Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: rotatieparkings onder de zeedijk nog van deze tijd?

23/10/17 om 14:05 - Bijgewerkt om 23:14

De gemeenteraad van Oostende kwam maandagavond bijeen in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda onder meer twaalf interpellaties, waaronder van Wouter De Vriendt (Groen) en Björn Anseeuw (N-VA) over de keuze om in de toekomstige parking onder de Albert I-promenade drie vierde rotatieplaatsen te voorzien. De Vriendt interpelleerde ook over het lang aanslepende Thermendossier.

Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: rotatieparkings onder de zeedijk nog van deze tijd?

© HH

 • Gillian Lowyck

  Gemeenteraad afgelopen

  De gemeenteraad is ten einde. Een verslag lees je in De Zeewacht van vrijdag 27 oktober.

 • Hannes Hosten

  Jean Vandecasteele: "Ik kan niet beslissen in de plaats van het Vlaams Gewest"

  Schepen Jean Vandecasteele antwoordt dat een en ander in nauw overleg met het Vlaams Gewest gebeurt. "Ik wil van gedachten wisselen met experten en u mag gerust mee. Ik ben ook niet tegen meer milieuvriendelijke alternatieven. Maar ik kan niet beslissen in de plaats van het Vlaams Gewest. Er is mij ook gezegd dat deze methode is toegepast om de Twins Club in Bredene via de Spinoladijk bereikbaar te houden voor de hulpdiensten. We mogen de veiligheid niet in het gedrang brengen. Sofie Cloet wil een duidelijk engagement van het stadsbestuur, maar schepen Vandecasteele blijft erbij dat hij niet meer kan toezeggen dan dat.

 • Gillian Lowyck

  Embryonale duinenvorming op het Oosteroever

  De voorlaatste interpellatie komt van Sofie Cloet (Groen). Ze heeft het over de machinale nivellering van embryonale duinen op de Oosteroever.

  "Is het stadsbestuur zich bewust van het ecologische belang van spontane duinenaangroei? Wat is de reden van deze machinale nivellering? Is het stadsbestuur bereid dit niet meer te doen naar de toekomst toe", vraagt ze zich af.

 • Gillian Lowyck

  349 leegstaande panden in Oostende

  Maxim Donck (N-VA) interpelleert over het steeds toenemend aantal verwaarloosde woningen in Oostende. "Het overgroot deel van die panden bevindt zich in het oude stadscentrum en een heel deel staat toch al een aantal jaar op die lijst. Blijkbaar trekken sommige eigenaars zich weinig aan van de belasting die op de leegstand gehoffen wordt."

  Hij stelt twee oplossingen voor: snelrecht en sociaal beheersrecht. "Hoe staat de stad daar tegenover?"

  Nancy Bourgoignie (SP.A) reageert: "Op de inventaris staan vandaag 349 entiteiten waarbij we het verschil maken van 155 ongeschikt verklaarde, 92 onbewoonbaar verklaard in het kader van een ramp en 102 in het kader van de technische woonkwaliteit volgens de Vlaamse Wooncode."

  De schepen geeft mee dat er heel wat panden op de lijst staan die zijn opgenomen in het kader van de Multibelactie. Ze benadrukt dat er ook heel wat eigenaars door de actie starten met renovatie."

  Er staan 14 panden op de lijst die in de periode 2005 en 2009 werden opgenomen. Nancy Bourgoignie overloopt de panden en wat er mee gebeurd is of zal gebeuren. "Van op de inventaris plaatsen en verder niets doen, is dus zeker geen sprake."

 • Hannes Hosten

  Arne Deblauwe: "Op correcte manier gegund"

  Schepen Arne Deblauwe (SP.A) geeft een omstandige uitleg waaruit moet blijken dat de werken op een correcte manier werden gegund. "De timing heeft absoluut niets met de verkiezingen te maken", beklemtoont hij. Het overtuigt Werner Verbiest helemaal niet.

 • Hannes Hosten

  Werner Verbiest: "Stad betaalt 55.000 euro meer om werk 3,5 weken sneller klaar te hebben"

  Werner Verbiest interpelleert over de gunning van een nieuwbouw voor een trainingscentrum en judozaal in de Klokhofstraat. "De prijs was voor de stad blijkbaar niet prioritair", concludeert het N-VA-gemeenteraadslid. "De stad Oostende betaalt 55.000 euro meer omdat de uitvoeringstermijn 3,5 weken korter is. De stad wil de werken beëindigd zien op 25 juli 2018 en niet op 19 augustus 2018. Waarom werd de uitvoeringstermijn in de gunningscriteria opgenomen? Verkiezingen oktober 2018? Bovendien werden de gewichtscriteria van het bestek prijs/uitvoering niet gevolg en bestaat er geen enkel criterium dat bepaalt hoe de puntentelling zal gebeuren."

