Live Herbeleef de gemeenteraad in Poperinge: "Ik heb nog nooit een koe een blikje zien eten"

26/02/18 om 17:54 - Bijgewerkt om 22:00

Het stadsbestuur van Poperinge breidt zich volop voor op de integratie van OCMW- en stadsdiensten en stelt op de gemeenteraad van maandag 26 januari onder meer het nieuwe organogram voor. Door de integratie komen alle loketfunctie van de stad op één locatie en om die locatie vlot bereikbaar te maken komt er een nieuw wandelpad langs en voetgangersbrug over de Hipshoekbeek. De gemeenteraad moet het tracé goedkeuren en de erfdienstbaarheid vastleggen.

Herbeleef de gemeenteraad in Poperinge: "Ik heb nog nooit een koe een blikje zien eten"

© TOGH

 • Tom Gheeraert

  Einde gemeenteraad

  Het ontvlambare punt over de windmolens is ook het laatste discussiepunt van deze gemeenteraad. Voorzitter Myriam Maes (CD&V) sluit de gemeenteraad af.

 • Tom Gheeraert

  "U noemt mij een leugenaar"

  Christof Dejaegher (CD&V) vervolgt: "We hebben maar één week de tijd om 368 bezwaarschriften te verwerken want ons advies moet klaar zijn tegen 5 maart, want dat moet ook voor de Gecoro. Dat is gewoon onmogelijk. Wij doen wat de wet ons voorschrijft. Wij kunnen niet ingaan op de vraag om onze advies te becommentariëren."

  De Maesschalck (Groen): "Ik begrijp de moeilijkheid waarin het bestuur zich bevindt. Bestaan er uitstelmogelijkheden."

  Dejaegher: "Omgevingsvergunning is ook voor ons nieuw, maar ik denk niet dat wij uitstel kunnen krijgen."

  Blondeel: "Ik stel gewoon de vraag, maar ik zie dat de burgemeester daarop heel gepikeerd reageert. Dat begrijp ik niet. Wij vragen gewoon: waren jullie daarvan al vroeger op de hoogte?"

  "Ik heb zonet mijn antwoord gegeven", zegt een furieuze burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "U beweert niet minder dat ik een leugenaar ben. Verontschuldigingen zijn op zijn plaats."

  Voorzitster Myriam Maes (CD&V) bedaart echter de gemoederen en sluit het punt af.

 • Tom Gheeraert

  Burgemeester: "Me twee keer kwaad gemaakt"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Ik heb me twee keer kwaad gemaakt, een tweede keer bij het lezen van de vraag van meneer Blondeel. U suggereert dat wij al lang hiervan al lang op de hoogte zijn en dat wij opzettelijk de bevolking een rad voor de ogen draait. Ik ben niet te vlug boos, maar deze keer wel."

  "Dit dossier is ingediend - want we zitten sinds 1 januari met de omgevingsvergunning - op 3 januari bij het provinciebestuur. Op 15 januari heeft het provinciebestuur de aanvraag ontvankelijk gevraagd. Ik ben sinds 16 januari op de hoogte van dit dossier. Het eerstvolgende college was 22 januari. Het openbaar onderzoek werd geopend op 24 januari. We moeten de termijn van het openbaar onderzoek laten lopen. Vandaag vernamen we dat er 368 bezwaarschriften zijn, en er kunnen er nog bijkomen."

  De burgemeester leest ook mails voor waarin hij tegen de aanvragers zegt dat hij zegt niet apprecieert dat het college gepasseerd werd.

 • Tom Gheeraert

  Hetze rond windmolens

  Zoals verwacht zijn er aantal vragen over de hetze rond de bouwaanvraag voor twee windmolens op het industrieterrein in Poperinge.

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Vreemd dat dit eerder in de pers komt dan op de gemeenteraad."

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Er is heel wat heisa rond. Actiegroep Leefbaar Poperinge maakt zich zorgen. Het is een hot topic. Belangrijk is om die protesten ernstig te nemen. Het is geen project van de gemeente. Mijn vraag: hoe kijkt de gemeente naar dit project? Kan de gemeente mee de participatie van burgers ondersteunen, ook al is het een privé-initiatief."

