Live Herbeleef de gemeenteraad in Torhout

23/04/18 om 16:08 - Bijgewerkt om 20:42

Voor het eerst hebben we op www.kw.be rechtstreeks verslag uitgebracht van de Torhoutse gemeenteraad. Hier kunt u het integrale verslag van de bijeenkomst van maandagavond 23 april herbekijken. Een van de opmerkelijke punten: vanaf 1 mei mag er langs de volledige Sint-Henricusstraat en Ieperse Heerweg (foto) maximum maar 50 km per uur meer gereden worden.

Herbeleef de gemeenteraad in Torhout

© JS

 • Johan Sabbe

  En hier eindigt de openbare zitting

  Dank voor iedereen die ons gevolgd heeft. En tot de volgende.

 • Johan Sabbe

  Straatverlichting laten branden bij winterweer

  Paul Dieryckx (SP.A) vraagt om in de toekomst bij gevaarlijk winterweer de straatverlichting ook 's avonds in de late uren te laten branden. Dat kan ongevallen voorkomen. "Zeker bij sneeuw en zo..."

  Voorzitter Norbert De Cuyper (CD&V): "Dit moet onderzocht worden, maar zoiets zal serieus wat geld kosten."

  Paul Dieryckx: "De techniek staat intussen ver genoeg om zoiets mogelijk te maken, denk ik."

 • Johan Sabbe

  Zebrapaden zo goed als onzichtbaar

  Rik Hoste (SP.A) klaagt aan dat flink wat zebrapaden nog nauwelijks zichtbaar zijn. Ze moeten dringend geschilderd worden. Nu is de situatie ronduit gevaarlijk voor voetgangers.

  Schepen van Openbare Werken Eddy De Ketelaere (CD&V) antwoordt dat er vanaf nu heel veel geschilderd zal worden. In elk geval de meest nodige zebrapaden. "Tegen de volgende gemeenteraadszitting zal er al veel veranderd zijn."

  Sommige zebrapaden, zoals hier in de Oostendestraat, zijn nog amper zichtbaar.

  Sommige zebrapaden, zoals hier in de Oostendestraat, zijn nog amper zichtbaar. © Foto JS

 • Johan Sabbe

  Graag 10 euro voor wie aan onderzoek deelneemt

  CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking onder de leiding van professionele wetenschappers concrete gegevens verzamelt over de luchtkwaliteit. "Het is de bedoeling om de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen", zegt Ruben Vangheluwe (Groen). "Meer dan 52.000 burgers wilden meewerken en er zijn er 20.000 geselecteerd, waaronder een kleine vijftig in Torhout. Er hangt een prijskaartje van 10 euro per persoon aan vast. Kan de stad als waardering voor de lokale deelnemers dat geld aan hen terugbetalen?"

  Schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V): "Is iets om zeker te overwegen in de toekomst. Maar dit nu met terugwerkende kracht doen, is niet vanzelfsprekend en zullen we niet doen."

 • Johan Sabbe

  Werkzaamheden oude begraafplaats

  Eva Maes (N-VA) wil weten waarom de werkzaamheden voor de vernieuwing van de paden op de oude begraafplaats aan de Bruggestraat stillagen. Al heeft ze vandaag gezien dat er toch weer bedrijvigheid is.

  Schepen Desmet (CD&V): "Door wateroverlast én vakantie werd er drie weken gestopt."

 • Johan Sabbe

  Moeilijk passeren in Vossebergstraat

  Eva Maes (N-VA) herhaalt haar vraag dat de doorgang langs de Vossebergstraat niet altijd even vlot kan gebeuren. Op een bepaalde plaats is er een belemmering, onder meer door struiken.

  Schepen Elsie Desmet (CD&V): "Daar wordt elk jaar gesnoeid, maar er is meer aan de hand. Dat is echter een politiekwestie."

 • Johan Sabbe

  Nieuw stationsgebouw op de lange baan?