 • Gillian Lowyck

  "Anderhalf jaar is te lang"

  Wouter De Vriendt reageert op het antwoord van de burgemeester: "Anderhalf jaar is te lang, als je kijkt naar de staat van de Gaanderijen en het hotel. Ik wil kunnen inschatten wat de huidige knelpunten zijn. En als gemeenteraadslid hebben wij hier een belangrijk aandeel in."

  Björn Anseeuw: "Ik vind het goed dat u geen halve beslissing wil nemen", zegt hij. "Het duurt inderdaad wel vrij lang. En de gaanderijen staan er niet mooier bij. Tijd is misschien niet het belangrijkste, maar is ook niet onbelangrijk. Ik ben ook wel heel benieuwd naar het parcours dat is afgelegd. Ik zou een tussentijdse evaluatie willen zien."

 • Hannes Hosten

  Johan Vande Lanotte: "Er is geen stilstand in Thermendossier"

  Burgemeester Johan Vande Lanotte reageert. "Ik vind het wat oneerbiedig tegenover de commissie die daar veel tijd in heeft gestopt, om te spreken van 'anderhalf jaar wachten'. Er is geen stilstand in dit dossier. Sinds juni hebben we acht vergaderingen gehad, al dan niet in plenaire vorm, en er staan nog enkele werksessies op stapel. Doelstelling is om de dossiers te verbeteren. Ik zou liever hebben dat het sneller gaat, maar als ik moet kiezen tussen een goed dossier en snel gaan, dan kies ik voor een goed dossier. We moeten de verschillende inschrijvers zoveel mogelijk stimuleren om tot een goed resultaat te komen alvorens de beslissing te nemen. Een half resultaat, waar we niet tevreden mee zijn en we voor 20 of 30 jaar aan vast zitten, willen we niet."

  "Ik heb altijd gezegd dat we geen uitspraken doen over de lopende onderhandelingen", vervolgt de burgemeester. "Ik ben bereid om in november te discussiëren over hoe we de raadsleden toch informatie kunnen geven, onder strikte voorwerpen, na overleg met de minister-president en de leden van de commissie Eau-tel. Ik begrijp uw ongeduld, maar je moet de realiteit zien. Op vandaag kan er niemand zeggen dat er een definitief voorstel is. Ik zou ook niet durven zeggen dat het juist is wat hierover in de kranten staat."

 • Gillian Lowyck

  "Wat met dossier Thermae Palace?"

  Wouter De Vriendt (Groen) interpelleert over de vertraging inzake Eau-Tel - het dossier Thermae Palace.

  "In mei 2016 hebben we het lastenboek goedgekeurd. Er is nog altijd geen beslissing genomen. Ondertussen brokkelen de Koninklijke Gaanderijen verder af. De huidige uitbater van het hotel zit op hete kolen omdat hij werk wil maken van de restauratie maar dat niet kan doen zolang hij geen eigenaar is."

  Wouter De Vriendt schetst een geschiedenis van het dossier. Hij vraagt zich af hoe het meest recente overleg - in september - verlopen is. "Aan de huidige drie voorstellen zou telkens wel iets mankeren. Wat zijn de knelpunten?"

  Hij hekelt ook het feit dat hij als gemeenteraadslid geen inzage krijgt in het dossier.

 • Hannes Hosten

  Johan Vande Lanotte: "Parkeerplaats vlakbij winkelcentrum is noodzakelijk"

  Johan Vande Lanotte wil toch iets rechtzetten omtrent de rotatieparking onder de Albert I-promenade. "Het Gentse systeem van verkeerscirculatie is prachtig en er zjin grote randparkings, maar ze hebben ook ondergrondse parkings vlakbij het verkeersvrije winkelapparaat in de binnenstad. Ze weten heel goed dat je winkelapparaat doodbloedt als je geen parkeerplaatsen vlakbij hebt. Ook in Oostende moet je ondergronds nabij het winkelcentrum parkeerplaatsen creëren. Anders maak je niet alleen een verkeersvrije stad, maar ook een mensvrije stad. Iedereen zal naar de baanwinkels gaan en niet meer naar het centrum."

