Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: Oostende treedt weer niet toe tot Statiegeldalliantie

23/04/18 om 14:05 - Bijgewerkt om 21:01

Herbeleef de gemeenteraad van Oostende. Opvallend is dat Oostende nu toch niet toetreedt tot de Statiegeldalliantie.

Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: Oostende treedt weer niet toe tot Statiegeldalliantie

© HH

 • Hannes Hosten

  Laatste gemeenteraad voor Eddy

  En de openbare zitting eindigt met een bloemetje voor bode Eddy Peeters, die voor de laatste keer van dienst was op de gemeenteraad.

 • Hannes Hosten

  Heraanleg Lijnbaanstraat tot groen plein pas in 2019

  Belinda Torres Leclercq interpelleert over het plein aan de Lijnbaanstraat, dat deze legislatuur gerenoveerd zou worden. Ze stelt voor om daar een basketterrein of speeltoestellen te plaatsen.

  "Nieuwe collega's mogen altijd wat meer", reageert schepen Jean Vandecasteele. "Ik ben van plan om meer dan 80% van wat is aangekondigd in het bestuursakkoord te realiseren. Er is een plan getekend in 2016 met tal van groene eilanden, waar we allerhande speelmogelijkheden kunnen realiseren. Het is de bedoeling om verticale groene tuinen te creëren en sommige eigenaars zijn daar nu al aan begonnen."

  "Er is beslist te wachten met de uitvoering tot de parking onder de zeedijk klaar is. Dan kunnen in de Lijnbaanstraat een aantal parkeerplaatsen verdwijnen. De parking onder de zeedijk zal klaar zijn in 2019. Het project LIjnbaanstraat is 1,9 miljoen euro geraamd, maar door wat te wachten, hebben we nog een Europese subsidie van een kleine 500.000 euro kunnen binnenrijven."

  Belinda Torres Leclercq vindt het jammer dat nog zo lang gewacht wordt. Schepen Vandecasteele antwoordt dat het stadsbestuur kiest om geleidelijk te werk te gaan. "Een evenwicht heeft soms timing nodig", vindt hij.

 • Hannes Hosten

  Collins Nweke vraagt bevraging rond diversiteit

  Collins Nweke (Groen) stelt vragen over het onderzoek naar integrale diversiteit van het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse overheid. In Oostende is 20,7% van de inwoners van vreemde origine, maar 28% is van mening dat er in Oostende te veel mensen van een andere cultuur wonen. Oostendenaars hebben meer moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming, maar bijna 50% geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn bij een nadere kennismaking.

  "In het onderzoek wordt aangeraden om een praktijkgerichte bevraging te organiseren. Dat kan gebeuren in samenwerking met studenten van hogescholen en universiteiten", legt Collins Nweke uit. "Is het stadsbestuur bereid om zo'n bevraging te organiseren en wanneer?"

  Schepen Tom Germonpré zegt dat het stadsbestuur beschikt over ontzettend veel informatie over dit thema. "Dat hebben we te danken aan ons ruime netwerk en aan de vele statistische documenten: de Stadsmonitor, documenten van het Sociaal Huis en van diverse andere instanties. Als we over bepaalde thema's onvoldoende informatie hebben, dan verzamelen we die en dat gebeurt op permanente basis. De voorstellen in het draaiboek zijn meer iets voor een gemeente of stad waar voor het eerst migratie is vastgesteld. Ik was er een beetje in ontgoocheld. Er wordt voorgesteld om een eerste contact te leggen met instanties waar wij al jaren mee samenwerken. Wij hebben voldoende informatie en weten goed wat op het terrein gebeurd."

 • Hannes Hosten

  Van 60 naar 13 nachtwinkels door nieuw reglement

  Christian Verougstraete (Vlaams Belang) wil weten of het nieuwe reglement rond de nachtwinkels al geëvalueerd is. Het nieuwe reglement is in werking sinds 1 mei 2017 en was bedoeld om het aantal nachtwinkels in te perken. Christian Verougstraete vraagt of het reglement zijn doel heeft bereikt en of de nog bestaande nachtwinkels regelmatig worden gecontroleerd.

