Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: nieuw raadslid legt de eed af

22/01/18 om 11:59 - Bijgewerkt om 22:35

De eerste Veurnse gemeenteraad van het jaar eindigde met een bitse discussie tussen Wouter Vanlouwe en de meerderheid.

Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: nieuw raadslid legt de eed af

© MF

 • Matthias Feyen

  Einde van de gemeenteraad

  De volgende gemeenteraad vindt plaats op 26 februari 2018.

  Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie De Zeewacht Kust en Het Wekelijks Nieuws Westhoek.

 • Matthias Feyen

  Opvallende mededeling

  Er is nog een mededeling op het einde van de zitting over de goedkeuring van de jaarrekening 2016 door de gouverneur. "Er was sprake van een vormfout, ergens ontbrak er een lijntje. Daardoor belandde het schema in de soep bij het converteren van een PDF-document en vielen enkele rijen met cijfers weg. Het schema ziet er niet uit zoals het moet", geeft schepen van Financiën Jan Verfaillie (CD&V) mee.

 • Matthias Feyen

  Discussie sleept aan

  "U heeft de burger transparantie beloofd, maar op de achtergrond speelt er een en ander dat niet de openbaarheid mag komen. Een heel eigenaardige zaak, als je het mij vraagt. In de gemeenteraad van maandag 20 november 2017 werden de onderhandse verkopen goedgekeurd, maar blijkbaar was er een procedure hangende bij de Raad van State. Op basis van het arrest blijkt dat het MER-dossier ontbrak bij de volledige verkoop van de site én de Suikerfabriek. Daardoor werd de verkoop van de site opgeschort. Klopt dit of niet", aldus Wouter Vanlouwe

  "U heeft een document van een kandidaat voor de kleinhandelszone opgevraagd. Onlangs werd er een arrest gepubliceerd dat het beding beëindigd werd omdat het beding werd ingetrokken. De Raad van State heeft daarvan kennis genomen", zegt burgemeester Roose.

  "Waarom is de provincie bezig met het hersteldossier toe te passen? De provincie doet een aantal zaken die blijkbaar niet noodzakelijk zijn", vraagt Wouter Vanlouwe zich af.

  "De provincie is bezig om het MER-rapport publiek te maken, dat doet ze trouwens ook bij andere dossiers. Ik ben niet verantwoordelijk voor de notarissen, wij hebben ons huiswerk gemaakt", sluit de burgemeester af.

  "Ik hoop het, want hier wordt heel wat schemer verspreid. Ik krijg geen antwoord op mijn vraag, maar volgende gemeenteraad zal ik mijn vraag duidelijk stellen zodat er transparantie kan zijn op de gemeenteraad en voor de bevolking. Daar hebben jullie blijkbaar geen zin in vandaag", aldus nog het N-VA-raadslid.

 • Matthias Feyen

  Bitse discussie tussen Wouter Vanlouwe en de meerderheid

  "Hopelijk zeggen jullie niet 'hij is daar weer', maar dit is wel een zeer actueel dossier", opent Wouter Vanlouwe (N-VA) zijn interpellatie. Hij vraagt een stand van zaken over de inrichting, de verkopen, de terugbetaling van de planbatenheffing van de Monnikenhoek.

  "Eerst moet u een vraag stellen, dan kunnen we antwoorden. Zo gaat dat bij een interpellatie", aldus schepen Nathalie Delva (CD&V). "Jullie hebben mijn interpellatie toch gekregen? Ik begrijp niet waarom jullie plots zenuwachtig worden", daagt Wouter Vanlouwe de meerderheid uit. "Een arrest van de Raad van State, gepubliceerd in november, heeft ervoor gezorgd dat alle verkopen zijn opgeschort", liet het N-VA-raadslid vooraf weten.

  "Er is een termijnverlenging van 25 dagen toegewezen aan de aannemer, naast de 170 dagen. Daarvan zijn 151 dagen uitgevoerd, nu zijn er dus nog 19 plus 25 dagen uit te voeren. Daarna zal de grond bouwrijp zijn", aldus de CD&V-schepen.

  "Is er niets anders hangende in dit dossier? Er lopen geen procedures bij de Raad van State, ik zeg maar iets? Voor de toewijzing?", aldus Wouter Vanlouwe.

  "Dat is wel iets anders hé. U krijgt een antwoord op uw vraag", laat de schepen optekenen. "Jullie fietsen er heel mooi omheen. Is er geen weet van een hersteldecreet", vraagt het oppositieraadslid. "Stel uw vraag", komt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) tussen.