  Bertrand Vander Donckt (Groen) heeft het over de werkzaamheden door de NMBS en Infrabel aan de stationsomgeving. "Er is gestart met de verhoging en vernieuwing van de perrons, een investering van 1,6 miljoen euro federale middelen", zegt hij. "Dat hebben we via de media moeten vernemen. Over een nieuw stationsgebouw wordt er voorlopig niet meer gesproken. Eerder was de bouw al verschoven naar 2022. Dit dossier dateert van 2013. Toen werd het masterplan van de stad, De Lijn en de NMBS voorgesteld, met de hoop in 2018 met de uitvoering te kunnen starten. Hoe komt het dat we de wijzigingen in het dossier via de media moeten vernemen? Het stadsbestuur blijkt al van 8 maart op de hoogte te zijn geweest, maar toch werd de gemeenteraad niet ingelicht. Ik pleit voor transparantie in een dossier waarin de stad 3,2 miljoen euro voor zijn rekening wil nemen. We dringen aan op open communicatie in dit voor Torhout belangrijke dossier. Transparantie is fundamenteel! Wat nu met het masterplan voor de stationsbuurt?"

  Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V): "Pas op 27 februari kregen we vanwege NMBS en Infrabel een eerste vraag tot overleg over de werkzaamheden voor de perronverhoging. Op 10 april werd dat overleg ingepland en kregen we de details te horen. We konden dus niet vroeger communiceren, want we hadden de correcte inhoud niet. De startdatum door de aannemer lag toen al vast op 23 april. De perronverhoging en de nieuwe fietsoverkappingen zijn heel waardevol. Met de stad zien we dit als een eerste opstap naar het komende masterplan. Een opstap om de partners daarna weer rond de tafel te brengen voor het vervolgverhaal. We willen nu sowieso met voorrang de stadskern renoveren - van 2021 tot 2023 - en er daarna de stationsomgeving op laten aansluiten."

  Bertrand Vander Donckt: "Dan is dit niet respectvol geweest vanwege de NMBS."

  Leuk detail: voorzitter van de gemeenteraad Norbert De Cuyper (CD&V) noemt Groen-oppositielid Bertrand Vander Donckt eventjes... 'meneer Audenaert'. Wat laatstgenoemde lachend als 'compliment' beschouwt.

 • Johan Sabbe

  Wanneer nieuw reglement recyclagepark?

  Ward Baert (N-VA) wil weten wanneer het vernieuwde huishoudelijke reglement voor het recyclagepark eindelijk klaar zal zijn. "Op 29 januari werd dat reglement aan de gemeenteraad voorgeld en heb ik enkele opmerkingen gemaakt over het taalgebruik en sommige gebrekkige en onvolledige formuleringen", zegt hij. "We hebben het reglement toch goedgekeurd na de belofte van de schepen dat de voorgestelde wijzigingen aangebracht zouden worden. Tot vandaag staat echter nog altijd het oude reglement op de website van de stad. Zonder wijzigingen dus. Het aanbrengen van de verbeteringen en aanvullingen kan nochtans niet zo'n groot werk zijn. Wanneer komt het nieuwe reglement eindelijk uit de pijplijn?"

  "We hebben meermaals aan de milieudienst gevraagd om de aangepaste versie op de website van de stad te plaatsen", antwoordt schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V). "Maar wat blijkt? Door een administratieve fout werd het nieuwe reglement onder een foute link geplaatst. Het was opgeslagen onder 'plan recyclagepark' in plaats van onder 'huishoudelijk reglement', waardoor het onvindbaar was. Dat is intussen rechtgezet."

  "Nabestaanden hebben het recht om drie maanden na een overlijden een badge voor het recyclagepark te vragen. MIROM overweegt om dat op zes maanden te brengen. Dat wordt donderdag aan de raad van bestuur voorgelegd. Dat is de reden waarom we nog even wachten om het huishoudelijk reglement opnieuw aan de raad voor te leggen. We willen eerst duidelijkheid."

  Ward Baert: "We hopen dat het zo snel mogelijk in orde komt."