 • Hannes Hosten

  Johan Vande Lanotte: "Parkeerplaats vlakbij winkelcentrum is noodzakelijk"

  Johan Vande Lanotte wil toch iets rechtzetten omtrent de rotatieparking onder de Albert I-promenade. "Het Gentse systeem van verkeerscirculatie is prachtig en er zjin grote randparkings, maar ze hebben ook ondergrondse parkings vlakbij het verkeersvrije winkelapparaat in de binnenstad. Ze weten heel goed dat je winkelapparaat doodbloedt als je geen parkeerplaatsen vlakbij hebt. Ook in Oostende moet je ondergronds nabij het winkelcentrum parkeerplaatsen creëren. Anders maak je niet alleen een verkeersvrije stad, maar ook een mensvrije stad. Iedereen zal naar de baanwinkels gaan en niet meer naar het centrum."

 • Gillian Lowyck

  "Mensen niet geïnteresseerd in garageboxen in erfpacht"

  Schepen Vandecasteele (SP.A) reageert met een opsomming van wat er al gebeurd is voor de parking gerealiseerd kon worden. "Alles moet nog besproken en bekeken worden, net als plaats voor elektrische wagens."

  "En de verhoudingen? Het aantal rotatieplaatsen is - op 2 na - gelijk met het origineel. Er waren een 130-tal belangstellenden om een box te kopen. Bijna iedereen heeft afgehaakt toen men hoorde dat het in erfpacht was."

  "In de Van Iseghemlaan in de toekomst wordt alleen kort parkeren toegelaten. In de Lijndraaiersstraat zullen we een park aanleggen, maar waar de mensen wel nog aan hun garage zullen kunnen. En verder komen er nog heel wat extra fietsenstallingen in Oostende bij dit jaar", somt schepen Vandecasteele op.

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw: "Drie kwart rotatieparkings, dat is niet meer van deze tijd"

  Björn Anseeuw (N-VA) interpelleert over hetzelfde onderwerp. "Meer dan driekwart van de parkeerplaatsen onder de Albert I-promenade zullen rotatieplaatsen zijn, waar wij toch hadden gehoopt op een modern, 21ste-eeuws parkeerbeleid. Wij hebben al in 2012 voorgesteld om een randparking te creëren onder de Verenigde-Natieslaan en een verdieping te bouwen op de parking aan het Bosje. De illusie dat je kan parkeren tot aan de vloedlijn moeten we niet versterken door rotatieplaatsen te creëren onder de Albert I-promenade. Wat hier wordt goedgekeurd, is niet meer van deze tijd."

 • Gillian Lowyck

  Teveel aan rotatieplaatsen in parking Albert I-promenade?

  De interpellatieronde gaat van start.

  Wouter De Vriendt start met een tussenkomst over het overwicht aan rotatieplaatsen voor auto's in nieuwe parking onder de Albert I-promenade. "Tot onze verbazing is er een enorm overwicht aan rotatieplaatsen voor bezoekers/toeristen: 243 rotatieplaatsen en slechts 77 huurboxen. Met een nieuwe parking zo centraal in de binnenstad moet het stadsbestuur straks niet verwonderd zijn als het verkeer in de binnenstad in het toeristische seizoen komt vast te zitten", zegt hij.

  "Bovendien werd de vergunning toegekend, zonder dat het duidelijk is hoeveel fietsenstallingen de bouwfirma in de parkeergarage moet voorzien. Ook geen woord over parkeerplaatsen voor deelauto's. Het lijkt wel alsof het stadsbestuur alle nieuwe ontwikkelingen inzake mobiliteit negeert..."

 • Hannes Hosten

  Arne Deblauwe: "Dit is een overgangsmaatregel voor OHK"

  "U weet dat het OHK tot vorig jaar een dubbele werkingssubsidie kreeg omdat zij een werking hadden naar kinderen en jongeren uit een kwetsbaar milieu", antwoordt schepen van Jeugd Arne Deblauwe. "Wij hebben samen met de jeugdhuizen het traject afgelegd om te komen tot een nieuw subsidiereglement, waarbij we iedereen op gelijke voet behandelen. Maar we zijn wel bereid tot overgangsmaatregelen voor OHK in dit eerste jaar. Met de dubbele subsidie werden personeelskosten betaald, maar niet alleen personeelskosten. De personeelskost was 60.000 euro. Met deze eenmalige subsidie van 10.000 euro bovenop de 50.000 euro die reglementair is voorzien, betalen wij dus de personeelskost, maar houden we ook rekening met viering van het 50-jarig bestaan. Er is geen stad die zoveel geld investeert in jeugdhuizen als Oostende."

  Natacha Waldmann vraagt zich af of de personeelskost elk jaar zal betaald worden en Maxim Donck vindt het vreemd dat er een nieuw reglement wordt ingevoerd om iedereen op gelijke voet te behandelen, maar dat één jeugdhuis dan toch een eenmalige subsidie krijgt. "Dit roept meer vragen op dan er beantwoord zijn", vinden beiden.

