Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: "Geen jachtgebied zonder toestemming eigenaars"

23/10/17 om 13:13 - Bijgewerkt om 23:15

Na een maand zonder zitting kwam de gemeenteraad van Veurne maandagavond opnieuw samen. Er stonden 32 punten op de agenda.

Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: "Geen jachtgebied zonder toestemming eigenaars"

© MF

 • Matthias Feyen

  Einde van de zitting

  De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 20 november, niet op de vierde maandag van de maand dus. Normaal staat dan de budgetbespreking op de agenda.

  Lees ook over de gemeenteraad in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide van vrijdag 27 oktober.

 • Matthias Feyen

  "Gebrek aan transparantie"

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "Graag had ik een stand van zaken gekregen over de aankoop van gronden tussen de Proostdijkstraat en de Wulpendammestraat. Werden hiervoor reeds financiële middelen in de meerjarenplanning voorzien en zo ja, welke bedragen? Waarom wordt de verkoopovereenkomst die in 2009 getekend en geregistreerd werd niet uitgevoerd? Wie nam het initiatief om een nieuwe verkoopovereenkomst op te stellen terwijl er reeds een geregistreerde verkoopovereenkomst voorhanden is?

  "Er is nog geen verkoop geregeld, laat dat duidelijk zijn. Het dossier is nog niet gefinaliseerd, daarom onthou ik mijn van verdere commentaar. De aankoop moet nog gebeuren. De raad van bestuur heeft de exclusieve bevoegdheid. Een aantal juridische punten uit de overeenkomst wordt nog verder afgetoetst. Er waren tussen 2015 en 2017 geen contacten meer omdat de eigenaar een jaar in het buitenland zat", aldus burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

  "Het gaat hier over een adelijke familie, niet over één persoon", repliceert Wouter Vanlouwe.

  "De discussies gebeuren in een gesloten zitting in de raad van bestuur. U moet u aan uw bevoegdheid houden en de procedures respecteren. Van wie de geformuleerde opmerkingen ook komen, we nemen ze mee en onderzoeken ze juridisch. U wil een dossier opblazen dat er vandaag niet is."

  "U zou de gemeenteraad op tijd en stond informeren over grote dossiers in het kader van de transparatie, maar dat is nog niet één keer gebeurd. Er is een groot mistgordijn."

  "U heeft blijkbaar weinig vertrouwen in uw vertegenwoordigers in het AGB. Misschien had u liever daar zelf gezeten", haalt de burgemeester uit. "Als er beslissingen genomen zijn, wil ik de gemeenteraad zeker informeren."

  "Er is een beslissing, maar u heeft ze niet uitgevoerd. Daarom zit u vandaag met een probleem", verheft Wouter Vanlouwe zijn stem.

  "We gaan deze discussie stoppen, want het wordt te persoonlijk", aldus voorzitter Jef Goens.

 • Matthias Feyen

  "Geen heksenjacht tegen jachtverenigingen"

  Dirk Kesteloot (N-VA) komt tussen over de inkleuring van jachtgebieden, zie het begin van deze livestream eerder vandaag.

  "Ook het stadsbestuur moest dit vernemen via de media. Wij werden niet op de hoogte gebracht. Intussen ging de bal aan het rollen. De zones zijn derhalve misschien wel ingekleurd als jachtgebied, zonder toestemming van de eigenaars mogen ze daar niet voor gebruikt worden. Dit geldt eigenlijk voor heel Vlaanderen, en daarom wordt dit beter op Vlaams niveau aangepakt. Er zijn meer zones dan de enkele die u opsomde. We willen ook geen heksenjacht tegen jachtverenigingen, laat dat duidelijk zijn. We plannen overleg met de wildbeheereenheid", aldus schepen Pascal Sticker (Veurne Plus).

  "Vanuit de hogere overheid kregen wij niet de informatie om de burgers te informeren, dus de mensen op de hoogte brengen via Info Veurne is daarom niet aan de orde", reageert de schepen nog op Dirk Kesteloot.

 • Matthias Feyen

  Vervoer in Veurne en omstreken

  "De werkgroep Vervoerregio Westhoek van 13 september 2017 stelt een derde alternatief scenario voor de organisatie van het kernnet en aanvullend net voor. Belangrijkste zaak voor Veurne is dat lijn 56 niet meer naar De Panne rijdt maar naar Koksijde. Deze L50 zal in dit scenario enkel op zondagen rijden tijdens de zomervakantie. Buiten de zomervakantie rijdt deze niet. Dat is kostenbesparend. Het derde scenario dat voorgesteld wordt, lijkt een aanvaardbaar voorstel", aldus het agendapunt.