  "Het MER-dossier ontbrak in het volledige dossier voor de verkopen", aldus Wouter Vanlouwe. "Collega, stel eerst uw interpellatie volledig zodat we kunnen antwoorden", oppert Peter Roose. "Ik vraag een stand van zaken. Het probleem met het MER-dossier komt niet aan bod in het antwoord, net als de Raad van State. Is er echt niets aan de hand", gaat Wouter Vanlouwe verder.

  "Zegt gij het dan hé", repliceert burgemeester Roose.

 • Matthias Feyen

  Mobilhomeparking in Veurne

  Mario Haelewyck (Open VLD) vraagt naar een stand van zaken over de mobilhomeparking in Veurne. "Het verslag van de informatievergadering kreeg u normaal toegestuurd, volgens onze diensten. Wij hebben nog geen enkele site uitgesloten of een keuze gemaakt, daarvoor is er een onderzoek. Jullie zullen de eerste zijn om hierover kennis te nemen", aldus burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

  Mario Haelewyck verwijst naar Wouter Vanlouwe (N-VA), die in de provincieraad vroeg naar budget voor andere locaties. "Meneer Vanlouwe heeft daarop een antwoord gekregen. De subsidie is voor één van de twee sites", aldus nog Peter Roose.

  Ter herinnering: de provincie West-Vlaanderen kende een subsidie van 143.000 euro toe voor een mobilhomeparking bij het Vaubanpark. Het stadsbestuur had daarnaast ook een terrein bij het sportpark in de Noordstraat aangeduid als mogelijke locatie. "Mocht de site Vaubanpark niet doorgaan, dan hoop ik dat we de subsidie behouden voor het sportpark", liet de burgervader in maart vorig jaar optekenen.

 • Matthias Feyen

  Excuses van de voorzitter

  De interpellatieronde start met excuses van voorzitter Jef Goens (CD&V). "De interpellaties stonden niet vooraf aangekondigd op Cobra (intern netwerk, red.). In de toekomst zullen we dat vermijden."

 • Matthias Feyen

  Aanvullend verkeersreglement (bis)

  Er komt een fietsstraat in de Abdijstraat. "De in- en uitgang van de lagere school van het Bisschoppelijk College, net als de fietsenstalling, werden verplaatst van de Abdijstraat naar het Rösrathplein. Aangezien er veel jonge kinderen met de fiets naar school komen, willen we een fietsstraat invoeren in de Abdijstraat. In een fietsstraat mogen de fietsers de hele breedte van de weg gebruiken voor zover die slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterkant indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Ze mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. De Abdijstraat is een doodlopende weg waar enkel plaatselijk verkeer komt. De Abdijstraat ligt reeds in de zone 30 en die leent zich voor het invoeren van een fietsstraat", aldus het agendapunt.

  Het punt wordt unaniem goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Aanvullend verkeersreglement

  De raadsleden bespreken het aanvullend verkeersreglement over de invoering van parkeerplaatsen met een beperkte parkeerduur van 30 minuten in de Karel Coggelaan en op de Houtmarkt. "De ingang en uitgang van de lagere school van het Bisschoppelijk College werden verplaatst van de Abdijstraat naar het Rösrathplein. Hierdoor dringen bepaalde veranderingen zich op. Er worden infrastructurele aanpassingen uitgevoerd op het Rösrathplein. De vier dwarse parkings worden geëlimineerd zodat kinderen veilig in en uit de school raken. Er worden paaltjes geplaatst zodat ouders niet op het aldus ontstane pleintje rijden om hun kinderen af te zetten en zo andere kinderen in gevaar brengen. We creëren enkele plaatsen voor kortparkeren zodat ouders op een veilige, wettelijke manier hun kinderen kunnen afzetten en ophalen", verduidelijkt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

  "Hoe komt het dat de beperkte parkeerduur aan het Annuntiata-instituut maar 10 minuten is en aan het College 30 minuten", wil Dirk Kesteloot (N-VA) weten. "We gaan dat stroomlijnen, de parkeerschijf speelt een rol", antwoordt Peter Roose.

  "Zal er ook op zaterdag beperkte parkeerduur zijn", wil Matthijs Dekeyser (N-VA) weten? "Dit komt volgend maand aan bod in de gemeenteraad. Het kortparkeren geldt enkel op schooldagen en dit tot 19 uur", aldus Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Sint-Niklaaskerk geselecteerd als uitkijktoren

  Het project 'Toren Sint-Niklaaskerk' werd geselecteerd voor financiering in het kader van het programma Horizon 2025. Dat betekent dat het stadsbestuur voor de uitvoering van het project kan rekenen op financiële, logistieke en administratieve ondersteuning vanuit de provincie en Westtoer. "Op basis van voorlopige kostenramingen is er voor het project een ondersteuning van maximum 150.000 euro voorzien. Westtoer en het stadsbestuur van Veurne willen enkele afspraken maken omtrent dit project", aldus het agendapunt.