  Sabien Battheu (Open VLD): "In het schepencollege van 22 januari werd hiervan akte genomen. Sinds wanneer is de burgemeester en het schepencollege hiervan op de hoogte. Het openbaar onderzoek is ondertussen voorbij. Is het al behandeld op het schepencollege?"

 • Tom Gheeraert

  N-VA: "In pers voor er gestemd wordt"

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Vanuit onze fractie moeten jammer genoeg vast stellen dat er in diverse mediakanalen reeds meermaals besluiten van het stadsbestuur bekend gemaakt worden alvorens er effectief gestemd is in de gemeenteraad. De grote vette titel in de krant, op sociale media geeft aan dat besluit of beslissing er al is, terwijl er eronder in kleine lettertjes terloops wordt vermeld dat het nog moet goedgekeurd worden in de gemeenteraad alsof het hier een futiliteit betreft. Dit doet naar onze mening afbreuk aan wat de gemeenteraad hoort te zijn, een democratisch platform waarop er in alle openheid discussie kan zijn over de te bespreken punten. Op die wijze ga je het belang van de gemeenteraad als democratisch instrument uithollen door het voorafgaand aan de bespreking door te geven aan de pers alsof het reeds beslist is en de stemming in de gemeenteraad louter een formaliteit is. Ofwel zijn het de heren van de pers die jullie boodschappen verkeerdelijk weergeven, wat natuurlijk ook zou kunnen zijn."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Er zijn ook dames in de pers. Ik laat het oordeel aan u. U verwijst naar de statiegeldalliantie. De eerste zin luidt dat het schepencollege het voorstelt aan de gemeenteraad. Ik zie nier in wat daar fout aan kan zijn."

 • Tom Gheeraert

  Imagoschade voor wereldwinkel

  Pascal Lapanne (Open VLD) wil dat stad Poperinge een brief stuurt naar Oxfam waarin ze de imagoschape voor de lokale wereldwinkel betreurt.

  Schepen Pieter Marchand (N-VA): "Ik denk dat we in deze zaak als lokaal bestuur daar niet veel in te mengen. Samenwerking met Oxfam verloopt heel goed."

 • Tom Gheeraert

  Open VLD vraagt consolidatie van publieke financiën

  Bert Costenoble (Open VLD) vraagt aan de gemeenteraad om aan de financiële dienst van de stad Poperinge te vragen om een consolidatie te maken van de lokale publieke financiën (stad, OCMW en AGB samen) en dit te communiceren naaralle raadsleden.

  Schepen van Financiën Ben Desmyter (CD&V) verdedigt echter opnieuw het financieel beleid van de gemeente en zegt dat een consolidatie moeilijk realiseerbaar is wegens verschillende spelregels voor de verschillende niveaus.

 • Tom Gheeraert

  "Als we hiervoor stemmen, steken we de boel in brand"

  Jurgen Vanlerberghe (Samen) reageert: 'Ik ben ontgoocheld in de tussenkomst, zowel over de inhoud als over het feit dat u hem doet. U zegt zelf dat de verzoening deels geslaagd was. Dat u nu toch hierover tussenkomt is volgens mij pure politieke recuperatie. Als we u volgen dan steken we de boel in brand, enkele weken voor het carnaval. Ik stel voor om het voorstel niet goed te keuren. In april wordt er al eens samengezeten over het reglement. Dit heeft geen zin. Dit zal alleen de polarisatie alleen verhogen."

  Iedereen stemt nee, behalve twee raadsleden van N-VA, Geert Ganne en Jean-Marie Blondeel, die zich onthouden. Jan Van Bruwaene (N-VA) stemt wel tegen.