  "Het is pas mogelijk om echt uitspraken te doen over het kernnet en het aanvullend net nadat het vervoer op maat gestalte krijgt. Pas dan kunnen we zien hoe de plaatsen die niet of minder bediend worden, ontsloten worden via dit vervoer op maat. Dat zal en moet de belbus zoals we ze op heden kennen vervangen in de toekomst. Er is echter nogal wat onduidelijkheid over de implementatie van dit systeem. Dit zou op Vlaams niveau pas in voege gaan vanaf eind 2019 ten vroegste."

  "Het principe is dat er niet meer van halte tot halte wordt gereden, maar van vraagplaats tot vraagplaats", legt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) uit. "Er moet een overstapmogelijkheid zijn, net als voldoende maatregelen om dit vervoer op maat te regelen. Er is helemaal geen sprake van het feit dat de belbus op 1 april wordt afgeschaft."

  "Een aprilgrap", oppert Dirk Kesteloot. "Nogal wansmakelijk dan, denk ik collega", repliceert de burgemeester. "Er moet ook een mogelijkheid zijn waarbij ook privépartners in dit project kunnen instappen."

  Matthijs Dekeyser (N-VA) komt tussen over de denkpiste van de verlenging van de kusttram tot Veurne. "Daarvan ben ik eigenlijk niet op de hoogte, het milieueffectenrapport is niet volledig afgerond dacht ik. Ik heb geen intenties gehoord van De Lijn dat men daar vandaag mee bezig is. De Lijn heeft andere katten te geselen", aldus de burgemeester.

  "Het verheugt mij ten stelligste dat de lijn naar Poperinge overeind blijft, veel van onze leerlingen gebruiken die", aldus directrice en N-VA-raadslid Marieke Stubbe.

 • Matthias Feyen

  Verkiezingskoorts? (bis)

  "We willen voor de grote vakantie openen, ten laatste", geeft schepen Nathalie Delva mee na een uitgebreide toelichting met plannen van de buitenschoolse kinderopvang. "Ten laatste op 13 oktober", knipoogt Jan Verfaillie, wat hier en daar op gelach wordt onthaald.

  "Ik dank iedereen voor de constructieve bijdragen", aldus voorzitter Jef Goens.

 • Matthias Feyen

  Voorzitter haalt uit

  Schepen Céline Mouton (Veurne Plus) - bevoegd voor lokale economie en middenstand, werk en toerisme en feestelijkheden - geeft kort toelichting bij de vaststelling van participatie aan de organisatie van Wijk-werken in de regio Westhoek.

  "We zijn blij dat schepen Mouton nog eens deelneemt aan het debat en blijkbaar toch nog over een paar bevoegdheden beschikt", laat Wouter Vanlouwe (N-VA) optekenen. "Erg laag bij de grond", aldus de schepen. "Dit doet hier niet ter zake", oordeelt voorzitter Jef Goens.

 • Matthias Feyen

  Steun voor Westhoek Kajakclub Veurne

  De meerderheid stelt voor om in het ontwerp van de budgetwijziging 2017-1 aan de Westhoek Kajakclub Veurne, aan wie reeds het toegezegde bedrag van 85.000 euro overeengekomen werd, nog 80.000 euro toe te zeggen voor de realisatie van de bouw van het clubhuis en het openbaar toilet in het Vaubanpark.

  Dat leidt tot een korte discussie tussen schepen van Sport Pascal Sticker (Veurne Plus) en Dirk Kesteloot (N-VA), maar het voorstel wordt unaniem goedgekeurd. "Anders zegt u nog dat wij tegen de Veurnse sportclubs zijn", klinkt het op de N-VA-bank.

 • Matthias Feyen

  Voorzitter roept schepen tot de orde

  Jan Verfaillie (CD&V) gaat plots even naar de achterste rij op de publieksbanken, waarop voorzitter Jef Goens zijn partijgenoot tot de orde roept. De schepen gaat daarop opnieuw naar zijn plaats.

 • Matthias Feyen

  Barbecueën op openbaar domein

  Het stadsbestuur wil het mogelijk maken dat je barbecues kan organiseren op de daarvoor bestemde zones van het openbaar domein en door de Stad Veurne voorziene barbecuetoestellen. Barbecues organiseren op andere plaatsen en toestellen op het openbaar domein worden verboden. Daarvoor moet de algemene politieverordening ter voorkoming van overlast hervastgesteld worden.

  "Een barbecue voorzien in het Vaubanpark? Dat voorstel kunnen we meenemen, daarover zal ik nu geen uitspraken doen. We kunnen kijken voor een eventuele uitbreiding als er daarvoor vraag is bij de buurtbewoners", repliceert de burgemeester op Dirk Kesteloot (N-VA).

