Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: "De bevoegdheid van de gemeenteraad wordt uitgehold"

18/12/17 om 10:51 - Bijgewerkt op 19/12/17 om 00:36

Maandagavond vond de laatste zitting van het jaar plaats in Veurne. De raadsleden bespraken onder meer het budget 2018.

Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: "De bevoegdheid van de gemeenteraad wordt uitgehold"

© a-MF

 • Matthias Feyen

  Einde van de gemeenteraad

  De eerste zitting van 2018 vindt plaats op 22 januari 2018. De raadsleden komen dan samen om 19 uur.

  Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide van vrijdag 22 december.

 • Matthias Feyen

  Veurne sluit in 2019 aan bij BE-Alert

  De laatste interpellatie komt van Katrien Rabaey (N-VA). Ze wil weten waarom Veurne nog niet aangesloten is bij BE-Alert. "Omliggende gemeenten zijn wel aangesloten. Het gaat hier toch om de veiligheid van onze inwoners", aldus de interpellatie.

  "Sinds augustus 2013 werken we samen met een privéfirma. Voor de software moeten wij niet betalen. BE-Alert is niet gratis, wat in uw ingediende interpellatie staat. Dat hoor ik u nu echter niet vermelden. Het gaat hem niet over de prijs, dit systeem heeft de voorbije jaren goed gewerkt. Zo konden we de lokale bewoners verwittigen bij de werkzaamheden in de Vaartstraat of recent de afvalophalers die hun dienst moesten wijzigen door de weersomstandigheden. Zo konden we de mensen verwittigen. Er zijn 930 unieke gsm-nummers aangesloten en elke dag komen er nieuwe nummers bij. In het schepencollege hebben we afgesproken om op 1 januari 2019 in te stappen in BE-Alert. In 2018 zullen we de nodige kennis opdoen van het systeem via opleidingen, onder meer voor communicatieambtenaren van de stad. Voor de software betalen we elk jaar een abonnementsformule. Ik heb geen probleem met BE-Alert, we mogen niet enige gemeente worden die het systeem niet gebruikt. We vragen de gouveurneur tijd om ons huidige systeem op een goede manier te kunnen afronden", repliceert burgemeester Roose.

  "Misschien kan dat vermeld worden in Info Veurne", stelt Katrien Rabaey nog voor. "We moeten de communicatie op een goed georganiseerde manier doen. Mensen mogen het ene systeem niet verwarren met het andere", geeft Peter Roose nog mee.

 • Matthias Feyen

  Sterretjesweide

  "Kan er op de sterretjesweide op de begraafplaats in de Noordstraat een persoonlijk aandenken geplaatst worden en is het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen al aangepast wat de sterretjesweide betreft", komt Dirk Kesteloot (N-VA) opnieuw tussen.

  "Het idee van de sterretjesweide was al voorzien, maar wordt niet zo genoemd in het reglement. Een persoonlijk aandenken mag geplaatst worden, we zien er niet elke dag op toe. Bij de strooiweide is dat niet voorzien, daar mag je ook niets plaatsen. Het gaat nog altijd om het openbaar domein, maar we gaan niet voor gendarme spelen en elke dag controleren", aldus burgemeester Peter Roose.

  "Op de site van de Stad Veurne staat het oud reglement uit 2014", merkt Dirk Kesteloot nog op. "Dat moet dan nog aangepast worden. De tekst zelf is recenter", stelt de burgervader.

 • Matthias Feyen

  Beschermde begraafplaatsen

  "De inventarisatie van de kerkhoven door de funeraire werkgroep is al een tijdje achter de rug. Heeft het stadsbestuur al stappen ondernomen om de begraafplaats in de Oude Vestingstraat te laten opnemen op de lijst van beschermd erfgoed? Verschillende waardevolle grafmonumenten zijn er zeer slecht aan toe. Wat wordt er gedaan om verder verval te voorkomen", interpelleert Dirk Kesteloot (N-VA).

  Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus): "In november 2016 hebben we de lijst overgemaakt aan Onroerend Erfgoed. Hetzelfde gebeurde in oktober dit jaar voor enkele andere begraafplaatsen in Veurne. We hebben nog geen aanvraag gedaan bij de dienst Onroerend Erfgoed om deze te beschermen omdat we eerst de ruimingsoperatie willen doen. Pas daarna zullen we een aanvraag doen tot bescherming. Eerst willen we kijken wat nog in concessie is en daarna willen we een concurrentiedialoog organiseren met betrokken aannemers."

  "Bij beschermd erfgoed is er sprake van subsidies tot 80 procent", pikt Dirk Kesteloot opnieuw in.

  "We gaan die discussie niet opnieuw openen, collega. In het verleden werd de wetgeving gewijzigd tussendoor, waardoor er finaal nul euro subsidie was bij een bepaald dossier. Dat wil ik voorkomen. Ik wil het beschermingsdossier pas opstarten als de ruimingsoperatie achter de rug is. Ik laat niets alles beschermen om achteraf vast te stellen dat we er niets meer mee kunnen doen. Er zijn begraafplaatsen die beschermd zijn, zoals in Beauvoorde, Vinkem en Houtem. Wel, ik kan u zeggen dat het zeer moelijk is om daar ruimingsoperaties uit te voeren om nieuwe ruimte vrij te maken. Ik wil niet dat we in een situatie komen waarin we niet meer kunnen bewegen, ik wil eerst doen wat mogelijk is. Bovendien is restaureren een dure operatie. Ik wil onze stad niet in een avontuur storten als ik geen garantie heb op subsidies", repliceert Peter Roose.

  "Zal de ruimingsoperatie in één keer of in fases verlopen", wil Dirk Kesteloot nog weten. "Dat weet ik vandaag niet, eerst willen we de concurrentiedialoog opstarten. Wat denken de aannemers van de middelen? Op basis van die informatie zullen we het bestek opmaken", aldus de burgervader.

  De interpellatie eindigt met een discussie over beschadiging aan graven. "Misschien kunnen we ook camera's voorzien op de begraafplaats", zegt schepen Jan Verfaillie met een sarcastische ondertoon, verwijzend naar de eerdere discussies deze zitting.

 • Matthias Feyen

  "De bevoegdheid van de gemeenteraad wordt volledig uitgehold"

  Wouter Vanlouwe (N-VA) komt net zoals vorige maand tussen over de heraanleg van de atletiekpiste. "De gunning voor de werkzaamheden is ondertussen gebeurd zonder de opschortende voorwaarde van toekenning van de provinciale subsidie. We zijn zeker niet tegen de heraanleg van de piste, maar zonder de bijkomende subsidie van 187.500 euro is het toch een forse investering van ruim 445.000 euro inclusief btw", aldus het raadslid.

  "Ik vul aan op het antwoord van vorige maand. We vroegen een verhoging per brief aan de provincie. De stand van zaken vandaag: wij konden een verhoogde subsidie verkrijgen van de deputatie", aldus schepen van Sport Pascal Sticker (Veurne Plus).

  "We hebben daarnet een lesje gekregen over bevoegdheden van schepen Verfaillie. Misschien had u die opschortende voorwaarde beter geschrapt in augustus 2017. Het schepencollege besliste om toch te gunnen, ook al is er geen bijkomende subsidie van 187.500 euro. Dit is een overtreding van jullie bevoegdheid, aangezien voor dergelijke bedragen de goedkeuring van de gemeenteraad vereist is. Gaat u uw bevoegdheid niet te buiten? De bevoegdheid van de gemeenteraad wordt volledig uitgehold", haalt Wouter Vanlouwe uit.

  De discussie eindigt met enkele woorspelingen. "In uw antwoord heeft u weer handig om de discussie heen gefietst", stelt Wouter Vanlouwe. "Nee, het gaat over de looppiste", grapt Pascal Sticker. "Ik stel vast dat u een owngoal heeft gescoord", rondt Wouter Vanlouwe af.