 • Johan Sabbe

  Gevolgen van de betonstop in 2040 voor Torhout

  "Als de voorziene betonstop in 2040 in werking treedt, zullen de Vlamingen die dan nog een nieuwe woning willen bouwen - en dus ook de Torhoutenaren - geen open ruimte meer mogen innemen", aldus Ruben Vangheluwe (Groen). "Dat heeft de Vlaamse Regering enkele maanden geleden beslist. Zo wil ze Vlaanderen nog wat groen en open houden. Daar kunnen we met onze partij niet tegen zijn, want de lintbebouwing ontsiert het landschap. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft verschillende maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de betonstop te milderen voor de mensen die grondeigenaar zijn, wat begrijpelijk is. Is er al meer informatie over het zogenoemde instrumentendecreet van de minister? Welke gevolgen zal de regeling qua vergoedingskosten hebben voor Torhout? Kan er eventueel een intergemeentelijke werkgroep ruimtelijke ordening opgericht worden?"

  Schepen Rita Dewulf (CD&V): "We staan op de reservelijst voor de Bouwmeesterscan en hopen via die weg de nodig informatie te krijgen inzake ruimtelijke planning in onze stad. Wat de kosten betreft: daar is nog geen zicht op. Van zodra dat zover is, zullen we uiteraard de becijfering maken. Samenwerken met andere gemeenten gebeurt op dit vlak nog niet, maar we zijn zeker bereid om dat te doen."

 • Johan Sabbe

  Investeren in zonnepanelen op dak stadskantoor

  Bertrand Vander Donckt (Groen) vraagt extra uitleg over de kans voor burgers om mee te investeren in zonnepanelen op het dak van het stadskantoor. "In de gemeenteraad van februari kregen we te horen dat de bewoners zonnepanelen op het dak van het stadskantoor kunnen helpen financieren", zegt hij. "Er zou daarvoor samengewerkt worden met de burgercoöperatie Coopstroom. Hoever staat het met dat project? Zullen de inwoners ook kunnen investeren in zonnepanelen op het dak van de stedelijke sporthal en de kinderboerderij? Komen er nog andere daken van openbare gebouwen in aanmerking? En zullen Torhoutse bedrijven of instellingen eveneens hun dak ter beschikking kunnen stellen in ruil voor goedkope zonnestroom? Wordt er ook aan de kansarmen gedacht? Zonnepanelen kunnen de elektriciteitsfactuur voor energiearme gezinnen verlichten."

  Schepen van Energie Elsie Desmet (CD&V) antwoordt dat de voorbereidingen voor zonnepanelen op het stadskantoor zo goed als rond zijn. "Na de ondertekening van het contract tussen de stad en Coopstroom rekenen we op een maand voor het plaatsen en leveren van de bestelling en daarna nog eens een maand voor de zogenoemde PV-installatie. Tezelfdertijd zullen de mensen hun deeltje in de 348 zonnepanelen kunnen kopen. Het maximumbedrag dat geïnvesteerd kan worden, bedraagt 250 euro. We kijken alleen voor de grotere projecten richting Coopstroom, dus niet voor zonnepanelen op de sporthal of de kinderboerderij. Voor wat kansarme gezinnen betreft, zullen we de vraag voorleggen aan de huisvestingsmaatschappijen De Mandel en Vivendo."

  Schepen van Sport en Landbouw Hans Blomme (CD&V): "Het budget voor zonnepanelen voor op de sporthal en de kinderboerderij zit al direct in het renovatieproject. Dan doen we geen beroep op Coopstroom. Bovendien moeten we eerst goed geïsoleerde daken hebben alvorens zonnepanelen te installeren."

  Paul Dieryckx (SP.A): "Op de nieuwe woningen van De Mandel liggen er standaard al zonnepanelen op de daken."

 • Johan Sabbe

  Stickers om bij brand ook dieren te redden

  Bertrand Vander Donckt (Groen) vraagt om de stickers 'Dieren in huis' in Torhout in te voeren. Zo'n sticker kan door de eigenaar van de huisdieren bevestigd worden aan de deur of een venster van zijn of haar woning. Stel dat er brand uitbreekt, dan ziet de brandweer bij de aankomst meteen of er een kat, een hond of andere huisdieren in het pand aanwezig zijn. Op die manier neemt de kans toe dat de dieren gered kunnen worden.