 • Matthias Feyen

  Veurne betaalt 350.000 euro voor ambulance

  De dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone worden vastgelegd door de zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. De zoneraad heeft op 20 september 2017 de verdeelsleutel 2018 principieel goedgekeurd. Iedere gemeenteraad dient de dotatie individueel goed te keuren, waarna de begroting en de verdeelsleutel 2018 ongewijzigd ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd aan de zoneraad van 8 november 2017.De bijdrage voor de ambulance bedraagt voor Veurne 350.000 euro, 460.822 euro gaat naar de werking van de brandweer.

  Het punt wordt eenparig vastgesteld zonder discussie.

 • Matthias Feyen

  Reststemmen voor Guido Hoste

  Jonas Bel (Veurne Plus) wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van FIGGA met een meerderheid van de stemmen. Jef Germonpré (CD&V) wordt even later aangeduid als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de IVVO.

  Guido Hoste (CD&V) krijgt twee keer een deel van de reststemmen van de raadsleden die zich niet achter de voorgestelde kandidaten kunnen scharen. "Ik zal toch moeten meegaan als chauffeur. Het dessert is voor mij", lacht het ouderdomsdeken.

  "Het is alleen maar tijdens verkiezingen dat je voor jezelf moet stemmen hoor voorzitter", laat Jan Verfaillie optekenen nadat het tellen van de stemmen even stroef verliep.

 • Matthias Feyen

  Hilariteit in de raadzaal

  "Wat is het verschil tussen een akteneming, een vaststelling en een goedkeuring? Ik begrijp eigenlijk het verschil niet goed tussen beide begrippen, terwijl het op hetzelfde neerkomt", aldus Jan Vetters (N-VA).

  "Dat heeft te maken met welk dossier voor welk departement is, maar het komt op hetzelfde neer", klinkt het bij de meerderheid. "De secretaris (Joke Jonckheere, red.) is over enkele maanden terug uit zwangerschapsverlof, ik stel voor dat u haar daarover aanspreekt. Zij weet daar alles over", aldus burgemeester Roose.

  "Het is simpel: als je om 22 uur thuiskomt, dan is dat een vaststelling. Kom je later thuis, dan heb je de goedkeuring nodig van je vrouw", komt Guido Hoste tussen. Dat zorgt voor algemene hilariteit.

  "Ik neem daar akte van", klinkt het even later ludiek op de N-VA-banken. "Ik stel vast dat we moeten luisteren", doet voorzitter Jef Goens er nog een schepje bij.

 • Matthias Feyen

  Werken aan kerkgebouwen

  "De werken moeten goedgekeurd worden door Onroerend Erfgoed, niet omdat er nog geen beheersplan is", repliceert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) op vraag van Dirk Kesteloot (N-VA) bij de bespreking van de budgetwijzigingen 2017 en budgetten 2018 van de Veurnse kerkfabrieken.

 • Matthias Feyen

  Gemeentebelasting op ontbrekende parkeerplaatsen

  Het stadsbestuur staat in voor de aanleg en het onderhoud van parkeerplaatsen op het openbaar domein. Door het ontbreken van parkeerplaatsen op het privédomein van een (meergezins)woning ontstaat een bijkomende druk op de aanwezige parkeerplaatsen op het openbaar domein. De raad zal voor de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 een gemeentebelasting vestigen op ontbrekende parkeerplaatsen.

  De belasting wordt vastgesteld op 10.000 euro per ontbrekende parkeerplaats zoals vastgesteld op de goedgekeurde bouwplannen of na realisatie hiervan. Onder meer de houders van een stedenbouwkundige vergunning die eigenaar zijn van privéparkeerplaatsen binnen een straal van 200 meter zijn vrijgesteld.

  Wouter Vanlouwe dient namens (N-VA) een amendement in. "We stellen de uitbreiding tot 400 meter in plaats van 200 meter voor om een garage te kunnen koppelen aan een nieuwbouw of renovatie zonder een boete te krijgen van 10.000 euro als er geen garage voorzien wordt in de nieuwbouw", klinkt het.

  Het amendement wordt meerderheid tegen oppositie verworpen. Het omgekeerde geldt voor de stemming van het punt zelf, waarbij de oppositie zich onthoudt.

 • Matthias Feyen

  Nieuwe sporthal volgt voorziene budget

  Dirk Kesteloot (N-VA) heeft vragen over "die 6,7 miljoen euro voor de sporthal".

  "Dat is een dossier van het AGB. Ik heb enkel zicht op de reële cijfers, wel kan ik meegeven dat dit een van de eerste projecten van het stadsbestuur is de voorbije jaren waarbij we met de voorziene budgettering ook zo zullen landen. De plussen en minnen zijn min of meer in evenwicht. Het stadsbestuur volgt het project strikt op en een externe ingenieur volgde alle vergaderingen en discussies op", aldus schepen Jan Verfaillie.