  Schepen Deblauwe wijst erop dat het OHK bovenlokale subsidies heeft binnengehaald en beklemtoont dat het om een eenmalige subsidie gaat, die volgend jaar wegvalt. "Is het nu zo erg dat OHK 10.000 eur krijgt - eenmalig - om hun begroting goed af te ronden?", vraagt Jeroen Soete (SP.A) zich af.

 • Gillian Lowyck

  Natacha Waldmann over subsidies OHK

  Natacha Waldmann (Groen): "Wij waren eveneens verbaasd dat er meer dan 40.000 euro gesnoeid werd in het budget van het OHK. Daar zijn we bezorgd om. We vragen ons af of dit betekent dat het totale budget misschien ontoereikend is. Of hoe wordt dit geëvalueerd?"

  Verder vraagt ze zich ook af of deze extra subsidie eenmalig is en of er nog een evaluatie komt van het nieuwe subsidiereglement.

 • Hannes Hosten

  Eenmalige subsidie voor jeugdhuis OHK

  Maxim Donck (N-VA) heeft vragen bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het jeugdhuis OHK. "Sinds december 2016 is er een nieuw subsidiereglement goedgekeurd voor de jeugdhuizen. Nu heeft het jeugdhuis OHK blijkbaar 41.000 euro minder dan met het vroegere reglement. Ik vermoed dat het komt door het plafond dat we hebben ingevoerd, maar ik vraag toch eens of dat zo is? Nu geeft u een eenmalige subsidie van 10.000 euro, enerzijds door het verlies van die 41.000 euro en anderzijds voor de viering van hun 50-jarig bestaan. Ik stel me toch vragen bij die verantwoording."

 • Gillian Lowyck

  "Dit is een arbitrair systeem"

  Tom Germonpré (SP.A) antwoordt: "We hebben de voorbije jaren zeven nieuwe kinderdagverblijven mogen openen. Maar we stellen vast dat verblijven die niet werken met een inkomensgerelateerde prijs vaak lege plaatsen hebben."

  "Jammer genoeg hebben we maar 1 kandidaat gevonden voor onze subsidie om een kinderdagverblijf te openen. Als wij nu zeggen dat we de cumul met andere subsidies toelaten wil dat zeggen dat we waarschijnlijk minder zullen moeten betalen; ik denk dat dit dus een goede zaak zou zijn."

  Charlotte Verkeyn reageert dat ze vindt dat dit leidt tot arbitraire triage.

 • Hannes Hosten

  Charlotte Verkeyn: "Subsidie kinderopvangplaatsen is niet eerlijk"

  Charlotte Verkeyn (N-VA) heeft problemen met de overeenkomst over het subsidiëren van niet-inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen. "Het berekeningssysteem verschilt van de oorspronkelijke berekeningswijze, die voorzien was in een eerste overeenkomst, die alleen maar geldig was voor CKG Kapoentje. We zijn blij dat het systeem nu is opengetrokken naar alle kinderopvangplaatsen, maar niet met het verschil tussen beide systemen. Het stoot ons tegen de borst dat de een meer gesteund wordt dan de andere. Ik snap niet dat u afwijkt van het eerlijke systeem dat u voor het andere kinderopvanginitiatief had voorzien. Het idee erachter is goed, maar de uitwerking trekt op niets. Ik heb een hekel aan half werk. Ik zou u vragen om dit reglement terug te trekken en tot een eerlijker systeem te komen."

 • Gillian Lowyck

  Rijsimulatoren voor (werkloze) jongeren

  Björn Anseeuw (N-VA) stelt zich een vraag bij het leveren van een rijsimulator. Op vorige gemeenteraden had hij hier al vragen over.

  Tom Germonpré (SP.A) reageert: "Veel werkloze jongeren in Oostende beschikken niet over een rijbewijs. Vandaar dat we hen op de scholen willen ondersteunen. We gaan er eentje aankopen en de eerste zal ter beschikking staan van het Centrum voor Leren en Werken. Omdat zij dat belangrijk vinden zullen ze er een parttime leerkracht voor vrijmaken."

  Björn Anseeuw: "Op zich heb ik daar niets op tegen, integendeel. Maar ik vind dat elke jongere, werkloos of niet, van die rijsimulator gebruik moet kunnen maken. Ik stel voor om dat voor alle Oostendse jongeren beschikbaar te maken."

  Er wordt gestemd; het punt wordt goedgekeurd.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!