  "Op de sticker wordt vermeld hoeveel huisdieren de bewoners hebben", aldus het Groen-raadslid. "Uiteraard moet bij een brand de aandacht prioritair gaan naar het redden van mensenlevens, maar als brandweerploegen - zonder gevaar voor eigen leven - ook dieren kunnen redden, kan er heel wat leed bespaard worden. Wanneer de situatie het toelaat, kunnen ze een reddingsoperatie starten en de geliefde beestjes veilig en wel bij hun baasjes brengen. In de brandweerzone Westhoek en ook in buurgemeente Zedelgem wordt die sticker ingevoerd. We vragen Torhout om het voorbeeld van Zedelgem te volgen en de stickers te koop aan te bieden in het stadskantoor. Uiteraard gebeurt dit het best in overleg met de andere steden en gemeenten die deel uitmaken van onze brandweerzone."

  Schepen van Brandweer Rita Dewulf: "Ik kan mij voorstellen dat iemand die een huisdier heeft, het belangrijk vindt dat de brandweer weet dat er huisdieren aanwezig zijn. Ik heb zelf trouwens een hond en zou zelf ook het liefst hebben dat hij gered wordt bij een brand, natuurlijk niet ten koste van het riskeren van het leven van een brandweerman. We zijn uw voorstel genegen en zullen dit eerst intern verder bekijken met onze diensten. Anderzijds bestaat de situatie ook dat bewoners een bordje 'gevaarlijke hond' aanbrengen, terwijl ze eigenlijk geen hond hebben. Het bordje dient dan eerder om inbrekers af te schrikken. Of als het baasje net met de hond gaan wandelen is... Je kunt dus niet alles voorzien."

  Bertrand Vander Donckt: "Uiteraard gaan mensenlevens voor. En het is sowieso positief om de zaak eerst goed te bekijken."

  Groen-lid Sien Lagae, die twee trouwe katten heeft, is alvast sterk gewonnen voor de invoering van de dierenstickers.

  Groen-lid Sien Lagae, die twee trouwe katten heeft, is alvast sterk gewonnen voor de invoering van de dierenstickers. © Foto JS

 • Johan Sabbe

  Na vier jaar nieuwe computers voor stadsdiensten

  Om het computerpark van de stad up-to-date te houden, worden de computers, laptops en beeldschermen om de vier jaar vervangen. Dit keer worden er toestellen aangekocht ter vervanging van de exemplaren uit 2014. Het gaat om 42 desktopcomputers, 13 laptops met alle toebehoren (ook draagtassen) en 13 beeldschermen. "De totale kostprijs wordt op 65.000 euro geraamd, btw inbegrepen", aldus schepen van ICT Joost Cuvelier (CD&V). "In de computerwereld is vier jaar bijna een eeuwigheid."

  Elke Carette (open VLD): "Recent heeft de stad toch al nieuwe computers aangekocht? Of waren dat andere exemplaren?"

  Ward Baert (N-VA): "De aankoop wordt niet in detail in het gemeenteraadsbesluit aangegeven. U vraagt ons om een blanco cheque te ondertekenen. En dus zullen we ons op dit punt onthouden als het zo is. Wat gebeurt er trouwens met het oude materiaal?"

  Schepen Cuvelier tot raadslid Carette: "We hebben natuurlijk veel meer computers voor de stad nodig dan deze. Dus hebben er geregeld nieuwe aankopen plaats."

  En tot raadslid Baert: "We zullen alles tot schroot laten herleiden, zodat we zeker zijn dat alle data definitief verwijderd worden."

  N-VA onthoudt zich.

 • Johan Sabbe

  Parking voor 14 motorhomes nabij Kasteel Wijnendale

  Een deel van de parking nabij het Kasteel Wijnendale wordt heraangelegd als motorhomeparking. Het gaat om het verste stukje aan de kant van de Wijnendaalse kapel. Aanvankelijk waren er negen plaatsen voor motorhomes voorzien, maar dat worden er uiteindelijk veertien. De stad investeert samen met de provincie in het project. De totale prijs wordt geraamd op bijna 167.000 euro, btw inbegrepen. De realisatie gebeurt in samenspraak met de motorhomevereniging BMHC (met voorzitter Gerard Vandekerckhove uit Kortemark) en Westtoer, dat voor 69.000 euro subsidies zorgt. De stad moet dus zelf 98.000 euro neertellen.