 • Tom Gheeraert

  Carnavalsconflict

  We zitten in de vragen:

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang): "Er duiken communicatieproblemen op tussen de Hommelknop en een Poperingse carnavalsvereniging die geleid heeft tot een conflict tussen de organisator vzw Keikoppencarnaval en een carnavalsvereniging. De schepen van Feestelijkheden Jurgen Vanlerberghe (Samen) heeft een vergadering samengeroepen met onder andere mezelf als bemiddelaar. Daar werd geprobeerd te verzoenen. Dat is gedeeltelijk gelukt, maar het Keikoppencarnaval sluit nu de voorzitter van de bewuste carnavalsvereniging uit. Er staat zelfs dat als hij maar één hand helpt dan heeft de organisatie het recht de vereniging alsnog uit te sluiten. Dat is pure chantage. Ik stel dan voor om het reglement op bepaalde punten aan te passen, onder andere dat de gemeenteraad ingelicht wordt als er discussies zijn."

 • Tom Gheeraert

  Resultaat van 50.000 euro voor Bier- en Hoppefeesten

  De inhoudelijke evaluatie en financiële afrekening van de Bier- en Hoppefeesten 2017 wordt niet toegelicht.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "We hebben geen vragen. Nadat we meteen na het evenement al zeiden dat het goed georganiseerd was, zijn we nu ook tevreden over het positief resultaat van bijna 50.000 euro. Proficiat."

 • Tom Gheeraert

  De belasting op de winkelvloeroppervlakte van commerciële vestigingen in Poperinge wordt afgeschaft.

  "We zullen dit uiteraard goedkeuren", zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). "Bij de invoering hebben we al gezegd dat het meer ging kosten dan dat het ging opbrengen. Handelaars van buiten het centrum kunnen niet genieten van activiteiten van het Centrummanagement. We zijn blij dat het dus afgeschaft wordt, maar volgens ons had

  Geert Ganne (N-VA). "Ik sluit me volledige aan. Een kapsalon heeft niets aan initiatieven als Feest in Poperinge."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Een goed idee heeft blijkbaar veel vaders en moeders. Meneer Ganne, kapsalons hebben nooit die belasting moeten betalen. Ter opfrissing mevrouw Battheu. Het is een taks die in veel steden en gemeenten bestaat. De taks moest een eind maken aan de discriminatie van bedrijven die wel deelnamen aan activiteiten die de lokale economie bevorderden. Dat was het enige positieve streven van deze taks."

 • Tom Gheeraert

  Lachen met Groen

  Stéphanie De Maesschalck (Groen) heeft enkele kritische vragen over de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. "We kunnen niet blijven bouwen zoals we nu doen", aldus De Maesschalck. "Wat is bijvoorbeeld de verhouding van het aantal appartementen ten opzichte van het groen."

  "Sta me toe even te lachen", zegt Dejaegher. "De normen zijn geen voorwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De ruimtelijke principes komen dus niet aan bod."

 • Tom Gheeraert

  "Ik heb nog nooit een koe een blikje zien opeten"

  Poperinge treedt toe tot de statiegeldalliantie, die vraagt aan de Vlaamse overheid om statiegeld te vragen voor drankblikjes en petflessen. "Dit is vooral een oproep voor de Vlaamse overheid", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

  Enkel N-VA onthoudt zich. "Er is nog te veel onduidelijkheid", zegt Jean-Marie Blondeel (N-VA).

  "Het is spijtig dat jullie zich onthouden", zegt schepen Kris Notebaert (CD&V). "En dat terwijl jullie in publicaties zeggen dat jullie voor de landbouwers zijn."

  "Wat heeft dat met landbouw te maken?", vraagt de N-VA-fractie.

  "Ik wil het aantal koeien die landbouwers hebben moeten afmaken omdat ze ijzer van blikjes ingeslikt hebben, niet betalen", antwoordt Notebaert.

  "Ik heb nog nooit een koe een blikje zien opeten", reageert Geert Ganne (N-VA).

 • Tom Gheeraert

  Nieuwe vrachtwagen

  Volgende punt is de aankoop van een vrachtwagen met kraan en containersysteem.

  "Is dit een vervanging voor een andere? Ik dacht dat we enkele jaren geleden al een vrachtwagen met kraan gekocht?", vraagt Marie-Claire Tylleman (Open VLD).

  Schepen Kris Notebaert (CD&V): "Dat is inderdaad een vervanging. De vorige is buiten straat."

