waregem"

© GF

 • Tom Van Houtte

  Openbare zitting is afgelopen

  De openbare zitting van de novemberraad is ten einde. Volgende afspraak op dinsdag 5 december om 19 uur.

 • Tom Van Houtte

  Groen: “Laat de Expresweg niet nog meer dichtslibben”

  Inge Vandevelde (Groen) maakt zich ook behoorlijk druk over hoe een belangrijke invalsweg als de Expresweg (N382) net als aanpalende wegen blijft dichtslibben, langzaamaan ook buiten de spitsuren. Ze vraagt het stadsbestuur nadrukkelijk om bij de hogere overheden aan te dringen om een update te laten opmaken van de 'streefbeeldstudie N382'. "En zal het stadsbestuur vragen om de nodige budgetten vrij te maken voor een snelle realisatie van de eerste structurele aanpassingen?"

  Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "De streefbeeldstudie is nog altijd actueel, zie maar de realisatie van de brug over de N43. Het voorstel voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex wordt volgende maandag besproken in de regionale mobiliteitscommissie. Het plan kan zeker een oplossing betekenen voor de fileproblematiek. Volgend jaar al wordt de rotonde op De Biest vervangen door lichten."

  Dat antwoord kon Inge Vandevelde niet overtuigen. "Het lokale verkeer zal in de toekomst hoe dan ook moeten worden gescheiden van het verkeer op de N382."

  De Expresweg (N382): een blijvende discussie.

  De Expresweg (N382): een blijvende discussie. © Foto Google Streetview

 • Tom Van Houtte

  Groen ijvert voor extra openbare parkeerzones

  Volgens Groen-raadslid Inge Vandevelde is met de invoering van het nieuwe parkeerbeleid een jaar geleden de ommekeer naar een gezonde mobiliteit in het centrum ingezet, maar ze merkt op dat het parkeerplan nog voor verbetering vatbaar is. "De gratis parkings Expo en Jeugdcentrum staan op weekdagen en zeker bij evenementen aardig vol. Er moet een betere oplossing komen dan de parkeerstrook langs de ring laten vollopen en 'sluipparkeren' in woonstraten net buiten de betaalzones gedogen."

  Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "In het dossier heraanleg Westerlaan-Noorderlaan komen er vlakbij het atheneum vrij veel parkerplaatsen bij. In de omgeving van het Regenboogstadion verrijst er binnen enkele jaren een parkeergebouw waarvan een heel aantal plaatsen openbaar zal kunnen worden gebruikt.

  De schepen gaf ook nog mee dat het bovengronds parkeren in het eerste jaar 750.000 euro heeft binnengebracht in de stadskas en het ondergronds parkeren 170.000 euro.

 • Tom Van Houtte

  Geen aardgaswagens welkom in parking onder Zuiderpromenade?

  Thea Mestdagh (N-VA) liet haar oog vallen op een verbodsbord met het opschrift CNG aan de inrit van de ondergrondse parking Zuidboulevard. "Dat is een demotiverende zet voor inwoners die een wagen hebben die op aardgas rijdt of de aankoop ervan zouden overwegen." Het oppositielid vroeg dan ook uitleg aan de bevoegde schepen.

  Schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Er is op dit vlak onduidelijkheid in de Belgische wetgeving. Hoe dan ook ligt de verantwoordelijkheid om wagens al dan niet toe te laten in een ondergrondse parking bij de uitbater, in dit geval Wagso. Momenteel durven we het risico niet te nemen omdat er in de parkeerhaven garageboxen zitten waarvoor gasopstapeling heel gevaarlijk kan zijn. We zullen werk maken van een risico-analyse en die moet duidelijk maken of we aardgaswagens al dan niet mogen toelaten onder de Zuiderpromenade."

 • Tom Van Houtte

  Geen overdekking aan nieuwe atletiekpiste

  Tom Demunter sprong in de bres voor de AZW-atleten, hun ouders en de toeschouwers van trainingen en meetings op de nieuwe atletiekpiste op de stadionuitbreiding. "Er is wel een prachtige nieuwe accommodatie, maar nergens een overdekking voor de atleten om hun kleren en sporttassen droog te houden en om te schuilen voor de natuurelementen. Nochtans is er tussen de nieuwbouw van Zulte Waregem en de oude kantine perfect een overdekking mogelijk."

  Schepen van Sport Chantal Coussement (CD&V): "Ik heb navraag gedaan bij de club: een fotofinishlokaal is voor hen prioritair en er is geen concrete vraag naar een overdekking. Vandaar dat deze interpellatie mij verwondert. Ook nog meegeven dat er een mooie cafetaria is waar iedereen perfect in het droge alles kan volgen."

