Live Herbeleef de gemeenteraad in Poperinge: "Tweede keer dat u mij een leugenaar noemt"

02/07/18 om 14:37 - Bijgewerkt om 20:01

Door Koning Voetbal verhuisde de gemeenteraad van Poperinge van 20 uur naar 18.30 uur. Op de agenda prijkten als belangrijkste punten de jaarrekening 2017 van zowel stad als OCMW en AGB De Kouter en de samenwerkingsovereenkomst tussen stad en het gemeenschapsonderwijs over de volledige aankoop van de Vroonhofsite.

Herbeleef de gemeenteraad in Poperinge: "Tweede keer dat u mij een leugenaar noemt"

© TOGH

 • Tom Gheeraert

  "Op elke slak zout leggen"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordt: "Ik heb de indruk dat er per se zout op elke slak moet gelegd worden. Tussentijds vegen is nogal nutteloos in deze tijden. Als je de maandag veegt, is het woensdag weer vuil. Wat de paaltjke betreft: ze moesten weg omdat men niet kon passeren. De werken aan het kruispunt zijn belangrijker. We moeten dit positief benaderen. We hebben deze klus in vijf dagen geklaard. Dat is best snel, maar inderdaad een vervelende situatie. Er was wel degelijk contact tussen de aannemer en de betrokkenen. Ik vermoed dat de wijziging op het laatst pas laat werd gecommuniceerd. De stad heeft ingegrepen door via moderne kanalen extra communicatie te voeren."

 • Tom Gheeraert

  Problemen bij werken in de Switch Road

  De laatste vraag is van gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) over de ingrijpende werken in de Switch Road."In de week van 18 tot 22 juni ll. werd het kruispunt Switch Road-Veurnestraat-Sint-Bertinusstraat (opnieuw) afgesloten. Dit werd gemeld via de groep 'Verkeershinder Poperinge' op Facebook, maar uiteraard heeft niet iedereen toegang tot sociale media. Heeft de aannemer zijn plicht gedaan en al de in-en omwonenden van het kruispunt verwittigd? Indien dit niet gebeurt: tikt het stadsbestuur de aannemer hiervoor op de vingers en/of neemt het stadsbestuur zelf initiatief naar communicatie toe?"

  "De paaltjes tussen de Switch Road en het korte stukje van de Komstraat werden weggehaald teneinde verkeer door te laten tijdens de werken: werden de bewoners hiervan op voorhand verwittigd?"

  "Het is normaal dat werken stof en vuil met zich meebrengen. Rioolputjes en goten vullen zich met zand en ander afval (zie foto's), wat verstopping tot gevolg kan hebben. Extra poetsbeurten zijn dan welkom, en het aankondigen van die poetsbeurten vergemakkelijkt het werken. Is dit geregeld gebeurd tijdens de werken? Wordt hiervan grondig werk gemaakt na afronding van de werken?"

 • Tom Gheeraert

  N-VA wil kortparkeren in Roesbrugge

  Nog een vraag van Jean-Marie Blondeel: "Het betreft hier de parkeerproblemen-mogelijkheden ter hoogte van een aantal handelaars in de Professor Oswald Rubbrechtstraat (ter hoogte van nummer 21). In de weekends in de zomerperioden zijn de parkeerplaatsen in die straat t.h.v. nr. 21 ingenomen door bezoekers aan Roesbrugge en dit voor langere tijd, soms een ganse dag die in vakantieverblijven vertoeven in de omgeving en naar het dorp komen."

  "De lokale handelaars, die het ook moeten hebben van de passanten, die uiteraard graag parkeren in de nabijheid van de handelszaak, ondervinden toch wel een beduidende omzetvermindering als er geen parking vrij is in de onmiddellijke nabijheid. Het betreft hier een gewestweg, maar toch wil ik hierbij vragen of er misschien een aanvraag kan gedaan worden om thv deze handelszaken een proefopstelling op te zetten waarbij er één of twee plaatsen voorbehouden worden voor "kort parkeren" (bvb 15 minuten), beurtelings aan de linkerkant en rechterkant (afhankelijk van de datum) zodat voorbijkomende klanten dicht bij de handelszaken kunnen stoppen met de auto, om zo hun boodschap te kunnen doen. Dit zou voor de handelaars in kwestie een deugddoende ondersteuning zijn. Het is belangrijk om de kleinhandel die er nog is in onze deelgemeenten maximaal te ondersteunen, want handel is de cement van een gemeente en een belangrijke troef in de aantrekkelijkheid van onze landelijke dorpen. Ze zijn een belangrijke troef in de leefbaarheid van een dorp als Roesbrugge."