  "Spijtig dat er een verdieping weg is", aldus Dirk Kesteloot, die de meerderheid daarnaast feliciteert met de nieuwe sporthal.

  "Een wijziging op het budget 2017 heeft een impact op het meerjarenplan, dat is wél met elkaar verweven", aldus Wouter Vanlouwe (N-VA) over de uitspraak van de schepen tegen zijn fractiegenoot Jan Vetters (N-VA) daarnet. "We vinden niets in de uiteenzetting terug over de niet-gerealiseerde beleidsdoelstellingen. Misschien moet u die eens meenemen in de presentatie. Bent u tevreden over de eenmalige inkomsten van de IVWA", wil Wouter Vanlouwe (N-VA) weten.

  "Daag mij niet uit, ik was nu toch niet euforisch", aldus Jan Verfaillie, doelend op een uitspraak vorige raad. "U kan van mij geen oplijsting verwachten van een overzicht van de niet-gerealiseerde plannen. Er zijn bovendien nog 10 weken te gaan in 2017."

  "We kijken uit naar de plannen van de laatste weken van het jaar", smaalt Wouter Vanlouwe.

 • Matthias Feyen

  Verkiezingskoorts?

  Jan Verfaillie (CD&V) opent het tweede agendapunt, de vaststelling van de budgetwijziging 2017, met een letterlijk schouderklopje voor burgemeester Roose terwijl hij staand toelichting geeft bij een powerpointpresentatie. "Een budgetwijziging is niet hetzelfde als een meerjarenplanaanpassing. Daarom kunnen beide agendapunten niet samen gestemd worden", geeft hij Jan Vetters (N-VA) mee.

  De schepen van Financiën geeft een vlotte, soms ludieke toelichting bij de budgetwijziging. Hij blikt ook vooruit op de toekomst: "Welke kleur ook de stad in de volgende legislatuur zal besturen: rood, blauw, groen, oranje, paars...", laat hij optekenen. "Je vergeet één kleur: geel", repliceert Wouter Vanlouwe (N-VA).

 • Matthias Feyen

  We zijn vertrokken

  "De secretaris ad interim doet het goed", opent voorzitter Jef Goens de zitting van oktober. De raad gaat van start met de vaststelling van de meerjarenplanaanpassing VII 2014-2022. "Het kasresultaat lijkt in de zevende versie minder rooskleurig dan de zesde versie, maar we hebben wel 2 miljoen euro aan voorziene leningen geschrapt", aldus burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

  "We zijn in overleg wat de aankondigde fietsbrug betreft. Er is nog geen beslissing over de campers", repliceert de burgemeester op Dirk Kesteloot (N-VA).

  De oppositie onthoudt zich tijdens de stemming.

 • Matthias Feyen

  Openbare plaatsen als jachtgebied?

  Dirk Kesteloot (N-VA) plant een tussenkomst over de inkleuring van jachtgebieden. "Onlangs vernamen we via de pers dat Vlaanderen heel wat jachtgebieden telt. Jachtrevieren worden door de jagers zelf ingekleurd, zonder aan de eigenaars expliciet de toelating te vragen. Zelfs openbare domeinen woonkernen met veel inwoners worden door de jagers opgenomen in hun revier en ingekleurd als jachtgebied, zo ook in Veurne. Openbare plaatsen zoals de stedelijke begraafplaats en het Will Tura Sportpark in de Noordstraat zijn ingekleurd als jachtgebied. Ook de verkaveling in de Burgweg en het Vaubanpark is ingekleurd als jachtgebied en er zijn er nog", klinkt het.

  Dirk Kesteloot vraagt zich af of het stadsbestuur op de hoogte is dat deze plaatsen ingekleurd zijn als jachtgebied en of het stadsbestuur daarmee akkoord gaat.

 • Matthias Feyen

  Steun voor clubhuis Westhoek Kajakclub Veurne

  De gemeenteraad kent vanavond een bijkomende investeringssubsidie toe van 80.000 euro voor de bouw van het nieuwe clubhuis van Westhoek Kajakclub Veurne. "Het clubhuis kon gerealiseerd worden dankzij eigen financiële middelen van de sportclub, een subsidie van de provincie West-Vlaanderen en een investeringstoelage van het stadsbestuur. Aan de gemeenteraad vragen we vanavond om een bijkomende investeringssubsidie toe te kennen van 80.000 euro. Hiermee bedraagt het totale aandeel van de Stad Veurne in dit project 190.000 euro", blikt schepen van Sport Pascal Sticker vooruit.

 • Matthias Feyen

  Terug na een maand onderbreking

  Na een maand onderbreking - in september was er geen zitting - komt de gemeenteraad van Veurne maandagavond opnieuw samen. Op de agenda staan 32 punten.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!