  Tom Demunter hield vol dat bestuur, ouders en atleten hem anders hebben laten uitschijnen.

  De atletiekpiste ontbeert nog iets wat op een tribune lijkt.

  De atletiekpiste ontbeert nog iets wat op een tribune lijkt. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  SP.A hekelt druk verkeer rond moskee

  Mario Verhellen (SP.A) vindt dat het stadsbestuur actie moet ondernemen inzake het drukke verkeer bij activiteiten in de moskee Al Azhar in de Roger Vansteenbruggestraat. "De voorbije maanden werden parkeerverboden ingevoerd in een deel van de Fabrieksstraat en de Armand De Rorestraat, maar zonder veel resultaat." Verhellen dringt onder meer aan op de aanstelling van gemachtigd opzichters binnen het moskeebestuur. Volgens hem is het probleem nog groter geworden door de invoering van betalend parkeren op de nabijgelegen stationsparking.

  Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Na contact met de moskee heeft de politie anderhalf jaar geleden vijf leden van de moskee opgeleid tot gemachtigd opzichter. We stellen vast dat die mensen maar weinig zichtbaar zijn in het straatbeeld, dus zullen we hen hierover aanspreken. Verder hebben we gevraagd aan de NMBS om een deel van de stationsparking weer te laten uitbaten door het stadsbestuur, maar we ontvingen nog geen antwoord. De enige realistische piste is allicht blijven aandringen op lagere tarieven."

  Op voorstel van de socialisten wil de stad nu bekijken of er met de curator van het vroegere Sofinal te praten valt over het gebruik van de voormalige werknemersparking in de Fabrieksstraat.

  SP.A wil actie om het drukke verkeer aan de moskee beter te beheersen.

  SP.A wil actie om het drukke verkeer aan de moskee beter te beheersen. © Foto Google Streetview

 • Tom Van Houtte

  Gratis rookmelders voor alle Waregemse huiseigenaars?

  Tijdens het vragenuurtje herinnerde Bernard Loosveldt (N-VA) schepen Rik Soens (CD&V) aan een eerdere vraag over rookmelders. In een vorige raad was er sprake om die gratis of tegen een lage prijs bij de Waregemse senioren te plaatsen, maar N-VA zag dat voorstel liever uitgebreid naar alle huiseigenaars in de stad. "De schepen kondigde aan dat een deel van de belastingen op leegstand in rookmelders zou worden geïnvesteerd. Elke Waregemse eigenaar en bewoner van een woning zou vanaf het najaar goedkoop rookmelders kunnen kopen, werd er toen gemeld." Loosveldt wou weten hoe het nu staat met dat dossier.

  Schepen Rik Soens: "Fluvia wil vier tot vijf avonden uittrekken om uitleg te geven over rookmelders en het belang ervan. We weten intussen ook dat Werkplus kan instaan voor de plaatsing en hebben ook zicht op de prijs. Meer nieuws in een volgende raad."

 • Tom Van Houtte

  Stad maakt werk van nieuw filiaal Desselgemse bib

  Fase 1 van de aanpassingswerken van het oude POC-gebouw in Desselgem is bijna achter de rug, zodat de stad de tweede fase binnen dit project van dorpsvernieuwing kan aanvatten. Het gaat om een reeks aanpassingswerken die noodzakelijk zijn om de gelijkvloerse verdieping van het gebouw om te vormen tot het nieuwe filiaal van de Desselgemse bib. Daarnaast omvat deze fase ook enkele ingrepen voor de jeugdlokalen en de omgeving die minder dringend waren voor hun werking en dus ook minder invloed hebben. Voor dit alles wordt 172.000 euro uitgetrokken.

  Inge Vandevelde (Groen) onthield zich omdat ze vindt dat het in dit dossier aan een totaalvisie ontbreekt.

 • Tom Van Houtte

  Ontwerp volkstuintjes goedgekeurd

  De volkstuintjes kwamen eerder in de raad al aan bod en op het einde van de gewone agenda werd ook nog de goedkeuring van het ontwerp besproken. Grootste slokop is de levering en plaatsing van tuinhuizen, goed voor een geraamde kostprijs van 60.000 euro. De totale kostprijs wordt op 80.000 euro (exclusief btw) geschat.

  Hier komen de 40 volkstuintjes.