  "Ik had graag geweten of het stadsbestuur bereid is om uit te zoeken bij de bevoegde instanties of het mogelijk is om via een proefopstelling (met losse verplaatsbare verkeersborden) een dergelijke parkeermogelijkheid uit te testen en de impact ervan te meten, alvorens dit eventueel, bij positieve evaluatie , te finaliseren en een permanent karakter te geven."

  "Op deze locatie is dat onmogelijk want we zitten daar in een zone van beurtelings parkeren", repliceert Pieter Marchand (CD&V).

 • Tom Gheeraert

  Speeltuigen op Grote Markt?

  Jean-Marie Blondeel (N-VA) heeft nog een vraag; "Het middenstuk van onze vernieuwde markt wordt heel vaak voor niets gebruikt, tenzij bij de wekelijkse vrijdagmarkt. Is het niet mogelijk om dit stukje prachtlocatie meer in te zetten door bvb bankjes te plaatsen of in de zomer of er een soort mobiel speelpleintje te plaatsen zodat kinderen er naar hartelust kunnen spelen terwijl de ouders genieten van al het lekkers op één van de vele terrasjes op de markt. Want met kleinere kinderen een terrasje doen is niet vanzelfsprekend, na 10 minuten hebben ze het meestal gehad. Dit zou ook een fijne ondersteuning zijn voor de horecazaken op de markt. Ik wil hierbij enkel een aanzet geven om het grote middenstuk van onze markt een nuttige functie te geven tvv de bevolking en in het bijzonder voor de kleinste keikopjes. Dit kan alleen maar bijdragen tot de aantrekkelijkheid van Poperinge en zijn centrum voor jonge gezinnen."

  Christof Dejaegher (CD&V): "Je gaat voorbij aan het feit dat er iedere vrijdag een vrijdagmarkt is op de Grote Markt. De Vroonhofsite is misschien wel beter geschikt. Wij betwijfelen of ouders met een gerust hart hun kinderen daar zouden laten spelen. Speeltoestelen zijn trouwens niet genoeg, je moet valzones voorzien. Heel realistisch is uw voorstel dus niet."

 • Tom Gheeraert

  Te smalle parkeerplaatsen in Watou

  We zitten aan de vragen en antwoorden. "Mijn eerste vraag betreft de vernieuwde parkeerplaatsen op de markt in Watou", zegt Jean-Marie Blondeel (N-VA). "Wie of welke instantie bepaald er hoe breed de parkeerplaatsen moeten/mogen zijn? Wij krijgen via inwoners klachten over te smalle parkeerstroken waarbij het, en zeker nog meer voor de iets gevorderden qua leeftijd, bijna onmogelijk is om in en uit uw voertuig te geraken wanneer er aan beide zijden een ander voertuig staat."

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Dat is net dezelfde breedte als vroeger en toen werden er nooit opmerkingen gegeven."

 • Tom Gheeraert

  "Tweede keer dat u mij leugenaar noemt"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) repliceert: "Uw tussenkomst was rustig en neutraal. In contrast tot de commentaar die op sociale media circuleert. Woorden als schandalig zijn gevallen. U zegt letterlijk dat ik lieg. Dat is al de tweede keer in een maand. Dat is jammer en niet correct. U agendeert uw agendapunt rijkelijk laat, net op het moment dat er een budgetwijziging op de agenda staat. Nu kunnen we daar geen budget meer voor vrijmaken. Het standpunt van de stad is al jaren hetzelfde. Dit is niet de kerntaak van een lokaal bestuur. De helikopter vliegt over heel de provincie, Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen en is dus minstens een bovenlokale bevoegdheid. We hebben wel inspanningen gedaan voor de ambulancedienst van Zuid-IJzer, die sneller ter plaatse is. Maar we zijn bereid om de vraag opnieuw in overweging te nemen bij de opmaak van het volgend meerjarenplan, mits de democratie in ons voordeel spreekt. Een ding staat voorop: de nationale overheden moeten ook hun steentje bijdragen."