 • Matthias Feyen

  Extra agendapunt over hoogstamfruitbomen

  Er is een toegevoegd punt over de aanplanting van publiek toegankelijke hoogstamfruitbomen op het Vaubanpark. Dirk Kesteloot (N-VA) bracht zijn voorstel vorige maand al eens ter sprake, maar komt daar nu op terug.

  Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) start zijn repliek met een subtiele verwijzing naar zijn lengte. Dat kan je alleszins afleiden uit het gegrinnik van de raadsleden. "Er was wat discussie over de definitie van een hoogstamfruitboom. Voor de ene verschilt dat meer dan voor de andere, ik hoop dat die discussie van de baan is. Bij de inrichting van het Vaubanpark hebben we heel wat struiken met bessen geplant. Dat geeft een vals beeld over hoe het park er over 5 jaar zal uitzien. We zijn niet van plan om bomen te planten die we straks zouden moeten rooien omdat ze te dicht bij elkaar groeien. We nemen uw voorstel mee, maar zullen dit niet goedkeuren omdat er goed nagedacht werd over een evenwichtige inrichting van het Vaubanpark. Het park volstouwen met hoogstammige fruitbomen past daar niet bij."

  "Het was de bedoeling om een natuurrijk en speels park te voorzien. De biodiversiteit is zeer groot, er werden zelfs speciale soorten vlinders gespot. Misschien kunnen we dit een volgende fase bekijken. Hoe groter de diversiteit, hoe beter zegt u? Teveel ineens willen is ook niet goed", pikt bevoegd schepen Anne Dequidt (CD&V) in.

  "Ik zal mijn punt toch niet intrekken", aldus Dirk Kesteloot. Zijn voorstel wordt afgekeurd door de meerderheid.

 • Matthias Feyen

  Madame Soleil (bis)

  De princiepsbeslissing inzake de onderhandse aankoop van een casco-ruimte in de sokkel van de Suikertoren ligt ter tafel. "We zijn vijf jaar ver en in die tijd hebben we drie pistes de revue zien passeren voor de muziekacademie. Er was de verkoop van de Blauwe Zusters, waarbij Veurne een half miljoen euro verliest. De oude brandweerkazerne was er ook nog, en nu is het de Suikertoren geworden. U zal 0 euro subsidies oprapen, terwijl er bij de Blauwe Zusters tot 80 procent subsidies op een substantieel gedeelte gemist werden", aldus Wouter Vanlouwe (N-VA).

  "Het is verrassend dat u verwijt dat we drie sites onderzocht hebben, terwijl u zelf ook twee voorstellen deed naar deze raad. Er wordt nu dubbel zoveel oppervlakte voorzien. De behoeftes van toen zijn niet de behoeftes van nu. U beweert altijd dat wij Madame Soleil niet zijn, maar u doet zelf continu dergelijke uitspraken. Uw uitlatingen over subsidies staan nergens op papier en de inkomsten zouden zeer minnetjes geweest zijn. Voor nieuwbouw zijn er geen subsidies te verkrijgen. We kiezen voor de toekomst, maar het is uw recht om stil te blijven staan bij het verleden. We zijn blij dat we deze beslissing kunnen nemen", zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

  "De vaste kosten voor die verdieping? Dat zal deel uitmaken van de onderhandelingen", repliceert de burgervader op Dirk Kesteloot (N-VA).

  "Het is logisch dat de kosten hoog zullen zijn, als je 3.000 vierkante meter voorziet", stelt de N-VA-fractie nog.

 • Matthias Feyen

  Camera's aan Furnevent

  De raad wordt gevraagd een positief advies uit te brengen over de plaatsing van bewakingscamera's aan de ingang en de buitenomgeving van de evenementenhal Furnevent, net als de plaatsing van een bewakingscamera in de foyer van Furnevent. "Het advies van de korpschef van de lokale politie PZ Spoorkin werd hiervoor ingewonnen", aldus het agendapunt.