  Hier komen de 40 volkstuintjes. © Foto Google Streetview

 • Tom Van Houtte

  Opgelet: ook nieuwe regels op heraangelegde Jozef Duthoypleintje

  Over parkings gesproken: ook het Jozef Duthoyplein in de gelijknamige straat is heraangelegd. Bestuurders mogen de parking enkel oprijden ter hoogte van huisnummer 129 en afrijden ter hoogte van huisnummer 107 (aan vroegere frituur). Twee parkeerplaatsen dienen voor personen met een beperking.

  In deze toestand krijgen we het Jozef Duthoypleintje niet meer te zien.

  In deze toestand krijgen we het Jozef Duthoypleintje niet meer te zien. © GF

 • Tom Van Houtte

  Nieuwe parking, nieuwe verkeersmaatregelen aan stadion/De Treffer

  Met de aanleg van de parking tussen De Treffer en het Regenboogstadion en gelijktijdig de realisatie van een verkeersluwe voet- en fietsweg van de Zuiderlaan langs het Regenboogstadion naar De Treffer en de stadionvijvers wordt ook een aantal nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd. Zo mogen auto's de parking in de Meersstraat alleen oprijden ter hoogte van het voetbalstadion en afrijden aan De Treffer. Zes parkeerplaatsen worden voorbehouden aan personen met een beperking en twee voor elektrische voertuigen. Op de parkeerstrook langs de Meersstraat kunnen van maandag tot vrijdag tussen 8 en 16 uur uitsluitend autocars parkeren, behalve in juli en augustus.

 • Tom Van Houtte

  Herinrichting kruispunt N382-Bekaertlaan-Flanders Fieldweg

  In dit dossier heeft het studiebureau Demey eind september een ontwerp ingediend, een opdracht waarvoor de stad zowat 440.000 euro (inclusief btw) betaalt.

  De herinrichting van dit kruispunt past volgens schepen Kristof Chanterie (CD&V) in de heraanleg van het op- en afrittencomplex, waarvoor het nog wachten is op plannen. Verder bestaat de mogelijkheid dat het even verderop gelegen kruispunt Industrielaan-Anzegemseweg een rotonde krijgt.

  Dit is het kruispunt in kwestie.

  Dit is het kruispunt in kwestie. © Foto Google Streetview

 • Tom Van Houtte

  Dossier heraanleg trage wegen herwerkt

  Er is een nieuw bestek opgemaakt voor de heraanleg of vernieuwing van een aantal 'trage wegen'. Afgelopen zomer ging het schepencollege al op zoek naar een uitvoerder van de werken, maar zette die procedure toen stop nadat 'onaanvaardbare offertes' werden ontvangen. Het dossier werd dan ook opgesplitst in een perceel per voetweg. Nu worden de kosten op 413.000 euro (inclusief btw) geraamd. Het gaat om deze wegels: Potegemstraat (plus vervangen brug oude Gaverbeek), Ossekopstraat, Omloopstraat, Ter Elststraat, Paterswegel, Hazepad, voetweg Ter Zompt-Kleurvinge-Kouters, Olifantstraat en Caseelstraat.

 • Tom Van Houtte

  Waregem wordt een stukje groener

  De stad is nog niet 'uitgekocht', want in functie van de ontwikkeling van het stadsrandbos zullen ook 4 hectare privégronden en -vijvers in de buurt van de Schoendalestraat worden verworven. Hier bedraagt de kostprijs zowat 280.000 euro.

  Jan Balduck (N-VA): "Het wordt zeker een prachtige wandelzone, maar met vijvers alleen heb je toch nog geen bos?"

  Inge Vandevelde (Groen) vroeg zich af of er al plannen zijn voor de bosaanplanting.

  Schepen Rik Soens: "Ik ben bijzonder tevreden met deze verwerving, die aan de Zavelputten takt. We komen zo aan een 20-tal hectares stadsrandbos, maar de vijvers zullen wel vijvers blijven en worden geen bos."

 • Tom Van Houtte

  Stad koopt lap grond voor volkstuintjes

  Het stadsbestuur koopt van Aquafin een lap grond van 4.500 vierkante meter aan gelegen nabij de Windhoek voor de realisatie van volkstuintjes. Kostprijs: zowat 131.000 euro, zijnde 29 euro per vierkante meter.

 • Tom Van Houtte

  Stad stelt zich borg voor lening Essevee, maar oogst kritiek van de oppositie

  Er zit ook een redelijk hoofdstuk Zulte Waregem in deze gemeenteraad en dan gaat het natuurlijk om de verbouwing van het Regenboogstadion. Zo keurde het halfrond een borgstelling van het stadsbestuur goed voor de omzetting van een kortetermijnlening van 5 miljoen euro naar een krediet op 5 jaar.