 • Tom Gheeraert

  N-VA wil Poperings geld voor mug-heli

  Er is één aanvullend agendapunt van Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Bij deze willen wij vanuit onze fractie nogmaals (want we hebben dit in februari vorig jaar al gevraagd) aandringen op een bijdrage vanuit onze stad voor de Mug-heli. Het betreft hier een initiatief dat levensreddend is en dit al meermaals heeft bewezen. Ook in Poperinge kwam de Mug-heli al meermaals in actie. Indien er vanuit de steden een kleine bijdrage wordt gegeven dan kan dit bijzonder project blijven bestaan, want nu is het verder voortbestaan in gevaar door tekort aan financiële middelen. Als ik zie wat er allemaal wordt uitgegeven voor andere zaken dan vind ik het schrijnend en onbegrijpelijk dat er hiervoor geen geld vrijgemaakt kan worden, dus hadden wij vanuit onze fractie graag gezien dat de stad een bijdrage doet aan dit project want het gaat hier over het leven van de inwoners van Poperinge en niet te vergeten onze verder afgelegen dorpen."

 • Tom Gheeraert

  Unanimiteit over Vroonhofsite

  Iedereen stemt ja op de verkoop van de volledige Vroonhofsite.

 • Tom Gheeraert

  Vleterbeek open?

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) opperde ook om van de gelegenheid gebruik te maken om ter hoogte van de Vroonhofsite de Vleterbeek open te laten. "De Vleterbeek is van de binnenkant niet om aan te zien. Bovendien loopt het meeste van het verkeer over die Vleterbeek, dus dat voorstel is niet realistisch", repliceert burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

 • Tom Gheeraert

  Vlaams Belang hard over dossier Vroonhofsite

  We zitten aan het belangrijke punt over de Vroonhofsite. De plannen voor de Vroonhofsite zijn drastisch veranderd. Gemeenschapsonderwijs is niet langer van plan om een nieuwe school te bouwen op het Vroonhof, maar wel aan het Rekhof. Daardoor kan stad Poperinge de volledige Vroonhofsite aankopen. "Dat is 40 % meer en bovendien aan de zichtkant, wat betekent dat we het complete plan moeten herdenken", zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) vorige week in Het Wekelijks Nieuws.

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang): "Ik val achterover van het slecht toneel dat hierrond is opgevoerd. Hoe is het mogelijk dat u 1,35 miljoen euro besteed aan de site zonder dat u weet wat u ermee wil doen. We moeten nu van nul herbeginnen. Destijds werd 50.000 euro betaald voor een studie. Die mag nu in de prullenbak. Laat de Poperingse bevolking hun mening geven hierover."

  Johan Lefever (Open VLD): "We kregen een zeer duidelijk uiteenzetting in de commissie. Eigenlijk is dat niet zo nieuw. In onze partijprogramma van 2006 hadden we al gezegd wat er met die site iets moest gebeuren. We hebben herhaaldelijk gepleit voor meer parkeermogelijkheden. Wij gaan dus volledig mee in dit verhaal."

  Christof Dejaegher (CD&V): "Ik stel vast dat bij mevrouw Vanbrabant de kieskoorts stijgt en dat ze op de man speelt. Je noemt ons een bende volksbedriegers. Een fundamenteel punt dat de stad niet in handen heeft, is dat het gemeenschapsonderwijs pas recent van mening is veranderd. Het gevolg daarvan is dat het dossier hierdoor fundamenteel veranderd."

 • Tom Gheeraert

  Speelplaats van d'Hoge Schole dubbel zo duur

  De eindafreking van de heraanleg van de speelplaats van d'Hoge Schole in Abele is dubbel zo hoog als gebudgetteerd. Open VLD en N-VA hebben daar vragen bij.

