Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: nieuw raadslid maakt haar opwachting

05/12/17 om 11:39 - Bijgewerkt om 20:52

De gemeenteraad van Waregem verzamelde dinsdagavond voor de op een na laatste keer dit kalenderjaar. Op de agenda stonden 30 punten en 6 vragen van de oppositie. Daarin moest de raad zijn fiat geven voor de aanstelling van een extra GAS-vaststeller en ook aan de dotatie 2018 voor de politiezone Mira van een slordige 3,7 miljoen euro.

Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: nieuw raadslid maakt haar opwachting

© GF

 • Tom Van Houtte

  Einde van de zitting

  De gewone decemberraad is ten einde. Volgende afspraak, een zitting omtrent de stadsfinanciën, op woensdag 20 december om 19 uur.

 • Tom Van Houtte

  Ook buitenfitness in de deelgemeenten?

  Tot haar tevredenheid stelde Inge Vandevelde (Groen) vast dat de buitenfitness aan het zwembad met een extra toestel werd uitgerust, maar ze wil dat de stad ook een inspanning doet om die lijn door te trekken in de deelgemeenten. En dan komt volgens haar de sporthal van Desselgem in het vizier. "Zou het niet mooi zijn als de senioren uit de Coorenblomme en ook anderen de toestellen kunnen gebruiken? Kan het stadsbestuur die dus ook in de deelgemeenten voorzien?"

  Schepen Jo Neirynck (CD&V): "We beschikken in Waregem over een schitterende locatie, in combinatie met de looppiste van de sportuitbreiding. Laat ons eerst eens monitoren hoeveel deze toestellen worden gebruikt vooraleer we het initiatief uitrollen naar Desselgem of naar een andere deelgemeente."

 • Tom Van Houtte

  Groen wil beter afgesloten speelpleintje op De Biest

  Inge Vandevelde (Groen) brak een lans voor een proper en beter afgesloten speelparkje aan OC De Biest en dat op vraag van de schoolkinderen op de wijk. "Een volledige omheinding met toegangspoortje is daar aangewezen." Het oppositielid ijverde ook voor schommels voor de allerkleinsten en avontuurlijke speelelementen op het speelpleintje aan de Leie in Sint-Eloois-Vijve.

  Schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V): "Ooit hebben we hier stappenplan goedgekeurd voor de inrichting van speelruimtes. Fase 2 is het beleggen van een buurtvergadering met aanwezigheid én inspraak van kinderen, wat we op vandaag ook doen. In 2012 lieten we een masterplan opmaken door een expert en daarin werd bepaald dat het een speelpleintje is en moet blijven van wijkniveau. Op vandaag telt De Biest slechts 39 kinderen van 0 tot 12 jaar. Er is een druk programma op de site van het OC, maar daar komen de meeste kinderen slechts occasioneel naartoe."

  "In het speelplein aan de Leie werd de voorbije jaren 18.000 euro geïnvesteerd en er zit nog een en ander in de pijplijn, maar heel dichtbij moeten we nog extra speelgelegenheid kunnen realiseren bij Wonen aan de Leie."

  De speelzone op De Biest.

  De speelzone op De Biest. © Google Streetview

 • Tom Van Houtte

  Wat met vervuilde gronden Fabrieksstraat?

  Tijdens het vragenuurtje informeerde Jan Balduck (N-VA) naar de stand van zaken in het brownfieldconvenant Fabrieksstraat. "Is de sanering van de vervuilde gronden opgestart en hoe staat het met de opmaak van het RUP? Wordt het daar in de toekomst een KMO-zone of een woongebied?"

  Schepen Kristof Chanterie (CD&V): "Door een geschil zit het saneringsdossier geblokkeerd. Het plan is een herbestemming naar wonen, al dan niet in combinatie met kantoren en enkeke winkels."

  Mario Verhellen (SP.A): "De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan zit al in een redelijk vergevorderd stadium en ik betreur dat inwoners van 't Gaverke hier niet bij worden betrokken, want het gaat toch om een site van een hectare."

  Schepen Chanterie: "Er is een participatiemoment geweest naar aanleiding van het brownfieldconvenant en in het kader van het verdere opmaak van het RUP zal er zeker nog een infomoment komen."

 • Tom Van Houtte

  Ook in Wielsbeke komt er filiaal Waregemse kunstacademie

  De raad heeft hiermee ingestemd bij punt 23 van de dagorde. Bedoeling is dat het filiaal wordt opgestart op 1 september 2018 in de basisschool van Wielsbeke, op voorwaarde dat het wordt erkend door de Vlaamse regering. De focus van het filiaal ligt bij de opleiding beeld en woord, aangevuld met een beperkte opleiding muziek.

  De Waregemse kunstacademie krijgt nu ook een filiaal in Wielsbeke.