  "Een camera op de ene plaats is niet hetzelfde als een camera op een andere plaats, dus ik spreek de korpschef helemaal niet tegen", antwoordt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) op Dirk Kesteloot (N-VA), die de cameradiscussie van daarnet opnieuw aanhaalt.

  "Camera's kunnen wel helpen om mensen te herkennen, wat u zei is niet juist. Op televisie kunnen ze erg scherpe camerabeelden tonen", sluit Dirk Kesteloot de discussie af.

 • Matthias Feyen

  Steun voor startende kinderopvanginitiatieven

  Het aantal opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar in Veurne is beperkt, waardoor er lange wachtlijsten zijn. Veurne heeft een centrumfunctie. Er is veel industrie, een ziekenhuis, een breed scholennetwerk... Dit alles zorgt ervoor dat veel mensen buiten Veurne ook opvang zoeken binnen Veurne. Als stad is het ook belangrijk om deze opvangmogelijkheden te blijven voorzien. "Daarom wil de stad Veurne startende kinderopvanginitiatieven ondersteunen met een startpremie", aldus bevoegd schepen Nathalie Delva (CD&V).

  Voor de uitgave van deze opdracht is een krediet beschikbaar van 7.500 euro op het exploitatiebudget 2018.

 • Matthias Feyen

  Enigmatische boodschap van Jan Verfaillie

  Jan Verfaillie is net iets te laat terug op zijn plaats wanneer hij toelichting moet geven bij het volgende agendapunt. Hij wil zich uitgebreid excuseren, maar vindt geen bijval bij voorzitter en partijgenoot Jef Goens.

  "Ik dacht dat de discussie over het convenant nog wel even zou duren", glimlacht de schepen van Financiën. "Kom kom, ter zake graag", wijst de voorzitter hem terecht.

  Niet veel later komt Jan Verfaillie opnieuw aan het woord bij een volgend agendapunt. "U bent nogal actief", merkt de voorzitter op. "Ik zal ervan profiteren, want misschien zal ik dat voorrecht straks niet meer hebben", zegt Jan Verfaillie raadselachtig.

 • Matthias Feyen

  "Als grote mensen samenzitten met horeca-uitbaters"

  "De uitbaters weten dat er een overeenkomst op komst is die zij moeten tekenen, maar mijn mening is dat er de laatste weken niet veel veranderd is in het uitgaansleven", gaat Mario Haelewyck verder. "Als dat convenant getekend zal zijn, zullen de betrokkenen zich daar naar schikken? Nu wordt iedereen afzonderlijk uitgenodigd, heeft iedereen zijn eigen verhaal en is de achterklap volop bezig. Men weet al langer dat er problemen zijn rond de Appelmarkt en het Sint-Niklaaspleintje. Jammer dat we nu met het vingertje gaan wijzen. Ik zag liever een gezamelijk overleg waarbij de pijnpunten in groep besproken worden. Camera's zijn niet efficiënt zegt u, maar straks bespreken we wel een punt over camera's aan Furnevent. Een convenant is leuk, en een mooi woord bovendien, maar ik vraag we af wat het effect is. Kunnen we niet als grote mensen met de horeca-uitbaters samenzitten", vraagt Mario Haelewyck.

  "Wat u nu vertelt, is van meer dan een week geleden. Intussen heb ik met de betrokken uitbater gesproken. We pakken nu uit met dit convenant om te kunnen zorgen voor een verhoogd toezicht op vrijdag en zaterdagavond. Het enige wat ik van jullie hoor, is camera's plaatsen en alles zal opgelost worden. Als uitbaters en de politie informatie uitwisselen, dan pas zal er iets veranderen. Als de politie nu tussenkomt bij een incident, weet niemand van iets terwijl iedereen het gezien heeft. Met dit convenant zal de uitwisseling van informatie beter zijn. Een portier voorzien aan de ingang lijkt mij niet aangewezen. We moeten een andere systematiek op gang krijgen", repliceert burgemeester Peter Roose.