  Schepen Ben Desmyter (CD&V) legt uit: "De oorzaak van de meerkost situeert zich in twee onderdelen. Er zijn werken gebeurd aan de lokalen van Chiro Abele. Daar moesten we de koer heraanleggen omdat we daar een regeput gestoken hebben. Er is ook een mooie verbinding tussen de Chiro en de speelkoer. Andere meerkosten zijn divers. Op de koer voorzagen we onder andere rails zodat het feestcomité haar tent steviger kan verankeren. We hadden het misschien beter meteen in de raming opgenomen."

 • Tom Gheeraert

  Jaarverslag CO7 op de agenda

  Danny Lefebvre (Open VLD): "We stellen vast dat de subsidies verminderd zijn en dat de personeelskost stijgt. Ik vraag dat er actie genomen wordt om het tij te keren."

  Schepen Loes Vandromme (CD&V): "CO7 is kampioen in het verzamelen van subsidies. Je kan ervan po aan dat de curve binnenkort weer goed zal lopen."

 • Tom Gheeraert

  Maand gratis Buzzy Pass

  Er wordt een overeenkomst met De Lijn goedgekeurd waarbij De Lijn gratis Buzzy Passes zal aanbieden voor een maand aan alle kinderen die in september de overstap maken naar het secundair onderwijs.

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD): "Op het eerste gezicht dacht ik mooi, gratis abonnementen. Maar de meeste studenten nemen een jaarabonnementen en uiteindelijk zullen ze hetzelfde bedrag betalen voor een heel jaar."

 • Tom Gheeraert

  Glasvezelverbindingen

  We zitten aan punt 12 van de 23. De huurcontracten van de glasvezelverbindingen voor de scholen worden unaniem goedgekeurd. De Poperingse scholen kunnen dus voortaan ook gebruik maken van deze verbindingen.

 • Tom Gheeraert

  Vijf GAS-vaststellers in Poperinge

  Danny Lefebvre (Open VLD) vraagt naar aanleiding van een punt over het GAS-reglementn hoeveel GAS-ambtenaren er zijn en of ze vaststellers zijn.

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Een GAS-ambtenaar is iemand die zich buigt over de GAS-sancties die voor hem liggen. GAS-vaststellers zijn onder meer de gemeenschapswachten. Twee gemeenschapswachten zijn nu onlangs vaststeller geworden. Dat heeft zo lang geduurd doordat de politieschool zo lang gewacht heeft. Dat betekent dat we binnenkort vijf GAS-vaststellers zullen hebben, los van de politie.

 • Tom Gheeraert

  Het gaat vooruit

  Ook het jaarverslag van de Interlokale Verenigingen Westhoekpersoneel en de politieverordening naar aanleiding van Marktrock Poperinge passeren in sneltempo.

 • Tom Gheeraert

  Minder inkomsten dan verwacht voor zwembad

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD) heeft kritiek op het financieel beleid van AGB De Kouter en haalt onder meer de povere inkomsten van het zwembad aan. Schepen Jurgen Vanlerberghe is kort met zijn repliek: "Dat klopt."

 • Tom Gheeraert

  Toch Open VLD

  Terwijl de jaarrekeningen van AGB De Kouter en OCMW Poperinge sijpelen de raadsleden van Open VLD binnen. Bert Costenoble (Open VLD) wil een tussenkomst doen over de jaarrekening van stad, maar krijgt niet de kans. "Het punt is al gepasseerd", klinkt het bij de gemeenteraadsvoorzitter.

 • Tom Gheeraert

  Jaarrekening

  De gemeenteraad begint met een budgetwijziging en de vaststelling van de jaarrekening 2017 van stad Poperinge. Aangezien oppositiepartij Open VLD nog steeds afwezig is, zijn er geen vragen.

 • Tom Gheeraert

  Kermisbeats op de achtergrond

  Terwijl de beats van de kermis - het is Zotte Maandag - op de achtergrond weerklinken, opent gemeenteraadsvoorzitter Myriam Maes (CD&V) de gemeenteraad. Een negental stoelen blijven leeg, onder andere de voltallige fractie van Open VLD.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!