  De Waregemse kunstacademie krijgt nu ook een filiaal in Wielsbeke. © Foto Google Streetview

 • Tom Van Houtte

  Beveren-Leie krijgt nieuwe verkaveling in Koning Albertstraat

  Groep Huyzentruyt wenst een verkaveling met zeven geschakelde woningen te realiseren in de Koning Albertstraat in Beveren-Leie en de raad heeft de aanpassing van het wegentracé en de uitvoering van het project met wegenaanleg goedgekeurd. Zo zullen de parkeerplaatsen ter hoogte van de Spaander worden aangepast om toegang te verkrijgen tot de voetpadstrook die paalt aan de kavels. Er wordt een bijkomend parkeerplein met 9 plaatsen aangelegd ter hoogte van de Koning Albertstraat.

 • Tom Van Houtte

  Poekelaan krijgt (deels) parkeerverbod

  De laatste jaren is de parkeerdruk in de Poekelaan gestegen tussen de Leenakkerstraat en huisnummer 67. In dat stuk van de Poekelaan zijn er heel wat woningen gebouwd. Door de hoge parkeerdruk kan het vrachtverkeer van de Leenakkerstraat niet doorrijden naar de bedrijven verderop in de Poekelaan. De raad heeft nu ingestemd met het voorstel om een parkeerverbod in te voeren langs de kant van de onpare huisnummers tussen huisnummer 67 en de Leenakkerstraat.

 • Tom Van Houtte

  Imog-medewerker wordt GAS-vaststeller

  Ruim een jaar geleden werden ook in Waregem de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ingevoerd. Behalve politiediensten kunnen ook daartoe gemachtigde ambtenaren administratieve inbreuken vaststellen. Aangezien de raad vorige maand besliste om camerabewaking in te zetten ter bestrijding van sluitstorten en het achterlaten van zwerfvuil, zal een Imog-medewerker vanaf nu optreden als GAS-vaststeller 'van afvalgerelateerde kleine vormen van overlast'. De raad gaf daartoe zijn fiat.

  De GAS-vaststeller moet onder meer toezien op de properheid rond deze glasbollen.

  De GAS-vaststeller moet onder meer toezien op de properheid rond deze glasbollen. © GF

 • Tom Van Houtte

  Bijna 3,7 miljoen voor politie

  Het halfrond keurde ook de stedelijke dotatie 2018 voor de politiezone Mira goed. Het gaat om een werkingstoelage van 3,5 miljoen euro en ruim 144.000 euro als investeringstoelage.

  Mario Verhellen (SP.A): "Er werd in de zomer beloofd dat er in de zone 15 agenten zouden bijkomen tussen nu en 2019. Ik begrijp dat de financiële verhoging die hier speelt daarmee te maken heeft? Extra personeel is zeker nodig. Zaterdagvoormiddag liep ik op de markt en ik stelde opnieuw vast dat er auto's geparkeerd waren op het ceremonieplein voor de kerk en op zones afgebakend voor openbaar vervoer. Daar mag de politie wel eens op toezien. Er zijn nochtans parkeerplaatsen genoeg, zelfs vlakbij op de speelplaatsvan het Heilig Hartcollege."

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V): "Ik deel je mening en voor al die redenen zijn de extra aanwervingen dus zeker nodig."

 • Tom Van Houtte

  Ruim 300.000 euro extra kredieten voor OCMW

  De raad heeft de budgetwijziging 2017 van het OCMW goedgekeurd. Er worden voor 331.000 euro extra kredieten voorzien, die dienen voor onder meer de aankoop van de oude pastorie in Beveren-Leie (230.000 euro), de heraanleg van esplanade De Meers (50.000 euro), de airco van living De Meers (9.100 euro) en de herstelling van wandtegels en hoekprofielen van De Meers (8.000 euro).

 • Tom Van Houtte

  Nancy Vandenabeele nieuw in het halfrond

  Nancy Vandenabeele heeft de eed afgelegd als opvolgster van Xander Pruvoost bij de N-VA-fractie. Zij zal hem ook vervangen in de raadscommissie externe zaken. Jan Balduck komt in de plaats van Xander in de politieraad, waar hij in de eerstvolgende zitting de eed zal afleggen. Thea Mestdagh neemt voortaan de stoel van Xander in tijdens de algemene vergaderingen en raden van bestuur van de vzw Sportbeheer Waregem EVAP.

  Nancy Vandenabeele

  Nancy Vandenabeele © GF

 • Tom Van Houtte

  Raad is begonnen

  Afwezigen zijn Open VLD-fractieleider Xavier Wyckhuyse, Connie Devos (CD&V) en Martine Vandevelde (onafhankelijk).

 • Tom Van Houtte

  Ook buitenfitness in de deelgemeenten?

  Tot haar tevredenheid stelde Inge Vandevelde (Groen) vast dat de buitenfitness aan het zwembad met een extra toestel werd uitgerust, maar ze wil dat de stad ook een inspanning doet om die lijn door te trekken in de deelgemeenten. En dan komt volgens haar de sporthal van Desselgem in het vizier. Meer daarover vanavond.

  De stad nam onlangs een groot nieuw fitnesstoestel aan het zwembad in gebruik.

  De stad nam onlangs een groot nieuw fitnesstoestel aan het zwembad in gebruik. © GF

 • Tom Van Houtte

  Zo ziet het halfrond eruit

  De samenstelling van de Waregemse raad.

  De samenstelling van de Waregemse raad. © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!