  "Het zijn de uitbaters die het glas vullen. Zij zitten aan het stuur en bepalen wat er met die klant gebeurt", gaat Mario Haelewyck verder.

  "Die verantwoordelijkheden komen aan bod in het convenant. Het is niet omdat iemand met een pint buitenstaat, dat je die persoon kan verbaliseren voor openbare dronkenschap. We gaan dit convenant opvolgen en evalueren. Feedback komt er inderdaad", aldus nog de burgemeester.

  "De horeca-uitbaters worden een beetje geviseerd, want aan druggebruik in hun zaak kunnen zij niets doen. Wordt er een mystery shopper op pad gestuurd om controles te doen in een nachtwinkel? Ik zeg maar iets", aldus Mario Haelewyck.

  "Er zijn al overtredingen vastgesteld", laat de burgemeester nog weten op het einde van de discussie.

 • Matthias Feyen

  Discussie over convenant inzake 'veilig uitgaan'

  Het convenant inzake het veilig uitgaan in het stadscentrum moet het uitgaansleven veilig en leefbaar te houden. "Overlast en geweld als gevolg van het uitgaansleven kunnen beter voorkomen worden door een gezamenlijke aanpak. Het uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van elke partij en de bereidheid om elkaar te ondersteunen bij het garanderen van de veiligheid van het uitgaansleven. De afspraken zijn vervat in vijf thema's: veiligheid en bescherming van de klanten en de medewerkers van de horeca-uitbatingen; kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar domein; preventie van schadelijke middelengebruik; geweldaanpak; overleg en evaluatie.

  "Gaan enkel een paar cafés meedoen, of doen ze allemaal mee", vraagt Dirk Kesteloot (N-VA). "Wij hebben afspraken gemaakt met enkele horecazaken in het centrum. Iedereen meedoen op de markt? Het heeft weinig zin om een zaak die om 20 of 21 uur de deuren sluit, maatregelen op te leggen. Ik ben geen persoonlijke voorstander van camera's, want voor herkenning van daders is dat erg ontbruikbaar. Preventie lijkt mij het enige voordeel", repliceert de burgemeester.

  Mario Haelewyck (Open VLD) wil weten hoe het convenant tot stand kwam. "We hebben de uitbaters elk afzonderlijk gesproken, want de onderlinge relaties zijn niet optimaal. Met deze individuele behandeling komen we ook beter te weten wat de aparte bekommernissen en pijnpunten zijn over het uitgaansleven. Zo kunnen we een beter beeld krijgen", aldus Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Regionaal Landschap IJzer en Polder

  De raadsleden buigen zich over de afsprakennota en samenwerkingsovereenkomst voor 2018 met het Regionaal Landschap IJzer en Polder. "Op 1 januari 2019 wordt IJzer en Polder opgedoekt en is er een inkanteling samen met Heuvelland, meen ik te weten. Is het dan nog zinvol om vandaag nog een overeenkomst af te sluiten voor 2018", wil Wouter Vanlouwe (N-VA) weten.

  "Alle overeenkomsten worden overgenomen door het nieuwe Regionaal Landschap", repliceert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

 • Matthias Feyen

  Stemmen geblazen

  Anne Dequidt (CD&V) wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Westkustpolder. Twee stemmen gaan naar Guido Hoste.

 • Matthias Feyen

  "Ik ga de kroon niet opnieuw ontbloten"

  Matthijs Dekeyser (N-VA) heeft een vraag over de vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2018, maar schepen Jan Verfaillie denkt even dat het raadslid een voorstel doet. "Vorig jaar heb ik hier wat de kroon ontbloot, die toelichting ga ik niet meer geven", klinkt het.