  "De uitvoering van het project zal toegewezen worden aan de hand van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure", zegt schepen van Toerisme Lieselotte Denolf (CD&V). "We bakenen in de groene omgeving de motorhomezone af en bieden alle nodige voorzieningen voor de gebruikers aan. Via een digitale ticketzuil kunnen ze water en elektriciteit krijgen. En een zogenoemd sanistation zorgt ervoor dat de campers hun afvalwater op een natuurvriendelijke wijze kunnen lozen. De parking krijgt een duurzame ondergrond in klinkers en een rijweg in asfalt. Het terrein moet voor toeristen de ideale uitvalsbasis worden om Torhout en omgeving te ontdekken."

  Betrand Vander Donckt (Groen): "Positief project! Blijkbaar nu meer subsidies dan oorspronkelijk begroot, wat we toejuichen."

  Ward Baert (N-VA): "Dat is wel geen 50% subsidies zoals ergens op een politieke website gelezen. Dat was te optimistisch voorgesteld, merk ik."

  Schepen Denolf: "Het was inderdaad 50% toelage vanwege de provincie, maar met een bovenlimiet. We hebben in extremis beslist om ook een slagboom te voorzien en dat kost extra."

  Elke Carette (Open VLD): "Zal er controle komen op wie daar overnacht? Zo kan je nagaan wie er afval achterlaat of wie eventueel voor overlast zorgt."

  Schepen Denolf: "De gebruikers moeten sowieso betalen, maar buitenlanders hebben niet altijd een identiteitskaart. We denken niet dat er problemen zullen zijn met die mensen. We horen dat gebruikers van een dergelijke parking respect hebben voor het materiaal en de omgeving."

  Uiteindelijk worden er nabij het Kasteel Wijnendale niet negen maar veertien stelplaatsen voor motorhomes voorzien.

  Uiteindelijk worden er nabij het Kasteel Wijnendale niet negen maar veertien stelplaatsen voor motorhomes voorzien. © Foto JS

 • Johan Sabbe

  Agenda voor vergaderingen intercommunales

  Voor de bevolking weinigzeggend, maar het moet nu eenmaal tijdens de gemeenteraadszittingen gebeuren: het meedelen van de agenda voor de komende algemene vergaderingen van de intercommunales. De agenda's worden besproken voor de bijeenkomsten van respectievelijk Infrax West, de West-Vlaamse Intercommunale WVI, de afvalintercommunale MIROM en bouwmaatschappij De Mandel.

 • Johan Sabbe

  Gelijke tarieven voor buitenschoolse kinderopvang

  Er is met de verschillende Torhoutse initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang afgesproken om voortaan dezelfde tarieven te hanteren. In functie van die gelijkschakeling worden vanaf 1 juli in de stedelijke IBO's Jabedabedoe op de wijk Don Bosco en Skoebidoe op de wijk Sint-Henricus de tarieven aangepast. "Het betekent dat de minima en de maxima verhogen waarbinnen de opvanginitiatieven hun tarieven dienen vast te leggen", zegt schepen van Kinderopvang Rita Dewulf (CD&V). "Voor de stedelijke IBO's wordt het voor- en naschools 1 euro per begonnen halfuur. In de vakanties en op lesvrije dagen kost de opvang 4,75 euro voor drie uur of minder en 7,10 euro voor een duur van drie tot zes uur. Voor meer dan zes uur moet er 14 euro betaald worden. Als er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag opgevangen worden, geldt er 25% vermindering, eventueel cumuleerbaar met het sociaal tarief."

 • Johan Sabbe

  Extra personeel voor stedelijke kinderopvang

  Er wordt extra personeel in dienst genomen voor de stedelijke buitenschoolse kinderopvang IBO Jabedabedoe op de wijk Don Bosco en IBO Skoebidoe op de wijk Sint-Henricus. "We breiden het totale pakket met 45 uur bij, wat neerkomt op meer den een fulltime begeleider", aldus schepen van Kinderopvang Rita Dewulf (CD&V). "We verwachten vanaf de zomervakantie namelijk een grotere toestroom van kinderen, onder meer door de sluiting van het privé-opvanginitiatief Het Berenhof op de wijk Don Bosco. Dat gaat op 30 juni dicht. In dat kader zullen we tijdens de zomervakantie ook het IBO Skoebidoe op Sint-Henricus openstellen. Om de kwaliteit van de opvang te garanderen, zullen we niet met tijdelijke contracten werken. Binnenkort starten we de selectieprocedure op om het nieuwe personeel aan te werven."