  Burgemeester Johan Vande Lanotte antwoordt dat het aantal nachtwinkels gedaald is van 60 naar 13. "In het begin was er een heel regelmatige controle, waardoor er 14 overtredingen werden vastgesteld. Gaandeweg zijn die afgenomen en na augustus 2017 werden geen overtredingen meer vastgesteld. We kunnen stellen dat de sector op dit moment correct werkt."

 • Hannes Hosten

  Drugbeleid: "Oostende probeert niets te verdoezelen"

  Patrick De Vyt (Vlaams Belang) interpelleert over de drugproblematiek in Oostende naar aanleiding van een artikel in De Zeewacht over de hoge concentraties speed in het rioolwater in de Oostendse regio. "We moeten die problematiek niet verbloemen", vindt het raadslid, "en zullen het niet oplossen met bierkaartjes van Cowboy Henk. Elke dag lees je stukjes over drugsdealers in Oostende, maar die worden niet hard genoeg aangepakt."

  Schepen Krista Claeys reageert dat contact is opgenomen met professor Alexander van Nuijs, die het onderzoek voerde. "De keuze voor Oostende is puur willekeurig en uit praktische overwegingen, omdat er goede contacten zijn met het waterzuiveringsstation."

  De schepen wijst er op dat Oostende volgens de studie 140.000 inwoners heeft (in werkelijkheid 70.000), wat haar vragen doet stellen bij de studie. "Maar het is wel een studie die we moeten interpreteren en waar we bijkomend zullen op inzetten. Het klopt dat er een grote aanwezigheid is van amfetamines in de regio."

  "In 2015 telde Oostende vier drugsdoden, in 2016 drie, in 2017 twee en tot nu toe in 2018 twee", vervolgt schepen Claeys. "Elke drugsdode is er een te veel en wij proberen dat niet te verdoezelen. Telkens komt het parket ter plaatse en wordt het overlijden grondig onderzocht."

  "Roken is gestabiliseerd en cannabisgebruik zeker niet verhoogd. Het gamen is wel een toenemende verslaving. De bierviltjes van Cowboy Henk doen wij niet meer en waren ook nooit het enige wat wij deden", aldus Krista Claeys. "We bezochten alle scholen meermaals, alle apotheken, alle kinderdagverblijven en alle huisartsen."

  "Het MSOC kreeg in 2015 501 cliênten over de vloer, in 2016 530 en in 2017 ging dat cijfer nog omhoog. Dat heeft vooral te maken met onze inspanningen om het MSOC meer bekend te maken. De grote helft komt uit Oostende zelf, de rest uit de rand en de kustgemeenten. Er is geen aanzuigeffect uit de rest van de provincie. Vier personeelsleden die zwanger zijn, werden onmiddellijk vervangen en dat is de reden van het hoge aantal personeelswissels bij het MSOC. Eén iemand is langdurig ziek."

 • Hannes Hosten

  "Namen sneller op herdenkingsmuur"

  Björn Anseeuw interpelleert ook over de herdenkingsmuur op dezelfde begraafplaats Stuiverstraat, waar namen in worden gegraveerd van overledenen. "Het duurt 10 maanden tot langer eer de naam van een geliefde overledene verschijnt op die muur. Maar dat kost 141 euro. Kan die wachttijd niet op de een of andere manier worden ingekort?"

  Schepen Martine Lesaffre antwoordt dat het graveren van namen indertijd een enorm succes was. Op een steen staan 60 namen, maar vroeger waren er veel meer aanvragen en gebeurde het aanvullen sneller. We hebben bekeken hoe we dat kunnen oplossen: ofwel de bestaande stenen behouden en daar per 30 namen op graveren, ofwel met kleinere stenen werken. We zullen ook het nodige doen om te zorgen dat alle namen er tegen Allerheiligen op staan."