 • Tom Gheeraert

  "Poperingeplatz bestaat wel in Obergrenzebach"

  "Jullie zijn voorbarig", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Het is een principiële vaststelling van de naam. Na openbaar onderzoek en raadpleging van de cultuurraad gaan we een definitieve naam vaststellen. Laat daar geen verwarring over bestaan. We hebben diverse voorstellen gekregen, heel wat meer. Met het college hebben we ons daar drie keer over gebogen, ook al gaat het om een faits divers. Niemand weet nog dat er daar een café De Zwaluw daar bestaan heeft. Obergrenzebach is een jumelage die al meer dan 50 jaar bestaat. Poperingeplatz bestaat wel in Obergrenzebach."

  Oppositie stemt tegen, meerderheid stemt ja.

 • Tom Gheeraert

  "Uitspreekbare straatnaam"

  In de Duinkerkestraat komt een nieuwe verkaveling, maar schepencollege en cultuurraad zijn het oneens over de benaming van de ontsluitingsweg.

  Het schepencollege verleende vorig jaar een verkavelingsvergunning voor de aanleg van een insteekweg haaks op de Duinkerkestraat 86-96 met het oog op de verkaveling van de achterliggende gronden. Om de op te richten woningen te kunnen lokaliseren, heeft het college de procedure van straatnaamgeving opgestart.

  Zoals gebruikelijk werd de archivaris om voorstellen verzocht. Die had drie suggesties: Zwaluwstraat (als je vanuit de nieuwe verkaveling in de Duinkerkestraat komt, dan lag vroeger recht tegenover die straat café De Zwaluw), Touwslagerstraat (in het huis links van de nieuwe straat was vroeger touwslager Catrycke en later touwslagerij Vanelstlande gevestigd) en Obergrenzebachstraat (in 1964 ontstond een verbroedering tussen de brandweer van Poperinge en de brandweer van Obergrenzebach).

  Er werd informeel advies gevraagd aan de cultuurraad. De voorkeur van de cultuurraad gaat naar Touwslagerstraat omdat Obergrenzebachstraat niet verwijst naar de plaats zelf. Het college van burgemeester en schepenen besliste echter om de naam Obergrenzebachstraat voor te dragen. In het verleden werden al diverse straatnamen gekozen die niet verwijzen naar de plaats zelf. De Wolnzachlaan en Obterrestraat verwijzen naar steden waarmee een verbroedering bestaat.

  Aan de gemeenteraad wordt maandag gevraag om Obergrenzebachstraat principieel vast te stellen. Een definitieve beslissing door de raad zal volgen na openbaar onderzoek en na advies van de culturele raad.

  Danny Lefebvre (Open VLD), Geert Ganne (N-VA) en Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) zeggen dat ze liever Touwslagerstraat willen.

  Danny Lefebvre: "We willen liever een naam die gemakkelijker uitspreekbaar is." Martine Vanbrabant voegt de daad bij het woord en struikelt over Obergrenzebachstraat tijdens haar tussenkomst.

 • Tom Gheeraert

  Geen vragen over voetgangersbrug

  Er komt een nieuw wandelpad langs en voetgangersbrug over de Hipshoekbeek. De gemeenteraad moet het tracé goedkeuren en de erfdienstbaarheid vastleggen. Dit punt passeert zonder tegenstem.

 • Tom Gheeraert

  Postjesverdeling

  Er wordt gestemd over de vertegenwoordigers van de stad in de dienstverlenende vereniging Westhoek. De vertegenwoordigers zijn Marc Devos (CD&V), burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) en Jean-Marie Blondeel (N-VA).

 • Tom Gheeraert

  Inkanteling stad en OCMW

  Vorzitter Myriam Maes (CD&V) opent de gemeenteraad. Het eerste punt over de structuur van de gezamenlijke personeelsdienst van stad en OCMW wordt unaniem goedgekeurd.

 • Tom Gheeraert

  Veel publiek

  Op deze koude maandagavond is veel publiek afgezakt naar het stadhuis. We herkennen onder andere enkele drijvende krachten van het Keikoppencarnaval.

  Veel publiek

  Veel publiek © TOGH

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!