  Jan Verfaillie liet vorig jaar een ballonnetje op over de daling van de personenbelasting. Uit het verslag van de zitting op KW.be:

  Mario Haelewyck opent het debat over het budget 2017. "Een aantal dingen had ik al gehoord in de commissie vorige week. Is de rest van de meerderheid op de hoogte van de eventuele daling van de personenbelasting?"

  "U moet geen conflict zoeken dat er niet is", sust Peter Roose. "We leggen onze eieren in meerdere mandjes, maar het klopt dat onze tarieven kunnen dalen als de fiscaliteit herzien moet worden. U moet mijn stijlzwijgen niet interpreteren als zou ik niet akkoord gaan met onze schepen van Financiën", aldus de burgemeester.

  "Collega, ik pleit voor alle duidelijkheid niet voor een daling van de personenbelastingen", zet Jan Verfaillie de puntjes op de i.

 • Matthias Feyen

  Madame Soleil

  "Het is duidelijk dat de schepen nooit Madame Soleil is of zal worden", opent Wouter Vanlouwe (N-VA) de discussie. "Bijkomende miljoenen voorzien in een verkiezingsjaar is leuk natuurlijk."

  "U bent selectief in het ontvangen van informatie", repliceert de schepen meteen. "We gaan niet 2 miljoen euro meer uitgeven in 2018, het feit is dat we in 2017 niet moeten lenen. Onze financiële dienst adviseert ons om zo veel mogelijk met eigen middelen te werken. Het is niet omdat er verkiezingen aankomen, dat we akkefietjes gaan voorzien", aldus Jan Verfaillie.

  De oppositie onthoudt zich bij de stemming.

 • Matthias Feyen

  Jan Verfaillie op dreef

  Schepen van Financiën Jan Verfaillie (CD&V) licht het budget 2018 verder toe en verwijst af en toe naar de burgemeester, die bij het eerste agendapunt al toelichting gaf. Hij spreekt een paar keer over zijn collega als 'Peter', maar corrigeert dan naar 'burgemeester'.

  "Heel wat dossiers die lopende zijn, hangen samen met andere dossiers. Vanaf 2020 ontstaat nieuwe financiële ruimte om andere accenten te leggen. In 2018 hebben we een nettokapitaalbehoefte van 2 miljoen euro. Dat komt omdat we dit jaar niet moesten lenen. De schuld stijgt in 2019 naar 25,4 miljoen euro en we ramen dit in 2023 terug te brengen naar 21 miljoen euro. De schulden zijn verdubbeld in vergelijking met het jaar waarin ik voor het eerst in de gemeenteraad zetelde, maar merk op dat de inkomsten meer dan verdubbeld zijn sindsdien", aldus de schepen, die zijn toelichting afsluit met dankvoorden voor zijn collega's in het schepencollege en de financieel beheerder.

 • Matthias Feyen

  Laatste budget van de huidige coalitie

  "Dit is het laatste budget van de huidige bestuursperiode, want het is de gewoonte dat de coalitie het laatste jaar niet veel vastlegt voor de nieuwe coalitie vanaf 2019. Ik zal proberen om niet te euforisch zijn, collega Vanlouwe, want het gaat om statische cijfers en daar kan je niet euforisch bij zijn", opent schepen van Financiën Jan Verfaillie het agendapunt over het budget 2018.

 • Matthias Feyen

  Eerste agendapunt

  Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) opent de zitting met een toelichting bij de meerjarenplanaanpassing VIII 2014-2023. De oppositie onthoudt zich, zonder verdere toelichting of discussie.

 • Matthias Feyen

  #GRVeurne

  Voorzitter Jef Goens (CD&V) maakt reclame voor de hashtag #GRVeurne op Twitter, maar hij spreekt het uit als HR - op zijn West-Vlaams dus. Dat zorgt meteen voor animo, onder meer bij Mario Haelewyck (Open VLD).

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!