 • Hannes Hosten

  Jean Vandecasteele:"Geen resten van overledenen of van kisten te zien"

  Schepen Jean Vandecasteele stelt dat hij de informatie gecheckt heeft. Hij stelt dat de graven in kwestie wel werden afgezet met een tent en dat dit ook blijkt uit de formulieren die de werknemers invullen voor de extra premie die ze krijgen voor dit gevaarlijke werkje. De ontgravingen hebben maar één dag geduurd, anders hadden ze dat formulier wel meerdere dagen ingevuld."

  "Op de foto's zie je grondwater dat vuil is en een stuk plastic, want zo'n tien jaar geleden werd onder de kist een stuk plastic gelegd om die te beschermen tegen het water en om hem eventueel makkelijker te kunnen optillen. Je kon daar geen resten van overledenen of van een kist zien. Het vrijmaken van kelders is een jaarlijks gebeuren en tot nu toe is er nog nooit iemand over gevallen. Onze mensen hebben hun taak correct uitgevoerd, maar ik zit binnenkort met hen samen om te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn."

  "In dat water drijven houtschilfers en stukken kist rond", aldus Björn Anseeuw, die bovendien niet gelooft dat er plastic werd gelegd onderaan een grafkelder die vol water staat. Dat plastic komt uit die kist. Er hing ook een lijkgeur. Het is geen zicht om die grafkelders nog enkele dagen zichtbaar te laten liggen met wat er allemaal in zit."

 • Hannes Hosten

  Open grafkelders op begraafplaats Stuiverstraat

  Björn Anseeuw interpelleert over de open grafkelders op de begraafplaats Stuiverstraat. Hij werd daarover twee weken geleden gecontacteerd door de ouders van een overleden kindje. "Wat zij daar hebben moeten zien, droeg allerminst bij tot de sereniteit op een begraafplaats. De ontgravingen waren bezig en er lagen graven open. Er fladderde een plastic lint rond, maar de graven waren niet aan het zicht onttrokken."

  "Kleinere begraafplaatsen worden afgesloten voor de duur van de werken, van grotere begraafplaatsen wordt een stukje afgesloten", zo vernam Björn Anseeuw in andere gemeenten. "Er zijn dagen geweest dat er niet aan werd gewerkt en dat die graven er gewoon bleven liggen zoals ze erbij lagen. Waarom zijn die graven niet helemaal afgezet?'

 • Hannes Hosten

  Parkeerprobleem op site-Militair Hospitaal

  Natacha Waldmann (Groen) opent de interpellaties met haar tussenkomst over de mobiliteitsproblemen op de site-Militair Hospitaal. "Alle bezoekersparkeerplaatsen werden er omgezet naar parkeerplaatsen voor bewoners. Op deze site is er nu wat wrevel tussen bewoners omdat die hun wagen heel ver van hun woonst moeten parkeren en geen plaats hebben om te laden en te lossen. Er is bovendien wrevel omdat de mensen die in de eerste fase woonden, parkeerplaatsen konden kopen. Wij zijn er zeker niet tegen om hier een woonerf van te maken."

  "Als mensen denken dat ze bedrogen zijn, moeten ze een procedure starten voor de burgerlijke rechtbank", reageert schepen Vandecasteele. "Wij komen niet tussen in de afspraken gemaakt tussen contractanten. Maar wij hebben niet stilgezeten en zijn met de bewoners gaan spreken, die bijna allemaal een verschillende mening hebben. Wij zullen een drietal voorstellen voorleggen en de bewoners zullen daar tussen kunnen kiezen. Dat zal normaal volgende maand gebeuren. Daarna zullen wij het gekozen voorstel uitvoeren."

  Natacha Waldmann wijst er op dat het Militair Hospitaal een pps-project was, waar de stad betrokken partij was. "Er is ook geen mobiliteitsstudie gevoerd over deze site. Dat had nochtans de problemen kunnen oplossen. Het was veel beter geweest om vooraf een visie te hebben over de parkeerdruk op deze site. Het is jammer dat de brokken achteraf moeten worden gelijmd. En we zien dat heel regelmatig terugkomen."