  Paul Dieryckx (SP.A): "Dit juichen we toe, maar we hopen dat het probleem van de kinderopvang op Don Bosco nu snel een oplossing krijgt."

  Schepen Dewulf (CD&V): "Qua lokalen is er een goede samenwerking opgestart met vrije basisschool De Revinze. We zijn ook op lange termijn met een oplossing bezig."

  De stedelijke kinderopvanginitiatieven Jabedabedoe (foto) en Skoebidoe krijgen 45 uur extra begeleiding, goed voor ruim één fulltime personeelslid.

  De stedelijke kinderopvanginitiatieven Jabedabedoe (foto) en Skoebidoe krijgen 45 uur extra begeleiding, goed voor ruim één fulltime personeelslid. © Foto JS

 • Johan Sabbe

  Trager rijden is de boodschap

  Schepen van Mobiliteit Eddy De Ketelaere stelt voor om snelheidsbeperkingen tot 50 km per uur in te voeren in de Sint-Henricusstraat en de Ieperse Heerweg. Binnen de bebouwde kom van Sint-Henricus gelden die beperkingen uiteraard al en nabij de stedelijke kinderboerderij mag er zelfs maar 30 km per uur gereden worden, maar op de andere plaatsen is er nu nog 70 km per uur toegestaan. De maatregel werd op 14 maart positief geadviseerd door de stedelijke verkeerscommissie en vervolgens bevestigd door het College van Burgemeester en Schepenen. "Het regelement treedt vanaf 1 mei in beide straten in werking", zegt hij. "Dan mag er in de Sint-Henricusstraat maar 50 km per uur meer gereden worden tot aan de grens met Hooglede en in de Ieperse Heerweg tot aan de grens met Kortemark."

  Het is de bedoeling dat de stedelijke technische dienst de nodige signalisatie plaatst en dat de politie controles uitvoert. Voortaan zullen er per straat of per verkeersmaatregel aanvullende blijvende politiereglementen opgesteld worden. Dat maakt het gemakkelijker om waar nodig specifieke aanpassingen door te voeren. Er zal op termijn dus niet meer gewerkt worden met een globale, gecoördineerde versie van het politiereglement op het wegverkeer.

  Betrand Vander Donckt (Groen): "Goede wijziging. Maar worden er naast het plaatsen van borden nog maatregelen genomen om de snelheid te dempen? Zijn er nog straten waar er van 70 naar 50 km gereduceerd zal worden?"

  Ward Baert (N-VA) wijst op een fout in de tekst van het reglement. En hij vindt dat we voorzichtig moeten zijn met snelheidsbeperkingen waar het niet nodig is. Het zet automobilisten aan om de wet ook elders te overtreden, waar het wél nodig is. Plus: als je reglementen invoert, moet je die ook controleren. De politie moet controle uitoefenen.

  Schepen De Ketelaere: "Op veel plaatsen wordt er te snel gereden. De bewoners willen lagere snelheden, ook langs die landelijke wegen. Klopt dat er controle moet zijn. Dat is de taak van de politie. Snelheidsremmers kunnen doorgevoerd worden waar het nodig is."

  Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V): "Er is meer handhaving binnen de politiezone afgesproken. Er wordt meer geflitst dan vroeger."

  Vanaf 1 mei mag er over de volledige lengte van de Sint-Henricusstraat maximum maar 50 km per uur meer gereden worden.

  Vanaf 1 mei mag er over de volledige lengte van de Sint-Henricusstraat maximum maar 50 km per uur meer gereden worden. © Foto JS

 • Johan Sabbe

  Met vertraging van start

  We gaan met een kleine tien minuten vertraging van start.

 • Johan Sabbe

  In een notendop

  De Torhoutse gemeenteraad

  Gemeenteraad Torhout

  Gemeenteraad Torhout © JS

 • Johan Sabbe

  Weinig punten op de agenda

  Met maar elf punten op de agenda van de openbare zitting plus vier vragen en voorstellen van de oppositie lijkt het een eerder korte gemeenteraadszitting te zullen worden. Al weet je in de politiek maar nooit. Zeker in een verkiezingsjaar.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!