  Met goedkeuring van de raad zal de stad maximaal de helft van de kostprijs van de nieuwe viptribune in de hoek aan de Zuiderlaan (5,6 miljoen euro exclusief btw) subsidiëren. Dat gebeurt met de opbrengst van de verkoop van de gronden aan het Regenboogstadion (circa 5,8 miljoen) waarop straks onder meer een hotel zal verrijzen. De resterende 3 miljoen euro zal via een jaarlijkse werkingstoelage worden toegekend aan Zulte Waregem in de terugbetaalperiode van de gewaarborgde lening, weliswaar na bewijs van aflossing van het krediet.

  Oppositiepartij Groen stemde tegen, volgens Inge Vandevelde omdat er te veel geld in de club wordt gepompt. Financiënschepen Rik Soens (CD&V): "Die borgstelling is geen schuld die we op ons nemen. Wanneer Essevee zijn beloftes in verband met dat krediet niet kan nakomen, verliest het ook zijn recht van opstal wat betreft het stadion. Trouwens, behalve misschien Anderlecht en Club Brugge kan geen enkele Belgische voetbalclub zomaar naar de bank stappen. En wat de toelage betreft: we houden nog altijd 3 miljoen achter, als een soort borg op borg."

  Mario Verhellen: "In een eerste fase werd er al eens 2,6 miljoen euro gesubsidieerd. We kunnen niet langer beweren dat er geen gemeenschapsgeld naar de club vloeit. Je had dat geld ook aan andere zaken kunnen besteden."

  Schepen Rik Soens: "Die donatie van 2,6 miljoen euro gebeurde drie jaar geleden inderdaad, maar werd ook in dit halfrond goedgekeurd. Daar blijft het bij voor de pure stadsbijdrage in het totale project. Toegegeven: wat we nu doen voor de club houdt nog altijd een klein risico in, al staat Essevee er op dit moment financieel beter voor dan drie seizoenen geleden."

  Een maquette van de geplande investeringen rond het stadion.

  Een maquette van de geplande investeringen rond het stadion. © GF

 • Tom Van Houtte

  Ruim 1,1 miljoen euro voor Fluvia

  De dotatie van de stad Waregem aan hulpverleningszone Fluvia (brandweer) voor 2018, vastgelegd in de zoneraad van 22 september ll., bedraagt 1.166.890 euro. Het gros daarvan (ruim 988.000 euro) is een exploitatietoelage, de rest is een investeringstoelage. De raad heeft hiervoor zijn fiat gegeven.

  Mario Verhellen (SP.A) vroeg aan de burgemeester uitleg bij het personeelstekort binnen de zone, maar volgens Kurt Vanryckeghem (CD&V) is dat vooral een kwestie van de hoofdpost Kortrijk. "Hier in Waregem loopt alles naar wens."

 • Tom Van Houtte

  Mobiele camera's tegen zwerfvuil

  De raad stemt in met het gebruik van camerabewaking om sluikstorten op het grondgebied van Waregem tegen te gaan. De stad tekent in op een proefproject van afvalintercommunale Imog, die gedurende bijna twee jaar de kosten zal dragen. Het ziet ernaar uit dat Waregem de mobiele camera's vooral zal inzetten om het achterlaten van afval aan glasbollen te bestrijden.

  Inge Vandevelde (Groen) vindt camera's niet de oplossing tegen sluikstorten. "Zet een telefoonnummer op die containers zodat de mensen die iets zien dat er niet thuishoort dat kunnen melden."

  Mario Verhellen (SP.A) was het daar niet mee eens. "Met die camera's hebben we nog altijd meer kans om overtreders in de kraag te vatten."

  Volgens burgemeester Vanryckeghem (CD&V) is het ondergronds brengen de toekomst voor een propere omgeving aan de glasbollen.

  Enkele Waregemse wijken worden geregeld met zwerfvuil aan de glasbollen geconfronteerd.

  Enkele Waregemse wijken worden geregeld met zwerfvuil aan de glasbollen geconfronteerd. © GF

 • Tom Van Houtte

  Intercommunales

  De raadsleden wurmen zich momenteel door de eerste punten van de agenda, die allemaal handelen over intercommunales en hun bijzondere algemene vergaderingen.

 • Tom Van Houtte

  Raad is gestart

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem heeft de raad als voorzitter geopend. Er zijn geen afwezigen.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!