 • Hannes Hosten

  Geen recyclagepapier voor De Grote Klok

  Yves Miroir vraagt de stemming over een opdracht voor het drukken van het stadsmagazine De Grote Klok. De Groen-fractie is tegen omdat de opdracht niet voorziet om chloorvrij recyclagepapier te gebruiken.

 • Hannes Hosten

  Budgetwijziging goedgekeurd

  De eerste budgetwijziging 2018 wordt zonder discussie goedgekeurd, maar de N-VA stemt tegen en Groen onthoudt zich.

 • Hannes Hosten

  Toetreding tot Statiegeldalliantie uitgesteld

  Het punt over de toetreding tot de Statiegeldalliantie wordt uitgesteld, kondigt burgemeester Vande Lanotte aan. Eerder werd een Groen-voorstel om toe te treden tot de Statiegeldalliantie weggestemd. Nu zou het er toch van komen, ware het niet van deze plotse beslissing tot uitstel. Wouter De Vriendt (Groen) wil de reden kennen, maar de burgemeester wil het punt niet verder toelichten omdat het van de agenda is afgevoerd.

 • Hannes Hosten

  Toetreding tot Statiegeldalliantie uitgesteld

  Het punt over de toetreding tot de Statiegeldalliantie wordt uitgesteld, kondigt burgemeester Vande Lanotte aan. Eerder werd een Groen-voorstel om toe te treden tot de Statiegeldalliantie weggestemd. Nu zou het er toch van komen, ware het niet van deze plotse beslissing tot uitstel. Wouter De Vriendt (Groen) wil de reden kennen, maar de burgemeester wil het punt niet verder toelichten omdat het van de agenda is afgevoerd.

 • Hannes Hosten

  Mariakerkelaan voorrangsweg?

  Groen-fractieleider Wouter De Vriendt en N-VA-fractieleider Björn Anseeuw stellen dringende vragen over de beslissing om de Mariakerkelaan vanaf morgen, dinsdag 24 april, in te richten als voorrangsweg. De stad maakte die keuze om de veiligheid voor fietsers te verhogen, maar beide fractieleiders vrezen dat het autoverkeer er een stuk sneller zal rijden.

  Schepen Jean Vandecasteele bevestigt dat het de bedoeling is om de veiligheid voor fietsers te verhogen, maar dat er maatregelen komen om het verkeer te vertragen, onder meer wegversmallingen. De voorrangsweg wordt pas ingevoerd als die maatregelen genomen zijn. Na een testfase volgt een heraanleg van de Mariakerkelaan. "Wij willen experimenteren met overal voorrang te geven aan de fietsers", legt de schepen uit. "De Mariakerkelaan is de ideale straat om dat te testen."

 • Hannes Hosten

  Minuut stilte voor overleden Achiel Vandenabeele

  De gemeenteraad begint met een minuut stilte voor Achiel Vandenabeele, oud-senator en oud-gemeenteraadslid van Oostende voor de toenmalige CVP, die op 23 februari 2018 op 95-jarige leeftijd overleed. Hij was de vader van de vorige stadssecretaris Johan Vandenabeele.

 • Hannes Hosten

  Zeven interpellaties

  Dit zijn de zeven interpellaties: Natacha Waldmann (Groen) zal het hebben over de mobiliteitsproblemen op de site-Militair Hospitaal en Björn Anseeuw (N-VA) over open grafkelders op de begraafplaats Stuiverstraat en de herdenkingsmuur op dezelfde begraafplaats. Patrick De Vyt (Vlaams Belang) interpelleert over de drugsproblematiek en de hulp door het MSOC en zijn partijgenoot Christian Verougstraete vraagt naar de evaluatie van het nieuwe reglement voor nachtwinkels. Collins Nweke (Groen) houdt een interpellatie over het onderzoek integrale diversiteit in Oostende en zijn partijgenote Belinda Torres Leclercq komt tussen over een andere visie op het plein aan de Lijnbaanstraat. (HH)

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!