  "Dit moet een nieuwe toeristische meerwaarde worden voor onze stad. Bij mooi weer zal je de haven van Duinkerke, Heuvelland, Oostende of de IJzertoren kunnen zien", verduidelijkt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

  "Legt u geen hypotheek op het hergebruik van de kerk", wil Dirk Kesteloot (N-VA) weten. "De toren is eigendom van de stad. Wij hypothekeren geen enkele ontsluiting die er vandaag is, we maken gebruik van de bestaande toegang. Er is meer dan één ingang", weet Peter Roose.

  "Ik zie amper plannen over het dossier", hekelt Dirk Kesteloot (N-VA). "Als we overgaan tot het opmaken van een bestek en de bijhorende ramingen komen we hierover terug naar de gemeenteraad. Het architectenbureau staat nog niet zo ver dat er vandaag al zicht is op de totale kostprijs. Veel hangt af van de gebruikte materialen. Er zijn mogelijkheden om de hoogteverschillen weg te werken", aldus de burgervader.

  "Het gaat om 75 procent subsidies op het totaalproject met een maximum van 150.000 euro", antwoordt Peter Roose nog op Wouter Vanlouwe (N-VA).

  De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Veurne en Westtoer voor de realisatie van het project unaniem goed. "We gaan naar een mooi project denk ik", geeft voorzitter Jef Goens (CD&V) mee.

 • Matthias Feyen

  OCMW-voorzitter op dreef

  "Het gebeurt niet vaak dat ik drie agendapunten voor mijn rekening mag nemen, dus ik neem ze maar meteen samen", lacht OCMW-voorzitter Anja Pilet (CD&V), waarna ze toelichting geeft bij de budgetwijziging, de meerjarenplanaanpassing en het budget 2018.

  Ze eindigt met dankwoorden voor de personeelsleden en de financieel beheerder.

 • Matthias Feyen

  Oog voor detail

  Nog door het vertrek van Jef Germonpré moet er een plaatsvervanger aangeduid worden in de vzw Regionaal Landschap IJzer & Polder. Wouter Vanlouwe (N-VA) merkt op dat 'vzw' ontbreekt. "U heeft oog voor detail en dat is goed", aldus voorzitter Jef Goens.

 • Matthias Feyen

  Nog maar eens applaus

  Voorzitter Jef Goens wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de verkeerscommissie ter vervanging van Jef Germonpré.

 • Matthias Feyen

  Opnieuw applaus

  Luc Bultheel legt de eed af als nieuw raadslid voor CD&V Veurne.

 • Matthias Feyen

  Wissel bij N-VA

  Jan Vetters (N-VA) laat weten dat Marieke Stubbe het leiderschap van de N-VA-fractie voor haar rekening neemt tot het einde van de legislatuur. Daarop volgt er applaus van de raadsleden.

 • Matthias Feyen

  Voorzitter vliegt er meteen in

  Jef Goens (CD&V) heet iedereen welkom en start de zitting met een knipoog naar de gemeenteraadsverkiezingen. "Hopelijk komen ieders dromen uit. Veel succes aan iedereen die deelneemt aan de lokale verkiezingen", klinkt het.

 • Matthias Feyen

  Interpellaties

  Mario Haelewyck (Open VLD) interpelleert over de inplanting van de mobilhomeparking. "Hoe ver staat dit dossier? Het is verbazend stil hierover", klinkt het.

  Wouter Vanlouwe (N-VA) plant een tussenkomst over de Monnikenhoek. "Ik interpelleer alweer over dit dossier, want een arrest van de Raad van State, gepubliceerd in november, heeft ervoor gezorgd dat alle verkopen zijn opgeschort", laat Wouter Vanlouwe weten.

 • Matthias Feyen

  Nieuw raadslid bij CD&V

  Luc Bultheel (CD&V) legt vanavond de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Luc Bultheel zal Jef Germonpré opvolgen, die begin deze maand onverwacht uit de Veurnse politiek stapte.

  De CD&V'er was eerder al gemeenteraadslid in Veurne. Door de wissel staan er enkele agendapunten over mandaten op de agenda van de gemeenteraad als gevolg van de stoelendans.

  Er zijn in totaal 16 punten in openbare zitting.

 • Matthias Feyen

  In een notendop

  De samenstelling van de Veurnse gemeenteraad.

  De samenstelling van de Veurnse gemeenteraad. © KW

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!